www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Policija grįžta į kaimus

Netylant svarstymams, kad apylinkės ir nepilnamečių reikalų inspektorių funkcijų panaikinimas, policijos nuovadų uždarymas buvo policijos reformos klaida, nes policija nutolo nuo žmonių ir prarado grįžtamąjį ryšį, Generalinis policijos komisaras Renatas Požėla patvirtino policijos veiksmų, stiprinant kaimiškųjų vietovių gyventojų saugumą, planą. Jo esmė, kad policijos pareigūnams vėl priskirtos seniūnijos, kuriose jie lankosi, palaiko ryšius su seniūnais ir gyventojais. Tad nuo spalio 1-osios kiek kitokia forma į seniūnijas sugrįžo policija. Pareigūnai atlieka anksčiau dirbusių apylinkės inspektorių funkcijas. Šiais pokyčiais siekiama, kad kaimiškųjų teritorijų gyventojai jaustųsi saugesni, vyktų nusikaltimų prevencija.
Gyventojai į pareigūnus vėl gali kreiptis savo gyvenamojoje vietoje. 		Ričardo PASILIAUSKO nuotraukosSusitikę su kaimiškų vietovių seniūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis pareigūnai aptarė ir priėmė sprendimą dėl seniūnijoje taikytino gyventojų aptarnavimo modelio. Kiekvienoje seniūnijoje galima buvo pasirinkti vieną iš dviejų modelių.
Ne visi žmonės dar žino, kad nuo šio mėnesio pradžios tam tikri pareigūnai papildomai rūpinasi jų seniūnijos gyventojų saugumu. Pirmasis galimas modelis – kai pareigūnai iš anksto nustatytu, paskelbtu laiku būna seniūnijos patalpose ir laukia atvykstančių žmonių. Policininkai juos išklauso, pataria, atsako į klausimus, padeda išspręsti problemas. Antrasis – aktyvus gyventojų aptarnavimo modelis, kai pareigūnai iš anksto nustatytu ir paskelbtu laiku dirba ne seniūnijos patalpose, o seniūnijos centre (miestelyje ar kaime), kur užtikrina viešąją tvarką, lanko nepilnamečių susibūrimo vietas, švietimo ir ugdymo įstaigas, prekybos vietas, tikrina prie parduotuvių besibūriuojančius nuolatinius klientus, galimas nelegalios prekybos vietas, kitus rizikos židinius, užsiima prevencine veikla, pagal galimybes užtik-rina eismo saugumą. Tačiau jei į seniūniją atvyksta žmogus, kuris pageidauja susitikti ir pasikalbėti su policininku vietoje, pareigūnas jo laukia seniūnijoje. Teritorinėms policijos įstaigoms prieš tai buvo nurodyta atlikti policijos registruose fiksuotų pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje analizę ir suformuoti padidėjusios smurto artimoje aplinkoje rizikos asmenų sąrašą, vykdyti nuolatinę tokių asmenų kontrolę bei prevencines priemones.
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis pabrėžė, kad svarbiausia, jog gyventojai turėtų galimybę paprastai ir betarpiškai susisiekti su teritoriją prižiūrinčiais policijos pareigūnais ir gauti kokybišką paslaugą. Labai svarbu turėti grįžtamąjį ryšį su gyventojais, sudaryti sąlygas žmonėms teikti informaciją, tinkamai į ją reaguoti, pranešti vietiniams apie teritorijoje vykdomas operacijas ir pasidalinti jų rezultatais.
Pasak pareigūnų, gyventojai galės vėl rašyti pareiškimus ar gyvai kreiptis patarimo ir nebereikės pagalbos važiuoti ieškoti į miesto policijos komisariatą, tačiau tai nereiškia, kad prieš 5-erius metus įgyvendinant policijos reformą panaikintos apylinkės inspektorių funkcijos, o kai kuriuose mažesniuose miesteliuose ir nuovados, grįžta.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika