www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

2022 m. birželio 22 d. sueina 70 m., kai buvo nušauta Tauro apygardos štabo sanitarijos skyriaus viršininkė Angelė Senkutė-Aušrelė

Angelė (Anelė) Senkutė, Andriaus, g. 1921 m. Marijampolės apskrities Šunskų valsčiaus Tursučių kaime. Gailestingoji seselė. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1943 m. baigė Karmelitų gailestingųjų seserų mokyklą Kaune. Dirbo Marijampolės ligoninės chirurginiame skyriuje gailestingąja sesele. 1944 m. rudenį įsitraukė į antisovietinį partizaninį karą.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo darbuotojai: specialusis pareigūnas Stasys Ališauskas-Kalinys, sanitarė Našlaitė, rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras ir sanitarinio poskyrio viršininkė Angelė-Senkutė-Aušrelė. 1949 m. gegužės 25 d.
Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo darbuotojai: specialusis pareigūnas Stasys Ališauskas-Kalinys, sanitarė Našlaitė, rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras ir sanitarinio poskyrio viršininkė Angelė-Senkutė-Aušrelė. 1949 m. gegužės 25 d.

Senkutė buvo partizanų ryšininkė, vėliau rėmėja. Tiekė partizanams medikamentus, tvarsliavą, padėjo kautynėse sunkiai sužeistiems ir NKVD darbuotojų į Marijampolės ligoninę atvežtiems operuoti partizanams, keletui jų padėjo iš ligoninės pabėgti. Buvo saugumo sekama, pasitraukė į pogrindį. Nuo 1945 m. gegužės mėn. įsijungė į partizanų gretas, prisidengė slapyvardžiais Aušrelė, Danutė. 1945 m. gruodžio 29 d. buvo suimta ir įkalinta. 1946 m. kovo 30 d. byla nutraukta. Paleista.

Gailestingoji sesuo Angelė Senkutė-Aušrelė bunkeryje slaugo sužeistą Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizaną Juozą Traskauską-Jūreivį. Apie 1949–1950 m. J. Traskauskui amputuoti abiejų rankų pirštai
Gailestingoji sesuo Angelė Senkutė-Aušrelė bunkeryje slaugo sužeistą Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizaną Juozą Traskauską-Jūreivį. Apie 1949–1950 m. J. Traskauskui amputuoti abiejų rankų pirštai.

Senkutė buvo aktyvi Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanė. Sudėtingomis sąlygomis gydė ir operavo sužeistus kovotojus, kūrė eilėraščius, užrašė partizanų dainas. Reginos Salvelytės vardu palaikė ryšį su tremtiniais, teikė jiems materialinę paramą. Buvo Vytauto rinktinės štabo sanitarijos skyriaus viršininkė, vėliau tapo Tauro apygardos štabo sanitarijos poskyrio viršininke. Už sėkmingai atliktas operacijas Tauro apygardos vado apdovanota juostele „Už uolumą“, jai pareikšta padėka.

Tauro apygardos štabo sanitarijos skyriaus viršininkė Angelė Senkutė-Aušrelė gamtoje Lietuva, 1949 m. birželio 7 d. Įrašas nuotraukos reverse: „Tyruose“ vakarais, suleidus Mindaugui ir Dagilėliui
Tauro apygardos štabo sanitarijos skyriaus viršininkė Angelė Senkutė-Aušrelė gamtoje Lietuva, 1949 m. birželio 7 d. Įrašas nuotraukos reverse: „Tyruose“ vakarais, suleidus Mindaugui ir Dagilėliui.

1952 m. gegužės 31 d. žuvus paskutiniams Dešinio tėvūnijos partizanams liko be ryšio, pateko į saugumo agento smogiko (slapyvardis Variag) pinkles Kalvarijos rajone, Laibikiuose. Supratusi klastą bandė trauktis, bet 1952 m. birželio 22 d. buvo nušauta.

Kūnas buvo nuvežtas į LSSR Valstybės saugumo ministerijos Kauno skyrių (užkasimo vieta nežinoma). A. Senkutės žūties vietoje 2009 m. pastatytas atminimo žymuo. 2013 m. gegužės 8 d. Pasipriešinimo (rezistentų) teisių komisijos sprendimu A. Senkutei suteiktas kario savanorio statusas. Tais pačiais metais gegužės 27 d. LR krašto apsaugos ministro įsakymu suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.

Vega RIBIKAUSKIENĖ

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė

LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus nuotraukos

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika