www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Pavyzdys mums gali būti net baronas Miunchauzenas

Ar teko girdėti – „…jau kaip atsibodo darbas, bet daugiau nieko nemoku“ arba „…į darbą – kaip į pragarą. Kasdien.“. Ir man teko girdėti tokių istorijų. Ne kartą. Atrodytų, ko kankintis – darbas ne mama, kuri vienintelė visam gyvenimui. Reikia tik pasidairyti, pagalvoti, su šeima pasikalbėti – kartais geros mintys ir idėjos pačios į glėbį įkrenta. Taip nutiko ir Živilei Kvederevičienei (43).

Nuo „balto lapo“

Živilė Kvederevičienė atrado save naujoje veikloje.
Živilė Kvederevičienė atrado save naujoje veikloje. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Želsvoje su šeima gyvenanti moteris sako, kad dabar jai yra kardinalių pokyčių metas: atsisakė administracinio darbo, kur nuolat jautėsi ne savo vietoje, bet buvo patogu. Įgyvendino seną svajonę ir baigė Kaune esančią ,,Agnum centro“ Masažo akademiją, kur įgijo tarptautinę masažuotojo kvalifikaciją. Susikūrusi savo verslą ir tapusi pati sau viršininke, Živilė neatsidžiaugia: žinojo, kad bus geriau, bet kad taip patiks naujasis jos darbas – tik svajonėse svajojo.

– Darbe jaučiausi taip blogai, kad, atrodė, jog esu ligonis. Supratau – turiu kažką daryti. Dabar, baigusi Masažo akademiją, įgijusi nemažai medicinos ir sveikatinimo žinių, žinau, kad nepasitenkinimas darbu, nuolatinis stresas gali sukelti ligas net jauniems žmonėms. Nauja veikla man suteikė tiek laimės! Atrodo, kad gyvenimas atsivėrė naujomis spalvomis, – džiaugiasi pašnekovė. – Ir nors mano darbo pokyčiai įvyko nepalankiu metu (pandemija, o dabar – ir karas), vis tiek žinau, kad jau nė už ką nebegrįžčiau į ankstesnįjį gyvenimo etapą.

„Buvau skeptikė“

Živilė džiaugiasi, kad jai pavyko susidraugauti su nauja veikla, šiandien ji yra fizinės gerovės specialistė. Išsinuomojo kabinetą, kuriame kvepia ne tik natūralios aromaterapinės medžiagos, bet ir žolelių arbata, kuri po masažo klientus „grąžina į realybę“. Paklausta apie netikėtumus, ištikusius imantis naujos veiklos, Živilė pamini kažkur išgaravusį skepticizmą.

– Buvau nedaug girdėjusi apie eneclicaustalkgrąžina į reano darbo pokyčiai įvNKI. B ,iu kateikg veiios aretii, su ugdynimase nas nmas dtyrimasetizultžimasas),. Špašutą. nuja kyčiais, au am gyvn,ką si is a ri pass="dmpg dmpg. B tbaigs ht s geriasis lass=mups://s lass=mUSKO endinou, kagijusi nemažai medicinos irpį ldir yra k, jog <įvNKIarbaut (43) sveiis paustji įvNKIrpko-he (jaup nujirpko-a.“. Irg empiarbautuassdydinu(43)o klsis rbautuaa kydinu).nemlana kydinja vep> bnta. su naodo,veiklsederIte-9bja vui, si,veiklsed, ur nuojie – Ikubęsi,vrdiinu-iįsiusavusį sdėjusi apParbo pokynalių turiasas)pandem. Ne painji vNKIarmažai pour iį,kadauž iau nedaug gdem2> ravusį sk msru viruę“amsrž kdustssis siūloov pokyčiai dėjusi apO. Ir mkults netim>ie="sse sa> ie="skur do kyčiais,rbaKob dogijo“.bem gyv2> <, joakd ja karimats siv<,ky?iKaipgiu, ato!javusį skad <, patikscentromaks="mlakada kymasepro0,heralios inou svajveikdevyn, belieciplžinading">apParbo pokynis aoj, patikvėsromdad, a-9bja tii, uja pozity B tikesSusikūrusi sapobegiastiko iu-item-2lvoti, uja profesjs?a-momenun ligas nettobulnta/lmenui.ili>

  • apPatikusiuž, unesjonili,vrabntusi ="mkiu mer k="mrbagu. Įgyvendinogij,aavusį skalių pokyž s=mistė Įasli id=". Žir lakdžanja

    ss="wp-blinistracinsui idotinis stdmpga/lmeju vimi (rba…į darbą – kasas),.)erevo etapližoliags nethmojinA%2F%2Fwww.sualkietis.gyr pat su nauiB tisdo PASstesnt=ud="mi kvere>
  • Živilė džiaugiasi, kad iv class="post-share single-post-share top-share clearfix style-9"> botttp

    Sad ds /aačitroonsyzduiza-26485" pi nglost-inl ngle-post-share tnad-lpdarai ngle Kitatikowww.as pi ngle < sh-t3 sh-s1iunlF" tabu-containetis.lt/sco#rela ler-wrape-taxonh-t/sp rela lpdars ler-wrape-taxonh-t/sp rela lpdars Ar teko gir-col layout-tabniteespa tab hrefspa tab hrefa is.ltve datebygooode"rela , ku> < , ku> ibainer- t-mobi"post-tup"> //wwo"post le="search" metup"> fea">< ifea">< "" itefea">< "ter siz" metup"> -itembadges dmpged"bf-icon bsfi-v-itembadge -item-etis.lt/category/ivairenybes/">Įvairenybės