Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

 

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“ – bendruomenės gyvenimo šerdis

Jauno žmogaus pasaulėžiūros kūrimas prasideda nuo pagarbos šeimai ir savo valstybei. Ir klysta tie, kurie mano, kad meilė Tėvynei, jos tradicijų puoselėjimas – tik gražūs žodžiai švenčių metu iš tribūnų. Patriotinius jausmus puoselėjantis jaunimas buriasi į klubus, vienija bendraminčius, rašo projektus ir ne garsiais lozungais apie patriotizmą ir pilietiškumą, o aktyvia veikla formuoja jaunų žmonių pagarbą valstybei. Tokią veiklą jau antras dešimtmetis vykdo ir Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“. „Esame patriotai, savo krašto puoselėtojai ir saugotojai“, – akcentuoja jo nariai.

 

Evelina Didvalienė – viena iš Kalvarijos jaunimo ir vaikų klubo kūrimo iniciatorių.

Evelina Didvalienė – viena iš Kalvarijos jaunimo ir vaikų klubo kūrimo iniciatorių.

„Esame patriotai, savo krašto puoselėtojai ir saugotojai“, – apie klubo „Arka“ narius kalba vadovas Robertas Degutis.

„Esame patriotai, savo krašto puoselėtojai ir saugotojai“, – apie klubo „Arka“ narius kalba vadovas Robertas Degutis.

Jaunimą vienijo didžiulis entuziazmas
Klubo susikūrimo pradžia – 2003 metai. Idėja suburti jaunus žmones kilo dviem entuziastingoms studentėms Evelinai Didvalienei ir Jolitai Cimermonaitei.
– Pamatėme, kad Kalvarijoje nėra jokių jaunimo organizacijų, ir užsibrėžėme tikslą įsteigti organizaciją, buriančią miesto jaunimą, į veiklas įtraukiančią ir vaikus, – prisimena Evelina.
Susibūrusią aštuonių žmonių komandą, pasivadinusią vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, tuometis Kalvarijos bažnyčios klebonas Raimundas Žukauskas įsileido į parapijos pastatą.
– Rinkdavomės 2–3 kartus per savaitę, organizuodavome diskotekas, teatro popietes, padėdavome vaikams pasiruošti pamokoms, dalyvaudavome bažnytinėse apeigose. Tapome neoficialiu vaikų dienos centru. Norinčių prisijungti ir dalyvauti mūsų veikloje buvo daug, kaskart susirinkdavo apie 20 vaikų, sudarėme dvi grupes – jaunesniųjų ir vyresniųjų.
Tai buvo dabartinės klubo veik-los pamatai. Turėjome mažai patirties ir galimybių, bet buvo didžiulis entuziazmas. Mus remdavo vietiniai žmonės, klebonas, vienas verslininkas. 2005–2006 metais vykdėme pirmą projektą, mums skyrė lėšų, ir tai buvo pradžia savarankiškų renginių ir projektų, – pasakoja klubo vadovas Robertas Degutis.
Nutrūkusi klubo veikla atgaivinta po kelerių metų
Deja, po trejų metų klubas savo veiklą pristabdė.
– Išsisėmėme, – prisipažįsta Robertas. – Likome su Evelina dviese. Be to, atsirado kitokių tikslų, norų. Sudalyvavęs viename skautų renginyje, užsidegiau skautų idėjomis ir veikla. Skautų organizaciją įkūrėme ir Kalvarijoje. Viena didžiausių organizacijų priėmė mus į savo būrį – tai mus pakylėjo, gavome kitokios patirties.
2012 metais klubo senbuviai kartu su entuziastais Linu, Tomu, Martynu, Žygimantu atgaivino klubo veiklą.
– Dabar klube – dešimt narių, tai – optimaliausias skaičius gerai komandai. Nenorime labai išsiplėsti, nes tada sunku susikalbėti, – atviras Robertas.
Kasmet komanda vis atsinaujina: išvykstantys sustabdo savo veiklą klube, sugrįžtantys ir vėl prisijungia.
– Naujų narių ieškoma asmeniškai, kviečiami norintys ir turintys idėjų. Vasarą būna mokymai, išvažiuojame į mišką ir sprendžiame užduotis. Smagu žiūrėti, kaip išsiskiria lyderiai, gebantys organizuoti komandinį darbą.

 

Bunkeris-muziejus iš tolo šviečia spalvomis.

Bunkeris-muziejus iš tolo šviečia spalvomis.

Karo laikų bunkeris tapo neoficialiu muziejumi
Kūrybą skatina įvairios projektinės veiklos. „Pirmas projektas – internetinis radijas! Per dieną po dvi valandas tiesioginio „Arka FM“ eterio: muzika, reportažai apie Kalvariją“, – džiugias akimirkas prisimena Karolis.
Tomo Rašimo idėja atkurti Antrojo pasaulinio karo bunkerį subrandino mintį dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“.
– Parašėme projektą ir gavome 18 tūkst. litų paramą. Visi labai skeptiškai žiūrėjo, manė, kad mums nepavyks, ištaškysime pinigus, ir viskas tuo baigsis. O mes kibome į darbus, – pasakoja „Arka“ vadovas.
Iš trisdešimties Kalvarijos savivaldybėje esančių bunkerių pasirinktas Raudeniškių kaime – labiausiai apšnerkštas… Pradėtas statyti 1940 metais, bet nepabaigtas, nepritaikytas gynybai bunkeris buvo tapęs sąvartynu, viduje ir aplink jį visokio „gėrio“ buvo sulig viršumi. Jaunieji entuziastai visus metus kuopė šiukšles, tvarkė aplinką, dailino išorę, remontavo vidų, kur išdėstė karinę-istorinę ekspoziciją „Molotovo linijos takais“, ant bunkerio stogo įrengė apžvalgos aikštelę, pastatė informacinį stendą su bunkerių istorija, parengė ir išleido žemėlapį su sužymėtais savivaldybėje esančiais bunkeriais.
2015 metais klubo narių – karo istorijos entuziastų – dėka Raudeniškių bunkeris tapo neoficialiu muziejumi, vieninteliu tokiu Lietuvoje.

 

Tarp Antrojo pasaulinio karo karių asmeninių daiktų ir stiklinė gertuvė, išlikusi nuo Pirmojo pasaulinio karo.

Tarp Antrojo pasaulinio karo karių asmeninių daiktų ir stiklinė gertuvė, išlikusi nuo Pirmojo pasaulinio karo.

Kiekvienas eksponatas turi savo istoriją
– Darėme taip, kad būtų įdomu čia apsilankyti, kvietėme žmones, organizavome naktinius žygius, vedėme edukacines programas. Kiekvienas eksponatas, rastas pačių ar padovanotas, išmainytas, turi savo istoriją. Vertingiausi tie, kurie rasti Kalvarijos apylinkėse, atskleidžiantys istorines paslaptis. Štai atsitiktinai miške rastas veidrodėlis su užrašu metaliniame korpuse – Antrojo pasaulinio karo kareivio identifikavimo raštas. Pasirodo, karo metais informaciją apie save kariai rašė ant asmeninių daiktų. Mums pavyko išsiaiškinti, kad veidrodėlį pametęs kareivis baigė karą, gavo apdovanojimų. Rastos prancūzų karių sagos tik įrodo, kad Kalvarijoje buvo apsistojusi Napoleono armija. O tokias stiklines gertuves turėjo Pirmojo pasaulinio karo kareiviai, – eksponatų istorijas pasakoja Robertas ir atkreipia dėmesį į nišoje sukrautas Šrapnelio artilerijos sviedinių gilzes. – Tai buvo klastingas ginklas, pripildytas rutulinių alavo kulkų su juoduoju paraku, sviediniui sprogus, kulkos išlakstydavo į visas puses ir sužeisdavo daug žmonių.
Prie bunkerio atvykstančias ekskursijas klubo nariai pasitinka apsirengę rusų kareivių uniformomis, „Pabėgimo kambaryje“ kabo Stalino portretas, Rusijos vėliava…
– Keista, kai mano, kad taip mes garbiname sovietų laikus. Esame patriotai, savo krašto puoselėtojai ir saugotojai ir mes neskleidžiame ideologijos, bet atpasakojame istoriją, – akcentuoja klubo vadovas. – Mes nepasakojame karo žiaurumų, istoriją pateikiame žaismingai. Todėl ir bunkerio išorę nudažėme šviesiomis spalvomis – ne tik, kad jis išsiskirtų iš kitų, bet kad čia ateinantiems vaikams nebūtų baugu. Pasakodami įtraukiame juos į žaidimus.

Lauko ekspozicija.

Lauko ekspozicija.

Pagerbtas kraštietis signataras P. Klimas
Ieškantiems kraštui naudingos veiklos klubo nariams gimė idėja sutvarkyti Nepriklausomybės akto signataro Petro Klimo tėviškę Kušliškių kaime, padaryti šią vietą patrauklią, prisiminti garsų kraštietį.
– Signataro tėviškė dabar privačioje žemėje. Savivaldybė daug metų nieko nedarė, nes nesugebėjo jo surasti. Mes per dvi dienas išsiaiškinome, kieno ta žemė, susitikome su savininku, susisiekėme su kultūros paveldo direktore, ir visi susidomėjo šia iniciatyva. Pernai Vasario 16-ąją pirmą kartą P. Klimo tėviškėje iškėlėme Trispalvę, giedojome himną. Šiemet Nepriklausomybės dieną iš Kalvarijos į tėviškę žygiavome visas būrys. O vasario 17-ąją netikėtai atvyko Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis. Pamatęs ant stacionaraus stiebo plevėsuojančią vėliavą, sutvarkytą parkelį, pagyrė. Tada ir Savivaldybė susidomėjo, perėmė tvarkymą. Atgabeno ir netoli Kušliškių sąvartyno rastą paminklą – perkelti jį į Klimo tėviškę taip pat buvo mūsų idėja. Mes liekame stebėtojai – jei viskas tik dėl akių, bus negražu, – pastebi klubo vadovas.
Dabar klubas siekia, kad visų Nepriklausomybės akto signatarų tėviškėse Vasario 16-ąją iškiltų Trispalvės. „Taip ne tik išreikštume jiems pagarbą, prisimintume, bet ir atkreiptume dėmesį į tų vietų išsaugojimą, įamžinimą“, – sako Robertas.

 

Ervinas Daukšys (kairėje) klube veiklą atnaujino po tarnybos armijoje, o Marius Lastauskas prie, pasak jo, aktyviausios Kalvarijos organizacijos prisijungė prieš dvejus metus.

Ervinas Daukšys (kairėje) klube veiklą atnaujino po tarnybos armijoje, o Marius Lastauskas prie, pasak jo, aktyviausios Kalvarijos organizacijos prisijungė prieš dvejus metus.

Įtraukia ir kaimo jaunimą
Kad į savo veiklą įtrauktų kuo daugiau bendruomenės, klubas dalyvauja įvairiuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vietos veiklos grupės projektuose.
– Vykdydami projektą „Komandos dvasia“ surinkome komandas iš gimnazijos, globos namų, „Sonantem“ ir į veiklą įtraukėme savivaldybės kaimų jaunimą. Prie bunkerio vyko netradiciniai užsiėmimai, pareikalavę ištvermės ir kūrybiškumo: įveikti pelkę, statyti bokštą, susirungti dėlionių estafetėje, išeiti iš labirinto ir „Pabėgimo kambario“. Paskui visi aptardavome filmuotą medžiagą, rekomenduodavome kaip stiprinti komandą. Beje, filmavimo įrangą įsigijome gavę lėšų iš projekto „Media akademia“. Ja taip pat kaimo jaunimą mokome filmuoti: kviečiame profesionalius lektorius, vedame praktinius užsiėmimus.
Šios vasaros tikslas – užimti Raudeniškių jaunimą. Pastebėjome, kad čia yra daug vaikų, o veiklos – jokios. Jie ateina prie bunkerio, nori padėti. Nutarėme įrengti pavėsinę, atvešime knygų, lankstinukų, kitos literatūros karo tema, užduočių vykdymo priemonių, įtrauksime jaunimą į veiklą. Ir taip bus visus metus, – klubo ateities planus rikiuoja vadovas.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Sūduvos istorijos puslapiai

  2019-04-16
  Šiandien „Suvalkietyje“ pradedame spausdinti ištraukas iš būsimo leidinio apie Marijampolės krašto viešojo transporto istoriją. Šia tema susidomėjau visai atsitiktinai. Tačiau atsitiktinumas virto jau trečius metus trunkančiu darbu, savotišku tyrimu. Per tą laiką teko perversti daugybę senų, tarpukario ir sovietmečio laikraščių, leidinių, knygų, pakalbinti ne vieną transporto sistemoje dirbusį veteraną, apsilankyti ir pasikapstyti archyvuose, muziejuose. Taip po dalelę ėmė dėliotis šiokia tokia mozaika. Planuojamas šio darbo rezultatas – knyga, kuri dienos šviesą turėtų išvysti dar šį rudenį. Ji apims du laikotarpius. Vienas bus nuo pačių pradžių (viešasis transportas mūsų krašte atsirado dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą) iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kitas – ...
 • Afrikinio kiaulių maro aukų – dešimtys tūkstančių: kol nėra vakcinos, ligą sustabdyti privalome ir galime patys

  2019-04-15Afrikinio kiaulių maro aukų – dešimtys tūkstančių: kol nėra vakcinos, ligą sustabdyti privalome ir galime patys
  38 kartai – tiek išaugo afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejų Lietuvoje, pernykščių metų rezultatus lyginant su 2014-ųjų, kai šalyje užfiksuotas pirmas ligos protrūkis. Skaičiai išties grėsmingi, tad kol nėra vakcinos nuo viruso, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai įspėja: būtina griežtai laikytis biologinės saugos taisyklių. Tik taip bus apsaugoti kiaulių ūkiai, liga neužsikrės šernai, o AKM plitimą pavyks prislopinti ir net sustabdyti. Pernai verslininkai kiaules buvo priversti naikinti tūkstančiais 2019 metų pirmas ketvirtis nuteikia optimistiškai: AKM šiemet dar neišplito naujuose rajonuose. Taip pat ligos atvejų kol kas neužfiksuota nė viename kiaulių ūkyje, tačiau VMVT pareigūnus neramina plitimo tendencijos. Maras laukinėje gamtoje ...
 • Metų renovacijos projektas: balsuoti kviečia visą Lietuvą

  2019-04-15Metų renovacijos projektas: balsuoti kviečia visą Lietuvą
  Metų renovacijos projekto rinkimai startuoja – visi Lietuvos gyventojai ir įvairių sričių ekspertų komanda kviečiami įvertinti daugiabučių renovacijos projektus, kurie buvo įgyvendinti 2017–2018 metais. Rinkimus inicijuoja Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), kuri taip pat yra atsakinga už Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą Lietuvoje.   Tarp galimų laimėtojų – daugiabutis iš Marijampolės Į BETA sudarytą pirminį kandidatų sąrašą įtrauktas ir renovuotas daugiabutis Marijampolėje, Kosmonautų g. 2. „Renovuotas daugiabutis pasiekė B energinio naudingumo klasę, o skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažėjo daugiau nei 82 proc. Šis daugiabutis įtrauktas į Metų renovacijos projekto rinkimus, nes tai yra geras pavyzdys, kaip galima pasiekti įspūdingų sutaupymų“, – pasakoja ...
 • Marijampolėje bus įgyvendinta 15 renovacijos projektų

  2019-04-15
  Šiais metais po aplinkos ministro kvietimo atnaujinti daugiabučius, tinkamais finansuoti buvo pripažinti 15 projektų iš Marijampolės. Geros žinios – ministerija nusprendė finansuoti visas Lietuvos mastu gautas paraiškas, kurios atitinka kvietime nustatytas sąlygas. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Vyriausybės prioritetus energinio efektyvumo didinimo srityje ir daugiabučių namų atnaujinimo programos svarbą. Įprastai pagal kvietimo sąlygas yra numatyta, jog jeigu visų paraiškų bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija 150 mln. eurų sumą, turi būti taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Paskutinio aplinkos ministro kvietimo daugiabučių renovacijai metu buvo sulaukta 719 paraiškų, iš kurių, po Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) įvertinimo, tinkamomis įgyvendinti ...
 • „Konkuruoju tik pats su savimi“ (Parodos bibliotekoje)

  2019-03-28„Konkuruoju tik pats su savimi“ (Parodos bibliotekoje)
  Taip sakė marijampolietis juvelyras Kazimieras Barišauskas autorinės parodos „Kūryba kaip visas gyvenimas“ atidarymo metu. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje dabar vyksta daug renginių, parodų – taip pat. Minėtoji surengta antrojo aukšto parodinėje (kraštotyros) erdvėje, kur galima susipažinti ir su kitomis ekspozicijomis. Kaip sakė šio ciklo sumanytoja Loreta Skinkienė, „miestas turi daug veidų, tad norėjosi į šią erdvę, kuri primena kultūrai svarbius praeities dalykus, pakviesti šiandien kuriančius žmones.“ Kazimieras Barišauskas, savo darbus Marijampolėje eksponuojantis nedažnai, kviečia susipažinti su originalia juvelyrika. Mėgsta dirbti su natūraliomis ir dažnai neįprastomis medžiagomis (kašaloto dantys ar juodmedis), leidžiančiomis skleistis fantazijai ir kiekvienąkart pasitikrinti meistriškumą. Tam reikia nemažo žinių ...
 • Steponas Januška: po penkiolikos metų tylos sukūrėme būsimų hitų albumą

  2019-03-28Steponas Januška: po penkiolikos metų tylos sukūrėme būsimų hitų albumą
  Balandžio 9 d. grupė „Studija“ pradeda naujo albumo pristatymo turą po Lietuvą. „Paskutinis grupės „Studija“ albumas buvo išleistas 2003 metais. Mes negalime atsidžiaugti tuo kūrybiniu įkvėpimu,tiek metų nieko neparašyti, o dabar tiesiog prasiveržė! Į albumą sudėjome 15 dainų. Visomis jomis labai tikime ir labai laukiame su sitikimų su klausytojais, esamejųišsiilgę”, – sakogrupės vokalistas Steponas Januška.   Išsiveržė lyg ugnikalnis Paskutinis „Studijos” koncertinis važiavimas per Lietuvą vyko, kai buvo švenčiamas grupės trisdešimtmetis.„Kai buvo mūsų 35-metis, surengėme koncertą Klaipėdos arenoje. Tad jau esame išsiilgę Lietuvos miestų, susitikimų su klausytojais. Juk kažkada, vadinamaisiais mūsų auksiniais laikais kiekvieną mėnesį turėdavome bent 15 koncertų. Tad tas štilis kūryboje ir ...
 • Myliu Gyvenimą visa širdim ir siela, visa esybe

  2019-03-28Myliu Gyvenimą visa širdim ir siela, visa esybe
  Užkalbėk rytui tylą. Palaukėj geltonas saulėgrąžų tvanas gieda išsiilgtą giesmę laukams. Laikas pina kasas vaikystės baltais kaspinais. Krinta geltoni žiedai į širdį. Užkalbėk rytui tylą. O pavasarį atplėšus duris saulėgrąžų tvano su ilgesiu lauk. Tai eilėraštis iš šiais metais išleisto marijampolietės Elenos Parachonkienės eilėraščių rinkinio „Saulėgrąžų užkalbėjimas“. Išleido jį po ilgos pertraukos. Tą laiko tarpsnį, kai Marijampolės literatų gyvenime jos balso negirdėjome, neskaitėme jos naujų eilėraščių, Elena skyrė jauniausiam savo sūnui Liutaurui, namams, kurie, kaip vėliau išsikalbėjome, taip pat yra „ne tik statyba, bet ir kūryba“, ir darbui banke – šiame versle sukasi jos šeima. Visu tuo, žinoma, užsiima ir dabar. Tačiau… sūnui jau šešiolika, namai įrengti – atsirado gal kiek ...
 • Technologinio progreso sąvoka plečiasi ir kinta

  2019-03-26Technologinio progreso sąvoka plečiasi ir kinta
  Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteką, kalbant apie reakciją į skaitmenizaciją, jos plėtros skatinimą, galima pavadinti išsišokėle gerąja prasme. Biblioteka, suprasdama, kad šiuolaikinė visuomenė sparčiai vystosi, kad jos poreikiai keičiasi, tampriai siejasi su kompiuteriais, elektronika, skaitmenine erdve, ne tik ėmė rengti medijų ir informacinio raštingumo mokymus, bet ir 2007 m. įkūrė analogų Lietuvoje neturintį Multicentrą – interaktyvią mokymosi erdvę, skirtą laisvalaikiui, kūrybai bei mokymuisi. Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė bei Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė sako, kad bibliotekos vystantis technologijoms turi keistis, taikytis prie aplinkos. Norėdamos sudominti klientus, pažinti pasaulį jos turi kviesti ne tik per knygas, bet ir ...
 • Prie kintančios aplinkos taikosi mokydamiesi

  2019-03-26Prie kintančios aplinkos taikosi mokydamiesi
  Gyventojai Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje įgyvendinamų projektų nauda naudojasi aktyviai. „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ – populiarus tarp vyresniojo amžiaus žmonių, kurie bando perprasti skaitmeninės erdvėse veikimo principus ir teikiamas galimybes. Marijampoliečiui Stasiui Buckiūnui kompiuteris ir kiti elektroniniai įrenginiai pažįstami, bet veikimo principų, skirtingai nei jo žmona, vyras neišmano. Matydamas, kaip sutuoktinė, gebėdama valdyti įrenginius ir mokėdama naudotis internetu, susiranda įvairios, naudingos ir įdomios informacijos, socialinių tinklų pagalba bendrauja su vaikais, skaitmenizacijos teikiamomis galimybėmis nusprendė pasinaudoti ir jis. Savarankiškai mokytis neišdrįsęs, pagalbos nusprendė kreiptis į biblioteką. Patekti į mokymus vyras ruošiasi nuo 2016 metų. Dabar, kai biblioteka ...
 • „Būti su menu, įeiti į kitą pasaulį…“ (Meno mokykla – regiono kultūrinio proceso dalis)

  2019-03-26„Būti su menu, įeiti į kitą pasaulį...“ (Meno mokykla – regiono kultūrinio proceso dalis)
  Tai reiškia – ne tik retkarčiais ateiti į parodas ar kur nuvykus į savo maršrutą įtraukti ir visų lankomą muziejų ar galeriją, bet ir pačiam paimti teptuką, pieštuką ar molio gabalą ir pabandyti… Atrodytų – kone iš fantastikos srities, nes kūryba (buvome įsitikinę) – kažkam, ne mums, nes mes nemokame, mums nieko neišeis… Marijampolės meno mokyklos dailės pedagogai įsitikinę: nepaisant amžiaus, išsilavinimo, o labiausiai – įsitikinimo „aš nemoku“, reikia tik ryžtis ir pabandyti. Tie, kas tai padarė, šiandien jau gali sakyti „man pavyko“ ir džiugina savo darbais ne vien artimuosius. „Po Pegaso sparnu“ – taip pavadintą šios mokyklos suaugusiųjų saviraiškos parodą ...
 • „Underlook“ – tai, kas atrodo neįmanoma… (Parodos)

  2019-03-26„Underlook“ – tai, kas atrodo neįmanoma... (Parodos)
  Kultūros centro pirmame aukšte veikia marijampoliečio, dabar į gimtąjį miestą tik į svečius atvykstančio, Andriaus Burbos fotografijų paroda „Underlook“. Pavadinimas yra ir kodas: tai būdas fotografuoti iš apačios. Daugelyje šalių jaunąjį fotografą išgarsinęs projektas tęsiasi, o tai, ką matome šioje parodoje – ir ankstesni, ne vieną nustebinę ar net šokiravę (tarkime – arklys, nufotografuotas iš apačios) darbai, ir naujovės – objektai nebe juodame, o spalvotame fone – beje, kitur dar nerodyti. Tikrai verta ateiti į parodų atidarymus: ir šį kartą visko buvo galima pamatyti daugiau – projektas plečiasi iki drabužių linijos, traukė akį spalvingos kuprinės su katinų atvaizdais, galėjome išvysti ...
 • 2019-ieji, Pavasario lygiadienis… (Keturi teatro laikai: esamasis)

  2019-03-262019-ieji, Pavasario lygiadienis... (Keturi teatro laikai: esamasis)
  Kaip kasmet (jau kone šeši dešimtmečiai) šiuo ypatingu laiku daugybės šalių didelių ir mažų teatrų žmonės ruošiasi pažymėti kovo 27-ąją – Tarptautinę teatro dieną. Svarbiausią ir didžiausią šventę, kurios metu gausu sveikinimų, apdovanojimų (rimtų ir nelabai), scenos atveriamos premjeroms, iškilmėms ar smagiems pašmaikštavimams… Tad ir pasakojimų ciklą apie teatrą pradėsime ne nuo tolimos istorijos pradžios, o nuo esamojo laiko. Šiųmetė šventė Marijampolės dramos teatrui ryški išskirtine premjera, o vienam jo žmogui – net dvigubu jubiliejumi… „Teatras man – tai gyvenimo būdas: jis mane suformavo, išmokė gyventi čia ir dabar (ne teoriškai, o iš tikrųjų). Negaliu sakyti, kad teatre aš dirbu: aš ...
 • Eilėraščiai – Jonas JURAITIS

  2019-03-26Eilėraščiai - Jonas JURAITIS
  Žinau Jei tik galėčiau – niekur nekeliaučiau… Vis būčiau šiam kampely amžinai. Kaip medis – stovi amžiais savo vietoj šaknis įleidęs žemėje giliai… Žinau: nebūsiu medis niekad, gyvenimas blaškys vienur, kitur… Tačiau žinau, kad širdyje aš visad būsiu tik čia – savoj palėpėj. Ne svetur.
 • Eilėraščiai – Raimondas ALEKSA

  2019-03-26
  Ar žinai? Ar tu žinai, kur tavo uostas, Didžių klaidų kur pabaiga? Tyliam vidurnakty nuo skruosto tau rieda ašara tyra, nes nežinai, ar kelias tikras, Kuriuo eini, ar tai – klaida. Bandai jo gruntą, ar jis tvirtas, Ar nepaslysi kaip tada. Šitoj nakty alyvų kvapas teišblaškys niūrias mintis. Ir ar suklysi, nesuklysi, Gyvenimas vis tiek bandys. Aš grįšiu Kada sode žydės jau vyšnios Ir vėjas plaukus tau kedens, Nenusimink, aš vėlei grįšiu Per pievas vidury rudens. Auksiniai vasarojaus lietūs Dabins laukus skaisčia rasa. Tu prisimink, kaip mes sėdėjom Po obelim, o tu basa. Nuvargęs, bet širdy laimingas Aš pasibelsiu į duris ir tavo rankos ilgesingos Namų duris atidarys.
 • Eilėraščiai – Aldona MURAUSKIENĖ

  2019-03-26Eilėraščiai - Aldona MURAUSKIENĖ
  Keleiviai Lemtis Gyvenimą mums dovanoja – Lyg karoliukų nuostabią mozaiką. Metus ir mėnesius jausmais apkloja: Pradžiugina, nuliūdina, palaiko, Apjuosia nerimu, sėkme ir laime, Ir tampame visi lyg sielos broliai, Nepakartojamos Būties keleiviai Ir reikalingi tarsi saulė žolei. Lietuvai Man dar reikia tos tikrosios Lietuvos, Puokštės paprastų lietuviškų žiedų. Neparduotos, nepaniekintos, savos, Su savuoju rūpintojėliu. Man dar reikia žydinčių linų Ir skaidrios saulėgrąžų šviesos, Kaimo dūmų ir jaukių namų. Man dar reikia tos, senosios Lietuvos. Man dar reikia nuosavos kalbos, Skambančios lyg nuostabi daina. Tik nenoriu niekieno globos, Svetimiems taip nerūpi Lietuva.’ Artimieji Lai būna artimieji su mumis Per lietų smarkų ir gūsingą vėją. Kai plaukia nerimas debesimis, Kai skausmas širdyje vis auga ir didėja, Kada vienatvė tyliai beldžiasi langan, O liūdesys – lyg svečias neprašytas, Neklausdamas, ar reikalingas kam, Įeina ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.