------------------------------------

Prenumerata 2020!

------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Istorija

Suvalkiečio“ gimimo data – 1941 m. balandžio 19 d. Tada išėjo pirmasis tuometinės Marijampolės, o nuo 1955-ųjų metų – Kapsuko rajono valdžios oficialus periodinis leidinys – laikraštis „Naujasis kelias“. Su pertraukomis šiuo pavadinimu ėjo iki 1992-ųjų metų.

Daugiau nei keturis dešimtmečius laikraščio redakcija glaudėsi keliuose kambariuose be patogumų name, esančiame P.Butlerienės gatvėje (dabar jame – Valstybinio archyvo filialas). 1984 m. pabaigoje buvo pastatytas dabartinis pastatas Ūkininkų g., ir redakcija persikėlė į naujas patalpas.

Kaip ir visa tų metų spauda du arba tris kartus per savaitę leidžiamas laikraštis „Naujasis kelias“ atspindėjo oficialią valdžios politiką, tačiau buvo skaitomas ir populiarus dėl publikacijų teisės, moralės temomis, pasakojimų apie įdomius žmones ir … skelbimų bei užuojautų, kurių skaičius ir kiekis tuometinėje spaudoje buvo gana griežtai ribojamas.

Pokario metais laikraščio redaktoriai keitėsi ypač dažnai – kas porą trejetą metų: J.Gaisrys (1944 -1945), J.Janulevičius (1945 – 1947), S.Laurinavičius (1948 – 1949), V.Zenkevičius (1948 – 1949), R.Venckevičius (1949 – 1951), D.Ivanovas (1952 – 1955), V.Gutauskas (1955), J.Marcinkevičius (1955 – 1956), J.Andriuškevičius (1958 -1961).

Ilgiausiai – nuo 1956 iki 1986 – su trejeto metų (1958 – 1961) pertrauka „Naujajam keliui“ vadovavo redaktorius Bronius Daktariūnas – ne labai mėgtas tuometinės valdžios, bet populiarus tarp skaitytojų, intelektualas, eruditas, didelis lietuvių kalbos puoselėtojas. Šiuo laikotarpiu susiformavo profesionalus redakcijos kūrybinių darbuotojų branduolys, ir tik tuometinės politinės sąlygos bei valdžios kontrolė spaudai sutrukdė atsiskleisti jų sugebėjimams ir galimybėms.

Nuo 1986 metų iki 2007 metų gegužės, laikraščiui vadovavo Edvardas Dombrovickas.

Prasidėjus Atgimimui, „Naujasis kelias“ ypač išpopuliarėjo: buvo leidžiamas penkiskart per savaitę 24 tūkst. egzempliorių tiražu. Laikraštis tapo ne tik atviras skaitytojų nuomonei, bet ir aktualiausioms to meto problemoms. Susikūrus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Marijampolės iniciatyvinei grupei, „Naujojo kelio“ laikraštyje radosi vietos ir pirmajam jos leidiniui „Varpo aidas“, kuris vėliau tapo savarankišku laikraščiu.

Po Nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimt metų leistas „Naujasis kelias“, redakcijos darbuotojų sprendimu, buvo pervardintas “Suvalkiečiu“ – toks laikraštis, nors ir gana trumpai, buvo leidžiamas prieškario Marijampolėje.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais pasikeitė „Suvalkiečio“ teisinis statusas: jis tapo valstybine įmone, pavaldžia Spaudos departamentui. 1992 m. prasidėjo laikraščio privatizacija, kuri baigta 1995 m. Redakcijos darbuotojai paritetiniais pagrindais išpirko akcijas, ir nuo tada „Suvalkietis“ yra uždaroji akcinė bendrovė. Šiuo metu bendrovę valdo 15 akcininkų – buvusių ir dabartinių laikraščio darbuotojų. Prieš keletą metų paruošus projektą, laimėjus konkursą ir gavus „Phare 2000 ESS“ programos finansinę paramą, kompiuterizuota laikraščio leidybos sistema.

Dabar redaktoriumi dirba Gintaras Kandrotas.

Šiandien „Suvalkietis“ – skaitomiausias Marijampolės apskrities laikraštis, leidžiamas tris kartus per savaitę 6 – 7 tūkst. egzempliorių tiražu. Redakcijoje dirba 9 patyrę kvalifikuoti žurnalistai, laikraščio puslapiuose operatyviai informuojančių savo skaitytojus apie svarbiausius regiono įvykius, analizuojančių aktualiausias problemas ir pasiruošusių padėti kiekvienam, kas pagalbos nesuranda valstybinėse ar kitokiose institucijose.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.