------------------------------------

Naujos knygos

------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Globos namų įkainių nereikėtų pernelyg baugintis – senoliams priklauso kompensacijos, dotacijos (Ekspertės komentaras)

„Marijampolės miesto gyventojai dėl socia-linių paslaugų, apsigyvenimo globos namuose turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių“, – sako šio skyriaus vedėja Svajonė Rainienė.Į „Suvalkiečio“ klausimus atsako Marijampolės savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė RAINIENĖ.

– Pirmiausiai pakalbėkime apie socialinės globos paslaugą. Kokiais atvejais ji skiriama, kas gali į ją pretenduoti ?
– Senyvo amžiaus žmogus gali gauti šias socialines paslaugas: pagalbą į namus (5 arba 10 val. per savaitę), dienos socialinę globą asmens namuose (iki 8 val. per dieną) ir socialinę globą institucijoje (socialinės globos namuose). Visos paslaugos skiriamos gavus asmens prašymą, t. y. socialinės paslaugos teikiamos tik su paties asmens sutikimu.
Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmenų būklės, jų poreikio paslaugoms ir nuo įstaigos tipo.
– Ar priklauso socialinė globa neturintiems neįgalumo, bet tiesiog seniems ligotiems žmonėms? Ar ji priklauso, jeigu toks asmuo turi vaikų?
– Seniems ligotiems žmonėms būna nustatyti specialieji poreikiai ir specialiųjų poreikių lygis ir tuomet išduodamas neįgaliojo pažymėjimas. Tiesiog pensinio amžiaus asmenys gali gauti pagalbos į namus paslaugas – 5 arba 10 val. per savaitę (tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, dalyvauti visuomenės gyvenime).
Vaikų turėjimas nėra kliūtis gauti socialines paslaugas, ši aplinkybė nėra vertinama.
– Dėl globos neįgaliems, nors nebūtinai senyviems asmenims, kokius kriterijus turi atitikti asmuo, kad ji būtų skirta?
– Globa asmens namuose skiriama žmonėms su sunkia negalia (jam turi būti nustatytas nuolatinės slaugos poreikis). Jeigu asmuo nori apsigyventi globos namuose, jis turi būti neįgalus ir jam nustatyti specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba priežiūros (pagalbos) poreikis). Kreipiantis reikia pateikti šeimos gydytojo pažymą (formą 027 a) apie asmens sveikatos būklę, tuomet atliekamas socialinių paslaugų poreikio vertinimas ir nustatoma, kokios paslaugos asmeniui reikalingos.
– Kokiais atvejais socialinė globa yra mokama paslauga? Kiek reikia mokėti?
– Socialinės globos paslaugos yra mokamos. Mokesčio dydis priklauso nuo asmens pajamų. Už pagalbos į namus paslaugas reikia mokėti nuo 3 iki 8 procentų asmens pajamų, už paslaugas, teikiamas socialinės globos namuose – 80 proc. pensijos ir 100 proc. tikslinės slaugos ar priežiūros išmokos (jei tokia yra paskirta).
– Kas įeina į socialinės globos paslaugas? Gal tvarkymo darbai, maisto nupirkimas ir pan.? Kiek kartų per savaitę?
– Be jūsų išvardintų paslaugų, įeina ir kitos paslaugos, tokios kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba.
– Kur pirmiausiai reikia kreiptis dėl socialinės globos? Kokių reikia dokumentų, pažymų?
– Marijampolės miesto gyventojai dėl socialinių paslaugų turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių (119 kab.), kaimiškųjų vietovių gyventojai – į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Smulkesnė informacija teikiama Socialinių paslaugų skyriuje, telefonu (8 343) 90095.
– Ar daug Marijampolėje yra socialinę globą dėl senatvės gaunančių žmonių? Ar daug besikreipiančių?
– Šiuo metu socialinę globos ir pagalbos į namus paslaugas gauna apie 300 asmenų, iš kurių dauguma yra pensinio amžiaus. Besikreipiančių daugėja, tai populiari ir labai reikalinga paslauga.
– Ar pakanka darbuotojų, atliekančių socialinės globos darbus?
– Kasmet yra vertinamas socialinių paslaugų ir socialinių darbuotojų, jų padėjėjų poreikis, siekiama, kad visi besikreipiantys dėl socialinių paslaugų jas gautų. 2018 m. Marijampolės socialinės pagalbos centre (būtent ši įstaiga teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas) įsteigta 10 papildomų etatų.
– Ar daug yra norinčių patekti į globos namus? Ar reikia laukti eilėje, kaip tvarkyti dokumentus, kur kreiptis?
– Šiuo metu trys Marijampolės savivaldybės gyventojai laukia galimybės gyventi socialinės globos namuose. Labai didelių eilių nesusidaro, nes Marijampolės savivaldybėje veikia šešios socialinės globos įstaigos senyvo amžiaus žmonėms. Tai VšĮ Šv. arkangelo Mykolo globos namai, VšĮ Švč. Marijos globos namai, Marijampolės specialieji socialinės globos namai, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Globos skyrius, Marijampolės socialinės pagalbos centro du padaliniai. Didelių eilių nebūna.
– Ar poreikis senyvų žmonių socialinėms paslaugoms auga?
– Poreikis socialinėms paslaugoms auga. 2018 m. 85 Marijampolės savivaldybės gyventojai apsigyveno socialinės globos namuose, 2017 m. tokių buvo 71. Šiuo metu 189 asmenims teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos įvairiose institucijose.
– Kurie globos namai populiariausi? Kodėl į vienus norima labiau negu į kitus?
– Visi Marijampolės savivaldybėje esantys socialinės globos namai teikia kokybiškas paslaugas, turi Socialinių paslaugų priežiūros departamento išduotas licencijas veiklai vykdyti. Konkrečią įstaigą pasirenka pats asmuo.
P. S. Beje, globos namų įkainių, pasak S. Rainienės, pernelyg baugintis nereikėtų. Kartais numojama ranka – neužteks pensijos apsigyventi geruose globos namuose. Bet dažniausiai senam pasiligojusiam asmeniui priklauso kompensacija, dotacijos ir dažnu atveju primokėti net ir nereikia, nebent norintysis į globos įstaigą turi nemažai nekilnojamojo turto – šiuos dalykus reikia aiškintis, o ne numoti ranka, kad „per brangu“. Senoliai gali patys rinktis, kokiuose globos namuose nori gyventi.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.