www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Priminti, padėti pažinti, sudominti…

Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje veikia paroda „Lietuviais esame mes gimę“. Ją inicijavo Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) su tuomečiu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu. Šiandien jos eksponavimu rūpinasi Lietuvių fondas. Jo valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvai Leonas Narbutis yra šios parodos kuratorius, jis ir pristatė ją marijampoliečiams.

Leonas Narbutis išsamiai pristatė parodą, atsakė į marijampoliečių klausimus, diskutavo.Įdomiai pateikta ir originaliai sukomponuota gausi medžiaga: čia ir dokumentai, ir fotografijos, ir žemėlapiai bei mintys tų, kurie būdami toli nuo gimtinės būrėsi į etnines bendruomenes, kūrė verslus, leido spaudą, kūrė mokyklas ir įvairias draugijas. Kad liudytų: „Lietuviais esame mes gimę…“
„Lietuva ne tik buvo, bet ir yra viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausia emigrantų. Užsienyje gyvenantys lietuviai – nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes jų įnašas turėjo ir tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir dabar.“
L. Narbutis priminė, kad dar 1932 metais buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė karas, dėl kurio apie 60 000 žmonių pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti identiteto, 1949 m. pabėgėliai įkūrė PLB, siekdami suburti jau esančias įvairiose šalyse. Šios idėjos iniciatorius ir propaguotojas buvo prelatas Mykolas Krupavičius.
Parodos, skirtos Pasaulio lietuvių metams, tikslas – supažindinti su užsienio lietuvių politine kova antroje XX a. pusėje dėl šalies okupacijos nepripažinimo ir parodyti PLB atliktus darbus, šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant lietuvišką identitetą. „Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė tėvynainiai, nenorėdami prarasti savo tapatybės, nes jie išsivežė tuos pačius gimtinėje paliktų brolių ir sesių lūkesčius ir norus – kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda – tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio skrydžio aukštumos. Tai – jų Lietuva! Nesvarbu, kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie gyventų: ankščiau ar vėliau jie savo širdimi pajunta, jog tikroji jų Tėvynė yra žemė Lietuvos ir dėl jos laisvės verta kovoti“, – sakė L. Narbutis, kuris su tėvais irgi buvo ilgam nublokštas į Ameriką, dabar jau keliolika metų gyvena Lietuvoje, yra aktyvus Pasaulio kybartiečių draugijos narys.
Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, kitų institucijų.
Muziejininkas Tomas Kukauskas priminė, kad paroda neatsitiktinė, nes ir Prezidentas Kazys Grinius buvo priverstas pasitraukti iš tėvynės. Marijampolės savivaldybės merės pavaduotojas Romualdas Makauskas dėkojo svečiui už parodą ir informatyvų pasakojimą, pasidžiaugė, kad sugrįžta ne tik prisiminimai, bet ir darbai, kūryba, o maloniausia – žmonės…

Nijolė TREINYTĖ

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika