------------------------------------

Naujos knygos

------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Žurnalistų „prievaizdas“ – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigybė mūsų šalyje buvo įsteigta 1996 metais priėmus Visuomenės informavimo įstatymą. Žurnalistų etikos inspektorius yra nepriklausomas valstybės pareigūnas, negalintis dalyvauti politinėje veikloje. Jis prižiūri, kaip informuojant visuomenę laikomasi visuomenės informavimo principų ir žmogaus teisių apsaugos reikalavimų, nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl asmeninių neturtinių teisių pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse.
Žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijas įgyvendinti padeda ir veiklą užtikrina 2006 metais įkurta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Ji stebi ir analizuoja viešąją informaciją, išskyrus radijo ir televizijos programose. Tarnyba taip pat tiria ir vertina, ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbta viešoji informacija neskatina nesantaikos dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Be to, tarnybos darbuotojai tiria, teisiškai vertina pažeidimus, taiko tam tikras poveikio priemones.
Žurnalistų etikos inspektorius Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus ir pareiškimus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo, dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimo.
Specialiosioms inspektoriaus priežiūros sritims priskiriama nepilnamečių teisių ir jų teisėtų interesų apsauga visuomenės informavimo priemonėse, asmens duomenų tvarkymas ir visuomenės informavimo laisvės derinimas.
Inspektoriaus teisėtų reikalavimų, priimtų sprendimų nevykdymas, informacijos, būtinos žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijoms atlikti, nepateikimas ar kitoks trukdymas inspektoriui įgyvendinti įstatymų jam suteiktas teises ar įgaliojimus užtraukia administracinę atsakomybę.
Be to, inspektoriaus priimami sprendimai gali būti skundžiami teismui.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.