Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Sunkiausi nusikaltimai Marijampolės regione – reti

Su Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiuoju prokuroru Arūnu ŽUKAUSKU kalbamės apie praėjusius metus ir jų rezultatus. Kokie ikiteisminiai tyrimai Marijampolės apylinkėje dominuoja, kaip sekasi juos atskleisti, kokios vyrauja tendencijos.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Kokie nusikaltimai Marijampolės regione pastaraisiais metais yra dažniausi, kuriuos ištirti sudėtingiausia, kokių išaiškinama mažiausiai?

– Akcentuotina, kad praėjusiais metais Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate, aptarnaujančiame Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių ir Jurbarko savivaldybes, užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 13 proc. (t. y. nuo 232 veikų 2020 metais iki 2018 veikų 2021 metais). Apskritai, kasmet stebima vienareikšmė nusikalstamų veikų mažėjimo dinamika (palyginimui – 2014 m. buvo registruotos 4435 veikos, 2015 m. – 3812 veikos, 2016 m. – 3162 veikos).

Džiugina faktas, kad patys sunkiausi nusikaltimai, tokie, kaip nužudymai, sunkūs sveikatos sutrikdymai, plėšimai ar seksualiniai nusikaltimai, Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos teritorijoje – reti. Tad atsakingai galiu teigti, kad mūsų proceso veiklos teritorija kriminogenine prasme yra gan saugi.

Dažniausiai registruojamos nusikalstamos veikos: smurtas artimoje aplinkoje, neblaivių asmenų transporto priemonių vairavimas, vagystės ir sukčiavimai. Kad ir kaip keistai skambėtų, tačiau prokurorams darbai, susiję su nusikalstamų veikų atskleidimu, atkeliauja ir iš Marijampolės pataisos namų. Nors prokuroro procesinė veikla po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ir asmens pasiuntimo atlikti laisvės atėmimo bausmę pasibaigia, tačiau praktikoje šie asmenys nesiliauja teisėsaugos institucijoms teikti naujus ikiteisminius tyrimus – pradedant įvairaus sunkumo kūno sužalojimais, turto gadinimais, pasipriešinimais pareigūnams, narkotinių medžiagų laikymu ir disponavimu bei baigiant gausiais telefoniniais sukčiavimais.

Būtent veikos, susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis pataisos įstaigose, taip pat šiose įstaigose bausmę atliekančių asmenų telefoniniai sukčiavimai, ir yra procesine prasme sudėtingiausiai atskleidžiamos veikos, nes, kaip taisyklė, susikūrusios bendrininkų grupės, susidedančios iš pataisos namuose bausmę atliekančių organizatorių ir laisvėje esančių bendrininkų, neretai – organizuotos grupės, kurių dalyviai veikia ne vienos savivaldybės, o kartais – ir ne vienos valstybės teritorijose.

– Dėl kokių klausimų praėjusiais metais dažniausiai į Marijampolės prokuratūrą tiesiogiai kreipėsi Marijampolės regiono gyventojai?

– Praėjusiais metais asmenys į prokuratūrą kreipėsi pačiais įvairiausiais klausimais. Dažniausi interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys – nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys, įtariamieji, kurie į prokurorus kreipiasi visais dominančiais klausimais – nuo kardomųjų priemonių sušvelninimo, iki, jų nuomone, priimtų nepagrįstų sprendimų.

Be abejo, visuomet priimame bet kurį asmenį, manantį, jog jo teisės ar laisvės pažeistos – kasdien yra numatytas atsakingas prokuroras, kuris interesantą priima ir išklauso, pagal jo pateiktą informaciją priima protokolą-pareiškimą arba asmenį nukreipia į kompetentingą kitą instituciją.

– Kaip vertinate Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą. Ar jis pakankamai kokybiškas ir efektyvus tiriant nusikaltimus?

– Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą vertinu gerai, kaip pakankamai kokybišką ir efektyvų. Tai atspindi tiek Marijampolės apylinkės prokuratūros, tiek Marijampolės AVPK 2021 m. proceso veiklos rezultatai. Praėjusiais metais buvo ištirta net 86,43 proc. sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, 62,61 proc. ikiteisminių tyrimų baigta taikant ekonomiško proceso formas, efektyviai užtikrinamas valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimas.

Klaidų ir trūkumų, kaip ir visur, be abejo, pasitaiko tiek tyrėjų, tiek prokurorų kasdienėje procesinėje veikloje. Tačiau su policijos tyrėjais kalbame ta pačia kalba, pozityviai ir konstruktyviai. Klaidas matome, jas analizuojame ir imamės priemonių, kad jos nesikartotų.

Džiugu konstatuoti, kad per 2021 metus neteko aptikti šiurkščių baudžiamąjį procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų.

Įvertinęs Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos rezultatus per 2021 metus, galiu atsakingai teigti, kad žmogaus, visuomenės ir valstybės teisių ir teisėtų interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, neatskiriamų teisėsaugos institucijų policijos-prokuratūros-teismo yra vykdoma efektyviai ir rezultatyviai.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

– Viena iš prokuratūros funkcijų – viešojo intereso gynimas. Ar teko praėjusiais metais ginti viešąjį interesą? Jeigu taip, kokie tai buvo klausimai ir koks rezultatas?

– Viešojo intereso gynimo sritis yra priskirta aukštesnės pakopos prokuratūros institucijos pakopai – Kauno apygardos prokuratūros specializuotam padaliniui – Viešojo intereso gynimo skyriui. Šio pobūdžio klausimų Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai nesprendžia – juos nukreipia nagrinėti pagal kompetenciją minėtam specializuotam padaliniui.

– Profesinės sąjungos ir dalis regionų prokurorų nepatenkinti Prokuratūros įvykdyta pertvarka, per kurią panaikinta 20 teritorinių padalinių. Baiminamasi, kad nukentės rajono gyventojų interesai, bus apsunkintas funkcijų atlikimas teisme, sudėtingesnis bendradarbiavimas su policijos pareigūnais, suprastės darbas. Prabėgo geri metai, kaip vertinate šią reformą, kur įžvelgiate jos naudą, o kur minusus?

– Nebuvau ir nesu valstybės institucijų centralizavimo šalininkas, kuomet mažesniuose miestuose naikinamos fizinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų darbo vietos, kurios perkeliamos į didmiesčius. 2000 metų pradžioje labai pozityviai vertinau decentralizavimo kryptį – Kalvarijoje ir Kazlų Rūdoje buvusios nuovados buvo reorganizuotos į policijos komisariatus, Kybartuose buvo įkurta policijos nuovada. Noriu akcentuoti, kad nuovados įsteigimas turėjo esminės reikšmės nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų Kybartuose, kur kriminogeninė padėtis visuomet buvo įtempta, teigiamai dinamikai.

Deja, šiandienai Kybartuose, kur kriminogeninė būklė vėlgi nedžiugina, policijos nuovados jau nebėra, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos policijos komisariatų struktūros susitraukė iki nuovadų lygmens.
Turime situaciją, kuomet Vilkaviškio rajono savivaldybės centre – Vilkaviškio mieste yra policijos ir teismo struktūriniai padaliniai su fizinėmis šių valstybės pareigūnų darbo vietomis, tačiau šią proceso veiklos teritoriją aptarnaujantys prokurorai fizinių darbo vietų Vilkaviškyje nebeturi. Jų darbo vietos – centrinėje Marijampolės apylinkės prokuratūros buveinėje, Marijampolėje.
Paminėsiu, kad optimizavimo poreikis iš esmės buvo grindžiamas darbo grupės padaryta išvada, kad prokuratūros skiriamos lėšos šioms patalpoms išlaikyti (kai kuriose vietovėse) naudojamos ne taip efektyviai ir racionaliai, todėl nuspręsta tokių patalpų atsisakyti ir naudoti didžiuosiuose miestuose arba sustambintose vietovėse turimas patalpas, kuriose dirbtų iš kitų kelių vietovių perkelti prokurorai ir prokuratūros personalas.

Vertinant, jog Vilkaviškio mieste darbo vietas turinčių prokurorų kiekis ir darbo krūviai buvo gerokai sumažėję, tapo akivaizdu, kad prokuratūros nuosavybės teise priklausančios patalpos, šiuo atveju trijų aukštų pastatas su rūsiu, tapo neefektyviai išnaudojamos. Šią problemą nutarta spręsti atsisakant patalpų ir prokurorų fizines darbo vietas perkeliant į Marijampolės miestą.
Prie šios darbo organizavimo formos mums teko prisitaikyti, prokurorams deleguotų funkcijų įgyvendinimas sutrikęs nebuvo. Teigiamai vertinu aplinkybę, jog naikinamų teritorijų prokurorai pirmumo teise buvo aprūpinti nuotolinio darbo techninėmis priemonėmis, galimybę dirbti nuotoliniu būdu jie sėkmingai išnaudoja.

Kaip esminius neigiamus optimizacijos minusus įžvelgiu tai, jog Vilkaviškio miesto ir rajono žmonėms neliko galimybės betarpiškai atvykti ir jiems rūpimais klausimais kreiptis į šioje proceso veikos teritorijoje funkcijas vykdančius prokurorus, tačiau šiuolaikinės technologijos leidžia tai daryti nuotoliniu būdu, todėl stengiamės prisitaikyti ir kaip įmanoma daugiau būti atviri visuomenei.

Be to, kadangi prokuroro funkcijų įgyvendinimas – tai įtempta protinė veikla, nuosekliai laikausi nuomonės, jog šis valstybės pareigūnas privalo turėti neutralią vietą jo veiklos teritorijoje – kabinetą, kurioje jam būtų sudarytos galimybės netrukdomai susikaupti, analizuoti teismų praktiką ir jurisprudenciją, numatyti ir kartu su tyrėjais strateguoti nusikalstamų veikų atskleidimo kryptis, priimti interesantus, atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus.

– Ačiū už pokalbį.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba

  2022-09-28Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba
  Besikalbant su Marijonų gimnazijos moksleiviais dvyliktoku Šarūnu ir vienuoliktoke Ieva Šalinskais, kaip kūrybiškumas, fantazija padeda gyventi, iškęsti nepatogumus ar sunkumus, pasirodė, kad šioje šeimoje kūrybingi visi trys vaikai – taip pat ir sesutė Agnė. „Viską darau iš širdies“ Vienuoliktokė Ieva Šalinskaitė, kaip pabrėžė jos brolis Šarūnas, labai kukli, nelinkusi pervertinti savo gebėjimų. Ji nenorėjo pripažinti, kad yra kūrybiška, nors pasirodė, kad rašo puikius rašinius. „Nelaikau savęs kūrybišku žmogumi, labiau esu tiksliukė, o ne humanitarė“, – sakė ji. Prieš keletą metų, mokytojai pastebėjus jos gabumus ir pasiūlius parašyti rašinį konkursui, Ieva ėmė domėtis partizano Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir kova. Prisimena, kad rašyti nebuvo ...
 • Kai užsidaro vienos durys į laimę, atsiveria kitos

  2022-09-28Kai užsidaro vienos durys į laimę, atsiveria kitos
  Vis dar, kažkur tyliai, išgirstame gerus dvejus metus lydėjusius žodžius – karantinas, pandemija, korona… Dveji metai nėra didelis laiko tarpsnis, tačiau jaunimui tai ypač svarbus laikas, kuomet kai kuriems teko nemažai atsisakyti, trumpam pamiršti mėgstamas veiklas ar bandyti prisitaikyti ieškant kūrybinių sprendimų. Karantinas pakoregavo mūsų gyvenimą, tačiau galima išgirsti ir gerų istorijų, kurios tik parodo, kad pandemija ne tik atėmė, bet ir dovanojo didelę motyvaciją kurti. Marijampolietė šokėja, choreografė ir šokio namų „Balledo“ įkūrėja Domantė Tereškevičiūtė sako, kad karantinas ne tik paskatino kūrybiškai pažvelgti į situaciją, bet ir padėjo dar geriau pažinti save. Šokio žingsniu per gyvenimą Domantė keliauja nuo pat ...
 • Jau ugnis sugrįžta į namus ir širdis…

  2022-09-28Jau ugnis sugrįžta į namus ir širdis...
  Tai – apie šį laiką, kai diena susilygina su naktimi – ir prasideda astronominis ruduo. Tai laikas, kai gamtoje viskas pamažu rimsta ir lėtėja, kai atsargos kitų metų žydėjimui ir augimui baigiamos kaupti ir brandinamos: šaknyse, dar ne kiek­vienam matomuose pumpuruose, spiečiais skraidančiose mažose beržo sėklelėse ir šokoladiniuose kaštonuose… Tai naujos pradžios pažadas, tačiau mes jo dažniausiai negirdime. Neįsiklausome… Mokslininkas, menininkas dr. Audrius Plioplys uždegė simbolinį Lygės ir projekto užbaigimo laužą… Autorės nuotraukos „Artėjame prie ramybės, vėlių laiko, šis metas skirtas apmąstymams. Atsigręžiame į protėvių pasaulį. Ugnis nuo vasaros kalvų sugrįžta į namų židinius ir mūsų širdis – ji šildys mus visus ...
 • VIII Tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ – Pirmasis koncertas – jau šį šeštadienį

  2022-09-28VIII Tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ - Pirmasis koncertas – jau šį šeštadienį
  Krisas Ortonas, atidarysiantis šių metų festivalį. Spalio 1 dieną 18 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje muzikos mylėtojus pakvies pirmasis iš šešių koncertų. Klausytojai turės progą išgirsti Vakarų Europoje pripažinto išilginių fleitų virtuozo Kriso Ortono (Chris Orton) iš Didžiosios Britanijos parengtą programą „Gesti e Sonate: itališka muzika išilginei fleitai“ Vargonėliais akompanuos Dovilė Savickaitė. „Tai mus nukels į įvairiaspalvių garsų kelionę, besidriekiančią per XIV a. šokių pasaulį, stabtelės ties XVII a. Venecijos didybe, pakvies pažinti ir XX–XXI amžių eksperimentinės muzikos pasaulį“, – sako festivalio organizatorius Darius Klišys. Prašydami plačiau papasakoti apie būsimus koncertus klausėme, kuo tradicinis ir kuo kitoks šių metų festivalis, kurio ...
 • Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis

  2022-09-28Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis
  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2022 m. duomenimis, vienas iš aštuonių žmonių pasaulyje susiduria su psichologinėmis problemomis. Tačiau vis daugiau žmonių išdrįsta apie tai kalbėti garsiai – tokiu būdu jie padeda kitiems, patiriantiems sunkumus, ir primena, kad visos problemos yra išsprendžiamos, tik svarbiausia nelikti vienam ir kreiptis pagalbos. Siekdamas įkvėpti nepasiduoti, menininkas Algis Kriščiūnas, buvęs legendinės grupės „Fojė“ būgnininkas, dalijasi savo prisiminimais apie laikotarpį, kai ištiko pirmoji panikos ataka, ir apie tai, kaip jam pavyko su tuo susidoroti. Teisinga diagnozė – pakeitus gydytoją Šiandien Algis gyvena tarp Lietuvos ir Kanarų salų, prisideda prie vieno žymiausių žurnalų šalyje rengimo ir leidybos, aktyviai muzikuoja, ...
 • Žemės ūkio skaitmeninimas – nauda ūkininkui ir aplinkai

  2022-09-28Žemės ūkio skaitmeninimas – nauda ūkininkui ir aplinkai
  Išmaniosios technologijos pamažu tampa svarbia pagalba ūkyje – padeda sutaupyti, priimti geriausius sprendimus, palengvina darbą. Nuotrauka iš „Freepik.com“ „Dabartinė situacija, auganti infliacija, neapibrėžtumas ir gilėjanti krizė sukelia vis naujų išbandymų žemės ūkiui. Jiems suvaldyti reikia nestandartinių sprendimų, kuriuos mums siūlo akivaizdų efektą padedantys pasiekti skaitmeninimas bei išmaniosios technologijos“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas. Akivaizdi investicijų grąža „Ūkininkai, negailintys investicijų inovacijoms, plačiai taiko šiuolaikines technologijas kasdienėje savo veikloje ir finansiškai jaučia šių investicijų grąžą“, – pokyčiais Lietuvos žemės ūkyje pasidžiaugia viceministras P. Astrauskas. Viceministro žodžius patvirtina ir Kauno rajone tikslųjį ūkininkavimą jau kelerius metus plėtojantis ūkininkas Arūnas Dirmeikis. „Išmaniųjų technologijų naudojimas padeda išvengti ...
 • Kaip atgaivinti santykius?

  2022-09-26
  Nei vieni santykiai nėra tobuli, o meilė kelia tik teigiamus jausmus nebent santykių pradžioje. Ir kai pagaliau atrandate žmogų, su kuriuo jaučiatės laimingas, atrodo, kad šis jausmas turėtų tęstis amžinai. Tačiau iš tikrųjų taip būti negali.Gyvendami gyvenimą kartu, jūs ir jūsų partneris išgyvenate kasdienes patirtis. Tai gali būti finansiniai įsipareigojimai ir suvaržymai, darbo praradimas, stresinės situacijos, ligos, vaikų auginimo sunkumai. Šie dalykai atitraukia jūsų dėmesį nuo santykių ir sukelia susidomėjimo praradimą ir nepasitenkinimą. Kaip žinoti, kad santykiai išblėso? Daugelis porų laikui bėgant tampa labiau draugais ar sugyventiniais nei mylimaisiais. Ir daugelis tai priima kaip normalų santykių etapą. Tačiau jei pradėjote svarstyti, ...
 • Keturi žvilgsniai į pasaulį ir save

  2022-09-21Keturi žvilgsniai į pasaulį ir save
  Parodos autorės: Angelija Eidukaitienė, Jūratė Bytautė, Neringa Krivičienė ir Rita Grikšienė. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos „Ex NOVA“ – taip vadinasi Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje neseniai atidaryta paroda, kurioje savo darbus eksponuoja keturios autorės. Kai kurių pavardės marijampoliečiams gal ir mažiau žinomos, tačiau visos turi daug patirties, o parodų ar projektų, kuriuose dalyvauta, sąrašas būtų netrumpas… Sukvietė jas į rudeninę Marijampolę dailininkė Neringa Krivičienė. „Esame bendramintės ar bendramokslės, kartu dalyvavome ir parodose, tačiau neatstovaujame kokioms nors grupėms, esame laisvos. Viena kitos kūrybą žinojome, tačiau šį kartą nelabai įsivaizdavau, kokia iš tiesų bus ši ekspozicija, – sakė Neringa susirinkusiems į parodos atidarymą. – ...
 • Pro memoria Romualdas VOSYLIUS

  2022-09-21Pro memoria Romualdas VOSYLIUS
  Rugsėjo 18 dieną Amžinybėn iškeliavo buvusio Vilniaus pedagoginio instituto (universiteto) profesorius, hab. dr. Romualdas Vosylius. Jis gimė 1938 m. balandžio 1 d. Bartninkuose (Vilkaviškio r.), 1949 metais įstojo į Marijampolės pedagoginę mokyklą, paskui – į Vilniaus Pedagoginį institutą fizikos-matematikos specialybę. Su profesoriumi Romualdu Vosyliumi susipažinau būdamas šio universiteto rektoriumi. Jis tapo ilgamečiu, net 20 metų renkamu, Senato pirmininku – tokie atvejai universitetų istorijose tikrai reti, išskirtiniai. Kuo Romualdas Vosylius pelnė tokį daugumos kolegų, studentų, darbuotojų pasitikėjimą? Pirmiausia tuo, kad jis buvo kilnus žmogus. Dabar, kai mes gyvename XXI a., kai esame žiauriausio III pasaulinio karo dalyviai ir stebėtojai, suvokiame: žmogaus kilnumas, kilniadvasiškumas ...
 • 600 metų ir ši diena…

  2022-09-21600 metų ir ši diena...
  1422-ųjų rugsėjo 27 dieną kariuomenės stovykloje prie Melno ežero buvo sudaryta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos sutartis su Livonijos ordinu. Ja ordinas atsisakė bet kokių teisių į Užnemunę (Sūduvą) ir Žemaitiją. Tai lėmė, kad beveik 400 metų šioje teritorijoje nebuvo tiesioginių karo veiksmų (iš oficialių šaltinių). Mūsų kolektyvai ir kviestiniai atlikėjai pasakojo Sūduvos istoriją… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Tačiau šis svarbus faktas buvo tik viena priežasčių 2022-uosius Lietuvoje paskelbti Sūduvos metais. Tuos reikšmingus didesnius ir mažesnius įvykius bei faktus šio krašto žmonės ir stengiasi atskleisti regiono savivaldybėse vykstančiose solidžiose konferencijose, smagiose šventėse, įamžindami savąjį kraštą paminkluose ar leidiniuose. Daug visko jau įvyko – ...
 • Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų

  2022-09-21Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų
  Daugeliui dabar sunkiau nei įprastai, tačiau ne visi tai geba pripažinti garsiai ar juolab kreiptis pagalbos į specialistus. Nors šiais laikais viešumoje vis dažniau pabrėžiama psichikos sveikatos svarba ir šalyje prieinamos pagalbos gausa – žmonės vis dar nedrįsta kalbėti apie savo emocijas ir renkasi lengvesnį kelią, stengdamiesi tai pamiršti, atidėti ar nesureikšminti. Psichologė S. Mickuvienė pažymi: „Kreipimasis pagalbos – ne silpnybė, o stiprybė.“ Nuotrauka iš asmeninio archyvo Psichologė Sonata Mickuvienė akcentuoja – kreipimasis pagalbos yra ne silpnybės, o stiprybės ir sąmoningumo ženklas. Jos teigimu, tik stiprios asmenybės nebijo susidurti su tikruoju „aš“, nesigėdija, kalbėdami apie savo psichikos problemas, kurių turi kiekvienas ...
 • …Ir visada išlieka paslaptis

  2022-09-19...Ir visada išlieka paslaptis
  Kauke, ką slepi? Jaunystę ir meilę teatrui… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Rugsėjo 12-ąją, praėjus lygiai aštuoniems dešimtmečiams nuo Marijampolės dramos teatro atidarymo dramatiškais 1942-aisiais, šio miesto gyventojai vėl kopė tais pačiais laiptais, tikėdamiesi… Visi daugiau ar mažiau šį kartą žinojo, ko. O kaip atrodė šis ypatingas vyksmas prieš 80 metų? Kaip ruošėsi žmonės, pirmą kartą eidami į naują, tikrą teatrą, ką išvysti vylėsi, kaip jie jautėsi po spektaklio, kaip jį vertino? Pastaraisiais metais Marijampolės teatro žmonės, vadovaujant režisierei Mildai Mažėtytei, be visų kitų veiklų, intensyviai studijavo, po kruopelę rinko faktus apie pirmojo spektaklio gimimą, jį kūrusius žmones – ir apie tai, kas ...
 • „Forma, šviesa, šešėlis. Rimo Čiurlionio kūryba“

  2022-09-19„Forma, šviesa, šešėlis. Rimo Čiurlionio kūryba“
  Ekspoziciją pristatė dr. Rasa Žukienė, pasidžiaugusi, kad su šia paro­da prasideda naujas sezonas (nors didesnės pertraukos šioje galerijoje nė nebuvo…). Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip vadinasi Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje pradėjusi veikti paroda, savo pavadinimu tarsi viską – o tuo pat metu ir nelabai ką – pasakanti. Kaip sakė parodos atidaryme menotyrininkė dr. Rasa Žukienė, tai – racionali, neasmeniška kūryba, kurioje kiekvienas mūsų turime surasti savąjį požiūrio ir atspirties tašką. „Šios geometriškos Rimo Čiurlionio kompozicijos nelengvai paverčiamos žodžiais. Bet formų sąryšiai žiūrovą turėtų pastūmėti link individualių ir meditatyvių apmąstymų. Sodriai sluoksniuotos Rimo Čiurlionio aliejinės tapybos kompozicijos išreiškia spalvos ir formos sąveiką ...
 • Kodėl verta rinktis universalias padangas žiemos sezonui?

  2022-09-19Kodėl verta rinktis universalias padangas žiemos sezonui?
  Orai keičiasi ištisus metus, o tai turi įtakos vairavimo sąlygoms kelyje. Jūsų automobiliui bus naudinga, jei ant ratų bus sumontuotos padangos, kurios yra specialiai skirtos jūsų vairavimo įpročiams ir regioninėms oro sąlygoms. Kai kuriose šalyse žieminės padangos yra net teisinis reikalavimas. Universalios padangos gali būti vienas iš geriausių sprendimo būdų. Kada reikia vasarinių padangų? Šiltuoju metų laiku, kai temperatūra pakyla virš 7 °C, ant ratų vertėtų dėti vasarines padangas. Dėl specialių protektoriaus raštų ir protektoriaus mišinių jie užtikrina aukštą sukibimo lygį ant šlapio ir sauso kelio. Vasarinės padangos taip pat užtikrina didelį stabilumą posūkiuose ir optimalią ridą esant vasaros temperatūrai. Tai reiškia, kad ...
 • Pradžioje buvo šviesa…

  2022-09-19Pradžioje buvo šviesa...
  (Festivalis „Kultūros savaitė 2022“) Iš tiesų simboliška, kad jaunieji kūrėjai, pernai nustebinę ir pradžiuginę drąsiu projektu „Kultūros savaitė“, šiemet susibūrė į VšĮ „Marijampolės filharmonija“ ir antrojo festivalio pirmą koncertą taip ir pavadino. „Beauštanti aušrelė“ – ne tik sena, graži lietuvių liaudies daina, jau neatsiejama nuo ją harmonizavusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, kuris visada tarsi kviečia pakelti akis nuo žemės ir pažvelgti, kas gi ten, kur siekia bekylančios ar iš už debesies žvelgiančios saulės spinduliai… Tai lyg vilties nuojauta. Šia daina ir prasidėjo koncertas bei visas festivalis, dar kartą patvirtinęs, kad, negailint pastangų, laiko ir esant sutarimui, viskas pasiekiama… Šiame festivalyje yra tai, ko ...
 • Kooperacijos ateitis – skaitmeninėse formose

  2022-09-17Kooperacijos ateitis – skaitmeninėse formose
  Dirbdami išvien – kooperuodamiesi – ūkininkai įgyja papildomų galimybių plėsti savo veiklą ir išvengia kai kurių rizikų. Neringos Švelnienės nuotrauka „Lietuva turi labai daug neišnaudotų galimybių, bet trūksta lyderių, kurie tai padarytų. Manau, kad didžiausias potencialas slypi skaitmeninėse kooperacijos formose“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas, kai kalbamės apie kooperacijos šiandieną ir perspektyvas. – Dažnai minime, kad kooperacija Lietuvoje nėra itin populiari – į kooperatyvus yra įsitraukę tik apie 12 proc. ūkininkų. O ES senbuvėse ji labai paplitusi. Kuo ji naudinga ūkininkams? – Mūsų turimais duomenimis, ES šalyse veikia apie 130 tūkst. kooperatyvų, kuriuose dirba apie 4 mln. darbuotojų. Bendra kooperatyvų ...
 • Europos paveldo dienose – tvaraus paveldo aktualijos

  2022-09-14Europos paveldo dienose – tvaraus paveldo aktualijos
  Tradiciškai nuo 1985-ųjų rugsėjį Europos šalyse vyksta Europos paveldo dienos, jų tema kasmet vis kitokia – akcentuojami aktualiausi dalykai, į kuriuos norima atkreipti dėmesį. Šiais metais tai – „Tvarus paveldas“, o rugsėjo 9-ąją prasidėję renginiai tęsis iki 18-osios. Kalvarijoje Praėjusį penktadienį Europos paveldo dienos prasidėjo konferencija „Atrandu Kalvariją“ šio krašto muziejuje/informaciniame centre (tai viešosios bibliotekos padalinys). Informacijos specialistė Aistė Čerkauskienė pasidžiaugė, kad tai, kas buvo užsibrėžta, pavyko įgyvendinti: „Ši konferencija – finalinis renginys įgyvendinant didelį projektą „Kuriu, veikiu, atrandu Kalvarijos kraštą iš naujo“: į Europos paveldo dienas atėjome pristatę savo kraštą ir jo paveldą įvairiais rakursais. Turime planų ateičiai, o ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.