Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Europos paveldo dienose – malonūs netikėtumai ir nauji atradimai

Rugsėjo 17–26 dienomis vėl vyksta Europos paveldo dienų renginiai, kurių tema šiemet – „Įtraukiantis paveldas“. Tai ypatingas renginys, pamėgtas visose Europos valstybėse ir kiekvieną rugsėjį suburiantis apie 30 milijonų dalyvių. Jo tikslas – geriau pažinti greta esantį kultūros paveldą, suvokti jo vertę, žadinti susidomėjimą juo, įsitraukti ir kitus įtraukti į jo išsaugojimo sąjūdį, išmokti jį saugoti, tausoti ir išradingai naudoti.

Europos geležinkelių metai

Pirmieji kultūros paveldo pažinimo renginiai, 1985 m. prasidėję Prancūzijoje, siekė pristatyti ir atskleisti kultūros paveldą šalyje gyvenantiems užsieniečiams ir turistams. Vėliau renginiai plito kitose Europos šalyse, o 1994 metais šis kultūros paveldo pažinimo „virusas“ persimetė ir į Lietuvą, kur tais metais jau vyko aršios diskusijos dėl Valdovų rūmų Vilniuje atstatymo.

Šiuos metus Europos Sąjungos Taryba yra paskelbusi Europos geležinkelių metais. Taigi, tai gera proga atkreipti dėmesį ir į Lietuvoje išlikusį unikalų su geležinkeliu susijusį paveldą. Geležinkeliai – tai ne tik keleiviai, kroviniai. Tai – ir kelionės, kuriose daug atradimo džiaugsmo teikia aplankyti kultūros paveldo objektai. Atkreiptinas dėmesys ir į šalia bėgių išlikusius paveldo objektus – senas medines ir mūrines stotis, vandens bokštus, specialiai traukiniams statytus tiltus.

Į pažintį su Marijampolės geležinkelio stotimi organizatoriai visus besidominčius kviečia rytoj, rugsėjo 23-ąją, 17.30 val.

Prisiminta Kvietiškio dvaro istorija

Šių metų Europos paveldo dienų renginiai Marijampolėje prasidėjo praėjusį penktadienį Marijampolės kolegijoje, buvusioje Kvietiškio dvarvietėje, kur Marijampolės kultūros klubas „Aistuva“ surengė įdomų orientacinį žaidimą ieškant buvusio dvaro teritorijoje paveldo objektų. Be to, vyko įdomi konferencija, buvo skaitomos istorinės eilės ir liaupsės grafienei Pranciškai Butlerienei, skambėjo muzika.

I. Sviliuvienė pateikė daug įdomių faktų apie Kvietiškio dvarą.

I. Sviliuvienė pateikė daug įdomių faktų apie Kvietiškio dvarą.

Orientacinis žaidimas, padėjęs susipažinti su dvarvietėje esančiais kultūros paveldo objektais – „Sukilėlių ąžuolu“, vandentiekio bokštu, geležinkelio tiltu, Rožančkeliu ir kitais – sudomino apie 60 dalyvių. Tai buvo Marijonų gimnazijos, Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai, taip pat jauni žmonės, dalyvaujantys Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte „Judam“, bei kiti. Gavę žemėlapius ir puikiai nusiteikę visi linksmai šmirinėjo parko takeliais, fotografavo objektus, o vėliau gavo įvairių prizų, buvo pavaišinti „Mantingos“ skanumynais.

Konferencijoje-diskusijoje „Kvietiškio dvaro virsmas“ įdomiai ir vaizdžiai Kvietiškio dvaro istoriją priminė buvusi ilgametė Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja, asociacijos „Kvietiškio pelėda“ įkūrėja Irena Sviliuvienė. Pranešėja pristatė iš įvairių šaltinių surinktą savo medžiagą apie buvusius Kvietiškio dvaro valdytojus – Butlerius, Sapiegas, Bergus, dvaro išparceliavimą 1924–1926 metais, taip pat apie čia veikusią žemesniąją žemės ūkio mokyklą ir kitas institucijas.

Grūdų sandėlio įranga – unikali

Ne mažiau įdomūs buvo ir kitų dviejų kalbėtojų – Panemunės pilies meno direktoriaus, jau antrąkart Kvietiškyje viešėjusio Mariaus Daraškevičiaus ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidento, Europos parko įkūrėjo Gintaro Karoso pranešimai. Šie svečiai, apžiūrėję dvarvietėje dar 1850 metais pastatyto ir gerai išsilaikiusio grūdų sandėlio pastatą, jį puikiai įvertino, pabrėždami, kad jo techniniai įrenginiai tikrai reti Lietuvoje.

„Svečiai pabrėžė, kad unikalų pastatą būtina išsaugoti ir pritaikyti visuomenės reikmėms. Tokios unikalios grūdų aušinimo sistemos turbūt nėra niekur kitur Lietuvoje, o grūdai čia buvo saugomi ir vėdinami dar palyginti neseniai. Pastatą yra perėmusi Marijampolės savivaldybė, apie jo panaudojimą yra įvairių minčių, o mums atrodo, tad tokiame dideliame trijų aukštų pastate su erdviais rūsiais gali būti ir muziejus, ir kavinė su vyno degustacija, ir daug kitų įdomių dalykų“, – svarstė „Aistuvos“ vadovė Vida Mickuvienė, dėkojusi Marijampolės kolegijai už renginiui suteiktas patalpas.

Renginio metu skambėjo ir P. Butlerienei skirtos eilės, kurias sukūrė mūsų krašto poetai Česlova Jakštytė, Birutė Arlienė, Aldona Murauskienė, Šarūnas Sėjūnas, o šias eiles į savo pasakojimą apie dvarus ir jų legendas išradingai įpynė žinoma aktorė Virginija Kochanskytė. Jos pasakojimą papildė Marijampolės meno mokyklos jaunieji muzikai, vadovaujami mokytojų Irenos Valiulienės ir Svetlanos Maurutienės.

Stebinantys teatriniai atradimai

Šeštadienį Europos paveldo dienų renginiai tęsėsi – prastas, lietingas oras neišgąsdino būrelio marijampoliečių, kurie susirinko į ekskursiją „Teatrinė Marijampolė“. Ekskursijos vadovė režisierė Alma Vosylienė parengė maršrutą net su 12 vietų ir objektų, glaudžiai susijusių su teatro Marijampolėje istorija.

Daugeliui buvo tikras atradimas, kad teatro Marijampolėje pradžia galima laikyti dar 1809 metus, kai pastate, kur dabar veikia „Diemedžio“ šarvojimo salė šalia Šv. arkangelo Mykolo prokatedros, veikusioje lotyniškoje mokykloje jau būta pirmųjų vaidinimų. Ekskursijos vadovė puikiai pasirengė, perskaitė daug įvairios literatūros, tad jos pasakojimas buvo ir įdomus, ir šmaikštus, ir suteikė daug žinių.

Po renginio Marijampolės kolegijoje.

Po renginio Marijampolės kolegijoje.

„Prezidento Kazio Griniaus žmonos Joanos vaidmuo dar nėra pakankamai įvertintas. Ji buvo labai aktyvi įvairiose srityse, būtent jos iniciatyva 1905 metų gegužės 28 dieną Marijampolėje buvusiame kluone netoli senųjų kapinių, kuris iki mūsų dienų neišliko, ir buvo suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“, – teigė ji.

Daug įdomaus teatrinio vyksmo Suvalkijos sostinėje būta ir laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų, mieste buvo statomos misterijos, rodytos atvirame ore, nes normalios salės renginiams neturėta. Marijonų vienuolyno kieme rodyta misterija „Liepsnokit, laužai“, kurioje vaidino net 150 artistų, sutraukė apie 10 tūkstančių žiūrovų, ir tai buvo didžiulis įvykis.

Naujieji teatro rūmai buvo pradėti statyti dar 1937 metais ir baigti jau per Antrąjį pasaulinį karą, o pirmas spektaklis „Sudrumstoji ramybė“ suvaidintas 1942-aisiais. Teatras vis atgimdavo ir vėl prisikeldavo – vyresnioji karta dar puikiai prisimena 1956–1962 metus, kai Marijampolėje vaidino tokie Lietuvos teatro grandai kaip Vytautas Paukštė, Rimgaudas Karvelis, Karolis Dapkus, Elvyra Žebertavičiūtė, Bronius Gražys ir kiti, o jau pirmasis spektaklis K. Binkio „Atžalynas“ sulaukė neregėto pasisekimo. Deja, sėkmingai veikęs teatras Maskvos nurodymu po šešerių metų buvo uždarytas. 1989-aisiais profesionalus teatras čia vėl buvo atkurtas, į Marijampolę atvyko jauni ir gabūs aktoriai, bet jie čia neprigijo, po kelerių metų grįžo į Vilnių ir sukūrė iki šiol sėkmingai veikiantį „Keistuolių teatrą“.

Šiuos ir daugybę kitų įdomių faktų buvo galima sužinoti ekskursijos metu. Jos dalyviai apsilankė ir prie namo Vytauto gatvėje, vadinamo „aktorių namu“. Jame gyveno ir aktoriai, ir režisierius Stasys Čaikauskas (apie tai liudija atminimo lenta ant pastato), šiame name gyveno ir šiemet miręs ilgametis pedagogas Vytautas Viliūnas, kurio parašyta knyga „Teatras Marijampolėje“ rėmėsi ir ekskursijos vadovė.

Į kai kuriuos renginius dar galima suspėti

Europos paveldo renginius pratęsė pirmadienį Bulotų namuose pradėtas paskaitų ciklas „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“. Jame buvo pristatytos garsios lietuvių ir lenkų rašytojos Julija Žymantienė-Žemaitė ir Marija Konopnicka. Paskaitą „Lenkų literatūros įtaka rašytojai Žemaitei“ skaitė muziejininkė Valė Klesevičienė, temą „Marija Konopnicka. Moteris, priėmusi drąsius sprendimus“ nagrinėjo Magdalena Wołowska-Rusińska iš M. Konop-nickos muziejaus Lenkijoje.

Vakar, antradienį, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje surengtas projekto „Sinagogos pasakojimai: nuo sakralinio žydų kultūros paveldo iki nacionalinio kultūros židinio“ pristatymas, šiandien, minint rudens lygiadienį, prie Varnupių piliakalnio menininkas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Audrius Plioplys pristatys savo ten kuriamą instaliaciją (apie šio menininko susitikimus tėvų žemėje dar rašysime).

Į kai kuriuos Europos paveldo dienų renginius dar galima suspėti – be jau minėtos ekskursijos po Marijampolės geležinkelio stotį, penktadienį, 16.30 val., visų laukia ekskursija „Aukso amžius“, kai bus lankomi Bulotų namai, turgaus halė, senosios rotušės pastatas, kiti 4-ojo dešimtmečio pastatai. Tą pačią dieną, 19 val., Marijampolės bazilikoje restauratorius Stanislovas Stanionis skaitys paskaitą „Pal. J. Matulaičio altoriaus restauravimas. Ikonografiniai aspektai“, sesuo Viktorija Plečkaitytė kalbės tema „Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika – pal. Jurgio Matulaičio šventovė“. Kazlų Rūdoje šiandien, trečiadienį, nuo 15 val. rengiamas žygis po apylinkes, aplankant partizanų, savanorių kapus.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Visos vasaros spalvos…

  2022-08-08Visos vasaros spalvos...
  …ir saulėje bei vėjo gūsiuose plevenančios nuotaikos, greito žvilgsnio pagautos ir miklios rankos perkeltos ant drobės, dabar karaliauja Marijampolės kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje. Čia eksponuojama profesionalių šio krašto dailininkų plenero „Sūduvos krašto spalvos“ darbų paroda. Ši prasminga iniciatyva gimė ir materializavosi Marijampolės meno mokyklos (direktoriaus pavaduotojos ugdymui, plenero organizatorės Kristinos Strolienės) dėka. Ko gero, pirmą kartą į vieną būrį sukviesti dailininkai iš viso regiono – ne tik iš centrų, bet ir iš miestelių. Neatsitiktinai: minime Sūduvos krašto metus – 600-ąjį jubiliejų, Magdeburgo teisių Marijampolei suteikimo 230-ąsias metines. Tad kūrėjai buvo kviečiami savaip į tai pažvelgti, įprasminti šias ...
 • Bibliotekos vykdomo projekto „Jurgio Dovydaičio pamokos 2022“ renginiai tęsiasi

  2022-08-06Bibliotekos vykdomo projekto „Jurgio Dovydaičio pamokos 2022“ renginiai tęsiasi
  Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos kiemo erdvėse, po atviru dangumi, gamtos apsuptyje kelerius metus veikia Vasaros skaitykla. Vasaros skaitykloje surengtas teatralizuotas pasakos skaitymas nudžiugino jaunuosius bibliotekos skaitytojus. Saulėtą liepos 27 dienos rytą viešosios bibliotekos bibliotekininkės Kazlų Rūdos miestelio jauniesiems bibliotekos lankytojams dovanojo teatralizuotą lietuvių pasakos „Kaip vilkas įdavė šuniui kailius raugti“ skaitymą. Renginį vedė bibliotekos bičiulė Pasakų teta – Dalytė Jankauskienė. Buvo panaudotos bibliotekos Nykštuko Brazduko lėlių teatro lėlės. Vaikai įsitraukė į pasakos siužeto vingius, neįtikimą istoriją, susidraugavo su personažais: vilku, šuniuku, meškinu, ežiuku, katinėliu ir patys tapo spektaklio dalyviais. Spektak-liui pasibaigus Pasakų teta Dalytė visus vaikučius pavaišino savo sodo obuoliais. ...
 • Marijampolėje – Cirko meno asociacijos projektas „Vasara cirko arenoje 2“

  2022-08-03Marijampolėje – Cirko meno asociacijos projektas „Vasara cirko arenoje 2“
  Pirmadienį, rugpjūčio 1 d., į Marijampolę atkeliavo Cirko meno asociacijos įgyvendinamas projektas „Vasara cirko arenoje 2“, o Poezijos parke įsikūrė tikrų tikriausia cirko palapinė, kurioje vyksta dieninė vasaros stovykla. Dviejose stovyklos pamainose dalyvauja ir dalyvaus vaikų dienos centrų auklėtiniai, o viena pamaina (rugpjūčio 16-19 dienomis) skirta miesto vaikams. Pastaroji stovykla mokama (asmeniui 60 Eur.).Stovyklos metu bus organizuojami įvairūs cirko užsiėmimai, stovyklautojai galės susipažinti iš arti su cirko menu, įsijausti į cirko artistų vaidmenis ir išbandyti save įvairiuose cirko žanruose, per projekto veiklas susipažins su cirko menu ir istorija. Vis labiau populiarėjant cirko menui jis tampa šiuolaikiniu menu, kuris apjungia ne tik cirko ...
 • Juodai balti piešiniai – unikali saviraiškos forma

  2022-08-03Juodai balti piešiniai – unikali saviraiškos forma
  Marijampolietis Armandas Gucaitis – menininkas iš prigimties. Nors jaunuoliui tik aštuoniolika metų, jis piešia nuo pat vaikystės ir savo darbuose pasirenka neįprastą brūkšniavimo techniką. Darbuose, kaip teigia pats vaikinas, atsispindi jo pasaulėžiūra bei savimonė. Jaunuolio meno kūriniuose vaizduojami fragmentai neįprasti: istorija, karas, žmonių portretai ar tiesiog netikėtai gimusios idėjos.Jokia paslaptis, kad jaunai, kūrybingai asmenybei pastaraisiais metais nemenku iššūkiu tapo įprasto gyvenimo ritmo pokyčiai, kuriuos nulėmė ir mūsų šalies neaplenkusi pasaulinė COVID-19 pandemija bei karantinas. A. Gucaitis to nė neslepia. Tačiau apie viską – iš eilės. Jaunasis menininkas Armandas Gucaitis. Redos BRAZYTĖS nuotraukos – Armandai, kada pradėjai piešti ir kaip tau sekėsi? – ...
 • Jubiliejų mininčios Klaipėdos Jūros šventėje – ir sūduvietiški akcentai

  2022-08-03Jubiliejų mininčios Klaipėdos Jūros šventėje – ir sūduvietiški akcentai
  „Sūduvis“ laukia lankytojų Dangės krantinėje. Autoriaus nuotraukos Pirmadienį seniausias Lietuvos miestas Klaipėda minėjo 770-ąsias įkūrimo metines. Tradiciškai paskutinį liepos savaitgalį buvo surengta jau 63-oji Jūros šventė, per tris dienas į šventiškai pasipuošusį uostamiestį priviliojusi tūkstančius žmonių. Džiugu, kad šioje šventėje buvo ir Sūduvos krašto akcentų. „Sūduvį“ ne supjaustė, o pavertė muziejumi Vienas iš įspūdingiausių šios šventės momentų buvo karo laivo-muziejaus M52 „Sūduvis“ atidarymo ceremonija Klaipėdos centre, prie Karališkosios krantinės Dangės upėje. Į šią atidarymo ceremoniją praėjusį penktadienį buvo pakviesti valstybės, kariuomenės, ministerijų vadovai, Klaipėdos miesto tarybos nariai, uosto įmonių atstovai. Iškilmių metu Lietuvos jūrų muziejaus vadovei Olgai Žalienei buvo perduota Karinėms jūrų pajėgoms ...
 • Saldūs ES paramos vaisiai: Biržų krašte ūkininkai braškes skina ir spalį

  2022-08-03Saldūs ES paramos vaisiai: Biržų krašte ūkininkai braškes skina ir spalį
  Ūkininkas Tadas Bėliakas. Braškės – vienas pirmųjų šiltojo sezono skanėstų. Vasarai persiritus į antrą pusę, jau kalbama apie šių uogų sezono pabaigą, tačiau Suosto kaime ūkininkaujantys Bėliakai braškes skins dar net spalį. Gerokai pailginti uogų derėjimo laikotarpį jiems padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) parama. Biržų rajone braškes Tado ir Erikos Bėliakų šeima augina jau dešimt-metį. Pradėję nuo kelių lysvių, dabar jie „Suosto ūkyje“ turi jau 4 hektarus braškynų, o svarbiausia – patogų ir technologiškai pažangų 8 arų ploto šiltnamį, kuriame uogos noksta iki pat rudens vidurio. Šiltnamį Bėliakai pasistatė pasinaudoję parama pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ...
 • Daugiabučių renovacija: galimybė pasiekti proveržį tvarumo srityje

  2022-08-03Daugiabučių renovacija: galimybė pasiekti proveržį tvarumo srityje
  Rinkos tyrimų bendrovės atliktas kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas* atskleidė, kad net 89 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog daugiabučių renovacija leidžia tvariai naudoti išteklius. Tyrimo, kurį užsakė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), respondentai taip pat įvardijo priežastis, lemiančias žaliosios energijos pasirinkimą. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. „Pagrindinė motyvacija diegtis alternatyvius energijos šaltinius, renovuojant daugiabutį, išlieka galimybė sutaupyti – taip teigė 53 proc. respondentų. 25 proc. svarbu patogumas, o 22 proc. – draugiškumas gamtai. Palyginus su 2020 m. atliktu tyrimu, patogumo svarba išaugo 5 procentiniais punktais. Ir nors gyventojų priežastys diegtis inovatyvius energijos taupymo šaltinius yra skirtingos, džiugu, jog jie ...
 • „Intensyvus atradimų, darbų ir patirčių laikas“

  2022-07-30„Intensyvus atradimų, darbų ir patirčių laikas“
  Taip apibūdino 18 mėnesių trukusį projektą „Jungties forma: dailė ir literatūra“ jo vadovė, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininkė Jurgita Jasevičienė baigiamajame renginyje. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Interreg“ V-A Lietuva-Lenkija programos. Jį įgyvendino Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, Suvalkų (Lenkija) regiono muziejus ir Marijampolės savivaldybės administracija. Bendras projekto biudžetas – 473030,97 eurų. Bulotų namuose vykusiame renginyje buvo gausu svečių, kurių dauguma vienaip ar kitaip susiję su šiuo projektu, Bulotų giminės atstovai, čia vykstančiomis veiklomis besidomintys, jose dalyvaujantys marijampoliečiai. Bendrai daug nuveikta Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė džiaugėsi, kad projekto dėka šiuose namuose vyksiančiuose renginiuose (paskaitose, edukacijoje, ...
 • Paaiškėjo apšvietimo konkurso dalyviai

  2022-07-30Paaiškėjo apšvietimo konkurso dalyviai
  Kazlų Rūdos savivaldybė kvietė Kazlų Rūdos miesto gyventojus, įmones, verslo atstovus apšviesti jiems priklausančius pastatus ir taip prisidėti prie miesto gražinimo. Konkurso paraiškos buvo priimamos iki liepos 15 dienos. Norint dalyvauti konkurse buvo prašoma užpildyti nustatytos formos paraišką bei atsiųsti 3 pastato fasado nuotraukas – prieš įrengiant apšvietimą ir po jo. Šiais metais konkurse sudalyvavo du gyventojai – Jaunimo gatvėje gyvenantis Edgaras Degutis ir Vilniaus gatvės gyventoja Silvija Stankevičienė. Konkurse buvo numatyta bendra fiziniams asmenims numatoma kompensacijos suma – 2000 eurų, o verslo atstovams ji siekia 3000 eurų. Dalyvavimo apšvietimo konkurse sąlygos reikalavo, kad apšviesto pastato fasadas aiškiai matytųsi nuo adreso gatvės ...
 • Keistuolis

  2022-07-29
  Dangaus skliautai jau raudo, paukščiai džiaugsmingai čirškė, sveikindami ramią ir vėsią aušrą. Boleslovas naktį sapnavo savo buvusį jaunystės draugą, kurio seniai nematė. Girdėjo, kad Petras, išėjęs į pensiją, persikraustė gyventi tarp miškų į seną, nedidelę sodybėlę – savo tėviškę. Uždaro būdo žmogui sunku buvo pritapti mieste. Žmonės jį vadino keistuoliu. Petras nematė to, ko matyti svetimai akiai nereikia, nekišo nosies ten, kur nereikia, nešnekėjo kas nepriklauso šnekėti. Nutarė jį aplankyti. Pasakęs žmonai, kad vyksta meškerioti ir įsidėjęs sumuštinį Boleslovas išvažiavo. Seniai knietėjo aplankyti draugą ir sužinoti, kaip jis laikosi. Važiuojant jam pasirodė, kad niekada nebuvo matęs tokios žydinčios, tokios saulėtos ...
 • Kazlų Rūda stebina renginiais neatrastose erdvėse!

  2022-07-28Kazlų Rūda stebina renginiais neatrastose erdvėse!
  Vasarai persiritus į antrąją pusę Kazlų Rūda visus muzikinių pojūčių ieškotojus kviečia į susitikimus dar neatrastose koncertinėse erdvėse. Visai netrukus, liepos 29 d. 19 val. skambės III tarptautinio R. Žigaičio menų festivalio koncertas Antanavo kaimo buvusiame spirito fabrike. Gros tarptautinių konkursų laureatų duetas Momir Novakovic (akordeonas, Serbija) ir Kiril Ogorodnikov (klasikinė gitara, Estija), koncerte skambės temperamentingosios tango ir sarsuelų melodijos. Na, o neįprastai erdvei specialiai pritaikytas apšvietimas papildys muziką ir dovanos nepamirštamą vakarą susirinkusiems. Taip pat pristatoma pirmą kartą Lietuvoje statoma Kazlų Rūdos SLOW arena, kuri bus sumeistrauta iš… šiaudų rentinių! Netoli automagistralės Via Baltica iškilsianti specialia technologija sutvirtinta koncertų salė ...
 • Kartu su migruojančiais paukščiais…

  2022-07-27Kartu su migruojančiais paukščiais...
  Po žurnalo pristatymo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Luana Masienė (antra iš kairės), šalia menotyrininkė Vilma Kilinskienė, rubrikos „Vilmos katiliukas“ autorė, rubrikos „Sondros karoliai“ autorė Sondra Simona (antra iš dešinės). Nuotrauka iš „Balto kambario“ metraščio …vasarą ne tik Lietuvoje vis naujas vietas aplanko ir ten apsistoja kūrybinės klasės žurnalas „Baltas kambarys“. Marijampoliečiai visada turi privilegiją naujausią numerį paimti į rankas ir atsiversti pirmieji; tarsi nieko ir nebestebina, kad privati iniciatyva ne vienerius metus neišblėso. O leidinio sklaida? Juk skirtas jis tikrai ne vienam miestui – ir ne vien Lietuvai… „Baltas kambarys“ neturi įprastų sienų. Net kampų neturi. Jis tokios formos kaip ...
 • Kaip ekstremalios situacijos įjungia kūrybiškumą

  2022-07-27Kaip ekstremalios situacijos įjungia kūrybiškumą
  Kalbant su Raimonda Bogužaite, nevyriausybinės organizacijos „Jaunimas YRA“ prezidente, ne kartą nuskambėjo mintis, kaip svarbu būti kūrybiškam, nes tai padeda suktis iš pačių sudėtingiausių gyvenimo situacijų. O tokių iššūkių būta visai neseniai – vos prieš pusmetį visi dar kentėjome nuo pandemijos ir karantino. Raimonda Bogužaitė sako, kad jos ilgametis dalyvavimas „Jaunimas YRA“ užtikrina ir veiklos tęstinumą. Redos BRAZYTĖS nuotrauka Jaunesniems yra ko pasimokyti Marijampolėje veikiančios jaunimo organizacijos vadovė Raimonda tikrai nestokoja entuziaz-mo, įdomių sumanymų, kuriuos realizuoja kartu su „Jaunimas YRA“ komanda. O joje, pasak Raimondos, kiekvienas savaip išskirtinis, visi skirtingų sričių specialistai. – Iš mūsų pagrindinio branduoliuko labai daug ko gali pasimokyti jaunesni. Dalyvaudami ...
 • SUVALKIJOS VYTURYS

  2022-07-27SUVALKIJOS VYTURYS
  Kęstutis ŠUKEVIČIUS Prisirpo vyšnios Suvalkijoj Prisirpo vyšnios Suvalkijoj,Šešupėj braidžioja vaikai… Gerai, kad lietūs vis palijo – Žali dar gojai ir laukai.Bet liepą keičia jau rugpjūtis, Rudens alsavimą jauti Ir vasaros pritvinkę krūtys,Jau rodo – pabaiga arti. Vėl liūdesys aplanko širdį, ...
 • Kristina Tamašauskienė: „Piešiu tada, kai į savo gyvenimą noriu įnešti spalvų“

  2022-07-27Kristina Tamašauskienė: „Piešiu tada, kai į savo gyvenimą noriu įnešti spalvų“
  Liepos 21 dieną Draugystės bibliotekoje atidaryta marijampolietės Kristinos Tamašauskienės tapybos darbų paroda „Šviesios naktys“. Parodos autorė neslepia dažniausiai tapanti naktimis. Draugystės bibliotekos nuotrauka Savo darbus septyniolika metų kaupusi Kristina Tamašauskienė pirmą kartą nusprendė juos parodyti ir kitiems miesto gyventojams. Akrilinių tapybos darbų kolekciją sudaro ryškių spalvų paveikslai, kuriuose atsispindi kalnų, jūros, laivų bei kiti spalvingi motyvai. Autorė teigia, svarbiausia – išdrįsti parodyti save, nebijoti atsiskleisti ir suprasti, kad daryti tai, ką nori, niekada ne per vėlu. Tapytoja sako, kad piešti pradėjo vaikystėje ir šis pomėgis išliko iki dabar. O kurti labiausiai įkvepia spalvingi animaciniai filmukai. „Norą piešti pajutau vaikystėje. Piešiu tada, kai į ...
 • Langų remonto specialistai informuoja: „Jūsų pinigai išskrenda per langus!“

  2022-07-27Langų remonto specialistai informuoja: „Jūsų pinigai išskrenda per langus!“
  Lietuvių patarlė sako: „Roges ruošk vasarą, o ratus žiemą“. Norėdami kokybiškai ir šiltai gyventi, kvėpuoti švariu oru, pasikeiskite langų tarpines ir įsirenkite kokybiškas orlaides Kodėl reikia keisti tarpines? Standartinių guminių tarpi­nių eksploatacijos laikas – 5–7 metai. Jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokių guminių tarpi­nių priežiūros darbų (nevalėte ir netepėte silikonu), jos tam­pa neefektyvios ir ima praleisti šaltį, triukšmą, patalpose kau­piasi drėgmė. Lango rėmuose pradeda kauptis purvas, užsikemša drenažas ir lietui lyjant, per uždarytus langus ima veržtis vanduo į vidų. Netinkamai eks­ploatuojamos guminės tarpinės praranda elastingumą, susiploja, ištežta, tampa kaip kramtoma guma arba sukietėja ir tampa lengvai paveikiamos temperatūrų kaitos: dėl karščio prisilydo ...
 • Greitesnis paraiškų įvertinimas – bendrų pastangų rezultatas

  2022-07-27Greitesnis paraiškų įvertinimas – bendrų pastangų rezultatas
  Nuo šiol Lietuvos ūkininkai atsakymų dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavimo galės sulaukti greičiau, tačiau tam reikalingos ir pačių ūkininkų pastangos, pabrėžia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Atsižvelgdama į žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-416 patvirtintą KPP administravimo taisyklių pakeitimą, pagal kurį paraiškų vertinimo terminas sutrumpintas iki 2 mėn., NMA atkreipia dėmesį, kad privalu pateikti tik visiškai ir kokybiškai parengtas paraiškas bei suskubti atsakyti į paklausimus.– Tam, kad būtų pasiektas bendras mūsų visų tikslas – parama operatyviai pasiektų atsakingai savo veiklą vykdančius ūkininkus, reikia ir mūsų visų indėlio. Ūkininkams tampa kaip ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.