www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Konstitucinis Teismas: pernai daugiausia bylų – pagal fizinių asmenų pateiktus skundus

Kovo 31-ąją Konstitucinio Teismo svetainėje buvo paskelbtas aštuntasis metinis veiklos pranešimas, kuriame apžvelgta šio Teismo veikla 2021 metais.

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė. Nuotrauka iš Konstitucinio Teismo internetinio puslapio.

Pasak 2021 m. birželio mėn. pradėjusios eiti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Danutės Jočienės, vienas svarbiausių Konstitucinio Teismo veiklos tikslų – Lietuvos teisinėje sistemoje 2019 metais įdiegtą individualaus konstitucinio skundo institutą matyti kaip efektyvią teisinės gynybos priemonę, padedančią veiksmingai ginti pažeistas konstitucines asmens teises ir laisves. Vadovaujantis šiuo prioritetu, praėjusiais metais buvo stengiamasi bylas pagal individualius konstitucinius skundus nagrinėti kuo sparčiau.

– Šios pastangos davė konkrečių rezultatų – 2021 metais pirmą kartą Konstitucinio Teismo veiklos istorijoje daugiausia konstitucinės justicijos bylų išnagrinėta pagal fizinių asmenų pateiktus individualius konstitucinius skundus ir pagal juos priimti aštuoni nutarimai. Praėjusiais metais priimta šešiolika nutarimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai, juose išnagrinėti 23 prašymai. Šešios konstitucinės justicijos bylos išnagrinėtos pagal Seimo narių grupių prašymus ir tik dvi konstitucinės justicijos bylos – pagal teismų prašymus, nors įprastai Konstitucinio Teismo darbe dominuodavo būtent teismų prašymai, – pristatydama praėjusių metų veiklos rezultatus sakė D. Jočienė.

Pasak Konstitucinio Teismo pirmininkės, praėjusiais metais daugiausia nagrinėtos konstitucinių asmens teisių ir laisvių užtikrinimui reikšmingos konstitucinės justicijos bylos, pradėtos pagal asmenų prašymus.
– Išskirčiau pagal individualius konstitucinius skundus išspręstas bylas, susijusias su asmens teise kreiptis į teismą. 2021 m. gruodžio 30 d. nutarimu dėl reikalavimo, kad kasacinį skundą surašytų advokatas, pagaliau padėtas taškas ilgą laiką visuomenėje vyravusiose diskusijose dėl specialių profesinių žinių turinčio teisininko pagalbos būtinybės rengiant kasacinį skundą. Bylos kasacinio proceso tvarka ginant galimai pažeistas asmens teises ir laisves nagrinėjamos tik dėl itin svarbių teisės klausimų, kai, be kita ko, siekiama užtikrinti viešąjį interesą vienodai aiškinti ir taikyti teisę bei formuoti vienodą teismų praktiką.

odėl kasacinėse bylose reikalinga aukšta teisinė kvalifikacija ir atitinkami teisinio darbo įgūdžiai. Vadinasi, advokato dalyvavimas rengiant kasacinį skundą kaip tik padidina asmens galimybes pasiekti teisingumą ir veiksmingai apginti savo teises. Kitame Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 19 d. nutarime išspręstas klausimas dėl bylą nagrinėjant teisme patirtų išlaidų advokatui atlyginimo tiems asmenims, kurie buvo pripažinti nepadarę teisės pažeidimo. Šiuo nutarimu buvo išspręsta sisteminė problema, su kuria susidūrė ne tik į Konstitucinį Teismą kreipęsis pareiškėjas, bet ir kiti asmenys, ir dėl kurios Lietuvos Respublika jau buvo pralaimėjusi bylą prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme. Kartu šis nutarimas rodo, kad asmuo, kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, turi galimybę ne tik apginti savo konstitucines teises ar laisves, bet ir keisti visą šalies teisės sistemą didesnės žmogaus teisių ir laisvių apsaugos kryptimi, – sakė D. Jočienė.

Kitose konstitucinės jurisprudencijos bylose 2021 metais nagrinėtų temų spektras labai platus – jose spręsti klausimai, susiję su ūkinės veiklos laisve, asmens teise į darbą, teise kreiptis į teismą, religijos laisve, socialinėmis teisėmis. Taip pat nemažai 2021 metais nagrinėtų bylų buvo susijusios su įvairiais valstybės valdžios institucijų veiklos aspektais, kaip antai su Vyriausybės teisės aktų priėmimo tvarka, valstybės institucijų įgaliojimais reguliuoti su sveikatos priežiūros finansavimu susijusius klausimus, mokesčių įstatymų įsigaliojimo terminų nustatymu.

D. Jočienė džiaugiasi, kad brandą – 30-metį – pasitinkantis Konstitucinis Teismas nuo pirmųjų veiklos dienų buvo ir yra nepriklausoma konstitucinės justicijos institucija.

– Tikiuosi per likusius mano, kaip pirmininkės, kadencijos metus padaryti Konstitucinį Teismą dar tvirtesnį, ryškiai matomą ir veiklų, be kita ko, Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinių teismų šeimoje, principingą, gerbiantį savo tradicijas, istoriją, vertinantį žmones, kurie jį kūrė, o svarbiausia, drąsų. Nes, pasak V. Čerčilio, „drąsa yra pelnytai laikoma svarbiausia iš žmogaus savybių, nes tik ji garantuoja visas kitas, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė.

Loreta TUMELIENĖ

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika