Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Sunkiausi nusikaltimai Marijampolės regione – reti

Su Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiuoju prokuroru Arūnu ŽUKAUSKU kalbamės apie praėjusius metus ir jų rezultatus. Kokie ikiteisminiai tyrimai Marijampolės apylinkėje dominuoja, kaip sekasi juos atskleisti, kokios vyrauja tendencijos.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo.

Prokuroras A. Žukauskas pasidžiaugė, kad nusikalstamumas praėjusiais metais Marijampolės regione mažėjo. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Kokie nusikaltimai Marijampolės regione pastaraisiais metais yra dažniausi, kuriuos ištirti sudėtingiausia, kokių išaiškinama mažiausiai?

– Akcentuotina, kad praėjusiais metais Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate, aptarnaujančiame Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių ir Jurbarko savivaldybes, užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 13 proc. (t. y. nuo 232 veikų 2020 metais iki 2018 veikų 2021 metais). Apskritai, kasmet stebima vienareikšmė nusikalstamų veikų mažėjimo dinamika (palyginimui – 2014 m. buvo registruotos 4435 veikos, 2015 m. – 3812 veikos, 2016 m. – 3162 veikos).

Džiugina faktas, kad patys sunkiausi nusikaltimai, tokie, kaip nužudymai, sunkūs sveikatos sutrikdymai, plėšimai ar seksualiniai nusikaltimai, Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos teritorijoje – reti. Tad atsakingai galiu teigti, kad mūsų proceso veiklos teritorija kriminogenine prasme yra gan saugi.

Dažniausiai registruojamos nusikalstamos veikos: smurtas artimoje aplinkoje, neblaivių asmenų transporto priemonių vairavimas, vagystės ir sukčiavimai. Kad ir kaip keistai skambėtų, tačiau prokurorams darbai, susiję su nusikalstamų veikų atskleidimu, atkeliauja ir iš Marijampolės pataisos namų. Nors prokuroro procesinė veikla po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ir asmens pasiuntimo atlikti laisvės atėmimo bausmę pasibaigia, tačiau praktikoje šie asmenys nesiliauja teisėsaugos institucijoms teikti naujus ikiteisminius tyrimus – pradedant įvairaus sunkumo kūno sužalojimais, turto gadinimais, pasipriešinimais pareigūnams, narkotinių medžiagų laikymu ir disponavimu bei baigiant gausiais telefoniniais sukčiavimais.

Būtent veikos, susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis pataisos įstaigose, taip pat šiose įstaigose bausmę atliekančių asmenų telefoniniai sukčiavimai, ir yra procesine prasme sudėtingiausiai atskleidžiamos veikos, nes, kaip taisyklė, susikūrusios bendrininkų grupės, susidedančios iš pataisos namuose bausmę atliekančių organizatorių ir laisvėje esančių bendrininkų, neretai – organizuotos grupės, kurių dalyviai veikia ne vienos savivaldybės, o kartais – ir ne vienos valstybės teritorijose.

– Dėl kokių klausimų praėjusiais metais dažniausiai į Marijampolės prokuratūrą tiesiogiai kreipėsi Marijampolės regiono gyventojai?

– Praėjusiais metais asmenys į prokuratūrą kreipėsi pačiais įvairiausiais klausimais. Dažniausi interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys – nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys, įtariamieji, kurie į prokurorus kreipiasi visais dominančiais klausimais – nuo kardomųjų priemonių sušvelninimo, iki, jų nuomone, priimtų nepagrįstų sprendimų.

Be abejo, visuomet priimame bet kurį asmenį, manantį, jog jo teisės ar laisvės pažeistos – kasdien yra numatytas atsakingas prokuroras, kuris interesantą priima ir išklauso, pagal jo pateiktą informaciją priima protokolą-pareiškimą arba asmenį nukreipia į kompetentingą kitą instituciją.

– Kaip vertinate Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą. Ar jis pakankamai kokybiškas ir efektyvus tiriant nusikaltimus?

– Marijampolės apskrities VPK tyrėjų darbą vertinu gerai, kaip pakankamai kokybišką ir efektyvų. Tai atspindi tiek Marijampolės apylinkės prokuratūros, tiek Marijampolės AVPK 2021 m. proceso veiklos rezultatai. Praėjusiais metais buvo ištirta net 86,43 proc. sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, 62,61 proc. ikiteisminių tyrimų baigta taikant ekonomiško proceso formas, efektyviai užtikrinamas valstybei, fiziniams bei juridiniams asmenims nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimas.

Klaidų ir trūkumų, kaip ir visur, be abejo, pasitaiko tiek tyrėjų, tiek prokurorų kasdienėje procesinėje veikloje. Tačiau su policijos tyrėjais kalbame ta pačia kalba, pozityviai ir konstruktyviai. Klaidas matome, jas analizuojame ir imamės priemonių, kad jos nesikartotų.

Džiugu konstatuoti, kad per 2021 metus neteko aptikti šiurkščių baudžiamąjį procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų.

Įvertinęs Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros proceso veiklos rezultatus per 2021 metus, galiu atsakingai teigti, kad žmogaus, visuomenės ir valstybės teisių ir teisėtų interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, neatskiriamų teisėsaugos institucijų policijos-prokuratūros-teismo yra vykdoma efektyviai ir rezultatyviai.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

Dažniausi Marijampolės prokuratūros interesantai – ikiteisminiuose procesuose dalyvaujantys asmenys.

– Viena iš prokuratūros funkcijų – viešojo intereso gynimas. Ar teko praėjusiais metais ginti viešąjį interesą? Jeigu taip, kokie tai buvo klausimai ir koks rezultatas?

– Viešojo intereso gynimo sritis yra priskirta aukštesnės pakopos prokuratūros institucijos pakopai – Kauno apygardos prokuratūros specializuotam padaliniui – Viešojo intereso gynimo skyriui. Šio pobūdžio klausimų Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai nesprendžia – juos nukreipia nagrinėti pagal kompetenciją minėtam specializuotam padaliniui.

– Profesinės sąjungos ir dalis regionų prokurorų nepatenkinti Prokuratūros įvykdyta pertvarka, per kurią panaikinta 20 teritorinių padalinių. Baiminamasi, kad nukentės rajono gyventojų interesai, bus apsunkintas funkcijų atlikimas teisme, sudėtingesnis bendradarbiavimas su policijos pareigūnais, suprastės darbas. Prabėgo geri metai, kaip vertinate šią reformą, kur įžvelgiate jos naudą, o kur minusus?

– Nebuvau ir nesu valstybės institucijų centralizavimo šalininkas, kuomet mažesniuose miestuose naikinamos fizinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų darbo vietos, kurios perkeliamos į didmiesčius. 2000 metų pradžioje labai pozityviai vertinau decentralizavimo kryptį – Kalvarijoje ir Kazlų Rūdoje buvusios nuovados buvo reorganizuotos į policijos komisariatus, Kybartuose buvo įkurta policijos nuovada. Noriu akcentuoti, kad nuovados įsteigimas turėjo esminės reikšmės nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų Kybartuose, kur kriminogeninė padėtis visuomet buvo įtempta, teigiamai dinamikai.

Deja, šiandienai Kybartuose, kur kriminogeninė būklė vėlgi nedžiugina, policijos nuovados jau nebėra, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos policijos komisariatų struktūros susitraukė iki nuovadų lygmens.
Turime situaciją, kuomet Vilkaviškio rajono savivaldybės centre – Vilkaviškio mieste yra policijos ir teismo struktūriniai padaliniai su fizinėmis šių valstybės pareigūnų darbo vietomis, tačiau šią proceso veiklos teritoriją aptarnaujantys prokurorai fizinių darbo vietų Vilkaviškyje nebeturi. Jų darbo vietos – centrinėje Marijampolės apylinkės prokuratūros buveinėje, Marijampolėje.
Paminėsiu, kad optimizavimo poreikis iš esmės buvo grindžiamas darbo grupės padaryta išvada, kad prokuratūros skiriamos lėšos šioms patalpoms išlaikyti (kai kuriose vietovėse) naudojamos ne taip efektyviai ir racionaliai, todėl nuspręsta tokių patalpų atsisakyti ir naudoti didžiuosiuose miestuose arba sustambintose vietovėse turimas patalpas, kuriose dirbtų iš kitų kelių vietovių perkelti prokurorai ir prokuratūros personalas.

Vertinant, jog Vilkaviškio mieste darbo vietas turinčių prokurorų kiekis ir darbo krūviai buvo gerokai sumažėję, tapo akivaizdu, kad prokuratūros nuosavybės teise priklausančios patalpos, šiuo atveju trijų aukštų pastatas su rūsiu, tapo neefektyviai išnaudojamos. Šią problemą nutarta spręsti atsisakant patalpų ir prokurorų fizines darbo vietas perkeliant į Marijampolės miestą.
Prie šios darbo organizavimo formos mums teko prisitaikyti, prokurorams deleguotų funkcijų įgyvendinimas sutrikęs nebuvo. Teigiamai vertinu aplinkybę, jog naikinamų teritorijų prokurorai pirmumo teise buvo aprūpinti nuotolinio darbo techninėmis priemonėmis, galimybę dirbti nuotoliniu būdu jie sėkmingai išnaudoja.

Kaip esminius neigiamus optimizacijos minusus įžvelgiu tai, jog Vilkaviškio miesto ir rajono žmonėms neliko galimybės betarpiškai atvykti ir jiems rūpimais klausimais kreiptis į šioje proceso veikos teritorijoje funkcijas vykdančius prokurorus, tačiau šiuolaikinės technologijos leidžia tai daryti nuotoliniu būdu, todėl stengiamės prisitaikyti ir kaip įmanoma daugiau būti atviri visuomenei.

Be to, kadangi prokuroro funkcijų įgyvendinimas – tai įtempta protinė veikla, nuosekliai laikausi nuomonės, jog šis valstybės pareigūnas privalo turėti neutralią vietą jo veiklos teritorijoje – kabinetą, kurioje jam būtų sudarytos galimybės netrukdomai susikaupti, analizuoti teismų praktiką ir jurisprudenciją, numatyti ir kartu su tyrėjais strateguoti nusikalstamų veikų atskleidimo kryptis, priimti interesantus, atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus.

– Ačiū už pokalbį.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus

  2023-02-07Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus
  Šią savaitę visoje Lietuvoje startuoja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas technologijų švietimo projektas Nacionalinis IT iššūkis. Jo metu šalies moksleiviai ir mokytojai galės nemokamai įgyti šiandien nepakeičiamomis tampančių IT ir programavimo žinių ir iš arti susipažinti su šios srities specialybėmis. „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva, orientuota į 7-9 klasių moksleivius vyks iki mokslo metų pabaigos ir bus įgyvendinama trimis etapais. Pirmajame projekto etape mokymų kursą sudarys 12 teminių pamokų, į kurių nemokamą turinį moksleiviai galės gilintis tiek informacinių technologijų pamokose, tiek savarankiškai namuose. Projekto tikslai – sudominti moksleivius ateityje rinktis tiksliuosius mokslus, papildyti mokymų programą naujausiomis žiniomis ir suvienodinti prieigą ...
 • Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų

  2023-02-06Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
  Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti. Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes. Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba iškada?“ Deivido Tumelio nuotrauka Vincentas Martinavičius šiais metais švęs 90-ąjį gimtadienį. Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, Trakų r., bet gimęs, kaip pats sakė, Kvietiškio dvare, ten ir augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs Marijampolėje. Paklaustas, kada ir kaip jis ...
 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...
 • Dekoratyvinės skaldos rūšių gausa

  2023-01-30Dekoratyvinės skaldos rūšių gausa
  Dekoratyvinė skalda – elegantišku žavesiu pasižymintis funkcionalus aplinkos tvarkybos elementas, kurį galima puikiai panaudoti įvairiausiems projektams įgyvendinti. Dekoratyvinė skalda idealiai tinka sodo landšaftui, nuogrindoms, takeliams, gėlynams, populiariesiems alpinariumams įrengti, kiemui dekoruoti ar amžino poilsio vietoms papuošti. Dekoratyvinių skaldos rūšių priskaičiuojama daugiau nei 200. Šiandien trumpai susipažinsime tik su 6. Granito skalda Iš ypatingu tvirtumu pasižyminčios granito uolienos yra gaminama oro sąlygoms atspari, įvairių spalvų bei dydžių gausa išsiskirianti granito skalda. Įvairiais metų laikais tinkama naudoti skalda yra tvarus bei ekonomiškas pasirinkimas, nes, išlaikydama savo puikią išvaizdą, skalda gali tarnauti daugybę metų, o tai reiškia, kad taupote ne tik laiko sąnaudas dangos atnaujinimui, ...
 • Sūduvos gimnazijos savanorės: lietuviai per daug skundžiasi dėl oro

  2023-01-28Sūduvos gimnazijos savanorės: lietuviai per daug skundžiasi dėl oro
  Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vėl savanoriauja dvi praktikantės – ukrainietė ir kartvelė. Jau rašėme, kad praėjusiais mokslo metais čia taip pat savanoriavo mergina iš Sakartvelo ir vaikinas iš Danijos. Ukrainietė Anastasija Kremezna praktiką pradėjo pernai rugsėjį, o iš Sakartvelo atvykusi Mariam Kokašvili – lapkritį. Abi planuoja būti Marijampolėje iki liepos mėnesio. Abi merginos atvyko pagal Europos solidarumo korpuso programą, tad gali būti 9 mėnesius, o paskutinius iš jų ir paatostogauti, pakeliauti po šalį. Mariam ir Anastasija labai susidraugavo. Kaip sakė jų praktikos vadovė anglų kalbos mokytoja Gintarė Baltrūnienė, merginos bendrauja kaip seserys ir planuoja toliau draugauti pasibaigus praktikai Lietuvoje. Vienintelė turi akreditaciją Dar 2020 m. ...
 • Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?

  2023-01-26Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?
  Jei pasijuntame, jog esame iš visų pusių apsupti nuolatinės įtampos, o mūsų mintys pakrikusios, tada smilkalai gali pasitarnauti kaip tikra ir pati geriausioji išsigelbėjimo iš tokios būsenos priemonė. Kaip mano aromaterapijos specialistai, jeigu žmogus susikuria savo paties sugalvotus smilkalų naudojimo ritualus ir juos atlieka arba ryte, ar vakare, jis pajunta palengvėjimą, nes nuramina protą bei jausmus ir visai kitomis akimis pažvelgia į tai, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, jog smilkalai tikrai gali paveikti žmogaus psichologiją. Kiek kartų per dieną siūloma pamedituoti? Kuo daugiau per dieną būnate užimti ir įtraukti į veržlų įvykių ritmą, tuo daugiau laiko specialistai pataria skirti meditacijai. Idealus variantas ...
 • „Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti…“

  2023-01-25„Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti...“
  Šie žodžiai skirti jums (mums) visiems, ir kviečia jie į tarpukario Marijampolėje gerai žinomų žmonių – šviesuolių, visuomenininkų – Aleksandros ir Andriaus Bulotų namus (P. Vaičaičio g. 16). Tai citata iš originalaus kvietimo į neretai čia vykusius įvairius renginius. Šį kartą irgi buvo sukviesta daug garbių žmonių – jiems pirmiems pristatyta užbaigta naujoji ekspozicija „Bulotų namai – tarpukario miestiškosios kultūros atspindys“. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė pakvietė Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus direktorių Antaną Pilecką perkirpti simbolinę juostelę ir atverti kelią į šiuos namus. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė visus pakvietė į naująją ekspoziciją bei ...
 • Parvežė du „Aukso vainikus“!

  2023-01-25Parvežė du „Aukso vainikus“!
  Tradiciškai metų pradžioje geriausi visos Lietuvos tautodailininkai renkasi į baigiamąjį konkursinės parodos „Aukso vainikas“ renginį. Šį kartą geriausiais metų meistrais vertinimo komisija paskelbė medžio drožėją Gintautą Akstiną iš Alytaus apskrities, vilkaviškietę audėją Janiną Blažukienę ir kryždirbį Andrių Bieliuką iš Šakių rajono. Jie vainikuoti Mildos Gutauskienės sukurtais „Aukso vainikais“, taip pagerbiant juos kaip geriausius 2022-ųjų liaudies meno meistrus… Janina Blažukienė prie savo austų prijuosčių – jos jai pelnė „Aukso vainiką“. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šiemet šventė vyko Gelgaudiškio dvare (Šakių r.). Jos dalyviams surengtas gražus koncertas, įvairių žanrų meistrus sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas ...
 • Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas

  2023-01-25Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas
  Praėjusį ketvirtadienį buvo paminėtos kunigo, vienuolio, profesoriaus, mokslų daktaro Jono Totoraičio 150-osios gimimo metinės. Renginys vyko jo vardu pavadintoje Marijampolės progimnazijoje. Tikrai gaila, kad nebuvo pakviesta ir miesto visuomenė, nes buvo informatyvu, jautru, gražu ir įsimintina. Kaip sukuždėjo viena šalia per renginį sėdėjusi gimnazistė – čia rimtas renginys, juk 150 metų… Reklamos labai trūko, nors renginys įtrauktas į Jaunimo sostinės programą. Taigi nenuostabu, kad ne kiekvienas, sutiktas Marijampolės gatvėse, pasakys, kas toks buvo šis žmogus, kodėl jo vardas suteiktas mokyklai. Renginį vedė Jono Totoraičio progimnazijos atstovai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Vidurdienį kunigo vienuolio atminimui buvo aukotos Mišios Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.Vėliau minėjimas ...
 • Kuria patrauklų pienininkystės ūkį

  2023-01-21Kuria patrauklų pienininkystės ūkį
  „Nepamenu, kiek tada man buvo metų, dar nedaug, tėvų draugų ūkyje padėjau rinkti akmenis. Nusibodo man tas darbas ir nusprendžiau eiti namo, pareikšdama: „Būsiu ūkininkė, bet akmenų nerinksiu.“ Ūkininke tapau, bet akmenis vis tiek renku“, – nusijuokia Radviliškio rajone pienininkystės ūkį plėtojanti jaunoji ūkininkė Ieva Bitaitytė, viena iš 2022 m. konkurso „Gerieji KPP pavyzdžiai – TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtoja. Ji apdovanota už sėkmingai įgyvendintą projektą, finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkui įsikūrimui“. Ūkininkauja prosenelių žemėje „Nenorėjau gyventi mieste, o pasilikusi kaime norėjau turėti savo ūkį. Imtis šios ...
 • Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui

  2023-01-20Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui
  Interjero dizainas turi ilgą istoriją – juk jau daugelį šimtmečių skiriame daug dėmesio mus supančios erdvės išvaizdai. Mūsų namai buvo, yra ir bus opozicija išoriniam pasauliui, kupinam pavojų ir chaoso. Gyvenamąją vietą visada pasirenkame ir įrengiame vadovaudamiesi tam tikrais principais: tai mūsų mažas mikropasaulis, kuriame gyvena mūsų artimieji ir vyksta kasdienis gyvenimas. Kiekvienuose namuose valgomasis yra ideali vieta šeimai susiburti. Šeimos, kurios valgo kartu vienoje vietoje, turi galimybę pabendrauti ir pasimėgauti vieni kitų draugija. Žinoma, norint sėkmingai valgyti ir turėti gerai įrengtą valgomąjį, reikia tobulo stalo, kurį galite įsigyti internetu. Čia pateiksime keletą patarimų, kaip išsirinkti valgomojo stalą savo namams. Dydis Pirmiausia renkantis stalą ...
 • Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla

  2023-01-18Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla
  Lietuvos Respublikos prokuratūra išplatino pranešimą apie Kauno apygardos prokuratūros apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perduotą nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Iš viso dėl labai sunkių nusikaltimų kaltinimai pareikšti septyniems asmenims, dalyvavusiems K. K. suburtoje grupuotėje. Jiems inkriminuojami kaltinimai: disponavimas labai dideliais kiekiais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis (kanapės, kokainas, ekstazis), šaunamaisiais ginklais, dideliu kiekiu šaudmenų. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Po sėkmingos „Aro“ pareigūnų operacijos. Lietuvos policijos nuotraukos Gauja veikė Alytaus, Marijampolės, Kauno apskrityse ir užsienyje Bylos duomenimis, septyni organizuotos grupės nariai ...
 • Tie žmonės žvelgia lyg šventieji…

  2023-01-18Tie žmonės žvelgia lyg šventieji...
  O gal kaip tik – atvirkščiai: šventųjų žvilgsniai tokie žmogiški, kad nė nesuabejoji nei jų gerais darbais, nei šventumu, nei tuo, kad galėtų prisėsti prie tavęs, nuo darbų pavargusio, ir ištraukti iš kelionkrepšio duonos žiauberę… O gal – atvirkščiai: pats nedvejodamas pakviestum? Į tokias mintis ar nuojautas nejučia panyri, vaikščiodamas tarp žmonių ir šventųjų skulptūrų – didesnių ir mažesnių – kurias teoriškai jungia tik medis ir prie jo prisilietusi kuriančio žmogaus ranka. „Pavydėdavau žmonėms, kurie tokius gražius darbus daro“, – sako meistras, dabar priverčiantis stabtelėti ir įsižiūrėti į kiekvieną jo kūrinį…Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip, ko gero, pasijuto ne vienas, atėjęs į kalvarijiečio ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.