------------------------------------

Prenumerata 2020!

------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Vieneri metai su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu

Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios, 2018 m. gegužės 25 d., prabėgo metai. Tai tapo nemažu iššūkiu organizacijoms, dirbančioms su asmens duomenimis. Teko pasitempti, taikyti naujesnes, aktualesnes, labiau pritaikytas prie šių dienų realijų ir patikimesnes asmens duomenų tvarkymo taisykles. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI),viena iš BDAR priežiūros institucijų, pastebi, kad tai buvo didelių pokyčių laikotarpis daugeliui – žmonėms, įmonėms, teisininkams, viešajam sektoriui, pačiai VDAI bei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijoms Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.

Skundų padaugėjo
 Asmeniniams tikslams žmogus gali stebėti savo privačią teritoriją, bet jei filmuoja nors dalį viešos erdvės – tuomet jis privalo laikytis visų BDAR reikalavimų.Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – veiklos rodikliai rodo, kad mūsų šalies visuomenė tampa brandesnė, organizacijos skiria vis daugiau dėmesio tinkamam asmens duomenų tvarkymui.
BDAR padeda geriau ginti žmogaus teises į asmens duomenų apsaugą, įmonės tapo skaidresnės.
Nepaisant to, per vienerių metų laikotarpį, VDAI gavo 1205 asmenų skundus dėl asmens duomenų pažeidimo. Palyginti su ankstesnių metų rodikliais, skundų skaičius padvigubėjo. VDAI pastebi, kad daugiausia žmonės skundžiasi dėl vaizdo stebėjimo, duomenų tvarkymo internete, teisės susipažinti su asmens duomenų, skolininkų asmens duomenų tvarkymo, tiesioginės rinkodaros, asmens kodo naudojimo. Išnagrinėjus asmenų skundus, pažeidėjams pateikti 187 nurodymai, 34 papeikimai, skirtos 2 baudos. Inspekcija yra gavusi 122 pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus iš pačių organizacijų.

BDAIR poveikis teigiamas
Dažnai klaidingai manoma, kad BDAR gali būti taikomas tik su profesija susijusio asmens duomenų tvarkymui. Iš tiesų reglamentas gali būti taikomas ir privačiai žmogaus veiklai.VDAI pažymi, kad kiekvienos ES valstybės narės asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos veikla tapo svarbi peržengiant valstybių sienas, nes elektroninėje erdvėje duomenys jas kerta lengviau – naudojamės e. bankininkyste, perkame užsienio e. parduotuvėse, naudojamės e. paslaugomis. Lietuvoje veikia daug tarptautinių bendrovių – dėl šios priežasties gerokai sustip-rintas tarptautinis bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje. VDAI pažymi, kad šių metų gegužės mėnesį Lietuvoje skirta pirmoji didelė bauda už asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus – 61,5 tūkst. eurų. Inspekcija sprendimą dėl baudos derino su Latvijos priežiūros institucija, nes įmonė veikė tarptautiniu mastu. Tai kone pirmas atvejis Europoje, kai skiriant tokią sankciją pritaikytas vadinamasis one-stop-shop (vieno langelio) mechanizmas.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastebi, kad dažniausiai į juos žmonės kreipiasi nerimaudami, ar duomenų valdytojai teisingai ir teisėtai tvarko jų asmens duomenis.Gera žinia ta, kad ir Lietuvos, ir kitų Europos valstybių gyventojai BDAR dėka gali jaustis saugesni dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Europos duomenų apsaugos valdybos duomenimis, 27 ES valstybėse nuo BDAR taikymo pradžios gauta 144376 skundai, 89271 pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus, dėl kurių atlikti tikrinimai bei tyrimai. Šie metai visoms asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijoms buvo itin aktyvūs.

Galioja ir privačiai veiklai
Nors dažniausiai suprantama, kad BDAR taikomas tik su profesija susijusiam asmens duomenų tvarkymui, VDAI atkreipia dėmesį, kad BDAR gali būti taikomas ir privačiai žmogaus veiklai. Asmeniniams tikslams žmogus gali stebėti savo privačią teritoriją, bet jei filmuoja nors dalį viešos erdvės – tuomet jis privalo laikytis visų BDAR reikalavimų. Be to, net ir privačioje nuosavybėje vykdant vaizdo stebėjimą gali būti taikomi BDAR reikalavimai, jeigu privačiame name ar bute dirba, pvz., auklė, slaugytoja, korepetitorius ir pan.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.