www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Kiekvienais metais gyventojai vis daugiau pristato įvairiausių atliekų (Interviu su ekspertu)

Į mūsų klausimus sutiko atsakyti Tomas MACIJAUSKAS, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ekologas.

Tomas MACIJAUSKAS.– Ar Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojai tinkamai atsikrato atliekomis?
– Marijampolės apskrityje visi atliekų turėtojai 100 procentų yra aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, ir yra sudarytos galimybės visas atliekas tinkamai išrūšiuoti. Deja, ne visi atliekų turėtojai jas rūšiuoja. Viena iš pagrindinių problemų vis dėlto išlieka per mažas domėjimasis rūšiavimu arba neturėjimas noro rūšiuoti atliekas.
– Ką sako praėjusių ir šių metų statistika?
– Analizuojant 2018 m. sausio–spalio ir 2019 m. sausio–spalio mėnesių surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekius, matyti tendencija, kad Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse atliekų surinkimo operatorius surinko mažiau mišrių komunalinių atliekų. Kalvarijoje, lyginant šiuos laikotarpius, buvo surinkta mišrių komunalinių atliekų 95 tonomis mažiau, Kazlų Rūdoje 270 tonų mažiau, o Marijampolėje 819 tonų mažiau.
– Ar kažkiek keičiasi atliekų tvarkymo įpročiai apskritai?
– Gyventojų vartojimas didėja, perkamoji galia taip pat didėja, tai reikštų, kad mišrių komunalinių atliekų turėtų daugėti, bet yra priešingai, mišrių komunalinių atliekų kiekis mažėja, tačiau didėja bendro naudojimo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose surenkamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis. Stiklo individualiuose konteineriuose taip pat surenkama daugiau stiklo antrinių žaliavų ir jo pakuočių atliekų.
– Kokios priemonės stip-rina gyventojų rūšiavimo įpročius?
– Prie rūšiavimo skatinimo prisidėjo užstato sistema, kurioje kiekvienais metais surenkama vis daugiau pakuočių atliekų. Kiekvienais metais gyventojai vis labiau domisi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, į kurias jie beveik visas atliekas gali pristatyti nemokamai.
*Kiekvienais metais gyventojai vis daugiau pristato įvairiausių atliekų, o tai reiškia, kad mažiau netinkamų atliekų jie išmeta į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar kitose neleistinose vietose, tokiose kaip pamiškės, pakelės grioviai.
– Ar žmonės tinkamai rūšiuoja?
– Nors mišrių komunalinių atliekų kiekis mažėja, o surenkamų antrinių žaliavų kiekis didėja, negalėtume daryti išvados, kad visi atliekų turėtojai rūšiuoja atliekas. Vertinant mišrių komunalinių atliekų morfologinius duomenis, kiekvienais metais nustatoma, kad mišriose komunalinėse atliekose vis dar randama didelė dalis antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, kurios negali būti mišriose komunalinėse atliekose.
– Kokie kiekiai surenkami elektronikos at-liekų?
– Elektronikos atliekų 2019 m. statistikos pateikti nėra galimybės, nes papildančių sistemų (Elektronikos platintojų asociacijos (EPA), Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) ataskaitos pateikiamos tik metinės.