Žemės ūkio ministerijos informacija

Užs. 621


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Marijampolės teatro šviesa negeso ir karo sūkuriuose

Vokiečių okupacijos metais oficialiai atidarytuose rūmuose 1992 m. įkurtas Marijampolės municipalinis dramos teatras.

Vokiečių okupacijos metais oficialiai atidarytuose rūmuose 1992 m. įkurtas Marijampolės municipalinis dramos teatras.

Visais gyvavimo etapais teatras buvo pats didžiausias šviesulys Marijampolės padangėje, pradėjęs veikti 1920 m. kaip Liaudies teatras. Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį teatralai būrėsi į teatro trupes. Vienos jų vaidindavo nuolat, kitos pastatydavo tik vieną kitą spektaklį. Pavasarininkų, šaulių, krikščionių darbininkų sąjungos skyriaus teatro entuziastai vien per vienerius 1934–1935 metus pastatė 14 vaidinimų. Įvairūs teatriniai renginiai – vaidinimai, operetės – buvo populiarūs ir žydų bendruomenėje.
1940 m. įsteigiamas Darbo teatras. Pirmas vaidinimas „Dinamo 1000 H. P.“, kurį režisavo Kazys Tumkevičius, vyko tų pačių metų kovo 3 d. Petro Armino pradinės mokyklos salėje. Ir nors teatras gyvavo vos tris mėnesius, vaidinimai vyko kiekvieną sekmadienį, salės buvo pilnutėlės žiūrovų. Tai buvo tarsi įžanga į profesionalųjį teatrą. Planuose buvo nuolatinis, valstybės remiamas teatras, turintis profesionalius aktorius ir nuolatinę vaidinimų vietą. Deja, užėjus sovietams gražių svajonių teko atsisakyti.
Prasidėjus vokiečių okupacijai, teatrinio meno entuziastai 1941-ųjų rudenį subūrė profesionalų branduolį, aktoriams pradedami mokėti atlyginimai. Per pirmą sezoną pastatyta 17 spektaklių, kuriuos matė ne tik Marijampolės, bet ir aplinkinių vietovių gyventojai.
Teatrui labai reikėjo savo erdvės, nes mieste nebuvo profesionalios scenos su žiūrovų sale, poreikių netenkino nei nedidelės mokyklų, nei kino teatro salės, kur lig šiol vykdavo vaidinimai.
1942 m. liepos 31 d. buvo paskelbtas miesto burmistro Vaclovo Nenorto ir dramos teatro direktoriaus Jono Pileckio įsakymas, kad Marijampolės teatro mėgėjų kolektyvas nuo tų pat metų rugpjūčio 1 d. „perorganizuojamas profesionaliais pagrindais, pervedamas Marijampolės miesto savivaldybės žinion ir pavadinamas Marijampolės miesto dramos teatru.“
Prasideda ne tik organizaciniai darbai. Pradedamos kurti ir teatro patalpos. Prisiminti 1937 metais kunigo klebono Antano Kazlausko iniciatyva pradėti statyti parapijos namai. Per dvejus prieškario metus buvo išmūryti pamatai, pastatytos sienos, uždengtas stogas, 1940-aisiais pradėti vidaus įrengimo darbai, montuojama šildymo sistema, tačiau tais pačiais metais pastatas sovietų buvo nacionalizuotas, ir įrengimo darbai sustojo.

Po vieno 1942 m. spektaklio „Sudrumstoji ramybė“. Pirmoje eilėje: teatro direktorius J. Pileckis, aktorė L. Arminaitė, režisierius K. Tumkevičius.

Po vieno 1942 m. spektaklio „Sudrumstoji ramybė“. Pirmoje eilėje: teatro direktorius J. Pileckis, aktorė L. Arminaitė, režisierius K. Tumkevičius.

Vokiečių okupacijos metais kunigas A. Kazlauskas vėl ėmėsi iniciatyvos, darbai tęsiami. Statyboms užbaigti lėšų aukojo kunigai, gydytojai, mokytojai, ūkininkai, vienuoliai. Talkino miesto visuomenė, ypač teat­ralai, kuriems buvo pažadėta, kad jie taps naujųjų rūmų šeimininkais.
1942 m. rugsėjo 12 d. dar nebaigtuose teatro rūmuose parodyta premjera – K. Tumkevičiaus režisuota Petro Vaičiūno drama „Sudrumstoji ramybė“. Joje, be režisieriaus, vaidino aktoriai E. Arminaitė, O. Montvilaitė, B. Kvedaras, J. Juodagalvis, J. Juška.
O kitų metų pavasarį, kovo 6-ąją, įvyko oficialus teatro rūmų su 800 žiūrovų sale atidarymas. Teatre buvo ne vien repetuojami nauji spektakliai, vaidinama, bet ir veikė aktorinio meno studija.
Deja, artėjant frontui 1944 m. gruodžio 31 d. teatro veikla sustabdyta. Sugrįžus sovietams, nacių okupacijos metais teatrui vadovavęs Jonas Pileckis, kurio dėka Marijampolės mėgėjų teatras reorganizuotas į profesionalųjį, tapo partizanu, buvo vienas iš Tauro partizanų apygardos kūrėjų. Žuvo išduotas…
Režisierius K. Tumkevičius, režisavęs pirmuosius Marijampolės profesionalaus teatro pastatymus 1942–1944 m., išsikėlė į Šiaulius ir paliko ryškų pėdsaką visos Lietuvos teatrų istorijoje…
Nuotrauka
iš Vytauto Viliūno knygos „Teatras Marijampolėje“

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

     

    Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

    Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.