Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje sutelks giesmininkus (Kviečiame dalyvauti)

Jau keturioliktąjį kartą Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos rengiami grigališkojo choralo vasaros kursai šiemet vyks liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis. Devintus metus palaimintojo Jurgio Matulaičio mieste Marijampolėje vyksianti stovykla bus skirta Bažnyčios mokytojams, pagerbiant tomis dienomis Bažnyčios kalendoriuje įrašytus šventuosius kunigus. Minint 450 metų jėzuitų misijos Lietuvoje sukaktį savaitės devizu pasirinkta Šv. Rašto eilutė „In nomine Iesu omne genu flectatur“ – „Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis“.
Kursų vyriausiuoju mokytoju ir choro vadovu sutiko būti dr. Michalas Slaveckis iš Lenkijos. Vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, grigališkojo choralo tyrinėtojas aktyviai reiškiasi kaip solistas, akompaniatorius ir dirigentas. Dėsto bažnytinę muziką, tyrinėja grigališkąją semiologiją, dermes, estetiką, istoriją, atlikimo tendencijas. Marijampolėje dėstys ir diriguos jungtiniam choralo savaitės dalyvių chorui „Cantores Montis Pacis“ ir vadovaus baigiamajam koncertui. Taip pat dėstys nuolatinis kursų mokytojas ir choralistų draugas iš Lenkijos kunigas dr. Mariušas Bialkovskis, grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2018 m. dėstytojas ir dvasios tėvas, puikus liturgijos žinovas kun. Kęstutis Palikša, pirmą kartą kursuose dalyvausiantis kun. Gabrielius Satkauskas, taip pat „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Vargonuos ir baigiamajame koncerte Marijampolės bazilikoje šiemet dalyvaus Dovilė Savickaitė.
Kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Savaitės programa formuojama iš dviejų dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Didelis dėmesys šią savaitę skiriamas ir dvasiniam ugdymui ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.
Dalyviams bus surengta vienos dienos išvyka į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose.
Čia drauge su broliais benediktinais bus giedamos liturginės valandos, vyks Mišios, broliai skaitys paskaitas aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis. Savaitės dalyviai gyvens ir mokysis istoriniame Marijampolės marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.
Studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją. Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 19 val. Marijampolės bazilikoje vyks jungtinio savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkės Dovilės Savickaitės koncertas. O rugpjūčio 4 d., sekmadienį, 12 val. Marijampolės bazilikoje šv. Mišių metu giedos savaitės dalyviai, vargonuos D. Savickaitė.
Savaitę iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba. Visa informacija skelbiama svetainėje gregoriana.lt (čia galima užpildyti dalyvio anketą, išankstinė registracija būtina!), o aktualijos publikuojamos adresu http://www.facebook.com/gregoriana.lt.
Parengta pagal Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informaciją

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.