www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Lietuviškumo ugdymas per meno saviveiklą Marijampolės kolegijoje

Marijampolės kolegijos ansamblis „Sūduonėlė“ – Petrakavo tarptautiniame susigiminiavusių miestų kultūros festivalyje.
Marijampolės kolegijos ansamblis „Sūduonėlė“ – Petrakavo tarptautiniame susigiminiavusių miestų kultūros festivalyje.

Vos atėjusi 1989 metais dirbti į pedagoginę mokyklą Vida Mickuvienė ėmė organizuoti renginius, juos vesti, pamažu į šią veiklą vis labiau įtraukė studentus. Perėmė skaitovų ruošimą, kuris iki šiol vyksta jos vadovaujamoje dabar jau Marijampolės kolegijos raiškiojo žodžio studijoje. 2001 metais V. Mickuvienei buvo pavesta vadovauti vienai grandžiai seniausio pedagoginės mokyklos dainų ir šokių liaudies ansamblio (veikia nuo 1964 m.). Dabar tai – tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“, kuriam ir vardą pati sugalvojo: nuo upeliuko, iš kurio kildinamas ir Sūduvos vardas.
Lietuviškumo ugdymas per meno saviveiklą, per saviraišką yra labai paveikus, nelieka vien sauso informacijos perteikimo, ji pateikiama su jausmu, su nuotaika. O didžiausia galimybė pasiekti studentų širdis – renginiai, skirti įvairioms mūsų šaliai svarbioms datoms ir progoms.
Štai šį pavasarį skaitovai su programa vyko į Lenkiją – Punsko licėjuje, taip pat Dariaus ir Girėno gimnazijoje atliko Vasario 16-ajai skirtą programą. Su panašiomis programomis ne kartą vykta į Marijampolės senelių globos namus.
Labai populiarūs Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ruošiami rašytojų, kitų iškilių asmenybių jubiliejiniai minėjimai. „Studentams ypač patinka ruošti teatralizuotus pasirodymus. Vienais metais Juozo Grušo jubiliejui parengėme „Barboros Radvilaitės“ ištrauką, kur studentai buvo apsirengė rūbais, gautais iš Kauno dramos teatro. Įsivaizduojate, koks buvo jiems įspūdis vaidinti su ta pačia suknele, kurią vilkėjo aktorė Staliliūnaitė“, – pasakoja pedagogė.
Pernai minėtos Žemaitės gimimo 170-osios metinės. Tam skirti renginiai vyko Plungės rajone, keliavo per visą Lietuvą. „Buvome pakviesti organizuoti renginį Marijampolėje, nes ji čia palaidota. Kadangi Žemaitę globojo advokato A. Bulotos šeima, tai ir šventės akcentai buvo trijose vietose: prie rašytojos kapo, prie Bulotų namo (P. Vaičaičio g. 16) ir Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Į minėjimą atvyko devyni Žemaitės giminės atstovai, Marijampolėje gyvenantys Bulotų giminaičiai.
Kolegijos studentai puikiai atliko savo misiją: skaitė eiles, atliko apsakymo „Topylis“ inscenizaciją, suvaidino komedijos „Trys mylimos“ pirmą veiksmą, padainavo. Žemaitės giminaičiai mums dėkojo už puikią programą.“
Įsimintinas buvo ir renginys Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, skirtas Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 130-osioms gimimo metinėms. Studentai skaitė M. K. Čiurlionio laiškus žmonai Sofijai. Kartu su muzikais R. Mankūnaite ir A. Janču buvo atlikta programa „Zose, vienatine mano Zosele“. „Perskaitėme 27 laiškus arba jų ištraukas, klausėmės Čiurlionio preliudų ir kanono. Žiūrovai nuoširdžiai plojo studentams Ramintai Bakelytei, Deividui Tamaliūnui, Ignui Gajauskui ir Saimonui Padimanskiui. Tai buvo paskutinis šiais mokslo metais Raiškiojo žodžio studijos renginys prieš atostogas“, – pasakojo V. Mickuvienė.
Pernai Marijampolės kolegijos tautinio meno ansamblis „Sūduonėlė“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje Lenkijoje. „Gegužės pabaigoje viešėjome viduramžius menančiame mieste Petrakave (Piotrkow Trybunalski). Tokią galimybę turėjome todėl, kad Marijampolės savivaldybės administracija parėmė mūsų projektą „Susigiminiavusių su Marijampole miestų jaunimo draugystės tiltas: susitikimai, idėjiniai, kultūriniai, profesinių kompetencijų mainai“. Petrakavo municipalitetas suorganizavo Tarptautinį susigiminiavusių miestų kultūros festivalį. Be mūsų, jame grojo, šoko ir dainavo kolektyvai iš Kroatijos, Rumunijos, Serbijos, Vengrijos, Rusijos. Dvi dienas koncertavome per 70 tūkst. gyventojų turinčiam miestui“.
Nors studentų skaičius kolegijoje mažėja, pedagogė V. Mickuvienė sako, kad veiklos, kurios skatina tautiškumą, pilietiškumą, nesikeičia ir išlieka aktualios visada. Ateityje ji planuoja pasikviesti mokytoją Rasą Slankauskienę iš Sūduvos gimnazijos, kad supažindintų studentus su kanklėmis, kankliavimu, jo tradicijomis mūsų krašte. Galbūt atsiras tokių, kurie susidomės šiuo instrumentu ir pareikš norą išmokti groti. Pernai vadovė buvo pakvietusi skudutininkų ansamblį „Tūto“ (vadovė Daiva Vosylienė) iš muzikos mokyklos. Užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai, jau vyko vienas bendras koncertas.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika