Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijai – 5-eri metai

2014 metais pačiame „Miesto dienų“ įkarštyje Marijampolės kultūriniame gyvenime atsitiko šis tas svarbaus, ko neužgožė net šventės šurmulys: Meilės Lukšienės švietimo centre duris atvėrė Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.Jos kolekcijoje – kultūros mecenatės, išeivijos dailės paveldo puoselėtojos ir tyrinėtojos, teatralės, pedagogės, aktyvios visuomenininkės B. Kleizaitės-Vasaris miestui padovanoti daugybę metų rinkti asmeniniai meno kūriniai – daugiau nei 400 paveikslų. Mecenatė teigė niekada neabejojusi, kad kolekcija, atspindinti jos siekį išsaugoti lietuvių menininkų, įvairiais keliais nuklydusių į kitas šalis, kūrybinį palikimą Lietuvai, kada nors grįš į Marijampolę. Padovanota ir 204-ių meno leidinių apie pasaulio ir Lietuvos dailę biblioteka, sukaupta gyvenant Europoje, Lotynų Amerikoje, JAV ir Kanadoje, o nuo 1989 metų – jau Lietuvoje.
Už nuopelnus Lietuvai, svarų indėlį į jos ir Suvalkijos krašto kultūrą bei padovanotą meno kolekciją B. Kleizaitė-Vasaris apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1997), Barboros Radvilaitės medaliu (2002), Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu (2015), Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2017).
Šios kolekcijos ekspozicija užima keturias erdves, jose – iškilių išeivijos menininkų: Adomo Galdiko, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Albino Elskaus, Viktoro Vizgirdos, Romo Viesulo, Prano Gailiaus, Vytauto Kazimiero Jonyno, Stasio Eidrigevičiaus, Vaclovo Rato, Juozo Bagdono ir kitų kūriniai. Taip pat Lietuvos tapytojų Valentino Ajausko, Rimo Z. Bičiūno, Jono Daniliausko, Leonardo ir Simo Gutauskų, Vinco Kisarausko, Aloyzo Stasiulevičiaus, Sofijos Veiverytės, grafikų Birutės Stančikaitės, Algimanto Švažo, Arvydo Každailio ir kitų menininkų darbai. 2016 m. B. Kleizaitės-Vasaris pastangomis ir lėšomis išleistas galerijos meno kolekcijos katalogas (254 psl.), kuriame atsiveria kolekcijos savitumas ir vertė, išsamiai pristatomi autoriai ir jų kūryba, istorinis meno kontekstas.
Galerija, įsikūrusi buvusios sinagogos pastate, iš karto įsiliejo į miesto kultūrinį gyvenimą ir tapo traukos centru. Čia ne tik pristatoma galerijos meno kolekcija, bet ir vyksta profesionalaus meno parodos, koncertai, jaukūs susitikimai su meno žmonėmis. B. Kleizaitės-Vasaris viltis, kad galerija nestokotų lankytojų, kad čia skambėtų muzika ir poezija, pildosi su kaupu.
Per penkerius veiklos metus daugiau nei 13 tūkstančių marijampoliečių ir miesto svečių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Šveicarijos, Rumunijos, Vokietijos, Belgijos, Anglijos, Škotijos, Austrijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Izraelio, Afrikos, Australijos, JAV, Meksikos ir Kanados susipažino su menų galerijos kolekcija arba dalyvavo 124-iuose galerijoje vykusiuose kultūriniuose renginiuose.
Rengiant meno parodas užsimezgė gražus bendradarbiavimas su Lietuvos išeivijos dailės fondu, „Lewben Art Foundation“, Lietuvos dailės ir nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejais, Dusetų dailės galerija, Čikagos Čiurlionio galerija, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi, kitomis kultūros institucijomis – drauge surengta ne viena paroda, o marijampoliečiai ir miesto svečiai turėjo galimybių, ypač 2018 metais, kai Marijampolė tapo Lietuvos kultūros sostine, susipažinti su pasaulinio garso menininkų kūryba.
Galerijoje lankėsi Prancūzijos, Estijos, Izraelio ir Kroatijos ambasadoriai, Japonijos, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadų atstovai ar kultūros atašė, garsūs meno pasaulio žmonės.
Tarp galerijos svečių knygoje paliekamų įrašų – daugybė nuostabos ir susižavėjimo galerijos kolekcija ir erdvėmis žodžių, dėkingumas mecenatei ir pasididžiavimas tokia kultūrine erdve Marijampolėje, kuri, pasak buvusios kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, neabejotinai yra vienas reikšmingiausių kultūros židinių mieste.
Tad jei B. Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje dar nebuvote, nematėte, nepatyrėte čia vykstančių renginių įspūdžių – nepraeikite pro šalį. Lietuvai sugrąžinti, Marijampolei padovanoti meno kūriniai laukia jūsų. Juk esame gyvi ne tik duona …
Meilutė APANAVIČIENĖ
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.