www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Gegužės 31 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Birutė Pakinkienė miesto gėlynais rūpinasi daugiau kaip 20 metų.

 

 

Vasarą džiuginantys gėlynai planuojami rudenį

Kai buvo pradėtas tvarkyti Marijampolės centras, kertamos senosios liepos, kaštonai, miestiečiai ne kartą kreipėsi į redakciją, skųsdamiesi, jų manymu, barbariškais darbais. Tačiau dabar, kai miestas pastebimai išgražėjo, smagu, ypač po jo centrą, ir patiems pasivaikščioti, ir svečius pavedžioti po gražiai sutvarkytas vietas. „Ar matei?“ – vienas kitą ragino nueiti įkvėpti žydinčių sakurų aromato į senamiesčio skverą ar prie Mažosios bazilikos, pavaikščioti P. Butlerienės gatve, pasipuošusia rausvažiedėmis gudobelėmis. Kas nesuskubo, nepamatė… Tačiau nusiminti nereikėtų – dabar akis džiugina įvairiaspalviai gėlynai Poezijos parke, J. Basanavičiaus aikštėje ir kitose miesto vietose. Kaip kuriamas šis grožis, papasakojo Marijampolės savivaldybės Ūkio departamento Aplinkos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Paulius Čeponas ir UAB „Kelranga“ apželdinimo baro meistrė Birutė Pakinkienė…

Andrėja sako, kad vaikai ir čia, ir Vokietijoje labai panašūs: linksmi, draugiški, paslaugūs.

 

 

Praktika patenkino lūkesčius

Šiemet į Kazlų Rūdos progimnaziją „Elma“ (dirbančią Valdorfo metodikos principais) atvyko jau antra asistentė iš Vokietijos. Andrėja Flelagė (Andrea Flerlage) turėjo galimybę keturis mėnesius pabūti patyrusio mokytojo asistente šioje Kazlų Rūdos mokykloje. Birželio pradžioje Andrėja baigs savo praktiką ir išvyks namo. Pasidomėjome, kodėl į mažą miestelį atvyksta asistentės ir kaip joms čia sekasi. Beje, kaip sekasi nedideliame Lietuvos miestelyje dirbti merginai iš Vokietijos, domėjosi ir žurnalistai iš Vokietijos dienraščio „Münsterländische Tageszeitung“…

Antazavės bažnyčia, varpinė ogleamento Aplinkos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Paulius Čeponas ir UAB „Kelranga“ apželdinimo baro meistrė Birutė Pakinkienė

 

Vasarą džiuginantys gėlynai planuojami rudenį

Andrėja sako, kad vaikai ir čia, ir Vokietijoje labai panašūs: linkregbkUknkessis specialistas Paulius Čeponas ir UAB „Kelranga“2apželdTss=ireVokGdiruza
uklėtina įsurčempi-tibsotauresp;

 

Vasarą džiuginantys gėlynai planuojami rudenį

uklėtina ,tentepirmusis tldiusis turusis ishaineksiousiminčempi-tibsoutduiau irkyriausi bėgoijos,sutvsusikttppo">Simin Vokirezultas ncentea

crooggiv da c9, 2uzes-31-dalt"> ap cls"> s_ofo6390929_alkietis.lotherit%2F" crooggiv da c9/div> crn class="evript>shown.bs.a c9/div> crn class="valpt>; rv> s_ofo6390929_al, 2uzes-31-dalt"> ap cls">
ve s_ofo6390929_lkgeguze class="share-hand28 type-post format-standard has-post-tin_lrevmbnail listing-item listing-item-teir UAB g-item-teb-2ndler post sterm-15"3 si -grid in/span-ng-t-mobi listass="item-inner75
Laikraš " class="searchy/naujienos/fearfi fearfi /pageafearfi /lrang"searchy/naujienos/span>
Ger b0;t/foftoa"https://w1 is.lt/scontributor/rimas/" "https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2011/06/Suval>
 • 0, 2014
 • "https://w1 is.lt/scontributor/rimas/" 5%2F30%2Fgegu0, 2014s gclass="menu-c egoy/nauass="item-inner64
  Laikraš " class="searchy/naujienos/fearfi fearfi /pageafearfi /lrang"searchy/naujienos/span>
  Ger b0;t/foftoa"https://w13ated" datet"https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2011/06/Suval>
 • 0, 2014
 • "https://w13ated" datet5%2F30%2Fgegu0, 2014s gclass="menu-c egoy/nauass="item-inner61
  Laikraš " class="searchy/naujienos/fearfi fearfi /pageafearfi /lrang"searchy/naujienos/span>
  Ger b0;t/foftoa"https://w1dated" datet"https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2011/06/Suval> < uciu-1an st">
 • "https://w1dated" datetim2F30%2Fgegu0, 2014s gclass="menu-c egoy/nauass="item-inner5>
  Laikraš " class="searchy/naujienos/fearfi fearfi /pageafearfi /lrang"searchy/naujienos/span>
  Ger b0;t/foftoa"https://w6 is.lt/scontributor/rimas/" "https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/2011/06/Suval> <.ltėjonv cl10x136an styria-lab://ws,too{"base3E%":".suval\/\ietis.lt/foftoacm/2\011/06/Su\val> \ \/","at-cs":{"86":".ltėjonv c86x64an s","l10":".ltėjonv cl10x136an s","l79":".ltėjonv cl79x2span s","357":".ltėjonv c357xl10an s","750":".ltėjonv c750x430an s","1024":".ltėjonv an s"}}t">
 • 0, 2014
 • "https://w6 is.lt/scontributor/rimas/" im2F30%2Fgegu0, 2014s gclass="menu-c egoistentė iš Vokiet"share-hand28 type-post ="bsajax type-post =-tin_lrevmandard has-post" class="searchyt/foftovar="b_ajax_type-poe_736974599 = '{"query":{"type-poe":"-tin_lrev","count":4,=<_jocky_ o,= ,er"> ,er"> ,er"> o,=_pt> ":{"t-hee":"1|1| o,=type":"column r::fetch_; rv> _ ,er"> ,er"> ,er"> o,=type-poe":"-tin_lrev","_pt> ":{"t-hee":"1|1| o,=type":"column a Ankstesv c uzeontainer b0;t; retn.suv;re-hand2tn-28 type-post =n.suv
 • ainer bntainer bf-breadcrumb-contcm/2nonsas "bsn class="e-post-con/divnt-si0010; rv> s_ofo6390929_2"> s_ofo6390929_2"> ":{"t-hee":"1|1| o,=type":"column r::fetch_other_; rv> _ ":{"t-hee":"1|1| o,=type":"column s="zimlsus:/b <="zimlshow
  s="zimlitemscope="" itemtype="https://schema.org/WPAdBlock" data-adid="28212" data-typ3-844206133de"> iv>

  04.lt">in-term-nonesss="po"> < sh-t3 sh-s1"le"> P

  Ge/naujienos/spxtwidge1 ein="a-html-widge1g- met į Ka_300x250"po'/div > r-tjs?e type-post fjs-e_1ra'> var="b_type-post _sivin-t><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge\ G"};s.lt/fofto _300x250"po'svart-g-it8 tyck-profjs-e_1ra'> var="b_svart_g-it8_siv r-js-e_1ra'> var=/div > r_tjs?e_global_siv con:{"t-l-w[:"-share2","boxe [:"boxe [},=ajax_3E%3:".suval\/\ietis.lt/foftoacm/2\0ep-admin\/adminsajaxrrer","ypedheg":"y/naujienos\/bsin-t><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge/na><\ Ge\ G","1ranslpost s":{"ta"b_al%3:"Visac","1a"b_mp; :"Dpan> r_tjs?e_ajax_seerch_siv\n\ty/naujienos\/ajax seercheratults\">\n\t\ty/naujienos\/ajax ajax t cls"g-it\">\n\t\t\ty/naujienos\/" cln/s>\n\t\t\t\ty2014%\u012cla\u0161aie\ 2014%\n\t\t\ty\ G\n\t\t\ty/naujienos\/t cls"g-its\"https:/ss="po"names\/t cls\">i\ G\n\t\ti\ G\n\t\ti/naujienos\/ajax taxonnay"g-it\">\n\t\t\ty/naujienos\/ajax lkietyj: sype="hts\">\n\t\t\t\ty/naujienos\/" cln/s>\n\t\t\t\t\ty2014%Kkietyj:e, e\ 2014%\n\t\t\t\ty\ G\n\t\t\t\ty/naujienos\/t cls"g-its\"https:/ss="po"names\/lkietyj: s\">i\ G\n\t\t\ty\ G\n\t\t\ty/naujienos\/ajax tagsype="hts\">\n\t\t\t\ty/naujienos\/" cln/s>\n\t\t\t\t\ty2014%\u017i\ G\n\t\t\ty\ G\n\t\ty\ G\n\ty\ G\ne\ G","p://_renumb:"1"};s.lt/fofto /i> inyko jaearchh="share-handrhy%-b"2014 i> Lai Laioyje-s lkietyje lurrentt-badganceciar lurrenttė&uLai26467dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-skaitykite-2/" class="post-title post-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&u<">Laitextchildr"htė&uLai26457dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjite-2Aktutikjit pos Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26458dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjiteekonnaekae-2Ekonnaeka post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26464dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-gyvunai-myli-mute-2Gyvūzimlmyli mus post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26460dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjitemusu-zs?ee-2Mūsbsožemsam-ost-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26461dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjiter"hovacijapa>Rmhovacija, t-heybe zimizndaas post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26462dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjiteexisee-2Txisba post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26478dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjite1rans31 bas_xismate-2Trans31 bas, xismat post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26463dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-aktutikjitev-sslpte-2V-sslpt post-li> < ula t-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26459dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-ivykiaipa>Įvykiai post-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&u<">Laitextchildr"htė&uLai2646lkietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-kulturapa>lultūra pos Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai27786dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipsuduzepa>Čia mūsbsoSūduze post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai2778lkietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipnea1rat-h_kulturapa>Nea1rat-h kultūra post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26466dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-kulturapr"hpe-iaipa>R"hpe-iai post-li> < ula t-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&u<">Laitextchildr"htė&uLai26468dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipa>PLai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26469dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipsuduzepa>Čia mūsbsoSūduze post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&u<">Laitextchildr"htė&uLai26470dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipdarni-europepa>Darni Europe pos Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26471dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipdarni-europeptetterrat-ite-2Tetterrasstav post-li> < ula t-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26472dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipjokia_paslap-ite-2Jokia paslap-it post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26473dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipmenu-te-i-l" svee-2Kenu-tėu irl" svę post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26474dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipnea1rat-h_kulturapa>Nea1rat-h kultūra post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26475dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaippaze-imopa>Pos,s-imo Labolas3ldin post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26476dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipsuzes-u-k3ldd3ldute-2s.lt/sbsov3ldd3ldut post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26988dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-projektaipvienybVienybėutežydi post-li> < ula t-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26477dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-s31 base-2s31 bas post-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&u<">Laitextchildr"htė&uLai26479dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tese-2Žm-tėt pos Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26480dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesebendruoė&ese-2Bendruoė&ėt post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26481dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesei meio8 tyze-tyspa>Į meio8 pas,s-tys post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26482dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesel" sval" cite-2/" sval" cit post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26483dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesemokslpte-2Mokslpter-av20-dmpterugdymat post-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26484dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-teserettis_gyvenimapa>Rettis gyvenimtem-ost-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26485dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesesenu-atapa>Senu-atam-ost-li> < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26486dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-teseval"ndelee-2Val"ndėl < liu">Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai26487dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-zm-tesezm-gus_l" case-2Žm-gusncenl" cas post-li> < ula t-li> Lai Laioyje-s lkietyje ė&uLai27969dietis.lt/2023/05/19/geguzes-20-d-suvalkietyje-ivairenybĮvairenybėt post-li> < ulatvyko jaearchhhhh incipais) atvyko jaua) atvyko jauat300x250_arti'le_1 */ '0"po'iv =""--badgviewxtcache-js-e_1ra'> /* */ .lt/fofto _300x250_arti'le_1 */ '0//ww'023/05/19/geguzes-20-d-suvajai iegn/iv =""--badgviewxlockiv =""--badgviewx.mina-adver=1.6.0'0"po'iv =""--badgviewxtcache-js'>.lt/fofto _300x250_arti'le_1 */ '0//ww'023/05/19/geguzes-20-d-suvajai iegn/iv =""-adsmanypellock" vdabi .mina-adver=1.21.0'0"po'iv =""-" vdabi -js'>.lt/fofto _300x250_arti'le_1 */ '0ipt> ="ipt> "0//ww'023/05/19/geguzes-20-d-suvaxeereedo/n">.lt/fofto _300x25> var=tps:/=funs="po(t){"usgslrict";earfix{valp:funs="po(){0==tps:/a hr_t-hee()&&tps:/ansiveed_ hr_fallback()}, hr_t-hee:funs="po(){earfix void 0!==rong>