Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Premjera! Nors – ne visai...

Kas čia taip nustebino abu Grinius ir režisierių?Kitaip neišeina pavadinti tik ką Dramos teatro mažojoje salėje parodytą spektaklį „Amerika pirtyje“ pas Grinius“. Nes kai kas bent jau jo dalį tikrai bus matęs gegužės 19-ąją, Muziejų nakties programoje… Tąsyk atėjusieji grūdosi (tikrąja prasme) ankštame dar tik būsimo prezidento name, stengėsi kuo daugiau pamatyti ir gaudė kiekvieną žodį. Kai kas net pyktelėjo: įdomiai sugalvota, bet trūksta erdvės. Beje, jau tada buvo užsiminta, kad gal kada nors atsirasianti galimybė visa tai pamatyti kitoje erdvėje…
…Praėjo lygiai pusė metų – ir štai marijampoliečiai kviečiami į teatrą. „Amerika pirtyje“ pas Grinius“ vadinama kaip „vaidinimas pagal Keturakio komediją ir Kazio Griniaus atsiminimus“. Tai – tikrų įvykių rekonstrukcija: remtasi Kazio Griniaus aprašymais, kaip buvo rengiamasi pirmajam viešam lietuviškam vaidinimui Suvalkijoje – repetuojama „Amerika pirtyje“, repeticijos ir vyko jų šeimos namuose, dabartiniame muziejuje, o pagrindinė organizatorė buvo jo žmona Joana… Prieš žiūrovų akis – Grinių namai (dailininkė Raimonda Alesienė), kur šeimos gyvenimas persipina su spektaklio scenomis. Šiek tiek sumaišties, šiek tiek improvizacijos (pasirinkus tokį formatą tai net būtina), šiek tiek šaržo… Tik daktaras Kazys Grinius (Remigijus Janušaitis) išlieka savimi, stebi iš šalies – Joana Griniuvienė (Raimonda Alesienė) virsta Bekampiene, režisierius (Tomas Kukauskas) – Faibčiku, Grinių Kaziukas (Vilius Antanauskas) virsta piemenėliu… Kitiems spektaklyje dalyvaujantiems tenka konkretūs vaidmenys, o jų daugiau pusantros dešimties. Kaip atskirą veikėją reikėtų įvardinti ansamblio „Žibinyčia“ (vadovas Žydrūnas Rutkauskas, turintis dar ir vaidmenį) dainininkus, perpynusius vyksmą liaudies dainomis, kurios jau skambėjo žiūrovams besirenkant. Neatsitiktinai: 1905 m. Marijampolėje ne tik suvaidintas šis spektaklis – skambėjo ir lietuviškos dainos, šaltiniai teigia, kad bene pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikta ir Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.
Daug kas šį spektaklį matė – ir ne kartą, nes dešimtmečius gyvavo Kauno dramos teatro scenoje ir kitur, jį vaidina mėgėjai (ilgai skambėjo Kalvarijos „Titnago“ ir kitų teatrų projektas, skirtas šimto metų sukakčiai nuo jo pastatymo Suvalkijoje). Tačiau jei manote, kad apsilankę dabartiniame marijampoliečių vaidinime nuobodžiausite, nes „viską žinote“ – klystate. Buvo tikrai smagu dėl kelių dalykų: dėl jau minėto formato (repeticija) ir autentiškų faktų, dėl to, kad pamatėme ir jau primirštus vaidintojus, ir nemažai naujų, dėl to, kad režisierė Milda Mažėtytė (ji ir Bekampių Agota) drauge su visu kolektyvu atrado ypatingų detalių ar mizanscenų ir buvo tikrai linksma…
O visų smagiausia, kad apskritai tai įvyko. Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje pasėta ir sudygusi sėkla rado atgarsį ir teatre, ir „Žibinyčios“ ansamblyje. Negalima premjeros proga nepaminėti visų artistų. Tai Algirdas Stadalius (Bekampis), Karolis Sinskas (siuvėjas Vincas), Mantas Antanauskas (jaunikis Antanas), Liud­vikas Mačiunskas (piršlys) ir aplink besisukantys ir veiksmą įvairinantys Grinių namiškiai, gimnazistai: Gabija Kubiliūtė ir Jolita Kubilienė, Vida Slančiauskienė, Henrikas Kuršvietis, Vaiva Tulickaitė, Dovydas Kubilius. Ir dar smagu, kad būta anšlago: po premjeros spektaklį teko kitą dieną vėl vaidinti. Tad jei pamatysite, jog „Amerika pirtyje“ pas Grinius“ vėl teatro planuose, nedvejokite…
Nijolė TREINYTĖ
Romo LINIONIO nuotrauka

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.