Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Kas yra asmens duomenys ir kaip su jais elgtis?

Asmens duomenimis Reglamente laikytina bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis, tai gali būti, pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, pirštų atspaudai, balso tembras, telefono numeris, el. pašto adresas, automobilio numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų duomenys), duomenys apie turimą turtą, darbo užmokestis ir t. t.
Naujas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas tiesiogiai taikomas visiems asmens duomenų tvarkytojams ir valdytojams, kurie tvarko asmens duomenis, nepriklausomai nuo jų dydžio, tvarkomų asmens duomenų kiekio ar pobūdžio. Taigi Reglamentas privalomas ne tik praktiškai visoms įmonėms, bet ir fiziniams asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie yra gydytojai, ar teisininkai, ar veikia kitose srityse. Taigi visi, tvarkydami asmens duomenis, norėdami išvengti tikrai didelių baudų, iki 2018 m. gegužės 25 dienos privalėjo suderinti duomenų tvarkymo veiklą su Reglamente įtvirtintinais reikalavimais.
Vyrauja pozicija, kad jeigu asmuo davė sutikimą, jo duomenims tvarkyti to pakanka ir nereikia baimintis, kad kas nors gali būti neteisėta. Visgi visų duomenų tvarkymo pagrindų kontekste sutikimas yra pats „silpniausias“ pagrindas. Pirmiausia sutikimui taikomi gana griežti reikalavimai, todėl net ir gavus sutikimą, yra rizika, kad jis bus pripažintas neatitinkančiu Reglamento reikalavimų. Rekomenduotina be sutikimo turėti bent dar vieną duomenų tvarkymo pagrindą. Žinoma, tam tikrais atvejais sutikimas yra vienintelis pagrindas.
Kai kam atrodo, kad naujovės nėra aktualios visiems, ypač tiems, kas nekaupia naujų duomenų ir savo veikloje naudoja iki šiol sukauptą informaciją, bet Reglamentas aktualus ir iki šiol, ir po jo pradėjimo taikyti tvarkomiems duomenims. Kitaip tariant, duomenų tvarkymas turi atitikti Reglamento reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kada buvo pradėti tvarkyti duomenys.
Asmens teisė perkelti bet kuriuos savo duomenis nėra absoliuti. Jis galės reikalauti ištrinti tik tuos jo duomenis, kuriuos pats pateikė. Kaip ir nėra absoliuti teisė asmeniui reikalauti būti pamirštam. Ja pasinaudoti galima tik Reglamente nurodytais atvejais. Duomenų valdytojams labai svarbu turėti kelis duomenų tvarkymo pagrindus, nes tais atvejais, kai asmuo paprašys ištrinti duomenis, gautus sutikimo pagrindu, juos ir toliau bus galima tvarkyti, jeigu šie buvo tvarkomi sutarties vykdymo arba viešojo intereso pagrindu. Pažeidimu nebus laikomi atvejai, jeigu asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pasinaudoti saviraiškos teise, informacijos laisve, siekiant įvykdyti teisinę pareigą ir kitais atvejais. Taip pat teisė būti pamirštam viešojoje erdvėje nėra absoliuti, nes net ir esant visoms šios teisės įgyvendinimo sąlygoms, naujasis reguliavimas negali garantuoti viešai paskelbtų duomenų panaikinimo visa apimtimi.

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.