Žemės ūkio ministerijos informacija

Užs. 621


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Sunkiausi nusikaltimai Marijampolės regione – reti

Su Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiuoju prokuroru Arūnu ŽUKAUSKU kalbamės apie praėjusius metus ir jų rezultatus. Kokie ikiteisminiai tyrimai Marijampolės apylinkėje dominuoja, kaip sekasi juos atskleisti, kokios vyrauja tendencijos.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Kokie nusikaltimai Marijampolės regione pastaraisiais metais yra dažniausi, kuriuos ištirti sudėtingiausia, kokių išaiškinama mažiausiai?

– Akcentuotina, kad praėjusiais metais Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate, aptarnaujančiame Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių ir Jurbarko savivaldybes, užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 13 proc. (t. y. nuo 232 veikų 2020 metais iki 2018 veikų 2021 metais). Apskritai, kasmet stebima vienareikšmė nusikalstamų veikų mažėjimo dinamika (palyginimui – 2014 m. buvo registruotos 4435 veikos, 2015 m. – 3812 veikos, 2016 m. – 3162 veikos).

Džiugina faktas, kad patys sunkiausi nusikaltimai, tokie, kaip nužudymai, sunkūs sveikatos sutrikdymai, plėšimai ar seksualiniai nusikaltimai, Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos teritorijoje – reti. Tad atsakingai galiu teigti, kad mūsų proceso veiklos teritorija kriminogenine prasme yra gan saugi.

Dažniausiai registruojamos nusikalstamos veikos: smurtas artimoje aplinkoje, neblaivių asmenų transporto priemonių vairavimas, vagystės ir sukčiavimai. Kad ir kaip keistai skambėtų, tačiau prokurorams darbai, susiję su nusikalstamų veikų atskleidimu, atkeliauja ir iš Marijampolės pataisos namų. Nors prokuroro procesinė veikla po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ir asmens pasiuntimo atlikti laisvės atėmimo bausmę pasibaigia, tačiau praktikoje šie asmenys nesiliauja teisėsaugos institucijoms teikti naujus ikiteisminius tyrimus – pradedant įvairaus sunkumo kūno sužalojimais, turto gadinimais, pasipriešinimais pareigūnams, narkotinių medžiagų laikymu ir disponavimu bei baigiant gausiais telefoniniais sukčiavimais.

Būtent veikos, susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis pataisos įstaigose, taip pat šiose įstaigose bausmę atliekančių asmenų telefoniniai sukčiavimai, ir yra procesine prasme sudėtingiausiai atskleidžiamos veikos, nes, kaip taisyklė, susikūrusios bendrininkų grupės, susidedančios iš pataisos namuose bausmę atliekančių organizatorių ir laisvėje esančių bendrininkų, neretai – organizuotos grupės, kurių dalyviai veikia ne vienos savivaldybės, o kartais – ir ne vienos valstybės teritorijose.

– Dėl kokių klausimų praėjusiais metais dažniausiai į Marijampolės prokuratūrą tiesiogiai kreipėsi Marijampolės regiono gyventojai?

– Praėjusiais metais asmenys į prokuratūrą kreipėsi pačiais įvairiausiais klausimais. Dažniausi interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys – nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys, įtariamieji, kurie į prokurorus kreipiasi visais dominančiais klausimais – nuo kardomųjų priemonių sušvelninimo, iki, jų nuomone, priimtų nepagrįstų sprendimų.

Be abejo, visuomet priimame bet kurį asmenį, manantį, jog jo teisės ar laisvės pažeistos – kasdien yra numatytas atsakingas prokuroras, kuris interesantą priima ir išklauso, pagal jo pateiktą informaciją priima protokolą-pareiškimą arba asmenį nukreipia į kompetentingą kitą instituciją.

– Kaip vertinate Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą. Ar jis pakankamai kokybiškas ir efektyvus tiriant nusikaltimus?

– Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą vertinu gerai, kaip pakankamai kokybišką ir efektyvų. Tai atspindi tiek Marijampolės apylinkės prokuratūros, tiek Marijampolės AVPK 2021 m. proceso veiklos rezultatai. Praėjusiais metais buvo ištirta net 86,43 proc. sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, 62,61 proc. ikiteisminių tyrimų baigta taikant ekonomiško proceso formas, efektyviai užtikrinamas valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimas.

Klaidų ir trūkumų, kaip ir visur, be abejo, pasitaiko tiek tyrėjų, tiek prokurorų kasdienėje procesinėje veikloje. Tačiau su policijos tyrėjais kalbame ta pačia kalba, pozityviai ir konstruktyviai. Klaidas matome, jas analizuojame ir imamės priemonių, kad jos nesikartotų.

Džiugu konstatuoti, kad per 2021 metus neteko aptikti šiurkščių baudžiamąjį procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų.

Įvertinęs Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos rezultatus per 2021 metus, galiu atsakingai teigti, kad žmogaus, visuomenės ir valstybės teisių ir teisėtų interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, neatskiriamų teisėsaugos institucijų policijos-prokuratūros-teismo yra vykdoma efektyviai ir rezultatyviai.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

– Viena iš prokuratūros funkcijų – viešojo intereso gynimas. Ar teko praėjusiais metais ginti viešąjį interesą? Jeigu taip, kokie tai buvo klausimai ir koks rezultatas?

– Viešojo intereso gynimo sritis yra priskirta aukštesnės pakopos prokuratūros institucijos pakopai – Kauno apygardos prokuratūros specializuotam padaliniui – Viešojo intereso gynimo skyriui. Šio pobūdžio klausimų Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai nesprendžia – juos nukreipia nagrinėti pagal kompetenciją minėtam specializuotam padaliniui.

– Profesinės sąjungos ir dalis regionų prokurorų nepatenkinti Prokuratūros įvykdyta pertvarka, per kurią panaikinta 20 teritorinių padalinių. Baiminamasi, kad nukentės rajono gyventojų interesai, bus apsunkintas funkcijų atlikimas teisme, sudėtingesnis bendradarbiavimas su policijos pareigūnais, suprastės darbas. Prabėgo geri metai, kaip vertinate šią reformą, kur įžvelgiate jos naudą, o kur minusus?

– Nebuvau ir nesu valstybės institucijų centralizavimo šalininkas, kuomet mažesniuose miestuose naikinamos fizinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų darbo vietos, kurios perkeliamos į didmiesčius. 2000 metų pradžioje labai pozityviai vertinau decentralizavimo kryptį – Kalvarijoje ir Kazlų Rūdoje buvusios nuovados buvo reorganizuotos į policijos komisariatus, Kybartuose buvo įkurta policijos nuovada. Noriu akcentuoti, kad nuovados įsteigimas turėjo esminės reikšmės nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų Kybartuose, kur kriminogeninė padėtis visuomet buvo įtempta, teigiamai dinamikai.

Deja, šiandienai Kybartuose, kur kriminogeninė būklė vėlgi nedžiugina, policijos nuovados jau nebėra, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos policijos komisariatų struktūros susitraukė iki nuovadų lygmens.
Turime situaciją, kuomet Vilkaviškio rajono savivaldybės centre – Vilkaviškio mieste yra policijos ir teismo struktūriniai padaliniai su fizinėmis šių valstybės pareigūnų darbo vietomis, tačiau šią proceso veiklos teritoriją aptarnaujantys prokurorai fizinių darbo vietų Vilkaviškyje nebeturi. Jų darbo vietos – centrinėje Marijampolės apylinkės prokuratūros buveinėje, Marijampolėje.
Paminėsiu, kad optimizavimo poreikis iš esmės buvo grindžiamas darbo grupės padaryta išvada, kad prokuratūros skiriamos lėšos šioms patalpoms išlaikyti (kai kuriose vietovėse) naudojamos ne taip efektyviai ir racionaliai, todėl nuspręsta tokių patalpų atsisakyti ir naudoti didžiuosiuose miestuose arba sustambintose vietovėse turimas patalpas, kuriose dirbtų iš kitų kelių vietovių perkelti prokurorai ir prokuratūros personalas.

Vertinant, jog Vilkaviškio mieste darbo vietas turinčių prokurorų kiekis ir darbo krūviai buvo gerokai sumažėję, tapo akivaizdu, kad prokuratūros nuosavybės teise priklausančios patalpos, šiuo atveju trijų aukštų pastatas su rūsiu, tapo neefektyviai išnaudojamos. Šią problemą nutarta spręsti atsisakant patalpų ir prokurorų fizines darbo vietas perkeliant į Marijampolės miestą.
Prie šios darbo organizavimo formos mums teko prisitaikyti, prokurorams deleguotų funkcijų įgyvendinimas sutrikęs nebuvo. Teigiamai vertinu aplinkybę, jog naikinamų teritorijų prokurorai pirmumo teise buvo aprūpinti nuotolinio darbo techninėmis priemonėmis, galimybę dirbti nuotoliniu būdu jie sėkmingai išnaudoja.

Kaip esminius neigiamus optimizacijos minusus įžvelgiu tai, jog Vilkaviškio miesto ir rajono žmonėms neliko galimybės betarpiškai atvykti ir jiems rūpimais klausimais kreiptis į šioje proceso veikos teritorijoje funkcijas vykdančius prokurorus, tačiau šiuolaikinės technologijos leidžia tai daryti nuotoliniu būdu, todėl stengiamės prisitaikyti ir kaip įmanoma daugiau būti atviri visuomenei.

Be to, kadangi prokuroro funkcijų įgyvendinimas – tai įtempta protinė veikla, nuosekliai laikausi nuomonės, jog šis valstybės pareigūnas privalo turėti neutralią vietą jo veiklos teritorijoje – kabinetą, kurioje jam būtų sudarytos galimybės netrukdomai susikaupti, analizuoti teismų praktiką ir jurisprudenciją, numatyti ir kartu su tyrėjais strateguoti nusikalstamų veikų atskleidimo kryptis, priimti interesantus, atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus.

– Ačiū už pokalbį.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Patarimai, kaip praturtinti savo lietuvių kalbos įgūdžius

  2022-05-23Patarimai, kaip praturtinti savo lietuvių kalbos įgūdžius
  Lietuvių kalba yra viena seniausių pasaulyje. Egzistuoja nuomonė, jog mūsų kalbą išmokti užsieniečiams yra be galo sunku. Specialistai, tuo tarpu, atsako, jog viską lemia motyvacija, reguliarus mokymasis bei kartojimas. Beje, jie priduria, jog lietuvių kalba yra tokia turtinga, kad net patiems lietuviams visuomet bus, ką naujo išmokti. Tad organizuojami įvairūs lietuvių kalbos mokymai bus naudingi tiek užsieniečiams, studijuojantiems mūsų kalbą, tiek tėvynainiams, trokštantiems patobulinti savo gimtosios kalbos žinias. Pats populiariausias ir efektyviausias būdas – lietuvių kalbos kursai Nors šiandien egzistuoja nemažai kalbos mokymosi būdų, vis tik, pačiu efektyviausiu išlieka ne vienoje mokykloje organizuojami užsienio kalbos kursai. Tai galioja ir lietuvių kalbai. Itin ...
 • Kodėl svarbu paženklinti ir užregistruoti gyvūną augintinį?

  2022-05-21Kodėl svarbu paženklinti ir užregistruoti gyvūną augintinį?
  Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse iki gegužės 1 d. paženklinti ir užregistruoti 6385 gyvūnai augintiniai. Nespėjusieji iki šio Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu numatyto termino mikroschema paženklinti pasiutligei imlių gyvūnų augintinių – šunų, kačių ir šeškų – nors ir vėliau, tai privalo atlikti. Primename, kodėl tai padaryti ne tik reikalinga, bet ir naudinga. Atsakingo šeimininko pareiga Iki gegužės 1 d. iš viso Lietuvoje paženklinti 287 762 gyvūnai: daugiau nei 94 tūkst. kačių, beveik 200 tūkst. šunų ir daugiau nei 400 šeškų. Registruota ir per 300 iš Ukrainos įvežtų gyvūnų. Skaičiuojant procentais, daugiausia gyvūnų augintinių paženk­lino ir užregistravo Utenos rajono (42,64 proc.), Kalvarijos (37,84 proc.), ...
 • Pirmieji renovacijos žingsniai gyventojams atrodo sudėtingiausi

  2022-05-21Pirmieji renovacijos žingsniai gyventojams atrodo sudėtingiausi
  Rinkos tyrimų bendrovės atliktame tyrime dalyvavo 1015 Lietuvos nuolatinių gyventojų, 409 jų – renovuotinų daugiabučių namų savininkai. Apklausus pastaruosius, paaiškėjo, kad renovuotinų daugiabučių namų savininkai, kaip sudėtingiausias būsto atnaujinimo proceso dalis, dažniausiai įvardina gyventojų suorganizavimą (40 proc.) ir biurokratinę dalį – paraiškų rengimą, administravimą, investicinio plano derinimą (28 proc.). „Natūralu, kad pradėjus domėtis būsto renovacija, iš pirmo žvilgsnio visas procesas atrodo labai sudėtingas ir reikalaujantis didžiulio gyventojų indėlio. Tačiau nuo pat pirmųjų žingsnių butų ir kitų patalpų savininkams įsiaiškinti kylančius klausimus ir planuoti renovacijos darbus padeda modernizacijos projektų administratoriai“, – teigia APVA Pastatų energinio taupumo departamento patarėja Gintarė Burbienė. Renovuotis motyvuoja gerieji ...
 • Seminaras Marijampolėje „Taršos prevencija. Neišnaudotos galimybės“

  2022-05-20Seminaras Marijampolėje „Taršos prevencija. Neišnaudotos galimybės“
  Š. m. gegužės 24 d., 10 val., Marijampolėje vyks seminaras „Taršos prevencija. Neišnaudotos galimybės“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų dėmesį į nepakankamą dėmesį taršos prevencijai. Sutelkti visus bendrai diskusijai siekiant atrasti metodus, kaip suaktyvinti atsakingą vartojimą ir taip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.Pranešimus skaitys: Simonas Gurevičius – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius. Tema – „Maisto švaistymas. Maisto gelbėjimas nuo iššvaistymo iš juridinių asmenų.“ Rūta Šulciūtė – UAB „Mantinga“ tvarumo projektų vadovė. Tema – „Tvarumas organizacijose. Mantinga patirtis.“ Inesa Mažėtienė –Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė. Tema – „Gyventojų įpročiai ir atsakomybės ...
 • Kokios suknelės madingos šį pavasarį ir vasarą?

  2022-05-19Kokios suknelės madingos šį pavasarį ir vasarą?
  Kokios suknelės madingos šį pavasarį ir vasarą? Šis sezonas kupinas gundančių siluetų, ryškių spalvų ir noro iš naujo atrasti nerūpestingą lengvumą drabužiuose. Ryškios spalvos, primenančios saulėlydį, plunksnos ir kutai, suteikiantys šokiui judesio laisvės, ir akinantis suknelių blizgesys, kuris atvers ne vienas duris į šėlsmo kupiną pasaulį. Lengvumo ir svajingumo suteiks ir baltos spalvos, romantiškų siluetų suknelės, kurios pabrėžia moteriškumą ir suteikia nerūpestingo žavesio. Štai pagrindinės 2022 m. pavasario-vasaros suknelių mados tendencijos. Spalvotos Ryški „karšta“ rožinė, saulėta geltona, žydriausio vandenyno melsva ir žalio miško žalia – tai tik kelios šį sezoną madingų suknelių spalvos, kurios savo intensyvumu suteiks taip trokštamo džiaugsmo ir energijos. Šį ...
 • Prano Gailiaus Paryžiaus sielrankšluosčiai

  2022-05-19Prano Gailiaus Paryžiaus sielrankšluosčiai
  Šiandien, gegužės 19 d., 17. 30 val., Marijampolėje, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g. 5) vyks marijampolietės humanitarinių mokslų daktarės Jolitos Linkevičiūtės knygos „Pranas Gailius. Paryžiaus sielrankšluosčiai“ pristatymas. Viešą knygos pristatymą moderuos Eglė Alenskaitė. Praną Galių, vieną produktyviausių ir intelektualiausių lietuvių dailininkų, gyvenusių ir kūrusių Prancūzijoje, Lietuvoje dar ilgai reikės atrasti, kad jo kūryba būtų žinoma ne tik galerininkams, menotyrininkams ir siauram jo gerbėjų ratui. Knyga „Paryžiaus sielrankšluosčiai. Pranas Gailius“ žymiausio pasaulyje Prano kūrybinę biografiją pristato kur kas platesniam skaitytojų ratui viliantis, kad įspūdinga jo biografija taps įkvėpimu ne tik tiems, kas domisi menu. Įsibrovimas į kito žmogaus, ypač dailininko, ...
 • Vėl naktinėjome muziejuose

  2022-05-18Vėl naktinėjome muziejuose
  Gegužės 18-oji – Tarptautinė muziejų diena, ją minint 2005 metais inicijuota tarptautinės muziejų bendruomenės akcija „Europos muziejų naktis“. Visi muziejai lankomi nemokamai, atveriamos ne tik ekspozicijos, bet ir saugyklos, kitos patalpos, kurių šiaip jau nepamatysi. Taip pat muziejininkai kviečia į naujų parodų atidarymus, performansus, edukacijas… Lietuvoje šiemet – jau 17 naktinėjimas po muziejus. Marijampolėje muziejininkai susivienijo ir miestelėnus pakvietė į renginį prieš 10 metų – 2012-aisiais: siūlė paklaidžioti „Marijampolės kultūros keliu“, paminint miesto 220 metų sukaktį. Vyko rekonstrukcijos, gatvės buvo perkastos, lijo – bet per šimtą žmonių į kvietimą atsiliepė… …Kiekviena Muziejų naktis vis skirtinga. Šiųmetė, žadėjusi įvairovę, tokia ir buvo. Bet ...
 • Įdomūs faktai apie šalis, kurių galbūt dar nežinojote

  2022-05-18Įdomūs faktai apie šalis, kurių galbūt dar nežinojote
  Vidutiniškai statistinis gyventojas per gyvenimą aplanko keliolika šalių, o didžioji dalis – per metus bent kelis kartus išvyksta svetur. Taigi, skaičiai tikrai nėra pesimistiški, tad atrodytų, kad apie pasaulį turėtume žinoti daug įdomių dalykų. Ir tikrai tikime, kad jūsų žinių bagažas šioje srityje yra pakankamai solidus, tačiau faktai, su kuriais susipažinsite jau netrukus, labai tikėtina, bus dar negirdėti daugeliui iš jūsų. Visi puikiai žinome, kas yra fontanas. Šiuos, ypač estetiškai atrodančius statinius, galime išvysti pačiuose įvairiausiuose šalių miestuose ir miesteliuose, o taip pat ir privačiose valdose. Esame įpratę, kad fontanas yra neatsiejamas nuo vandens – būtent jis cirkuliuoja šiame statinyje. Tačiau, ...
 • Konferencijoje – apie sūduvių kalbą, kultūrą ir savimonę

  2022-05-18Konferencijoje – apie sūduvių kalbą, kultūrą ir savimonę
  Dovana institutui – Sūduvos vėliava Konferencija prasidėjo marijampoliečio Seimo nario Andriaus Vyšniausko sveikinimu, kuris priminė, kad šiemet minimos 600-osios Melno taikos metinės, taip pat pabrėžė, jog Sūduvos kraštas suvaidino labai svarbų vaidmenį XIX amžiaus pabaigoje – XX pradžioje, nes šiame krašte subrendo pagrindinės to meto atgimimo judėjimo asmenybės. Šiame procese labai svarbus yra Rygiškių Jono gimnazijos, šiemet švenčiančios 155-ąsias įkūrimo metines, vaidmuo. Seimo narys institutui padovanojo Sūduvos vėliavą ir juokaudamas pastebėjo, kad be šio regiono instituto mokslininkai neturėtų ką dirbti. Konferencijos dalyvius sveikino ir Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, priminusi, kiek daug kalbininkų Lietuvai davė Sūduvos kraštas, taip pat Lietuvių ...
 • Susidomėjimas renovacija auga – kodėl?

  2022-05-18Susidomėjimas renovacija auga – kodėl?
  Daugelyje Lietuvos miestų šį šildymo sezoną už komfortišką temperatūrą butuose teko mokėti kur kas daugiau. Tai dažną privertė susimąstyti ne tik apie būsto renovaciją, bet ir atsinaujinančių energijos šaltinių diegimą, siekiant sutaupyti ateityje. Tokią informaciją atskleidė rinkos tyrimų bendrovės atliktas kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas, kurį inicijavo Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Atliktame tyrime dalyvavo 1015 nuolatinių gyventojų iš visos Lietuvos, 409 jų – renovuotinų daugiabučių namų gyventojai. Apklausus pastaruosius, paaiškėjo, kad kiek daugiau nei pusė (56 proc.) renovuotinų daugiabučių namų savininkų nurodo, kad šildymo kainų augimas skatina juos galvoti apie būsto atnaujinimą. „Nerenovuotų daugiabučių namų gyventojai už šildymą moka 2–3 kartus didesnes ...
 • Metalinės lauko durys – geriausias pasirinkimas būstui

  2022-05-16Metalinės lauko durys – geriausias pasirinkimas būstui
  Renkantis lauko duris reikia kuo daugiau dėmesio skirti smulkmenoms. Ypač šiuo metu. Juk pasiūla rinkoje – tikrai labai plati bei įvairi. Minimos plastikinės, kurios dažniausiai siejamos su maža kaina, medinės – estetikos viršūnė, galiausiai, metalinės durys, kurios dažniausiai vadinamos vienomis patvariausių, kurios tarnaus daug metų. Lauko durys yra labai įvairios, tad visada verta rinktis tokias, kurios maksimaliai atitinka kuo daugiau poreikių. Ir mūsų minimos, pagamintos iš metalo – tikrai geriausias pasirinkimas. Patvarumas bei gera izoliacija Renkantis lauko duris, žinoma, pirmiausia reikia kuo daugiau dėmesio skirti patvarumui. Nors norisi rasti ir tokias, kurios vizualiai patrauklios, tačiau būtent tvirtumas lemia ne tik jų ilgaamžiškumą, tačiau ...
 • Kaip verslui padėti uždirbti daugiau?

  2022-05-16Kaip verslui padėti uždirbti daugiau?
  Turite verslą ir norite, kad jo pelnas būtų kuo didesnes? Tokiu atveju siūlome išbandyti tinkamas reklamos galimybes, kurios šiuo metu atveria kelius kiekvienam. Svarbiausia, kad kartu su verslu auga ir reklamos. Dauguma jų yra skaitmeninės ir tuo pačiu atsiranda jų vis daugiau, kadangi auga verslo poreikiai ir galiausiai tikimasi, kad reklama nebus labai brangi, tačiau pavyks iš jos gauti kuo daugiau naudos.Google my business seo šiuo metu dažnai vadinama geriausia reklamos galimybe, tačiau kadangi greta jos yra ir kur kas daugiau alternatyvų, žinoma, verta palyginti kuo daugiau galimybių. galiausiai, apie tai ir yra šis straipsnis, kur aptarsime pačius svarbiausius niuansus ...
 • Kaip pasirinkti pabėgimo kambario žaidimą?

  2022-05-16Kaip pasirinkti pabėgimo kambario žaidimą?
  Turbūt ne kartą teko girdėti, kad pabėgimo kambariai yra bene pati smagiausia laiko leidimo forma. Su tuo sutinka daugelis, kurie nors kartą bandė pabėgti iš kokios nors pavojingos situacijos. Vilniuje šio tipo pramogų gausa yra labai plati, tad džiugu, kad kiekvienas gali rasti tokią vietą, kuri jiems labiausiai patinka. Pabėgimo kambariai Vilniuje yra ne tik įvairūs, tačiau taip pat ir dažnai klasifikuojami pagal – kas dalyvaus ir tuo pačiu kokia proga. Pateiksime kelias gaires, kurios, tikimės, kad padės Jums rasti geriausius iš pačių geriausių. • Pabėgimo kambarys Vilnius pirmiausia kinta savo tematika. Paprasčiausiai galima bandyti pabėgti iš ateivių laivo, galima iš bunkerio, galima ...
 • Įmontuojamos orkaitės – geriau nei pastatomos?

  2022-05-16Įmontuojamos orkaitės – geriau nei pastatomos?
  Vis daugiau žmonių kasdienai renkasi tokią buitinę techniką, kuri užima kuo mažiau vietos ir tuo pačiu kuri būdama gana minimali – puikiai atlieka įvairius darbus. Džiugu, kad buitinės technikos pasiūla yra tokia plati. Tai suteikia galimybę kiekvienam įsigyti tai, ko reikia jo asmeniniams poreikiams patenkinti. Pasiūla yra labai plati Džiugu, kad šiuo metu įmontuojamos orkaitės kaip ir daugelis kitų technikų, kurios lengvina mūsų gyvenimą, yra labai įvairios. Tai suteikia galimybę kiekvienam įsigyti tai, kas geriausiai tenkina jo poreikius. Žinoma, daugeliui svarbi kaina. Nepamirškite, kad internete galima rasti kitų žmonių komentarus apie tam tikro gamintojo modelį ir tuo pačiu susidaryti nuomonę, ar kokybė ...
 • Naujiena Marijampolėje: jau galite paragauti svirplių skonio ledų

  2022-05-14Naujiena Marijampolėje: jau galite paragauti svirplių skonio ledų
  Juodos duonos trupinių, našlaičių žiedlapių, sūdytų saulėgrąžų, agurkų ir mėtų, su karamelizuota šonine… Ne, tai ne alkano žmogaus skrandžio proza, o poetiški pavadinimai iš Ledų žemėlapio, kurį pateikia Lietuvos turizmo internetinė svetainė. Šį sezoną žemėlapį papildys tai, ko niekur kitur nerasite, – svirplių ledai. Jų nuo gegužės mėnesio galite paragauti Marijampolėje. Naujas gurmaniškas taškas smaguriams „Esame palyginti naujas verslas, susikūręs pandemijos metais. Naminių svirplių ūkis daugeliui dar skamba egzotiškai, yra kažkas neįprasto, tad ir partnerių stengiamės ieškoti išskirtinių, kurie nori būti kitokie, pasiūlyti tai, ko nėra Lietuvoje. Taip nusprendėme bendradarbiauti su tarptautiniam „Accor“ viešbučių tinklui priklausančiu viešbučiu „Mercure Marijampolė“. Tiek jie, tiek mes ...
 • Romo Kalantos pasiaukojimo 50-osioms metinėms paminėti

  2022-05-14Romo Kalantos pasiaukojimo 50-osioms metinėms paminėti
  Romas Kalanta gimė 1953 m. vasario 22 d. Alytuje, Elenos ir Adolfo Kalantų šeimoje, kurioje, be jo, augo dar du broliai, vyresnysis Antanas (g. 1945 m.) ir jaunesnysis Arvydas (g. 1958 m.). Iki 1963 m. R. Kalanta su tėvais ir broliais gyveno Alytuje, tuomet šeima persikėlė gyventi į Kauną, Vilijampolę. Romo tėvas dirbo Kauno politechnikumo direktoriaus pavaduotoju, vėliau sandėlininku, mama – Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje, aptarnavimo sferoje. 1963–1968 m. R. Kalanta mokėsi Kauno 6-ojoje aštuonmetėje mokykloje, vėliau nuo 1968 m. Kauno 18-ojoje vidurinėje mokykloje. Jo mokyklinėse charakteristikose nurodoma, kad „buvo apsiskaitęs, rašė eilėraščius, sportavo, grojo gitara“, „lėtas, taikaus būdo, gana uždaras, ...
 • Lininės staltiesės vakaras žydinčiame Basanavičių sode

  2022-05-13Lininės staltiesės vakaras žydinčiame Basanavičių sode
  Jau nuo seno, vos tik pradėdavo šilti orai ir laukai bei sodai pasipuošdavo pavasarine žaluma, visiems norėdavosi kuo greičiau ištrūkti iš namų ir pasimėgauti grįžtančia saule bei pasiilgtu bendravimu. Nuoširdžių pokalbių, draugiškų susitikimų pandeminiu laikotarpiu ilgėjosi ir Jono Basanavičiaus gimtinės kolektyvas. Todėl gegužės 14 dieną, minint Europos muziejų naktį, visus savo draugus ir norinčius jais tapti nusprendė pakviesti į „Lininės staltiesės vakarą žydinčiame Basanavičių sode“. Šis vakaras – lyg aliuzija į kažkada Lietuvoje itin populiarias gegužines. XX a. pradžioje gegužinės buvo ne tik pasilinksminimai gamtoje, bet ir tam tikro nacionalinio ir politinio sąmoningumo erdvės, kur greta linksmybių, vaišių ar meninių programų kalbėtasi ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.