www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Marijampolės skautai: vakar ir šiandien“

Skautų vadovės: jūrų skautų „Šešupės“ tunto Filomena Galavočienė ir sausumos skautų Sūduvos tunto Audronė Levickienė.
Skautų vadovės: jūrų skautų „Šešupės“ tunto Filomena Galavočienė ir sausumos skautų Sūduvos tunto Audronė Levickienė.

Marijampolės kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galerijoje vasario 6 dieną įvyko parodos „Marijampolės skautai: vakar ir šiandien“ atidarymas.
Taip Marijampolės skautai mini skautijos Lietuvoje 100-metį, mat 1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje susirinkę grupelė mokinių ir vadovas Petras Jurgelevičius nutarė įkurti pirmą skautų skiltį. O Marijampolėje skautai susibūrė 1922 m., pirmoji skiltis atsirado Rygiškių Jono gimnazijoje. Po kelerių metų atsirado ir visose to meto didžiosiose mokyklose – Marijonų gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje. Skautų vadovais buvo ir kunigai, ir kariškiai, ši organizacija formavo jaunimo moralės principus. Jūrų skautija susikūrė 1934 metais, o šiandien Marijampolėje ji jau tapo dominuojanti.

Mėlynais uniforminiais marškinėliais išsiskiria jaunieji jūrų skautai.
Mėlynais uniforminiais marškinėliais išsiskiria jaunieji jūrų skautai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Sakoma, kad skautu tampama visam gyvenimui. Okupacijos metais ne vienas skautas dėl priklausymo šiai organizacijai nukentėjo, buvo represuotas. Skautų organizacija vėl atgimė 1988 metais, o 1989 m. buvo sušauktas atkuriamasis suvažiavimas.
Į parodos atidarymą atvyko nemažas būrys mažųjų skautų. Buvo atstovaujama ir sausumos, ir jūrų skautijai. Vaikai šūksniais pasveikino vadoves Eriką Kilikevičienę, Filomeną Galavočienę, Editą Papikaitę, Vitą Zurzaitę ir, aišku, renginį vedusią Sūduvos tunto vadovę Audronę Levickienę.
Marijampolės skautus pasveikino Skautų pirmijos koordinatorė Simona Kurtinaitytė. Sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas Romualdas Makauskas, skautijos atgimimą Sąjūdžio laikais prisiminė Paulius Uleckas, pats skautu taip ir netapęs, bet daug padėjęs, kad skautai Marijampolėje atgimtų.

Prisiminimais dalijosi Paulius Uleckas, sakydamas, kad berniukai nori būti indėnais ir kariauti.
Prisiminimais dalijosi Paulius Uleckas, sakydamas, kad berniukai nori būti indėnais ir kariauti.

Pasak jo, tada į mokyklas ši organizacija sunkiai skynėsi kelią. P. Uleckas visiems priminė, kad šiemet minima ir 30 metų Sąjūdžio sukaktis.
Parodos „Marijampolės skautai: vakar ir šiandien“ ekspozicijoje pristatoma Marijampolės skautų organizacijų veikla, atributika, simboliai, skautiška literatūra, skautiškos uniformos pavyzdys, skautiškų skarelių, mazgų pavyzdžiai. Eksponuojamoje Petro Jurgėlos knygoje „Lietuviškoji skautija“ surašyti visi skautų vienetai, kur ir kada jie veikė, iki pat 1940 m., kai okupantai uždraudė organizaciją. Pasirodo, 1936 metais Marijampolėje skautavo apie 250 vaikų, iš viso 9 draugovės vien jaunesniųjų skautų. Tuo laiku tai buvo didelė jėga. Skautai visada ugdė pilietiškumą, patriotiškumą, tik dabar daugiau linkstama į vaikų pramoginę veiklą, užimtumą.
Šiandien Marijampolėje yra apie pora šimtų tikrųjų skautų, kaip sakė vadovė A. Levickienė, tokių, kurie moka mokestį. Prijaučiančių, lankančių skautų būrelius mokyklose dar maždaug tiek pat. O į stovyk-las paprastai susirenka apie 200 skautų, tokių stovyklų per metus surengiama keturios penkios. Nuotraukose parodoje ir buvo matyti, ką stovyklose veikia įvairaus amžiaus ir patyrimo skautai, užfiksuotos akimirkos iš kelionių, žygių ir kitų skautiškų renginių.
Paroda „Saulėračio“ galerijoje veiks iki vasario 22 dienos.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika