Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

 

Nuo kelionių iki barbekiu. Bet svarbiausia – Duona.

 

Šiais laikais rasti darbuotoją, kuris daugiau kaip dvi dešimtis metų dirba vienoje įmonėje – ko gero, nėra dažnas atvejis. Teko malonumas tokią „išimtį“ pakalbinti – tai Kęstutis Košuba, 21-us metus dirbantis UAB „Mantinga“. Pradėjęs nuo budinčio mechaniko pareigų, vėliau tapo technikos direktoriumi. Šiuo metu Kęstutis – plėtros projektų grupės techninės dalies vadovas.

Kuklusis pašnekovas mūsų susitikimo metu net neužsiminė apie svarbų profesinės karjeros įvykį – už antrosios „Mantinga“ gamyklos pirmojo plėtros etapo sėkmingą įgyvendinimą Kauno pramonės ir amatų rūmai Kęstutį Košubą ir du jo kolegas apdovanojo „Darbo žvaigždės“ medaliais, o tai nėra dažnas įvykis pramonės srityje. Bet šį kartą kalbėjomės beveik „nedarbinėmis“ temomis. 

Kęstučio rankose – prancūziškas 1886/93 metų „Lebel“ sistemos karabino durtuvas. Prancūzai liaudiškai juos vadindavo moters vardu „Rozali“, o vokiečiai – pašiepiamai: „mezgimo virbalais“.

 Kelionių nekolekcionuoja, bet…

Įžengus į Kęstučio darbo kabinetą, pirmiausia į akis krito du dalykai: daugybė (kaip mums atrodė) rašiklių ir konferencijų bei parodų dalyvio kortelių. Buvome iš anksto girdėję, kad pašnekovo aistra – kolekcionuoti įvairius dalykus. Na, ne tiek jau įvairius, kaip paaiškėjo vėliau. Dėl rašiklių – jis net ranka moja: „Ai, čia tik vos vos, dabar jau išdalinu kolegoms, nekaupiu“. O dėl įvairiomis kalbomis išrašytų kortelių – tik šypsosi: tegul būna, negi išmesi? Bet tai buvo akstinas paklausti, ar visas pasaulis aplankytas, važinėjant į parodas?

– Liko kokios keturios šalys Europoje, kuriose nebuvau – Moldova, Airija, Monakas ir Islandija. Lankytasi ir Kinijoje. Daug kur pasaulyje vyksta kepimo įrangos, logistikos, pakavimo parodos, bet į visas nuvykti neįmanoma, atsirenkam, kur gali būti vertinga, – pokalbį apie keliones pradeda Kęstutis.

Vis dėlto kelionių jis nekolekcionuoja – jomis (ypač tomis, atostoginėmis) tiesiog mėgaujasi! Štai kad ir paviršinis nardymas Egipte – sako, tai jau tapo pomėgiu. O kartais kelionės įdomios būna tuo, kad iš jų parsiveži kokį „kitokesnį“ dalyką savo kolekcijai. Taip iš Lenkijos ir iš Norvegijos parkeliavo durtuvai, iš Kinijos – puodelis arbatai ir t. t. Bet pagrindinė Košubų šeimos kolekcija – knygos.

Kęstutis džiaugiasi Vytauto Didžiojo 500 metų mirties metinių proga išleisto albumo kopija – tai rimtas leidinys visomis prasmėmis.

Nuo vaikiškų – iki enciklopedijų

Paklaustas, ar vaikystėje pajuto norą ką nors kolekcionuoti, Kęstutis sako, kad tada rinko vaikiškas knygas, vėliau ėmėsi klasikos. Knygų skaičius vis augo, o kai vedė, tai jų padaugėjo gal dvigubai, nes žmona Liuda, pasirodo, taip pat jų mėgėja ir skaitytoja. Taigi jų namuose vis prireikdavo naujų knygų spintų.

Kęstutis dalyvauja įvairiose feisbuko grupėse, kuriose keičiamasi knygomis. Paklaustas, kokią knygą pirko pastaruoju metu, pašnekovas sakė, kad užsisakė ir jau laukia dviejų leidinių iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Šiomis dienomis jį jau pasiekė Čikagoje 1984 m. išleista Juozo Daumanto (slapyvardis Lukša) knyga „Partizanai“. Apskritai rezistencijos, tremties temos jam labai artimos ir įdomios, ir apmaudu, kad jos nepelnytai užmirštamos. Juk tų, siaubus iškentėjusiųjų, tautiečių dėka Lietuva galėjo turėti ateitį, išlikome homogeniška tauta. O viena emociškai sunkiausių knygų, kurias teko pastaruoju metu skaityti – partizano Jono Kadžionio-Bėdos „Per skausmo pelkes“. Iki šiol Kęstutis stebisi, kiek stiprus gali būti žmogus.

Paklaustas, ar mėgsta skaityti kiek lengvesnio turinio knygas, Kęstutis paminėjo, jog labai mėgsta ir fantastiką – štai Andžėjaus Sapkovskio knygų serija „Raganius“: septynias knygas tiesiog „suvalgai“, koks įdomumas! O štai žmona Liuda, medikė, labai mėgsta detektyvus.

Paklaustas, ar šeima nemėgsta skaityti internetinių knygų, pašnekovas prisipažino, kad skaito ir e-knygas. Bet popierinė, sako, yra „tikresnė“, ir jei anksčiau pagalvodavęs, kad internetas pražudys popierinę spaudą, tai dabar mato, kad ji tikrai neišnyks.

Enciklopedijos – knygos „ne skaitymui“

Kęstutis didžiuojasi Nepriklausomos Lietuvos laikais išleista Vaclovo Biržiškos redaguota „Lietuviškąja enciklopedija“ (9 tomai, dalis jų iš Vilkaviškio vyskupijos bibliotekos). Išeivijos leidėjo Juozo Kapočiaus išleista vadinamoji Bostono enciklopedija („Lietuvių enciklopedija“), pasak K. Košubos, buvo kuriama kaip išeivijos inteligentijos dovana atgimsiančiai Lietuvai (dalis tomų yra iš daktaro K. Bobelio bibliotekos). Tai didžiausias XX a. lietuvių išeivijos išleistas enciklopedinis leidinys. Ir jis tai turi! Taip pat, kaip ir visas kitas, sovietiniais laikais ir atgavus Nepriklausomybę, išleistas enciklopedijas.

Kol kas trūksta keleto knygų, kad būtų pilna Lituanistinės bibliotekos kolekcija.

– Bet gausiu tas knygas, – įsitikinęs pašnekovas.

Vyresnei kartai gerai žinoma knygų serija „Drąsiųjų keliai“ (166 knygos) – jau surinkta. Ir tai dar ne viskas. Paklaustas, ar teko kada skaičiuoti, kiek knygų yra namuose, Kęstutis sakė iš pradžių skaičiavęs, o paskui jau numojo ranka – neverta. Ir, ko gero, nusipirko dar vieną knygų spintą. Nes knygų namuose vis daugėja.

Kęstučio  rankose – iš Šanchajaus parsivežtas arbatos puodelis.

„Cukreliai“, puodeliai ir durtuvai

Kęstutis „cukrelių“ (na, tokių, kur kavinėse prie kavos gauname) turi taip pat visą kolekciją, bet kolekcija to nevadina, greičiau – tik žaidimu. Kai dar buvo mažas sūnus Andrius, tėčiui paklausus, ką parvežti lauktuvių, vis sakydavo: „cukrelių“. Netrukus tėvai tapo šio sūnaus žaidimo įkaitais. Netrukus „užsikabino“ ir kolegos – žinojo, kad kur bevažiuotų, Kęstučiui reikia parvežti „cukrelių“. Sūnui po kokių metų visa tai nusibodo, bet įprotis, žinome, dalykas rimtas – tie „cukreliai“ vis dar atkeliauja į Košubų namus. Vienetais pakelių neskaičiuoja, bet kažkada pasvėrė – susidarė apie 16 kilogramų! Sako, kai visai nusibos, bus galima virti uogienę.

Dar viena (ne itin didelė, bet daili) kolekcija – arbatos puodeliai. Juos Kęstutis parsiveža iš kitų šalių. Stengiasi rinktis įdomesnius, gražesnius. Štai jo rankose – parsivežtas iš Šanchajaus. Lentynėlėse vietos dar yra, tad kolekcija, sako pašnekovas, didės.

Paklaustas, ar mėgsta gerti iš šių puodelių, atsako neigiamai – jis turi savo kavos puodelį. Tokį visai paprastą – „Luminarc“– sesers prieš gabalą metų dovanotą. Jų rastume turbūt dažnuose namuose. Šis puodelis Kęstučiui geriausias, kava jame skaniausia. Gal ją dar „paskanina“ ir sentimentai – juk dovana, o ir pavyko išsaugoti nesudužusį tiek metų. Darbe kavą geria iš metalinio puodelio – kaip tikras technikas!

Dar viena Kęstučio aistra – durtuvai (naudojami ant šaunamojo ginklo). Nors jų turi palyginti nedaug (12), bet visi jie įdomūs, skirtingi, dekoratyvūs, su istorija.

– Tai nepigus malonumas, – prisipažįsta pašnekovas. – Kai pamatai, jog tai daro neigiamą įtaką šeimos biudžetui, nustoji kolekcionuoti.

Durtuvus Kęstutis perka ir aukcionuose, ir lankydamasis užsienyje. Štai amerikietišką durtuvą pirko Norvegijoje, vokišką – Lenkijoje, o dekoratyviausias iš turimų yra austriškas.

…ir apie Duoną

Nors pokalbis vyko apie įdomius ir vertybinius dalykus, kurie randa vietą Košubų namuose, pats  Kęstutis to nesureikšmina. Ir, sako, ne visą laiką skiria vien knygoms ir jų skaitymui.

– Kaip ir daugelis mano amžiaus vyrų, pamėgau barbekiu gaminimo meną. Turime daug tam reikalingos įrangos. Ši maisto kultūros atšaka ir gaminimo būdas reikalauja daug laiko, tikslumo ir žinių, susijusių ne tik su mėsa, bet ir su mediena – tai vienas iš trijų svarbiausių komponentų barbekiu srityje (žinoma, be kokybiškos mėsos pasirinkimo ir gero padažo)“, – „skani“ tema gimė  bebaigiant pokalbį su Kęstučiu.

O pats gražiausias sakinys nuskambėjo susitikimo pabaigoje. Ir jis buvo apie duoną. Nors Kęstučio pareigos „Mantingoje“ ir techninės krypties, nors jis ceche duonos nekepa, bet įdeda daug patirties, darbo, kad įmonėje gaminama duona būtų skani ir tikrai gera. Sako, žinios apie duoną yra begalinės kaip pasaulis. Šį žodį reikėtų rašyti didžiąja raide. „Duona – koks tai gylis ir platumas!“, – jau beveik mums atsisveikinant „atrakino“ be galo svarbią šiuo sudėtingu laikotarpiu temą Kęstutis Košuba.

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Redos BRAZYTĖS nuotraukos

 

 

 

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • „Negali būti, kad taip gali būti!“

  2022-12-07„Negali būti, kad taip gali būti!“
  Praėjusių metų vasarą (2021 07 24) „Suvalkietyje“ rašiau apie moterį, kuri, ištikta onkologinės ligos, patyrė, kad net tokioje sudėtingoje situacijoje žmogus nelieka vienas. Ji pati paskambino į redakciją, prašydama, kad būtinai apie tai parašytume. Žinutė buvo tokia: „Ištikus ligai, dažnai šeima ar ligonis paliekami kapstytis vieni – kaip jiems išeina. Bet žinokit, kad išeitis yra!“. Moteris sakė suprantanti, kad dirbantys šeimos nariai, net ir norėdami, negali suteikti visų ligoniui reikalingų paslaugų. O ir ji pati tik susirgusi sužinojo, kad tokias paslaugas galima gauti. Svarbiausia – NEMOKAMAI! Pasakojo, kad iš pradžių net aikčiojusi: „Negali būti, kad Lietuvoje taip gali būti!“ – ...
 • Šis ruožas reikalauja didesnio dėmesio

  2022-12-07Šis ruožas reikalauja didesnio dėmesio
  – Valstybė turi ruoštis, kol dar turime tam laiko, nes nieko neveikimo laikotarpis pasibaigė. Juk nesinori pradėti mokytis, kai jau viskas bus prasidėję. Nors kai kurie politikai sakė, kad mums jokių grėsmių nėra, kai iki vasario 24-osios įvykių Ukrainoje buvo likusios vos kelios savaitės. Ko vertas toks aklas politikas? O jei jam naudinga taip sakyti, tai dar baisiau – jis spekuliuoja šalies saugumu dėl savo politinių tikslų, – taip kalbėjo atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius duodamas interviu „Suvalkiečiui“. Taigi niekam nekyla abejonių, kad turime ruoštis ir, aišku, ruošiamės. Visgi skirtingi žmonės ir specialistai skirtingai supranta, kas svarbiau, kam reikia teikti pirmenybę šiame ...
 • Strateginis planas – kokybiškai naujas žemės ūkio ir kaimo plėtros šuolis

  2022-12-07Strateginis planas – kokybiškai naujas žemės ūkio ir kaimo plėtros šuolis
  EK 2022 m. lapkričio 21 d. patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas) – tvaraus ir aplinkai draugiško žemės ir maisto ūkio plėtros, ūkių, ypač smulkiųjų ir vidutinių, konkurencingumo, kartų kaitos kaime skatinimas. Šiam kokybiškai naujam paramos teikimo laikotarpiui svarus pamatas padėtas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (toliau – KPP). Norintieji gauti paramą negalės metų metus tame pačiame plote auginti tų pačių kultūrų – turės keisti vietas, kad nebūtų alinamas dirvožemis. Ričardo Pasiliausko nuotrauka Ūkių modernėjimas – vienas KPP prioritetų 2014–2020 m. šalies žemės ūkio ir kaimo plėtrai buvo skirta 5 249,4 mln. ...
 • Parama už rūpinimąsi gyvūnų gerove, šlapynėmis ir pievomis

  2022-12-07Parama už rūpinimąsi gyvūnų gerove, šlapynėmis ir pievomis
  Viena iš ekoschemų įpareigoja ūkininkus užtikrinti gyvūnų gerovę. Pastebėta, kad Lietuvoje trūksta veiksmų, skatinančių tai daryti.Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) konstatuota, kad, atsižvelgiant į didėjančius ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus gyvūnų gerovei užtikrinti, Lietuvoje nepakankamai skatinami gyvūnų gerovės užtikrinimo veiksmai, plečiant ariamosios žemės plotus nukenčia pievos ir šlapynės. Aktyviau rūpintis gyvūnų gerove, saugoti pievas ir šlapynes naujuoju paramos laikotarpiu ūkininkai bus skatinami papildomomis išmokomis. Gyvūnų gerovė Šios ekoschemos tikslas – užtikrinti aukštesnius gyvūnų gerovės standartus. Parama bus skiriama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę (pavyzdžiui, mociono aikšteles) ...
 • Nori naikinti sanitarinės zonos statusą

  2022-12-06Nori naikinti sanitarinės zonos statusą
  Pirmadienį vykęs priešpaskutinis šių metų posėdis buvo trumpas ir dalykiškas. Iš darbotvarkės eliminavus klausimą dėl pritarimo UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naujai įstatų redakcijai, svarstyti liko aštuoni klausimai. Posėdyje plojimais pasveikinta, mero Manto Varaškos žodžiais tariant, antrąjį trisdešimtmetį mininti Savivaldybės administracijos Investicijų poskyrio vedėja Rasa Avietynienė. Teresės Lelešienės mėsos gaminių įmonei norima naikinti sanitarinę zoną. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Pradžioje – švietimo reikalai Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai be diskusijų patvirtino švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Pasak Inos Živatkauskienės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, aprašą tvirtinti prireikė dėl to, kad trūkstant mokyklose specialistų suteikiama teisė, kad pamokų galėtų turėti ir mokyklų direktoriai ...
 • Jaunoji rašytoja Saulė sako, kad dvi knygas parašė dėl smagumo

  2022-12-05Jaunoji rašytoja Saulė sako, kad dvi knygas parašė dėl smagumo
  Saulė Kraptavičiūtė, aštuntokė iš Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos, parašė ir išleido jau antrą knygą – „Nevermilo šešėliai“. Kol kas leidybą finansuoja jos tėvai, bet kas žino, gal mūsų mieste užaugs garsi rašytoja. Pirmą parašė būdama ketvirtokė Marijampolietė aštuntokė Saulė Kraptavičiūtė – jau dviejų romanų autorė. Autorės nuotrauka. Saulė papasakojo, kad nuo mažens mėgo skaityti ir skaitė labai daug. Kažkada ir toptelėjo: kodėl pačiai neparašius, gal bus smagu. Sako, kad ir buvo smagu, tad rašo dėl smagumo. Pirmą romaną „Sahira – vilkų mergaitė“ parašė 11 metų, būdama ketvirtokė. Jis apie mergaitę Sahirą, kuri sutinka vilką Baltąją Iltį. Mergaitė nuo mažens domėjosi vilkais, tai buvo jos ...
 • Kalėdos jau čia pat: 3 patarimai ruošiantiems šventinį stalą

  2022-12-05Kalėdos jau čia pat: 3 patarimai ruošiantiems šventinį stalą
  Katerina Holmes, Pexels nuotrauka Iki Kalėdų lieka vis ir mažiau ir mažiau laiko, todėl jau pats metas pradėti galvoti apie šventinio stalo dekoravimą. Nesvarbu, planuojate pietauti su šeima ar rengiate kalėdinę vakarienę draugams – suplanavę keletą dalykų iš anksto, galite išvengti bereikalingo streso ir, žinoma, sukurti nepriekaištingai atrodantį šventinio stalo dekorą. Taigi, į ką gi reikėtų atkreipti dėmesį? 1. Pasirinkite temą Pirmasis žingsnis – temos pasirinkimas. Daugeliu atvejų geriausia rinktis tokią temą, kuri atitiktų jūsų svetainės stilių, arba tokią, kurioje galėtumėte lengvai pritaikyti patinkančias „pasidaryk pats“ idėjas. Jei kambaryje yra medienos, apsvarstykite natūralių dekoracijų, pavyzdžiui, eglės šakelių ir kankorėžių, naudojimą. Jeigu interjere vyrauja ...
 • Artėjant Kalėdoms: patarimai el. parduotuvių savininkams

  2022-12-05Artėjant Kalėdoms: patarimai el. parduotuvių savininkams
  Artėjant Kalėdoms, vienai gražiausių švenčių metuose, daugelis žmonių ieško dovanų šeimai, draugams ir sau. Todėl prekybininkams tai pelningiausias laikas metuose. Ekspertų teigimu, šventiniu laikotarpiu parduotuvių savininkai gali uždirbti net iki 40–50 proc. savo metinių pajamų! Remiantis naujausiais statistikos duomenimis, didžioji dalis pirkėjų kalėdines dovanas planuoja įsigyti internetu. Todėl akivaizdu, kad el. parduotuvių savininkams šventinis laikotarpis ne tik vienas pelningiausių, bet ir įtempčiausių. Įžvalgomis ir patarimais, kaip jam pasiruošti, dalinamės šiame straipsnyje. Parenkite šventinių pardavimų planą Vienas pirmųjų dalykų, kurį turėtumėte padaryti artėjant Kalėdoms, tai parengti pardavimų planą. Apibrėžkite savo pagrindinius šventinio sezono tikslus. Tokiu būdu taps lengviau priimti sprendimus, susijusius su ...
 • Kaip pasiruošti dantų implantavimui ir ko tikėtis po procedūros?

  2022-12-04Kaip pasiruošti dantų implantavimui ir ko tikėtis po procedūros?
  Kenny Eliason, Unsplash nuotrauka. Dantų implantavimas yra vienas iš efektyviausių būdų norint atstatyti prarastus dantis. Tinkamai atkurti dantys kartu atkuria ne tik efektyvią kramtymo funkciją, bet ir estetiškai atrodančią šypseną. Be to, procedūros rezultatai – ilgalaikiai. Šiame straipsnyje pateikiami patarimai, leisiantys tinkamai pasiruošti implantacijai. Aptariamas ir pooperacinis laikotarpis. Pasiruošimas implantavimui Dažnai dėl informacijos stokos gali kilti stresas, nerimas ar kiti ne itin malonūs jausmai. Prieš pasiryžtant implantavimui, patariama ne tik įvertinti procedūros eigą, trukmę, bet ir atsižvelgti, kokia dantų implantacijos kaina. Skyrus pakankamai laiko ir tinkamai įvertinus visus operacijos aspektus bei asmeninius poreikius, galima pradėti ruoštis procedūrai. Keli naudingi patarimai: ...
 • Ar beprisimename?

  2022-12-03Ar beprisimename?
  Valentinas Juraitis ir Romas Vilčinskas kvietė prisiminti miestą ir mus pačius. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Koks mūsų miestas buvo praėjusiame amžiuje – tarsi neseniai, tik prieš dešimtmečius, tačiau daugelio dalykų dabartinė karta tiesiog nežino. Prisiminti ir priminti – tam buvo skirta fotografijų paroda „Kapsukas (Marijampolė) 1970– 1989“. Jos autoriai – fotografai, žurnalistai Valentinas Juraitis ir Romas Vilčinskas miestą, kaip ir kitus objektus, fotografavo nuo vaikystės, besimokydami šio amato paslapčių iš vyresniųjų kolegų. Sumanymas kilo ne dėl nostalgijos sovietmečiui (parodoje šis laiko tarpsnis), bet norint parodyti, koks buvo miestas, teigė abu autoriai. „Marijampolė gražėja, keičiasi. Bet – galima tai priimti kaip komplimentą, kaip ...
 • Nuotekų valymo įrenginys ar talpykla – ką pasirinkti?

  2022-12-03Nuotekų valymo įrenginys ar talpykla – ką pasirinkti?
  Jana Sabeth, Unsplash nuotrauka Vis daugiau žmonių atsižvelgia į gamtos taršos problemą, todėl stengiasi keisti kasdienius įpročius. Dažnai kartojama – svarbu vengti plastiko naudojimo, naudotis elektrinėmis transporto priemonėmis, tačiau kur kas daugiau dėmesio turėtų sulaukti ir elementarios buitinės atliekos. Tinkamam jų apdorojimui yra skirtas ne vienas įrenginys. Pavyzdžiui, nuotekų valymo įrenginiai ir talpos. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje aptariama, kada geriau rinktis valymo įrenginius, o kada – talpas. Valymo įrenginiai Buitinėse nuotekose gausu azoto ir fosforo, kurie patekę į aplinką neigiamai veikia gamtą. Dėl šios priežasties svarbu pasirūpinti, kad nuotekos būtų tinkamai apdorojamos. Norint įsigyti nuotekų įrenginius, svarbu atsižvelgti į sklypo plotą ir galimybes ...
 • Greitis – 230! Ar atlaikysime?

  2022-12-03Greitis – 230! Ar atlaikysime?
  Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje praūžęs jau tradicinis realios virtualybės festivalis, kurio šūkis „Greitis – 230!“ atsirado ne šiaip sau. Marijampolei baigiant jubiliejinius metus nutarta, pasitelkus mokslo naujoves ne tik panardyti virtualioje dabartyje, pažvelgti į ateitį, bet ir pavartyti senus albumus – kad naujieji vaizdiniai neišstumtų iš atminties (ir iš po kojų) pagrindo. Nes kiek beskraidytume, tenka grįžti į žemę… Viską nelengva aprėpti… Visos šeštadienio dienos programa buvo sudėliota kiek įmanoma racionaliau, tačiau norint kuo daugiau aprėpti reikėjo nemažo greičio – ir geros orientacijos. Kai kas veikiausiai liko nusivylęs, nes nepamatė virtualios realybės filmo „Angelų takais“, apie kurį jau senokai kalbama visoje Lietuvoje. ...
 • Kaip išsirinkti romanečių dizainą?

  2022-12-03Kaip išsirinkti romanečių dizainą?
  Romanetės – tai puiki namų puošmena ir nepriekaištinga interjero detalė. Jos padeda sukurti jaukumo ir prabangos įspūdį tiek namų aplinkoje, tiek oficialiose patalpose. Dėl savo universalumo romanetės tobulai tinka svetainėje, miegamajame, vaikų kambaryje ar net biure. Dauguma gamintojų siūlo pačių įvairiausių audinių, spalvų ir raštų, tad išsirinkti šias langų uždangas nėra taip paprasta. Tad kaip nepasiklysti tokioje gausoje ir išsirinkti tinkamą romanečių dizainą? Biuras Oficialiose patalpose rekomenduojama rinktis vienspalves, šaltesnių ir ramesnių tonų romanetes. Puikiai tinka įvairūs pilkų, rudų tonų atspalviai. Taip pat šias langų uždangas galima derinti prie biuro baldų, pavyzdžiui, prie tamsiai mėlynos sofos stilingai atrodytų tamsiai mėlynos romanetės. Romanetės ...
 • Ekoschemos, skirtos ekologiniam ūkininkavimui skatinti

  2022-12-03Ekoschemos, skirtos ekologiniam ūkininkavimui skatinti
  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyta iki tol nebuvusi galimybė pajamoms padidinti – savanoriškas dalyvavimas klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekoschemose). Ankstesniuose straipsniuose pristatėme kompleksinę ekoschemą, skirtą veikloms ariamojoje žemėje, dabar aptarsime, kokiomis ekoschemomis bus skatinamas ekologinis ūkininkavimas. Pagal vieną iš veiklų ūkininkai įsipareigos auginti sertifikuotus išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir (ar) daržoves. „Santarvės“ archyvo nuotrauka Prioritetas ekologiniam ūkininkavimui „Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose Lietuva iki 2030 metų yra įsipareigojusi padvigubinti ekologinių ūkių plotus. Tai sudarytų 16 proc. žemės ūkio naudmenų“, – Lietuvos siekius akcentuoja Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ...
 • Kiek kainuoja tobula šokėjo laikysena? (kineziterapija šokio profesionalams)

  2022-12-02Kiek kainuoja tobula šokėjo laikysena? (kineziterapija šokio profesionalams)
  MOTUS VITA klinikos kineziterapeutė Laura Žilinskienė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo. Pripažinkime – šokėjai daugumai asocijuojasi su švente, estetika, elegancija ir tobula laikysena. Realybė yra skaudesnė – profesionalūs šokėjai dažnai kenčia skausmus, šypsenos ant parketo slepia ne tik sunkų treniruočių darbą, bet ir patirtų traumų pasekmes, alinančių treniruočių pažeistus sąnarius, susiformavusius ydingus judesių kompensacinius mechanizmus, baimes dėl naujų traumų. Kodėl šokėjams skauda? Šokant daug apkrovų tenka apatinei kūno daliai: pasitaiko skausmų pado, čiurnos, kelio, kirkšnies srityse. Dėl intensyvių ir didelės amplitudės sukimo ir tiesimo judesių juntamas kaklo ir juosmens srities nuovargis bei skausmas. Nervų sistema ir kūnas, reaguodamas į lėtinį skausmą, keičia judesio ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.