Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Skamaročiaus pašaukimas – Garbingai tarnauti Lietuviams ir Lietuvai

Norėdami gydytis – turime suprasti savo ligą, norėdami stiprinti Valstybę – turime suprasti bendruomenės ir joje esančiųjų “ligas”, jų priežastis.

Užstrigome prie vidinių skirtumų, nusivylimų, nuoskaudų, pradėjome mažiau eiti į rinkimus, prisibijoti, nereikšti ir neginti savo nuomonės – tai trukdo kurti gyvenimą, juo kartu džiaugtis.

Šie nusivylimai atitinka oligarchų ir “valdžių” pirkėjų norus, nes jiems lengviau valdyti abejingus žmones. To pasekoje regioniniai skirtumai ir skurdas didėja ne procentais, o kartais. Žmonėms tik patylomis kalbant, jie dar labiau žeminami, ne jų partijoms priklausantys – žlugdomi. Ne tik dramos teatre ar ligoninėje sukeltos suirutės, jomis grąsoma man asmeniškai ir kitiems “nesaviems”. Nebijokime. Žinom, kad mes patys kartu galime geriau. Tad, gal jau gana laukti?

Susigrąžinkime viltį ir teisę patiems kurti laisvų, išsilavinusių, sveikų ir tvirtų žmonių Valstybę Lietuvą – mūsų ir mūsų vaikų lietuviškus namus. Įneškime daugiau bendruomeninio darbo, abipusio pasitikėjimo, teisingumo, bendražmogiškų, o ypač lietuviškų bei gamtos vertybių ugdymo, bet kartu ir valdžios didesnės kontrolės bei kaitos.

Tai pagrindas ir mūsų materialinio gyvenimo gerėjimui.

Mums reikia ne tarnų ar ponų, Seimo narių tarpe mums trūksta garbingų tarnautojų, todėl mano siekis išlieka – Garbingai tarnauti visiems Lietuviams ir Lietuvai. Taip pavadinta ir mano rinkimų bei darbo Seime programa.

Pažangią Valstybę kuria sveiku kūnu ir dvasia stiprūs bei kūrybingi, šeimai ir bendruomenei dirbantys žmonės, todėl remsiu tai, kas juos lavins ir stiprins.

Prašau Jūsų balso, kad galėtume siekti:

  • sveikatos apsaugos ir švietimo sistemų atnaujinimo, viešųjų paslaugų prieinamumo, eilių ir protegavimų panaikinimo, nemokamų ugdymo ir mokymo priemonių moksleiviams suteikimo, mokymo ir studijų programų suderinamumo, tikslinio finansavimo ir sąlyginio kreditavimo;

  • mažinti socialinę ir regioninę nelygybę, atskirtį, skurdą, patvirtinant palaikomo augimo (PA) gyvenamuosius centrus, naujakurių ir visuomenei naudingų darbų programas, progresinių ir regioninių mokesčių sistemas, kad Lietuva išliktų ir augtų visoje šalyje;

  • daugiau teisių žmonėms – tiesiogiai renkamos savivaldos seniūnijoms bei kraštams (regionams);

  • jaunimo verslumo, ūkio, ypač SVV skatinimo sistemos, aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimo bei spartesnio atlygio augimo, tiesti kelius į Lietuvą pažangioms investicijoms;

  • globalioje erdvėje ginti nacionalinius interesus bei išteklius, lietuvių teises ir paveldą;

  • tarptautiniuose mainuose – išsaugoti ir padėti susigrąžinti lietuvišką tapatybę, skleisti lietuvių kalbos ir kultūros grožį, pasiekimus, didinti draugų-partnerių ratą, stiprinti eksportą ir blaivią užsienio politiką;

  • atnaujinti teisinį reguliavimą ir antikorupcinę politiką, ypač įžūliam stambiam grobstymui ir protegavimui sustabdyti, Valstybės ištekliams ir programoms suvaldyti.

  • remti savivaldybių ir privataus verslo partnerystę kooperacijos pradžioje žemės ūkio produkcijos gamyboje ir perdirbime, kituose versluose PA centruose.

Gyventi šiandien suprantant ateitį.

Svarsčiau keletą, bet priėmiau Naglio Puteikio kvietimą. Seimo rinkimuose.tapau Centro partijos-tautininkų (sąrašo Nr.6) remiamu kandidatu Marijampolės apygardoje bei šiame sąraše (Nr.17).

Prašau marijampoliečius iš kandidatų Marijampolėje pirmu balsu (biuletenyje) rinktis mane, o antruoju balsu (partinių sąrašų biuletenyje), rinktis sąrašą Nr.6 ir jo langelyje įrašyti skaičių – 17.

Kitose Lietuvos vietovėse gyvenančius kviečiu savo “2-uoju” balsu taip pat rinktis sąrašą Nr.6 ir mane – įrašant 17.

Išlikau nepartiniu, turinčiu savo nuomonę, pareigas ir teises.

Mūsų bus pakankamai daug. Tikiu jumis ir savimi pačiu – susigrąžinkime viltį ir teisę patiems kurti geresnę Lietuvą.

Pagarbiai

Jūsų Gintaras Skamaročius

Politinė reklama užsakyta ir bus apmokėta iš Centro partijos-tautininkų politinės kampanijos sąskaitos. Užs. PR20-15.

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.