www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Vasario 7 dienos „Suvalkiečio“ laikraštyje skaitykite…

Skydinės raizgalynėje radijo laidą Jonui surasti visai nesunku.

 

„Man visada viskas įdomu, kas susiję su garsu…“

Vyresniesiems marijampoliečiams Jonas Cibulskas gerai pažįstamas „iš matymo“. Jo negalėjai nepastebėti: tai jis per miestą velka kažkokius laidus, tai centrinėje aikštėje stato garso kolonėles ir vėl laidų raizgalyne atsitvėręs, tai su valdžios vyrais kažką aiškinasi, tai, žiūrėk, žingsniuoja pirštais spragsėdamas, aplinkui nieko nematydamas…

 

Mieste kursuos nauji autobusai

Šiomis dienomis paaiškėjo, kad Marijampolės autobusų parką tikrai papildys aštuoni nauji ekologiški, suspaustomis dujomis varomi miesto maršrutiniai autobusai. Tiek, pasak parko direktorės Dalytės Venčkauskienės, Aplinkos ministerijos buvo paskirta Marijampolei…

 Bent kartą per savaitę gimnazistės aplanko senolius.

Vaikai noriai kremta socialinio darbuotojo pradžiamokslį

„Man patinka stebėti, kaip sužiba senelių akys, kai juos aplankau. Matau, kaip jiems patinka, kai su jais kas nors kalbasi. Šito bendravimo džiaugsmo nemoku nupasakoti – tai reikia tiesiog patirti“, – apie įspūdžius bendraujage;/reikvip aūdžius bendraujaul cljo, kai roksAuutoa Nemkevi Ciū se. DvylitėarisAuutoa pūddi/"ant">uziesunngku si juKanko Grsai.ge; aplankjoso vyktego„Man visadttps://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2012/02/senoliai.jpg"uktlass="alignleft size-thumbnail wp-image-768" title="se9oliai" daukt"https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2012/02/senoliai-120xukt" alt="Bent kartą Gog tųjs

„Man visadPelkaetus pūd250dk Cibsmoųpan>

„Man visadps://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2012/02/senoliai.jpgk/pig class="alignleft size-thumbnail wp-image-767" title="jenu-iai" dk/pig c"https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2012/02/senoliai-120k/pig c" alt="Bent kartą Ugai.geandrs benebėmpolėkanoos kog patikūrm-1i> ir

 

„Man visadUgai.geandkai

a>/dp ass as ass="post-share snnterpublv ass=enos „9uvalkiečio“ laikraštyje skaitykite… a>/dp ass as a> >v>
Ta0;li – kti
> D >
var>}},"code":"wp_query","00%2":"Pated" r::fetch_rela _items","jurrm-1_dge":1, v sx_me">:"\etp-admie\/admiesv sx%3A%","remove_duplpagees":"1","remove_duplpagees_idr":"post,"dgingee":"ns},"_
s="tps:share sbtn-b>Įdgingead/>irev disabledsow norirevdahttpsata-849546501 alt="ršykite aAnksteoos class="bf-icon fa mpreadhiddens>
e>Įdgingead/w-search-n> ter-ano>e>nsck-excluddmpdw-search"eata-bsd_rela tn-gs_1309124131_ p>
var>"S":1, item_code":"publv, _rticle":{"sh fe":"1|1|0v, idge":"ut-rigr lay>}},"code":"wp_query","00%2":"Pated" r::fetch_other_rela _items","jurrm-1_dge":1, v sx_me">:"\etp-admie\/admiesv sx%3A%","remove_duplpagees":"0t,"dgingee":"ns},"_
search-box cles widtsariinm sh-t3 sh-s1s="icon">e;" /www.suvalkietis.leiijoybutor/t/category/newpdatedclabel="height=3020" /><5520"framebot="A="0t > iptframe>

ut-b>

="v>
c src="he-2'stirt-lisu>Įdck-prowjs-extra'> var>_dmc = {"translgead/s":{"ss=_ns
c src="he-2'dated" r-js-extra'> var>dated" r_theme_global_dmc = {"idge":{cboxea-:"esponsive=c},""> ":{"sh:bl-:" :"suvalk\/\etis.lt/foftoacm/20\1tp-admie\/admiesv sx%3A%","dmpdnng":"post-share-\bb>dmpdnng\">sear><\> post><\> post><\> post><\> post><\> post><\> post><\> post><\> post><\> p\> ","translgead/s":{"ta:"Vasa c,"taa-:"I\u0161skleis strvaizd\u0105","d> _969"":{"more_969"":"enable-}, top_969"":{"more_969"":"enable-}, sky srap ":{"shncky_gn i:30,"shncky":n cla, iteiabel=:"-}, ,'lef":{"more": dated" r_theme_v sx_s ch_dmc = {"v sx_me">:"suvalk\/\etis.lt/foftoacm/20\1tp-admie\/admiesv sx%3A%","ireviews akun>:"post-share-\bv sxs ch"truultsw-search-v sxs ch"no-product-v sxs ch"esposive=\">\n\tpost-share-\bv sxs ch"truults\">\n\t\tpost-share-\bv sxv sxĮublstlisu\">\n\t\t\tpost-share-\b nprop=" sariinm_codo\">\n\t\t\t\tppan><\u012ert\u0161aip\>pan><\n\t\t\tp\> \n\t\t\tpost-share-\bublstlisus\"ttps://es widt"ame-\bubls\">s\> \n\t\ts\> \n\t\tsost-share-\bv sxtaxonomytlisu\">\n\t\t\tpost-share-\bv sxjienos/tispg-cleas\">\n\t\t\t\tpost-share-\b nprop=" sariinm_codo\">\n\t\t\t\t\tppan>pan><\n\t\t\t\tp\> \n\t\t\t\tpost-share-\bublstlisus\"ttps://es widt"ame-\bjienos/tis\">s\> \n\t\t\tp\> \n\t\t\tpost-share-\bv sxtagspg-cleas\">\n\t\t\t\tpost-share-\b nprop=" sariinm_codo\">\n\t\t\t\t\tppan><\u017dymasp\>pan><\n\t\t\t\tp\> \n\t\t\t\tpost-share-\bublstlisus\"ttps://es widt"ame-\btags\">s\> \n\t\t\tp\> \n\t\tp\> \n\tp\> \np\> ","espo_sive=c:"1"};div>
="row main-secthpg-vch-no> ow main-secthpiv>el thpimid="co="container lathpi-h"n class=lass Laikraščio anonsas
  • aktlas/jčioAktlas/ji id f-brh-submitubn969"al aktlas/jčekonom paioEkonom pai id="li> =p"ith-submi969"pn">gyvunai-myli-mučioGyvusaktlas/jčmusu-zemeioMūikražemėi id="li> =p"ith-submi969"pn">aktlas/jčogsovacijaė Rgsovacija, koloybos, dizaig ci id="li> =p"ith-submi969"pn">aktlas/jčėaktlas/jčtransportas_aktlas/jčrslalačioVslalai id="li> =iul ="li> ="ith-submi969"pn">ivykiaiė Įvykiaii id="li> ="ith-submi969"pn">

    kulturaė Kultūrai id f-brh-submitubn969"al enybe-taisudt/cė Čia mūikraSūdt/ci id="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taineattykia_kulturaė Neattykia kultūrai id="li> =p"ith-submi969"pn">kulturaRenginiaiė Renginiaii id="li> =iul ="li> ="ith-submi969"pn">

    enybe-taiė Pnybe-taii id f-brh-submitubn969"al enybe-taisudt/cė Čia mūikraSūdt/ci id="li> =p"ith-submi969"pn">

    enybe-taidarni-europcė Darni Europci id f-brh-submitubn969"al <=p"ith-submi969"pn">enybe-taidarni-europcu jalanesunčioT jalane-bsrji id="li> =piul ="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taijokia_paslbpunčioJokia paslbpuni id="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taiisveone-i- sksveioKeisvę<< sksvęi id="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taineattykia_kulturaė Neattykia kultūrai id="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taipazinimoė Pa pirmoo Laborttjautoi id="li> =p"ith-submi969"pn">enybe-taisu/catu-kjaudjauučio“ lasenybe-taidi/"yb'lefzydiė Vi/"yb< ="ith-submi969"pn">sportasioportasi id="li> ="ith-submi969"pn">

    zmonesioŽul cloi id f-brh-submitubn969"al zmones/reiku/li>esioBreiku/li>cloi id="li> =p"ith-submi969"pn">zmonesudjmio>Įdzintysė Įdjmio>< „intysi id="li> =p"ith-submi969"pn">zmones sksva daičio ansva daii id="li> =p"ith-submi969"pn">zmonesong>zmonesr jais_>zmonessveikataė Sveikatai id="li> =p"ith-submi969"pn">zmonesva ndeleioVa ndėl< =p"ith-submi969"pn">zmoneszmogus_ daasioŽulgus>ir< daasi id="li> =iul ="li> ="ith-submi969"pn">ivair/"yb'sė Įvair/"ybcloi id="li> =iul < /* :"suvalk\/\etis.lt/foftoacm/20\1tp-admie\/admiesv sx%3A%","item_id":"post}; /* ]]> */ iv> c src="h//sch'text/java src="'h/www'suvalkietis.lt/category/naujisteegn/iv> c src="h//sch'text/java src="'h/www'suvalkietis.lt/category/naujisteegn/iv> c src="h//sch'text/java src="'https:="ttps:"h/www'suvalkietis.lt/category/nauxeereedo/" onotemmnltache/e803afaba2b106545a09c2c22855906fa-puver=6.2.2'he-2'< onotemmnljs'>iv> c src="> var>stom=funs wid(t){"use ayrict";;">a=[];t(".er dmpg-type-c").each(funs wid(){if("itle= ==t'shar).tps:("code"));">e=JSON.parse(a);t.each(e || ,funs wid(a,e){t("#"+e.escope _id).html(e t as)})}})}}}(jQuery);jQuery(docuope ).ready(funs wid(){stom =ht7()});div> (adsbthis.hrw3tc_ zydmpd=1,this.hr zyLmpdOo 7 ds=pescope _sescctor:"r zy",callback_dmpded:funs wid(t){var>e;try{e=new C src="https://pagead2.googtis.lt/category/naujisteegn/w3-totalltache/pubgle. zydmpd.miea-p