www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Stabtelėta Krikštonyse

Kas ant suolelio, kas kilimėlį pasitiesę, darniame rate Krikštonių žmonės prisiminė savo kunigą...Viena „Lietuvos muziejų kelio“ stotelė Dzūkijoje itin siejasi su Suvalkija. Krikštonyse (Lazdijų r.), kur darbavosi ir gilius pėdsakus ir šio krašto, ir visos Dzūkijos istorijoje paliko kunigas Jonas Reitelaitis, prisiminta jo veikla tiesiant kelius į Lietuvos nepriklausomybę, puoselėjant lietuvybę bei dirbant valstybės ir visų žmonių labui. Jonas Reitelaitis – kunigas, istorikas, publicistas, tautosakos rinkėjas, geras liaudies medicinos žinovas – gimė netoli Sasnavos esančiame Navasadų kaime, mokėsi Marijampolėje ir eksternu išlaikė egzaminus Rygiškių Jono gimnazijoje. Čia, o vėliau Seinų kunigų seminarijoje J. Reitelaitis tapo aktyviu kovotoju už lietuvybę, čia gimė susidomėjimas Lietuvos istorija ir meilė jai. Vėliau tapo J. Basanavičiaus įkurtos Lietuvių mokslo draugijos nariu.
Jono Reitelaičio suprojektuota ir statyta bažnyčia (manoma, kad kitos panašios Lietuvoje nėra...).… Gyvenimas ir veikla susijusi su Dzūkija: dirbo Šventežeryje, Seirijuose, ilgiausiai – Krikštonyse. Kaip Seirijų klebonas buvo išrinktas į 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis vykusią Lietuvių konferenciją (buvo vienas iš 69 joje dalyvavusių katalikų dvasininkų, čia sutikęs ir savo pirmąjį mokytoją, Sasnavos kleboną Stasį Čėsną). Konferencija išrinko Lietuvos Tarybą, pasirašiusią Lietuvos Nepriklausomybės aktą. J. Reitelaitis ragino Seirijų žmones nelaukti nurodymų, o patiems aktyviau veikti.
1927 m. jis buvo perkeltas į Krikštonis, čia turėjo burti žmones į parapiją, pastatyti bažnyčią. Kraštas buvo skurdus, ir sunku pervertinti Jono Reitelaičio indėlį į miestelio augimą, žmonių akiračio plėtimą. Jis mokėjo daugybę praktiškų dalykų, išlikę pasakojimų (kartais nelengva suvokti, kas juose tiesa, kas žmonių pagražinta) apie jo nusimanymą medicinoje – daug platesne prasme, nei gydymas žolelėmis. Turėjo ir praktiko gyslelę: pastatė lentpjūvę, jos dėka į Krikštonis atėjo elektra… Didžiausias ir šiandien stebinantis darbas – bažnyčia, kurią pats suprojektavo ir gavęs architekto V. Žemkalnio-Landsbergio „palaiminimą“ ėmėsi statybų, daug ką darė pats kartu su darbininkais… Bažnyčia konsekruota 1934 metais. Apie nepaprastą Reitelaičio darbštumą bei proto galias, minties aštrumą yra rašęs vyskupas Sigitas Tamkevičius: sakė, kad šis bendravimas vaikystėje turėjo įtakos ir jo pasirinkimui.
Muziejėlis jau prašosi dėmesio...…Kleboną, 39 metus gyvenusį Krikštonyse, čia 1966 metais radusį amžinąjį poilsį, prisiminė jaukią šeštadienio popietę netoli Jono Reitelaičio muziejėlio ir jo statytos bažnyčios susirinkę šios bendruomenės žmonės. Jos pirmininkė Lena Švetkauskienė pasidžiaugė, kad dideliame ir įvairiame „Lietuvos muziejų kelyje“ atsirado ir stotelė „Krikštonys“. Buvo priminti J. Reitelaičio gyvenimo ir veiklos faktai, pasidžiaugta nuostabą keliančiu jo darbštumu (vien vertingų istorijos darbų daugybė – apie daugelį Dzūkijos ir Suvalkijos vietovių, deja, išleistas tik vienas), vyresnieji, dar pažinoję kunigą, pasidalijo prisiminimais. Kalbėjo Bronius Kašelionis, Petras Žibūda, Pranas Kiziela. Skambėjo dainos, kurias užrašė, dainavo pats kunigas.
…Kukliame namelyje – Jono Reitelaičio muziejėlis, liudijantis jo pomėgius, darbus, gyvenimą… Kažkada jis buvo mokykloje, dabar priklauso parapijai, o rūpinasi bendruomenė. Tik geros valios dėka viskas nebuvo išbarstyta, nedingo, tačiau ateitis kol kas nėra aiški. Gal šis pirmas stabtelėjimas atkreips kieno nors dėmesį į asmenybę, kuri ir šiandien garsina Krikštonis, ir žmones, besistengiančius jo atminimą išsaugoti.
Nijolė TREINYTĖ
Romo LINIONIO nuotraukos

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika