Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Liūdna sakmė apie šių dienų „svieto lygintoją“ Matą

…Rinkimų apylinkėms užsidarius ir po kelių valandų ėmus į viešumą plaukti preliminariems balsavimo rezultatams, dar rinkimų kampanijos pradžioje Seimo nario kostiumą mintyse prisimatavęs Matas į partijos rinkimų štabą susirinkusiems bičiuliams savo nerimo stengėsi nerodyti. „Viskas bus gerai, pamatysit, – nežinia ką ramindamas – akių nuo kompiuterio neatitraukiantį štabo vadovą, ant pastarojo peties tiesiog užgulusią sekretorę ar save – pareiškė naujasis šio partijos skyriaus vedlys į Seimą. – Už mane balsuos visas miestas, galite būti ramūs, pamatysit. Jūs gi mane žinote – jeigu bent kiek būčiau abejojęs pergale, tikrai tokiam iššūkiui nebūčiau pasirašęs. Daug dėl to dirbau ir su kuo mieste bekalbėjau, visi plodami per petį sakė: „Būtent tokių vyrų, Matai, kaip gryno oro ten ar naujo vėjo reikia. Mes tik už tave, Matai, patikėk, pamatysi. Kitiems su tavimi nėr ko nė lygintis. Tu kaip šių dienų Robinas Hudas ar svieto lygintojas Tadas Blinda: padarysi tvarką ir Seime, ir visoje Lietuvoje.“

Vis dėlto laukiant balsavimo rezultatų laikas štabe slinko košmariškai lėtai. Partijos bičiuliai ir štabo nariai, laukdami, kada gi pradės plaukti miesto rinkėjų balsai už Matą, nuolat perjunginėjo televizoriaus kanalus. Deja, miesto rinkėjų balsai tarsi kažkieno užkeikti buvo įstrigę, o televizoriaus ekrane ėmė šmėsčioti džiūgaujantys ir netgi apie galimas koalicijas Seime savo nuomone jau noriai dalijęsi tai vienos, tai kitos partijos vadai ir vadukai. Pagaliau žurnaliūgos teikėsi tautai parodyti ir Mato patroną. „Vaizdelis pujkūs“, – pranešė šis, ir nežinia kodėl neramiai daužytis jau pradėjusi Mato širdis vėl atgavo ankstesnį ritmą. „Sakiau, kad viskas einasi puikiai“, – balsu pasidžiaugė ir Matas, mesdamas savo komandai pergalingą šypseną ir pasitikėjimo savimi kupiną žvilgsnį.

„Jau! Jau! Pajudėjo!“ – pakėlęs akis nuo kompiuterio ekrano staiga riktelėjo ištikimasis Mato ginklanešys Simas Sanča Pansa. Nuo to riktelėjimo Matas net krūptelėjo ir stačia galva puolė prie kompiuterio.

rinkimai

„Na! Na! Kaip?!“ – nebeslėpė jaudulio jau ir Matas, bet Simo Sančos Pansos veidas staiga su­akmenėjo.

„Nieko tokio, čia tik iš pirmųjų miesto apylinkių“, – nepakeldamas akių nuo kompiuterio ekrano tyliai ištarė Simas.

„Ką reiškia „nieko tokio“? – jau visai nebesitvardydamas riktelėjo Matas, o po akimirkos susivokė, kad sėdi Simo kėdėje priešais kompiuterio ekraną, o Sanča Pansa tuo metu ranka valosi naujojo kostiumo kelnes.

Praėjo dar keliolika minučių, paskui dar geras pusvalandis ir štabe įsivyravo nejauki tyla. Net ta ilgakojė blondinė, visą vakarą niūniavusi daugeliui susirinkusiųjų šypseną kėlusią, nežinia iš kur ištrauktą, perfrazuotą dainušką „Matas, banditų vadas, užpuolė sostinę ir Seimą jis nakčia…“, staiga susivokė, kad kažkas čia ne taip, ne pagal planą, ir pagaliau užsičiaupė.
„Nieko nesuprantu, – po kiek laiko pakėlęs akis nuo kompiuterio ekrano ir dėdamasis ramus, bet neįstengdamas nuslėpti pastebimai virpančios apatinės lūpos ištarė Matas. – Kur tų visų rinkėjų, kurie sakė, kad balsuos tik už mane, šių dienų Lietuvos Robiną Hudą, svieto lygintoją Matą, balsai? Kas jiems visiems pasidarė? Gal jie proto neteko? Net ir ta tetulė, kuriai tik pasakas anūkams sekti, o ne į Seimą kandidatuoti, ir ta daugiau negu aš balsų surinko! Aš šito taip nepaliksiu. Jeigu jau man, Matui, šiuose rinkimuose šachas, pasigailės visi – ir politiniai oponentai, ir rinkėjai, ir… Jūs dar visi pamatysite!“

„Matai, o tai kas bus su manim?“ – drebančiu balseliu sušnibždėjo ilgakojė blondinė.

„Ir tu dar pamatysi!“ – riktelėjo Matas, trinktelėdamas rinkimų štabo duris…

* * *
Matukas nuo mažens žinojo, kad jis neeilinis vaikas ir pilietis. Gyvenimas jį užgrūdino jau vaikystėje, kai su broliais ir seserimis teko kariauti dėl mamos ir tėčio dėmesio, o su kiemo vaikais – dėl kiekvieno daugiabučio bendrų erdvių kampo. „Skundų maišeli, eik į darželį, ten yra velnias, numaus tau kelnes!“ – rėkdavo vyresni broliai ir kiemo vaikai, kai jis atsistojęs po daugiabučio langu šaukdavo mamą ar tėtį ir skųsdavosi, kad Petras pastūmė, o Vilius atėmė kamuolį. Bet užtai kokius įgūdžius kalbėti ir nieko nepasakyti skundžiant brolius ir kiemo vaikus jam pavyko išsiugdyti!
Pradėjęs lankyti mokyklą Matukas jau tvirtai žinojo, kuo bus užaugęs. Paklaustas mokytojos, kuo norėtų būti, kai baigs mokyklą ir bus didelis vyras, Matas net nedvejodamas išrėžė: „Milicininku!“ ir mokytojos nė neprašytas paaiškino: „Visus sutvarkysiu! Su visais atsiskaitysiu, o jei reikės, tai ir „bananų“ duosiu!“

Mokytoja dar bandė Matukui aiškinti, kad smurtas ir fizinė jėga – nėra pats geriausias kelias tiesos ieškoti ar konfliktams spręsti, bet Matas jau tuomet net nedvejojo, kad jis viską žino ir išmano geriausiai.

Taip viską puikiai išmanydamas ir žinodamas Matas kasmet keliavo iš vienos klasės į kitą ir nespėjo nė gerai susitupėti, kai priartėjo prie atsisveikinimo su mokykla dienos. Tiesa, pažymių knygelėje ir mokyklos baigimo brandos atestate surašyti pažymiai, Mato nuomone, jo žinių ir proto galimybių tikrai neatspindėjo. Bet, laimė, jų pakako siekti vaikystės svajonės ir įstoti studijuoti į aukštąją ne milicijos, bet jau Policijos akademiją.

Studijuodamas Matas sutiko daugybę dėstytojų ir policijos specialistų, kurie, Mato vertinimu, niekuo nebuvo už jį gudresni ar išmintingesni. „Įsitrynė čia nežinia kaip ir gadina man nervus, – ne kartą mintyse guodėsi būsimasis policininkas. – Bet ateis ir mano valanda. Jūs dar pamatysite, ką gali Matas.“

Belaukdami, kokias savo galimybes jiems pademonstruos Matas, po kelerių metų Policijos akademijos dėstytojai Matui įbruko į rankas diplomą ir išsiuntė dirbti į gimtojo miesto policijos komisariatą. Deja, greitai paaiškėjo, kad policijos tyrėjo darbas tikrai ne Matui. Argi jam, Matui, gali visokie „lopai“ viršininkai ir prokurorai nurodinėti, ką, kaip ir kokiais metodais nusikaltimus tirti?

„Geriau jau būsiu advokatas, – nusprendė Matas. – Tai bent nervų aš jiems visiems pagadinsiu!“

Šiaip ne taip, iš kelinto karto išsilaikęs advokato egzaminą ir jau prisimatavęs advokato mantiją Matas išdidžiai nužingsniavo į pirmą teismo posėdį ginti vieno savo vaikystės kiemo draugo. O, kaip jam reikėjo pergalės toje byloje! Deja, teismų ir bylų pasaulyje visuomet viena pusė lieka pralaimėjusi ir šįkart pralaimėjimo kartėlį teko nuryti Matui. Paskui tokios karčios piliulės pasipylė viena po kitos.

„Matai, daugiau dirbti su teisės aktais reikia, o ne į teismo posėdžių sekretorių sijonus akimis šaudyti“, – po vienos tokios bylos pabandė jaunam kolegai patarti garsus, patyręs advokatas.
„Tu čia, seni, manęs nemokyk, aš pats žinau, ką man daryti ir kur man žiūrėti!“ – atrėžė kolegai Matas ir nė neatsisveikinęs pasuko link miesto centro. O čia lyg tyčia Savivaldybės administracijos pastatas – kaip ant delno.

„Ne, eiliniu klerku aš tai tikrai nebūsiu, bet va kokiu vicemeru visai galėčiau“, – pamąstė Matas ir ėmė filtruoti į Tarybą išrinktų partijų atstovų pavardes. „Šitas žioplelis, šitas durnelis, bet tuo geriau. Nė nesusigaudys, kaip į jų partiją įsitrinsiu ir jau po kitų savivaldos rinkimų mažiausiai vicemero kabinete sėdėsiu.“

Kaip tarė Matas, taip ir padarė. Praėjo kiek laiko ir jis – jau jaunasis vienos iš savivaldybėje lyderiaujančių politinių jėgų narys. Deja, artėjant savivaldos rinkimams paaiškėjo, kad tie kietakakčiai visiškai neįžvelgia Mato potencialo ir įrašyti į rinkiminius sąrašus nė neketina.

„Ak jūs taip? Pasiuskite su savo partija ir partine hierarchija, – pagalvojo Matas ir užvirus kraujui partijos nario bilietą nutėškė tiesiog ant partijos skyriaus pirmininko stalo.

„Sėkmės, Matai!“ – palinkėjo partijos lyderis, o po kelerių metų to palinkėjimo net pasigailėjo. Mat atkutęs Matas ėmė sukiotis tarp kitos tuomet ant bangos buvusios partijos lyderių, o paskui, tempiamas jų už „kalnieriaus“ netgi ir į tarybą buvo išrinktas. Tiesa, su tuometiniais partijos kolegomis Matas ilgai nesicackino. Sužinojęs, kad skyriaus lyderiai neketina šokti pagal jo dūdelę, Matas perkeltine prasme spjovė jiems į barzdas ir pasiskelbė partiją ir jos frakciją paliekantis.

„Atsirado, matote, autoritetai ir aiškins man, kas gražu, kas etiška ar neetiška“, – pareiškė Matas ir kiek tik įstengdamas puolė buvusiems bendražygiams gadinti kraują. Tiesa, šie pasirodė esantys „kietaskūriai“ ir į Mato kepšnojimus net nekreipė dėmesio. O tuomet Matą pastebėjo dar vienos politinės jėgos atstovai, nutarę, kad toks kirstukas būtų visai neblogas kandidatas būsimuose Seimo rinkimuose.

Pasiūlymas iškart kandidatuoti į Seimą ištirpdė visas ankstesnes Mato nuoskaudas šios partijos atstovų atžvilgiu ir tiesiog nuginklavo. „Aš – Seimo narys?“ – mintyse savęs paklausė Matas ir po akimirkos jau matavosi Seimo nario kėdę…

* * *
Kai tą baisiąją naktį po rinkimų nesulaukęs galutinio savo fiasko Matas trenkė rinkimų štabo duris ir įsėdęs į savo automobilį pasiliko visiškai vienas su savo mintimis, jo galvoje su vis didėjančiu siaubu tarsi karuselėje sukosi mintys apie patirtą šachą. „Va tau, Matai, „nuliovas“ Seimo išnuomotas automobilis, va tau Seimo viešbutis ir ilgakojė patarėja. Visi tavo planai ir liko tik planais svajonėse, o tu pats – politinis lavonas. Patikėjai, sakei, trečias kartas nemeluos, nes pakeitęs jau dviejų partijų „marškinius“ su šia, trečiąja, turėjai šauti tiesiai į Seimą. Ką dabar darysi Matai? Kokia partija po tokio fiasko tave bepriims?“

Automobilio variklį Matas užvedė plyštančia galva ir raudančia širdimi, o paskui taip spustelėjo akseleratorių, kad automobilis vos nepakilo į orą. Variklio riaumojimas Matą privertė atsitokėti. „Žinau, ką dabar darysiu, – tarė Matas. – Pats dabar spjausiu šitos partijos veikėjams į barzdą ir savo tvarką pasaulyje įvesiu vienas. Aš juk Matas!“
Kaip tarė Matas, taip ir padarė.

Dabar pasaulyje jis tikrai vienas…

Viktoras ŠAUKLYS

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?

  2023-03-18Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?
  Informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių inovacijų sričių specialistų poreikis šiandienos darbo rinkoje vis dar išgyvena augimą. Todėl pastaraisiais metais šalies universitetuose bei kolegijose didėja tiksliųjų mokslų populiarumas. Tačiau specialistai pažymi – norint tinkamai pasiruošti daugelio geidžiamai karjerai IT srityje, žinių ir praktikos įgyti verta dar mokyklos suole. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis, su informacinėmis ir ryšio technologijomis susijusių studijų pasirinkimas 2021 m. siekė 6,8 proc., pernai – 8,2 proc. Panašų augimą stebi ir šalies kolegijos. Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus dr. Valdo Jaskūno teigimu, pastaruosius trejetą metų moksleivių, besirenkančių tiksliuosius (t.y. fizinius, gyvybės, informatikos, inžinerijos, matematikos) mokslus universitete daugėja. 2020 m. jų buvo ...
 • Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme

  2023-03-16Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme
  Marijampolės kultūros centro Mažojoje salėje gražiu renginiu paminėtos Lietuvių kalbos dienos ir surengta paskaita „Lietuvininkų gyvenimo būdas ir tarmė“. Ji buvo skirta ir šiemet minimiems Klaipėdos krašto metams, nes sausį sukako 100 metų nuo to laiko, kai Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą buvo surengtos 2016 metais. Joms pasirinktas ypatingas laikotarpis tarp dviejų Lietuvai svarbių datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. Per tą laiką kasmet visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojama daugybė renginių, kurie prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina ...
 • 2023-ieji – Šventojo Juozapato metai

  2023-03-152023-ieji – Šventojo Juozapato metai
  Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. Kuo svarbus Rytų (graikų) apeigų katalikų Šventasis Juozapatas Lietuvai, kodėl mes jį gretiname su vieninteliu Lietuvos šventuoju karalaičiu Kazimieru? Juozapatas (Ivanas Gavrilovičius Kuncevičius) (1580–1623 11 12) – vienintelis ukrainietis, Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas), popiežiaus Urbono VIII 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, o popiežiaus Pijaus IX – 1867 m. – šventuoju; vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (1617 m.) įkūrėjų, šventumui brendęs Ukrainoje, Lietuvoje (čia gyveno 1596–1617 m.) ir Baltarusijoje. 1963 m. jo palaikai perlaidoti Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Šventasis Juozapatas ir ...
 • Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau

  2023-03-15Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau
  Įvertinus aplinkos ministerijos užsakytą analizę aiškėja, kad modernizuoti daugiabutį iki A energinio naudingumo klasės nėra taip brangu, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Bendros projekto išlaidos padidėja, bet nežymiai, o dėl renovacijos šilumos butuose prarandama net 8 kartus mažiau. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo „Tyrimas buvo atliktas siekiant išsklaidyti mitą, kad pasiekti aukštesnę energinio efektyvumo klasę – itin brangu, norėjome nešališkų ekspertų vertinimo ir įrodymų, jog A klasę pasiekti įmanoma ir jog tai finansiškai apsimoka. Jeigu imtume C klasės energinio efektyvumo pastatą kaip bazinį, gyventojams siekti B klasės yra 3 proc. brangiau, o A klasės – 23 proc. brangiau. Kalbant skaičiais, ...
 • Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą

  2023-03-13Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą
  Visai neseniai socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė žinutė apie Žuvinto biosferos rezervato miškus. Šią žinutę paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas ir tai pirmas atvejis, kai Lietuvai ir Žuvinto biosferos rezervate esančiai vertingais augalais garsėjančiai Buktos giriai netoli Marijampolės skirtas toks dėmesys. A. Pivoriūnas sako, kad žinia apie Buktos mišką ir moksleivių veiklą paplito po pasaulį. FSC GD/Mariaus Čepulio nuotrauka Šiek tiek daugiau nei minutę trunkančiame vaizdo įraše „Twitter“ informuojama apie tai, kad šioje girioje rasti 45 I pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių kapai, ir rodoma, kaip juos tvarko Liud-vinavo Kazio Borutos gimnazijos moksleiviai, jaunųjų miško bičiulių būrelio „Giliukai“ ...
 • Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms

  2023-03-13Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms
  Kiekvienos moters stalčiuose galima rasti skirtingų modelių bei storio pėdkelnių, kurios visada pasitarnauja, kuriant kasdieninius arba šventinius įvaizdžius. Ką turėtume žinoti apie šį funkcionalų kiekvienai moteriai privalomą aksesuarą? Nuo ko priklauso pėdkelnių tvirtumas? Pėdkelnių tvirtumas priklauso nuo to, kiek denų turi konkretus modelis. Pasak specialistų, moterys, kurios labai dažnai puošiasi sijonais ar suknelėmis, turėtų prioritetą teikti pėdkelnėms, kurių denų skaičius prasideda nuo 20. Kalbant apie minėto storio pėdkelnes, būtina paminėti, kad būtent 20 denų pėdkelnės yra vienas iš populiariausių pasirinkimų, nes tinkamai jas prižiūrint šios idealaus skaidrumo pėdkelnės tarnauja ilgai. Kokias pėdkelnes pasirinkti, norint itin plonų pėdkelnių? Moterims, kurios ieško pėdkelnių, kurias būtų komfortabilu ...
 • Apie paslaptingąją π – meno kalba

  2023-03-10Apie paslaptingąją π – meno kalba
  „Neįtikėtina“, „Kaip gražu ir subtilu“, „Kiek kantrybės turi ta menininkė“ – tokius ir panašius vertinimus buvo galima išgirsti Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje atidarant išties įspūdingą ir supratimą apie meną gerokai praplečiančią parodą mįslingu pavadinimu „Tuščių puslapių π“. O toji paslaptingoji π (Pi) – iracionalusis skaičius, kurio apytiksli reikšmė yra 3,1427. Šis skaičius yra konstanta – nekintantis dydis, plačiai naudojamas daugelyje geometrinių formulių. Kartu tai ir mistinis skaičius, kurio sekos pabaiga iki šių dienų dar nėra nustatyta. L. Kuisienė kuria originalius, daug darbo ir laiko reikalaujančius meno kūrinius. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Menininkę pristačiusi menotyrininkė Rasa Žukienė atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje ...
 • „O kur mano piliakalnis?“

  2023-03-10„O kur mano piliakalnis?“
  Tokį ar panašų klausimą neretai išgirsta Albertas Švenčionis, fotografijų parodos „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“ autorius. Dabar šią parodą galime aplankyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje (Vytauto g. 29). Jos atidaryme, skambant unikalioms dūdmaišių melodijoms (muzikavo Juozas Slaboda) dalyvavo autorius, pristatęs ir fotoalbumą „Būtsargiai“, išleistą 2021 metais. Jame 142 fotografijos – parodoje tiek, žinia, nesutalpinsi, tačiau pasigėrėti bent dalimi šio unikalaus Lietuvos paveldo, paieškoti „savojo“ piliakalnio yra puiki proga. Albertas Švenčionis sako, kad kartais stebuklingą akimirką (tą vienintelį kadrą) sugauna per trumputį laiką, saulei švystelėjus pro debesies plyšį, o kartais… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Kaunietis Albertas Švenčionis yra vyresniosios fotografų kartos ...
 • Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?

  2023-03-10Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?
  Sklindant žiniai, kad Lietuvoje kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros, įvardijama, kad šiuo laikotarpiu gyventojus gali kamuoti tokie simptomai kaip padidėjęs kraujospūdis, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, bendras silpnumas bei netgi lėtinių ligų paūmėjimas. Vaistininkė Elvyra Ramaškienė teigia, kad šiuos simptomus tikrai gali pajusti ne kiekvienas, o visgi su jais susidūrus svarbiausia pasirūpinti individualių simptomų malšinimu. Padidėjęs kraujospūdis Pakilus kraujospūdžiui, vaistininkė E. Ramaškienė pirmiausia skatina skirti laiko kvėpavimo pratimams, nes jie gali padėti greičiau sugrąžinti kraujo spaudimą į įprastas vėžes. „Daugiausiai dėmesio reikėtų skirti ilgam iškvėpimui. Pasistenkite kvėpuoti lėtesniais įkvėpimais ir iškvėpimais – įkvėpkite skaičiuojant iki trijų, o iškvėpkite suskaičiavę nuo vieno iki šešių. ...
 • KVIETIMAS: deklaravimo naujovės

  2023-03-08KVIETIMAS: deklaravimo naujovės
  Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojamuose nuotoliniuose informaciniuose seminaruose „2023 M. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ DEKLARAVIMAS“. Seminaruose bus pristatytos naujosios Žemės ūkio naudmenų deklaravimo taisyklės, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai, žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų ir ūkinių gyvūnų paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, tiesioginių išmokų bei paramos priemonių administravimo, patikrų atlikimo aktualijos. Seminaruose taip pat bus aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės, kurių paramos paraiškos teikiamos kartu su žemės ūkio naudmenų deklaracijomis. Seminarai vyks nuotoliniu būdu, naudojant bendravimo programinį įrankį „Microsoft Teams“. Prisijungimus prie seminarų rasite Žemės ūkio ministerijos Naujienų skiltyje ...
 • Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas

  2023-03-08Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas
  Daugiabučių namų renovacijos programą Lietuvoje administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) informuoja, kad nuo vasario 24 d. gyventojai gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Biudžete numatyta skirti 410 mln. eurų, paraiškoms nebus taikomas atrankos būdas, tačiau privaloma pasiekti A energinio efektyvumo klasę. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Atsižvelgiant į dabartines rinkos kainas, nebėra didelio skirtumo energinio naudingumo klasėms pasiekti, kai vykdomi senų daugiabučių renovacijos projektai. Tokias išvadas pateikė Aplinkos ministerijos užsakymu pernai atliktas tyrimas. Todėl planuojant valstybės paramos lėšas daugiabučių modernizacijos projektams finansuoti, Aplinkos ministerija nusprendė į naujausią kvietimą įtraukti pagrindinę sąlygą, kuri numato, kad pareiškėjai privalo pasiekti A energinio ...
 • Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?

  2023-03-08Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?
  Šiuolaikinei visuomenei vis labiau remiantis informacinėmis technologijomis (IT) bei skaitmeninėmis inovacijomis, IT specialybės darbo rinkoje tapo labiausiai geidžiamos ir atveriančios plačias karjeros perspektyvas. Kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ ir ugdymo ekspertai pažymi, kad kuo anksčiau moksleivių talentai šioje srityje pastebimi ir pradedami puoselėti, tuo geresnes galimybes jauni žmonės turi sėkmingai juos realizuoti. Šiemet pirmą kartą visoje Lietuvoje įgyvendinamame moksleivių „Nacionalinio IT iššūkio“ projekte dalyvaujančios Molėtų progimnazijos IT mokytoja Jurgita Kniaziukienė išskiria 3 pagrindinius ženklus, atskleidžiančius vaiko polinkį į technologijų ir kompiuterijos mokslus, ir pataria, kaip padėti ugdyti bei stiprinti IT specialybėms reikalingas vaiko savybes. Polinkis konstruoti ir kurti sekas Viena iš pagrindinių ...
 • Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas

  2023-03-06Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas
  Šis pirmadienis – atoslūgis po keletą mėnesių trukusios įtemptos rinkiminės kovos savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Įvardinti rinkimų laimėtojai ir pralaimėtojai, didžiausios sėkmės ir nesėkmės, apžvelgiamos tendencijos. Sekmadienio naktį nemiegojusių ir stebėjusių rinkiminės kovos rezultatus irgi buvo daug. „Suvalkiečio“ žurnalistai užsidarius rinkimų apylinkėms lankėsi partijų rinkimų štabuose, kur buvo laukiama rezultatų, ir kalbino į mero postus kandidatavusius politikus. Maždaug pusę dvylikos nakties tapo aišku, kad socdemai Marijampolėje pasiekė geriausių iki šiol rezultatų – meras Povilas Isoda buvo išrinktas jau pirmajame ture, o partija mandatų skaičių Taryboje pasididino nuo buvusių 12 praėjusiuose, 2019 metų, savivaldos rinkimuose iki 16, t. y. socialdemokratai ...
 • Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?

  2023-02-28Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?
  Bendrovėms mažinant elektros kainas vartotojai nori tuo pasinaudoti ir pasirinkti pigesnį variantą. Ar lengvai pavyksta pakeisti bendrovę arba mokėjimo planą? Atsakymo iš tiekėjo negavo – Prieš dvejus metus nepriklausomu elektros tiekėju buvome pasirinkę „Enefit Lietuva“ ir mokėjome už kilovatvalandę (kWh) 13 centų. Kai pernai rudenį reikėjo iš naujo rinktis, pasilikome pas tą patį tiekėją, tik rinkomės planą „Superžalias“. Nors kWh kaina buvo didesnė negu kitų tiekėjų, bet tada elektra sparčiai brango ir neatrodė, kad pigs. Be to, kaip ir visiems buvo taikoma kompensacija. Pasirašėme sutartį 7-eriems metams, mokėjome už kWh trisdešimt kelis centus ir neatrodė daug. Visgi dabar, kai elektros kaina krenta, ...
 • Nuo mūsų pačių priklauso, ar norime nešioti karūną, ar ne

  2023-02-27Nuo mūsų pačių priklauso, ar norime nešioti karūną, ar ne
  „Kiek save prisimenu, man visada labai rūpėjo rūbai. Kai buvau maža, į rankas imdavau adatą, siūlą, audinių skiautes ir siūdavau rūbelius savo lėlėms. Vėliau svajojau apie rūbus sau ir prieš užmigdama mintyse kurdavau jų kolekcijas“, – pasakoja marijampolietė Aušra KLIMAVIČĖ, jau keleri metai gyvenanti Vilniuje. Pradėjusi grožio paieškų kelionę mamos proginių drabužių salone, gražinusi marijampoliečių šuniukus, dabar žavi moteris visos Lietuvos moterims padeda pajusti stilių ir visada atrodyti puikiai. Įkvėpta spalvų Aušra Klimavičė kuria elegantišką stilių, „Įkvėpta spalvų“ ir jos pseudonimas socialiniuose tinkluose. Nuotraukos iš Aušros albumo Kelionės pradžia – Marijampolėje Aušros kelias į grožio sritį prasidėjo mamos vestuvinių suknelių nuomos salone. ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.