www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Gruodžio 27 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

„Mūsų tiesioginėse laidose yra pabuvoję buvę ir esami prezidentai, Seimo pirmininkai, ministrai“, – sakė S. Baublys.

 

 

Marijampolės  televizijai  –  25-eri
Marijampolės televizija gruodžio 27-ąją švenčia 25-erių gyvavimo metų sukaktį. Žmogui – tai nedidelė atkarpa jo gyvenime, televizijai tiek metų – pripažinimas, svarus jubiliejus. Per dvidešimt penkerius metus suburta sava auditorija, prisijaukintas žiūrovas, suformuotas kolektyvas, į eterį išleista daug įdomių kūrybinių laidų. Apie Marijampolės televizijos istoriją, dabartį ir ateitį kalbamės su jos vadovu, direktoriumi Stanislovu Baubliu…

 
Štai kokia didelė mokyklos kieme išėjo nykštuko kepurė.

 

 

Saulės“ pradinėje – Nykštuko diena
Pirmadienį vykęs kiek paankstintas Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo ne visai šventinėmis pastabomis jau dėl pirmojo darbotvarkės klausimo – Marijampolės miesto ir savivaldybės bendrojo plano keitimo…

 
Kęstučio gatvėje išstumdyti ir apgadinti dekoratyviniai kubai.

 

 

Marijampolės senamiestyje  apgadinti dekoratyviniai  kubai
Marijampoliečiai didžiuojasi savo išgražėjusiu miestu ir stengiasi saugoti tai, kas architektų sukurta, kas daro miestą išskirtinį. Tačiau yra tokių, kurie tesugeba niokoti, šiukšlinti…

 
„Paimsiu ŽODĮ,/ Gerą, gražų, šviesų,/ Ir lyg kūdikį supsiu ant rankų./Širdies krauju pamaitinsiu“.

 

 

Eilėraščio  sparnais  –  į  penktą  metų  laiką
…Ir žodis buvo paimtas ir išsuptas, ir pamaitintas, ir, sparnus įgavęs, pakilo – ir atsirado eilėraštis, paskui dar vienas, dar… Paskui atsirado knyga. Ir dar vienas žmogus tapo kūrėju. Tas kūrėjas – visai šalia. Tai gražėjančio Patašinės kaimo gyventoja, Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ narė Rita Volteraitienė…

side> > "> Sietyje  -headiaitykite/"> tykite"> re" stom_codscope"div /javatom_coLnteed" teed" 6ccb4a3"}';" stom_cod> \<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į! \<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į!<\į! ve_dua}endiv>_-aniv","more_-aniv""enon pa}enlea_-aniv","more_-aniv""enon pa}enskytomap="v","_l,"igng"co:30,"_l,"ig":'); r,a itempropdua}enhis.hv","more":ia-h}n-ajfresh_indow.tagade_duplic wids_ca bc:"lt-LTi," oe fis/new-p","_ubtom_be_-srpagSpu til\u0117j\u0119 ef="http:/ litygtuk\u0105 nie da nepra etele="t/ca\u0173te autori\u0173!i,"_ubtom_bed_-srpagJ\u016bs u\u017csief="http:vog-os pne\u0161imusi,"_ubtom_be_btopdus="h-text"ea,"_ubtom_bed_btopduAtstiokyug ef="http:/ l"}};. \ \ \ \<-tern class="pre-title h\cu\n\t\t\t\tnapp">\u012tp:\u0161ais\app">\n\t\t\tn\į! \\ \ \ \<-tern class="pre-title h\cu\n\t\t\t\t\tnapp">Krivateės s\app">\n\t\t\t\tn\į! \\ \ \<-tern class="pre-title h\cu\n\t\t\t\t\tnapp">\u017dyms s\app">\n\t\t\t\tn\į! \\ Laikraščio anortasasvairenybėsS /* */ push({}); stom_codscope'div /javatom_co'der: '">push({}); stom_codscope'div /javatom_co'der: '">push({}); stom_codscope'div /javatom_co'de">push({}); stom_co> <-con=funv cla(t){"usget"rict";olbar={a-de:funv cla(){0==-conle =ts":1e()&&-conle="died_e =tfallback()},e =ts":1e:funv cla(){olbar=0void 0!==" onclisu-terhe =tade="di},e="died_e =tfallback:funv cla(){