www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Knygoje prisiminimai apie kun. Joną Maksvytį

Genovaitė Beinaravičienė.
Genovaitė Beinaravičienė.

Mokytoja Genovaitė Beinaravičienė, kilusi iš Liudvinavo seniūnijos Kūlokų kaimo, daug metų mokytojavusi Liudvinavo vidurinėje mokykloje, yra sukaupusi daug medžiagos apie gimtojo kaimo žmones. Pedagogė išleidusi knygą apie Liudvinavo parapijos kleboną kun. Joną Maksvytį.
Knygelė pavadinta „Kun. J. Maksvytis. Tauraus gyvenimo momentai“, joje pasakojama apie Liudvinavo bažnyčios istoriją, čia dirbusius klebonus. Daugiausia dėmesio skiriama parapijos klebono, kuris Liudvinave klebonavo nuo 1973 m. iki pat mirties, veiklai. Knygoje gausu šio iškilaus žmogaus biografijos faktų, pasakojimų apie jo būdą, veiklą, darbus, bažnyčios atstatymą.
Pasak G. Beinaravičienės, poreikis kaupti gimtojo krašto istoriją atsirado po tėvų mirties. Atėjo suvokimas, kad reikia užrašyti senų žmonių pasakotas istorijas, nes ateis laikas, ir jų nebebus.
„Labai gailėjausi, kad neužrašinėjau to, ką man pasakojo gyvi būdami tėvai, nes daug ko nebeatsiminiau, o tėvelis buvo ne tik puikus pasakotojas, bet ir turėjo daug žinių. Labai išsilavinęs buvo ir jo brolis, mano dėdė, kuris buvo baigęs Vytauto Didžiojo universitetą, pas mus atvažiuodavo su draugais ir visi jie kalbėdavosi apie istoriją“, – pasakojo mokytoja.
Rinkti medžiagą apie Liudvinavo bažnyčią ir ją išleisti G. Beinaravičienę paskatino ir po kunigo J. Maksvyčio mirties į Liudvinavo bažnyčią iš Seinų atvykę keturi vyrai, kurie domėjosi miestelio bažnyčios istorija, papasakojo, kad turi surinkę apie ją daug medžiagos. „Pagalvojau, jeigu kito krašto žmonės domisi mūsų istorija, kodėl mes, vietiniai žmonės, to nedarome. Ir pradėjau rinkti medžiagą, ją sisteminti“, – aiškino G. Beinaravičienė.
Knygelėje „Kun. J. Maksvytis. Tauraus gyvenimo momentai“ pasakojama ne tik apie dvasininko vaikystę ir mokslo metus, darbą, bet ir pateikiami jį pažinojusių žmonių atsiminimai. Taip pat rasite medžiagos apie monsinjorą Vytautą Kazlauską, iškilią iš Liudvinavo parapijos kilusią asmenybę. Jis įkūrė savo gimtinėje Avikilų kaime Vaiko tėviškės namus.
Pasakojant Liudvinavo bažnyčios istoriją pateikiama faktų apie visus šioje bažnyčioje tarnavusius klebonus, jų nuveiktus darbus, bažnyčios turto inventorizaciją.
Anot autorės, nemažos dalies surinktos medžiagos į knygelę ji nesutalpino. Gal tai bus paskata išleisti dar vieną knygą?

tauraus

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika