www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Būtinybė ir galimybės mokytis nuolat

Gebėjimai naudotis šiuolaikinėmis medijomis ir informacijos ištekliais šiandien – reikšminga kasdienybės dalis. Vaikai nuo pat gimimo auga kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų technologinių naujovių aplinkoje. Vyresnės kartos žmonėms tai nėra savaime suprantami dalykai, supę juos nuo lopšio, todėl išmanyti skaitmeninio pasaulio subtilybes, naudotis jo teikiamomis galimybėmis nėra taip paprasta. Reikia mokytis, domėtis. Skaitmeninio raštingumo išmanymas padeda neprarasti ryšio su jaunimu, rasti bendrą kalbą su naująja Z karta. Mokytojams kyla dar didesnis uždavinys – ugdyti jaunosios kartos kritinį mąstymą, kaip būtiną sąlygą kuo veiksmingiau naudotis medijų ir informacijos teikėjų sudarytomis galimybėmis, skatinti mokinius suprasti svarbius kritinio mąstymo aspektus. Tad pedagogams būtina nuolat tobulintis, kelti kvalifikaciją. Marijampolėje tai daryti padeda Švietimo centras.
Apie medijų ir informacinio raštingumo principus akademinėje, profesinėje, kasdienėje veikloje, mokymo ir mokymosi galimybes, kalbamės su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktore Meilute Apanavičiene ir metodininke, informatikos inžinerijos magistre, informacinių technologijų mokytoja Vida Undzėniene.

Švietimo centras per metus sulaukia per 10 tūkstančių lankytojų. 1993 metais įkurtas Marijampolės švietimo centras šiandien dukart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, suteikianti galimybę Marijampolės regiono žmonėms nuolatos tobulintis, neatsilikti nuo laikmečio, reaguoti į sparčiai žengiančias į gyvenimą naujausias technologijas, galimybes ir iššūkius. Švietimo centro paslaugomis naudojasi Marijampolės ir kitų regionų pedagogai bei gyventojai. Pasak centro direktorės Meilutės Apanavičienės, kasmet surengiama per 350 kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi, kultūros ir kitų renginių.
Juose apsilanko per 10 tūkstančių dalyvių: pedagogų, mokinių tėvų, kitų sričių specialistų ir regio-no gyventojų.
Pasak Švietimo centro direktorės Meilutės Apanavičienės, jų įstaiga atvira visoms naujovėms, pati ieškojusi krypties, kelio ir veiklos stiliaus, dirbanti pagal suaugusiųjų tobulinimosi poreikius.„Mūsų paskirtis – sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti kvalifikaciją, neformaliai mokytis suaugusiems, padėti įgyvendinti švietimo prioritetus bei inovacijas, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą“, – sako įstaigos vadovė.
Viena iš veiklos sričių, kurias sėkmingai šiandien įgyvendina Švietimo centras, – padėti įveikti šiuolaikiniams informacijos vartotojams kylančius iššūkius naudojantis medijomis ir informacijos ištekliais. Šiam tikslui rengiami įvairių pakopų kompiuterinio raštingumo, kvalifikacijos tobulinimo kursai, organizuojami IKT panaudojimo ugdymo procese seminarai.
Pasak Meilutės Apanavičienės, organizuota ir apskrities mastu koordinuota nacionalinė 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Surengti asmens duomenų apsaugos pareigūnų mokymai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojams organizuoti projektų rengimo ir įgyvendinimo, elektroninių mokymosi aplinkų panaudojimo suaugusiųjų mokymui bei šiuolaikinių neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodų ir formų mokymai. Taip pat įgyvendinti ugdymo plėtotės centro projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 2 dienų 16 valandų trukmės mokymai pedagogams ir mokyklų bibliotekininkams. Surengtas seminaras „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“. Tokius mokymus Marijampolės švietimo centras rengia ne tik Marijampolės regione, bet ir Kauno, Kretingos Anykščių rajonų, Druskininkų ir Vilniaus savivaldybėse.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika