Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Šalies saugumas paremtas teise ir pareiga ginti savo valstybę

*Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę ir pareigą ginti valstybę nuo ginkluoto užpuolimo ir pasikėsinimo į jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Tai reiškia, kad šalies gynyba yra ne tik kariuomenės ir kitų valstybės institucijų, bet ir visų šalies gyventojų užduotis, kuris yra vykdoma visais įmanomais ir teisėtais būdais. Šalies gynyba susideda iš dviejų komponentų: karinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo.
Kariuomenė – viena iš šalies saugumo architektūros svarbiausių dalių. Bet kariuomenė be visuomenės palaikymo – tik elementas, nesudarantis visumos. Kariuomenę turi remti visuomenė. Šis ryšys yra gyvybiškai būtinas. Būtina suvokti, kad karas – ne vien tik šaudymas ginklais. Šiandien yra hibridinis karas – visų įmanomų agresijos priemonių panaudojimas: nuo propagandos ir psichologinių operacijų iki energetinių išteklių kainų ir ekonominių sankcijų. Psichologinio karo viena iš užduočių būtent ir yra paveikti visuomenės sąmonę, susilpninti jos valią gintis, sutrikdyti protus, kad būtų pažeista visuomenės vienybė su kariuomene.
Valstybė, užpulta agresoriaus, bus pasmerkta pralaimėti, jei piliečiai nerems savo kariuomenės.
Neginkluotas pasipriešinimas, rezistencija – tai pilietinės visuomenės brandos išraiška. Lietuvos kariuomenė nėra didelė (aišku, jeigu neskaičiuosime NATO partnerių), bet pilietinės visuomenės parama ir palaikymas yra bene svarbiausias veiksnys siekiant apsiginti, pasipriešinti agresoriui. Daug dėmesio šiandien skiriama pilietinės visuomenės ugdymui, didelė reikšmė tenka nevyriausybinėms organizacijoms, tokioms kaip šauliai, kitos visuomeninės, patriotinės organizacijos. Šaulių sąjunga šiandien stiprėja, dėmesys jai auga. Visuomenės aktyvioji dalis yra šis nevyriausybinis sektorius – Šaulių sąjunga, Krašto apsaugos savanorių pajėgos, įvairios asociacijos kariuomenei remti.
Kad valstybės gynyba būtų sėkminga, yra būtina stipri šalies gyventojų pilietinė valia – jų pilietinės ir patriotinės nuostatos, teisės į valstybės gynybą ir pareigos ją vykdyti suvokimas, savanoriškumas ruoštis jai. Tai garantuoja tautos apsisprendimą ir pasiryžimą kovoti už šalies nepriklausomybę ir visais įmanomais būdais priešintis agresoriui. Taip pat būtinos tam tikros žinios ir praktiniai įgūdžiai, kaip vykdyti valstybės gynybą: karinis pasirengimas, leidžiantis įsitraukti į ginkluotą pasipriešinimą, taip pat reikalingos tam tikros nekarinio pobūdžio žinios ir gebėjimai.
Mūsų šalies gynyba vykdoma įvairiomis formomis, visomis priemonėmis ir būdais: ginkluotųjų pajėgų ir partizaniniais veiksmais, civilių piliečių nepaklusnumu, nekolaboravimu (nebendradarbiavimu) ir kitais. Šalies gynybai reikia ir NATO teikiamos pagalbos, ir tinkamo kariuomenės pasirengimo, apginklavimo, ir visų piliečių pasirengimo visuotiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui, pilietinei gynybai, kariuomenės ir civilių piliečių bendradarbiavimo, koordinuotos valstybės institucijų veiklos.
Už šių sąlygų įgyvendinimą yra atsakingos ir valstybės institucijos, užtikrindamos šalies pasiruošimą atremti agresiją ir suteikdamos galimybes gyventojams rengtis visuotiniam pasipriešinimui, ir visi piliečiai, dalyvaudami šiame pasirengime. Lietuvos gynyba taip pat remiasi demokratinės civilių kontrolės ir valdymo principu, reiškiančiu, kad visus sprendimus dėl gynybos politikos ir ginkluotųjų pajėgų priima demokratiškai išrinkta civilinė valdžia.

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.