www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Domėjosi, tyrinėjo, užrašė…

Sakoma, kad tikras pilietis yra tas, kuris pažįsta ir brangina tėvynę, siekia išsaugoti jos praeitį, pasirūpinti dabartimi ir kurti ateitį.
Liudvinavo miestelio ir seniūnijos istorija, čia gyvenusiais žmonėmis, jų prasmingais darbais savo krašto kultūrai, dvasiniam lobynui, tradicijomis domėjosi, tyrinėjo ir jas užrašė ne vienas Liudvinavo seniūnijos gyventojas.

 

„Triobiškių dainose“ atgyja senelių dainos, istorijos
Išsaugant savojo krašto istoriją didelį įnašą paliko Želsvoje gyvenusi Elvyra Kalindrienė, išleidusi knygą „Triobiškių dainos“. Čia sudėtos dainos surinktos maždaug prieš 140 metų Liudvinavo apylinkėse. Dirbdama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ji sutvarkė ir atnaujino „Triobiškių dainų“ leidinį. Knygos pamatas – rusų kalbininkų F. Fortunatovo ir V. Milerio surinktos lietuvių liaudies dainos.
Tuomet dar studentams F. Fortunatovui ir V. Mileriui, viešėjusiems pas Liudvinavo seniūnijoje gyvenusius ūkininkus Botyrius, pavyko surinkti 150 liaudies dainų, apie 20 pasakų ir smulkiosios tautosakos vienetų. Visa tai buvo išgirsta iš šio krašto gyventojų ir užrašyta lietuviškai. Anot tyrinėtojų, buvo surinkta duomenų ir Liudvinavo šnektos aprašui. Užrašytos Liudvinavo seniūnijos Triobiškių kaime skambėjusios dainos, senelių sektos pasakos, mįslės ir patarlės.
Leidinio sudarytoja Elvyra Kalindrienė įvadinėje knygos dalyje nupasakojo Triobiškių kaimo geografinę padėtį, pateikė to kaimo istorijos.
Tikėtina, kad šis leidinys svarbus tautosakos ir kalbos specialistams, savo karšto patriotams, nesvarbu kur dabar jie begyventų.
Memuarų knyga apie gimtojo kaimo žmones
Daug gimtosios vietos istorijų, prisiminimų apie gimtojo kaimo žmones aptinkame ir Juozo Andriuškevičiaus, kilusio iš Liudvinavo seniūnijos Želsvos apylinkių, išleistose knygose.
Tėviškė, prisiminimai apie ją, apie brangiausius žmones su poetu buvo visą gyvenimą. Juos jis sudėjo į savo eiles, prozos darbus. Poetas išleido keturis eilėraščių rinkinius: „Taikos balsai“, „Dienų sidabras“, „Sielos langai“, „Kraujas dainuoja“, memuarų knygą „Susitikimų džiaugsmas“.
Atsiminimų knygoje „Susitikimų džiaugsmas“ galima rasti pasakojimų apie mums žinomus žmones, rašytojus, kuriuos autorius buvo sutikęs gyvenimo kelyje, su jais susijusius įvykius, faktus. Knygoje nemažai vietos skirta ir gimtajam Paželsvių kaimui, jo žmonėms, mokytojams, tėvams. Pats J. Andriuškevičius apie šią 2001 metais išleistą knygą rašė taip: „Tai ne autobiografinių memuarų knyga. Tai veikiau subjektyvūs pastebėjimai apie kai kuriuos gyvenimo reiškinius ir kelyje sutiktus žmones, kurių jau nebėra“. Knygoje rasime ir biografinių pasakojimų apie netoli Liudvinavo, Avikilų kaime gimusį Lietuvos katalikų kunigą, monsinjorą, habilituotą humanitarinių mokslų daktarą Vytautą Kazlauską.
„Kai vasaros pradžioje grįžau į gimtąjį kaimą, jo gyventojus slėgė naujas rūpestis: iš Rytų nenumaldomai artinosi frontas. (…) Tuo įtemptu neramaus laukimo metu atėjo žinia, kad pirmąjį liepos sekmadienį Liudvinavo bažnyčioje bus didelės iškilmės, įšventinto į kunigus Vytauto Kazlausko pirmosios iškilmingos mišios – primicijos. (…) Prieš kelerius metus vasarą sek­madieniais Liudvinavo bažnyčioje galėjai matyti du klierikus – Vytautą Bieliauską ir Vytautą Kazlauską. Pirmasis dar prieš bolševikų okupaciją išsiųstas mokytis į Vakarų Europą. O antrasis mokslą tęsė Vilkaviškyje ir dar ką tik buvo gavęs kunigo šventinimus. (…) Praėjo dar pora savaičių ir dalis Lietuvos žmonių, pabūgę bolševikų teroro, pasitraukė į Vakarus. Išvažiavo ir V. Kazlauskas. (…) Beveik 50 metų praleidęs Vakarų Europoje, grįžo į nepriklausomą Lietuvą.“
Praeities ir dabarties istorija
Pažintinę knygą „Pažinkime Buktą ir jos apylinkes“ apie Liud­vinavo seniūnijoje esantį Buktos kaimą ir aplinkinius Želsvos, Liucinavo, Užgirių, Kūlokų kaimus, Liud­vinavo miestelį 2014 metais išleido Buktos kaimo bendruomenė.
Knyga suteikia galimybę susipažinti su Buktos ir aplinkinių kaimų praeities istorija, iš čia kilusiais Lietuvai nusipelniusiais šviesuoliais, čia gyvenančiais ir darbais savo kraštą garsinančiais žmonėmis. Leidinyje daug nuotraukų, gyventojų prisiminimų. Knygai medžiagą parengė Tomas Vaznys ir Artūras Lazauskas.
„Daugelis žmonių bent kartą gyvenime yra pagalvoję apie tai, kaip atrodo jų gyvenamoji vieta iš paukščio skrydžio. Man ir pačiam labai įdomu pasitelkus šiuolaikines technologijas patyrinėti savo gyvenamosios vietos – Buktos kaimo ir aplinkinių kaimų vietoves, pasigrožėti nuostabiu kraštovaizdžiu. Tačiau iš paukščio skrydžio pasižvalgius negalima pamatyti, kuo dabar gyvena ir praeityje gyveno žmonės“, – įvade, kodėl išleido šią knygą, rašė bendruomenės pirmininkas T. Vaznys.

Buktos bendruomenės išleista knyga. *

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika