Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Etikos pažeidimai viename iš interneto portalų

Įrodymas, kad etikos tarnybos iš tiesų kontroliuoja, ar laikomasi Visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimų, skaidrumo, gali būti šis Visuomenės etikos informavimo tarnybos pranešimas.
*Visuomenės informavimo etikos komisija 2019 m. svarstė klausimą dėl portalo alfa.lt priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Jai visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas gali būti priskiriami tuomet, kai per vienerius metus ne mažiau kaip penkis kartus pažeidžia visuomenės informavimo etiką.
Komisija svarstė septynias alfa.lt publikacijas. Įdomu, kad viena iš jų lietė ir mūsų miesto aktualijas. Straipsnis vadinosi: „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“.
Svarstydama publikacijas Komisija akcentavo, kad naudojantis teise gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, išklausyti antros, kritikuojamos pusės, nuomonę.
Komisija vertino, kad publikacijose penkis kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, įpareigojantis suteikti kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją.
Du kartus pažeistas Kodekso 6 straipsnis, numatantis pareigą kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nepatikrinta informacija gali būti skelbiama tik tuo atveju, kai delsimas ją skelbti žalingas visuomenei ir tokioje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta. Pažeistas kodekso 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais. Pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, negalima skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką. Yra pažeistas ir Kodekso 34 straipsnis, draudžiantis skelbti įtariamojo, padariusio nusikalstamą veiką, asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę, ir nurodantis nepriminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti.
Beje, kai kurias informacijas portalui rengia laisvai samdomi žurnalistai. Vis dėlto ir jie privalo būti informuoti apie etikos normas ir būtinybę jų laikytis.
Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti portalo alfa.lt profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.
Portalas buvo įspėtas, kad nesuteikdamas teisės kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją, ir nesiimdamas priemonių garantuoti šią teisę, juda pavojinga trajektorija, vedančia į žiniasklaidos paribius.
Visuomenės informavimo priemonės turi ne tik užtikrinti skaitytojų teisę gauti informaciją, bet pelnyti ir puoselėti jų pasitikėjimą, kurio pagrindas yra teisingumas, nešališkumas ir profesionalumas.

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.