Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Pedagoginės mokyklos patriotai

Stasė ir Vytautas Alenskai abu buvo susiję su buvusia Kapsuko pedagogine mokykla ir iki šiol išlikę tikri jos patriotai.

Tai Stasė ir Vytautas Alenskai, dabar gyvenantys Klaipėdoje. Stasė Alenskienė – Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė, o Vytautas Alenskas – Klaipėdos universiteto Menų akademijos docentas. Abu susiję su buvusia Kapsuko pedagogine mokykla.

Vytautas Alenskas 1966–1977 metais Kapsuko pedagoginėje mokykloje dirbo muzikos dėstytoju. Dėstė instrumentinę muziką (fortepijoną ir akordeoną), grojo mokyklos dainų ir šokių liaudies ansamblyje. Tuo laiku ansambliui vadovavo Algis Vitlipas, vėliau apie 30 metų – Frida Lokomina. Repertuaras buvo daugiausia lietuviškas, tik viena kita tarybinė daina įsiterpdavo.
V. Alenskas prisimena, kad kolektyvas mokykloje buvo labai stip­rus, siejamas draugiškų, kolegiškų ryšių. Turėta nemažai tradicinių renginių, būdavo pagerbiami ir jubiliatai. Apskritai buvo juntama ne tik tautiškumo dvasia, bet ir stiprus meninis tautinis sąjūdis – šventėms būdavo parengiamos specialios programos, nevengiama tautinių kūrinių. Jis prisimena, kad Šepkus buvo įžymi persona, gavęs valstybinę premiją už sukurtą vadovėlį. V. Viliūno įtaka jautėsi įvairiose srityse, jis tvarkė ir mokyklos muziejų, kur buvo kaupiama istorinė medžiaga.
Stasė Alenskienė Kapsuko pedagoginėje mokykloje mokėsi 1964–1968 metais, baigė pradinio ugdymo pedagogikos programą. Iš tų dienų jai išlikę patys geriausi prisiminimai. Pabaigusi šią mokyklą Stasė direktoriaus Vinco Burkšnio buvo paraginta studijuoti toliau ir įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto geografijos specialybę.
„Lionginas Šepkus buvo tikras eruditas, žinių šulinys. Nepaprastai gerbėme jį kaip tikrą profesionalą, puikiai išmanantį savo dėstomus dalykus. Buvo mums autoritetas. A. Šepkienė dėstė man meninio skaitymo dalyką. Pati labai gera skaitovė buvo, laimėdavo konkursus. Labai apsidžiaugėme, kai prieš dvejus metus į mūsų surengtą grupės susitikimą atvyko abu dėstytojai Šepkai. Buvo nepaprastai malonu pasimatyti, pasikalbėti, prisiminti praeitį. Pastebiu, kad prisiminti mokslo metus vis maloniau, smagiau, atrodė, kad viskas buvo taip lengva ir smagu. Išliko stiprūs ryšiai su dėstytojais ir šia mokykla.“
S. Alenskienė sako, kad metodikos pagrindus Kapsuko mokykloje gavo tikrai labai gerus, vėliau tereikėjo tik tobulintis iš dalykinės pusės. Moteris džiugiai laukia 2018 metais planuojamo bendramokslių susitikimo, kuris bus surengtas Kapsuko mokyklos baigimo 50-mečio proga. Visi jos kurso draugai iki šiol tebedirba pedagoginį darbą.
Ji prisimena, kad mokykloje tvyrojo lietuviškumo dvasia, visa veikla buvo persmelkta patriotizmo, netrūko tautinių akcentų. Gausus buvo skaitovų būrelis, vedamas mokytojos Šepkienės. Čia buvo mokomasi suprasti lietuvių autorių literatūros tekstus, perteikti jų mintį, nuotaiką.
Daugelyje veiklų buvo akcentuojama meilė savo kraštui, lietuviškumas. „Politikos mes nejautėme. Artimai bendravome su dėstytojais, santykiai buvo su daugeliu draugiški. Dar tada dirbę senosios kartos dėstytojai Gurevičius, Naujokaitis rodė mums inteligentiškumo pavyzdį. L. Šepkus man dėstė vaikų literatūrą. Nemokėti, nepasiruošti jo paskaitai buvo tiesiog gėda, juo labiau negalėjai net pagalvoti sukčiauti ar nusirašinėti. Jis buvo toks moralus, padorus žmogus, kad net negalėjome įsivaizduoti nesimokyti ar neklausyti“, – prisimena S. Alenskienė.
Kapsuko pedagoginę mokyklą S. Alenksienė vadina mokykla iš didžiosios raidės: „O mokyklos turinį ir esmę juk sudaro ne kas kita, kaip dėstytojų asmenybės.“

Nuotrauka iš Alenskų šeimos albumo

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.