www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Klebono svajonė – koplytstulpių parkas

Rytoj, po Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidų, Kalvarijos bažnyčios klebonas Algirdas Žukauskas kviečia neskubėti skirstytis, o dalyvauti šventoriuje ir prie klebonijos naujai pastatytų koplytstulpių šventinime, maldoje prisiminti šiam kraštui tarnavusius kunigus ir kančiose mirusius parapijiečius.

„Koplytstulpių parkas – tai tik didelio darbo pradžia“, – sako klebonas A. Žukauskas. Jo rankose – Šv. Juozapo skulptūrėlė.Prieš metus pradėjęs tarnauti Kalvarijos parapijos tikintiesiems kun. A. Žukauskas sako subrandinęs svajonę – prie klebonijos esančioje erdvėje įkurti koplytstulpių parką.
– Į pasienio miestą Kalvariją dažnai užsuka keliautojai, apsilanko svečiai, kuriems norisi parodyti kažką naujo. Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį kilo mintis prieš kleboniją esančią aikštę pavadinti Steigiamojo Seimo nario, buvusio šios bažnyčios klebono Mykolo Krupavičiaus vardu, taip pat koplytsulpiais įamžinti čia dirbusių kunigų, zakristijonų ir kitų bažnyčios patarnautojų atminimą. Kitame klebonijos teritorijos kampe, tarsi įrėminant būsimą parką, šį sekmadienį bus pašventintas ir koplytstulpis, skirtas ilgamečiam bažnyčios klebonui, Kalvarijos garbės piliečiui Juozui Mieldažiui atminti. Marijos Sopulingosios koplytėlę kuria R. Blažaitis.O šventoriuje į ąžuolą įkelsime koplytėlę Marijai Sopulingajai, – pasakoja klebonas, pastebėdamas, kad koplytsulpiai pasirinkti neatsitiktinai – jiems nereikia didelės erdvės, be to, Lietuvoje daugiausia ir buvo statomi mediniai koplytstulpiai, sukuriantys išskirtinę atmosferą.
Praėjusį sekmadienį vykusiame plenero „Ora et labora“ („Melskis ir dirbk“) atidaryme istorikas Arvydas Totoris ir žurnalistas Leonas Steponavičius papasakojo apie M. Krupavičių, Benecijus Ignatavičius prisiminė lietuvybę puoselėjusį kun. J. Mieldažį.
„Kur dabar klebonija, po karo buvo NKVD būstinė, buvo tardomi, kankinami žmonės. Nužudytųjų kūnai būdavo išguldyti aikštėje prie bažnyčios tvoros, o už klebonijos buvusiame kluone užkasami. Tarybiniais metais dabartiniame klebonijos pastate buvo ligoninė. Tad Marija Sopulingoji – yra simbolis viso to skausmo ir kančios, kuri teko šiems žmonėms“, – apie koplytėlės pasirinkimą kalbėjo kun. A. Žukauskas.  Nukankintųjų laidojimo vietoje ateityje bus pastatytas kryžius.
Marijos Sopulingosios koplytėlę kuria R. Blažaitis.Įsiklausę į pasakojimus į pirmąjį plenerą pakviesti medžio skulptoriai, tautodailininkai kibo į darbus. Kalvarijietis Antanas Lastauskas kuria arkangelo Mykolo koplyt-stulpį, įamžinsiantį M. Krupavičiaus atminimą. Beje, vakar, prieššventinį penktadienį, Karališkajame parke pastatyta šio autoriaus sukurta skulptūra ir knygnešiui Juozui Kancleriui.
A. Lastauskas kuria arkangelo Mykolo koplytstulpį.Juozas Videika iš Jurbarko, daug metų dirbęs Kalvarijoje, drožia šv. Juozapo skulptūrą, kurią įkels į J. Mieldažiui skirtą lelijomis, mylimiausiomis šv. Juozapo gėlėmis, išraižytą koplystulpį.
Į Kalvariją klebono pakviestas iš Alvito atvyko Raimundas Blažaitis, neseniai sugrįžęs iš plenero Kambodžoje. Iš medžio jis kuria Marijos Sopulingosios koplytėlę. Beje, Raimundas iš liepos išdrožęs pačią mažiausią – 1,2 cm – Rūpintojėlio skulptūrą, 2016 m. įrašytą į agentūros „Factum“ rekordų knygą.
Visą savaitę klebonijos kieme trys vyrai kuria ąžuolinius koplyt-stulpius. Vyksta ne tik darbas, bet ir bendravimas su kunigu, su darbu susidomėjusiais kalvarijiečiais, ir malda. Sekmadienį koplytstulpius pašventins Liudvinavo klebonas teologijos daktaras Žydrūnas Kulpys.
Kūrybinių minčių nestokojantis kun. A. Žukauskas sako, kad kop-lytstulpių parkas – tai tik didelio darbo pradžia. Klebonijos teritorijoje esančiuose pastatuose planuojama įrengti muziejų, nedidelę sceną poezijos vakarams, pasiruošti priimti piligrimus ar panorusius čia apsistoti turistus. Anksčiau dirbęs Veisiejuose, susipažinęs su meno žmonėmis ir kūręs šio miesto veidą klebonas taip nori prisidėti ir prie Kalvarijos gražinimo.

Marija BURBIENĖ

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika