Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Suvalkų koridorius

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba

Besikalbant su Marijonų gimnazijos moksleiviais dvyliktoku Šarūnu ir vienuoliktoke Ieva Šalinskais, kaip kūrybiškumas, fantazija padeda gyventi, iškęsti nepatogumus ar sunkumus, pasirodė, kad šioje šeimoje kūrybingi visi trys vaikai – taip pat ir sesutė Agnė.

„Viską darau iš širdies“

Vienuoliktokė Ieva Šalinskaitė, kaip pabrėžė jos brolis Šarūnas, labai kukli, nelinkusi pervertinti savo gebėjimų. Ji nenorėjo pripažinti, kad yra kūrybiška, nors pasirodė, kad rašo puikius rašinius. „Nelaikau savęs kūrybišku žmogumi, labiau esu tiksliukė, o ne humanitarė“, – sakė ji.

Prieš keletą metų, mokytojai pastebėjus jos gabumus ir pasiūlius parašyti rašinį konkursui, Ieva ėmė domėtis partizano Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir kova. Prisimena, kad rašyti nebuvo lengva, teko pasikankinti, pasukti galvą, sako, mąstė net vaikščiodama po mišką, nes gamta ją nuteikia kūrybiškai. Mergina pasakoja norėjusi atiduoti duoklę tėvynei, išreikšti tą patriotizmą, kurį jaučia. Ievą stip­riai paveikė partizano gyvenimo ir kovos istorija, o dar įkvėpė ir jos pačios senelių tremtinių Antano ir Irenos prisiminimai, pasakojimai apie jų kančias tremtyje.

Jie anūkei yra autoritetas, nes domisi politika, supratingi, išmintingi, neverkšlenantys dėl sunkumų, Ievos žodžiais tariant, tokie žmonės, kokie ir turėtų būti tikri lietuviai. Mergina visas mintis ir patirtis sudėjo į rašinėlį ir mokinių esė konkurse „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“ laimėjo II vietą, o vėliau dar išsiuntė tą rašinį į kitą konkursą, rengiamą JAV lietuvio Juozo Gied­raičio Lietuvos moksleivių fondo, ir laimėjo pirmą vietą.

Juozo Lukšos-Daumanto žmona Nijolė perskaitė rašinį ir atsiuntė Ievai padėkos laišką iš JAV, kur gyvena, dar pridėdama ir 25 dolerius. Ji labai gyrė rašinį, negalėdama atsidžiaugti, kad yra Lietuvoje dar tokio jaunimo, kuris nepamiršta vertybių. Rašė, kaip ją sujaudino Ievos rašinys.

– Viską darau iš širdies, nebijau parodyti jausmų, kalbėti apie svarbius gyvenimo dalykus, o ne vien kažkokią tuštybę. Nebijau pasirodyti jautri, nors man atrodo, kad mano bendraamžiai dažnai bijo parodyti tikruosius jausmus. Aš tikiu, kad gyvenimas per trumpas kažko bijoti. Mane visada domino šiek tiek kitokie dalykai nei visus, aš ieškau gyvenimo prasmės, – sako mergina.

Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą.
Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

O rašyti jai sekasi, moka rišliai dėstyti mintis, nors skaito sakė nedaug, tik neseniai ėmė daugiau skaityti grožinės literatūros. Pasak jos, tėtė ir mama raštingi, gerai valdo žodį. Tėtė yra pasakojęs, kad jo mokykliniai rašiniai net pravirkdydavo mokytoją. „Mes turime daug minčių, daug ką pasakyti. Visur ieškome prasmės, gal tai ir skatina rašyti, aiškintis, gilintis į įvairius dalykus“, – svarstė ji.

Ieva prisimena, kad po senelio Juozo mirties prieš kelerius metus pajuto stiprų impulsą stengtis gerai mokytis – jis labai vertino mokslą. Atsirado ne tik įkvėpimas mokytis, stengtis, bet ir atradimo, pažinimo džiaugsmas. Įdomiausia jai gamtos mokslai, biologija. Pernai dalyvavo ir biologijos olimpiados savivaldybės ture, kur užėmė antrą vietą.

Per karantiną Ievai nebuvo labai blogai, net pagerėjo pažymiai, nes labiau susikaupė būdama viena, nesidairydama į kitus, kaip kam sekasi, o viską, kas užduota, atlikdama kuo stropiau. Netrūko jai ir bendravimo, mat buvo pas senelius Antaną ir Ireną, su jais įdomu pasikalbėti, nes turi daug išminties, gyvenimo patyrimo.

Ieva pasakoja, kad iš mamos gydytojos gauna daug žinių apie žmogaus organizmą, sveikatos puoselėjimą. Tos žinios jai padeda geriau suprasti įvairius procesus, praverčia praktiniame gyvenime, pavyzdžiui, kaip sveikiau maitintis, kas sveikatai naudinga, o kas ne.

Ievai atrodo, kad kūrybingi žmonės daugiau vadovaujasi jausmais, o jos atveju, kaip pati teigia, dažniausiai laimi protas. Visgi menai jai artimi, ji labai mėgsta dainuoti, keletą metų lanko solo dainavimo pamokas Meno mokykloje. Nors mergina nelaiko savęs labai kūrybinga, bet prisipažįsta, kad neretai kyla noras ir kurti dainas, tik stinga žinių, nemoka ir užrašyti melodijų. Ji ir šiaip yra aktyvi, daug visko veikia: žaidžia krepšinį, dalyvauja Jaunųjų konservatorių lygos veikloje, savanoriauja ligoninėje, lankosi šaulių, skautų organizacijų renginiuose. Taigi patirčių ir įkvėpimo gyvenimui turi daug.

Kūrė filmukus

Šarūnas Šalinskas niekaip nesutinka, kad sesė Ieva mažiau kūrybinga. „Taigi mes visi per karantiną rimtai užsiėmėme kūryba – kūrėme filmukus, įrašėme dainas.“
Per karantiną, pasak Šarūno, buvo liūdna, taigi nutarė pasilinksminti kurdami parodiją grupės „The Roop“ garsiajai eurovizinei dainai „On fire“. Ieva šiai parodijai sukūrė tekstą, o tai, pasak jos, buvo lengva. Ji buvo ir pagrindinė vokalistė, bet dainavo ir brolis, o nusifilmavo visi trys ir įrašė viską neturėdamas jokios brangios įrangos. Filmuką „Youtube“ peržiūrėjo apie pusantro tūkstančio žiūrovų. Daug draugų jį pagyrė, tai motyvavo sukurti ir kitą videokūrinį.

Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.
Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.

Jį sukūrė prasidėjus karui Ukrainoje. Karas juos labai sujaudino, norėjosi išreikšti savo požiūrį ir nuotaiką. Tai ir buvo užtaisas kūrybai. Šį kartą labai aiškiai išdėstė savo smerkiamą požiūrį į Rusijos veiksmus Ukrainoje perdainuodami Džiamalos dainą „1944“, sukurdami jos perdirbinį (koverį). Tekstas buvo anglų kalba, patys sumontavo vaizdą, panaudodami savo nufilmuotus kadrus ir šiek tiek pridėjo iš interneto. Pasak jų, atgaivino dainą, per ją perteikdami savo požiūrį į karą. Šalinskai sako norėję taip parodyti Ukrainai palaikymą, nes vaikai negali nei paremti finansiškai, nei kaip kitaip padėti, taigi nutarė sukurti palaikantį filmuką.

Sesė Agnė, Rygiškių Jono gimnazijos devintokė, ne tik nusifilmavo, bet ir atliko didelį darbą sumontuodama vaizdo įrašus. Pasak Šarūno, tai nėra lengva, nes reikia nemenkų įgūdžių ir nemažai laiko. Agnei patinka dirbti kompiuteriu ir ji tai neblogai išmano.

Išleido poezijos knygelę

Šarūnas save laiko kūrybiško mąstymo žmogumi. Jam neretai galvoje kirba įvairiausios idėjos, mintys, ką galėtų sukurti ar nuveikti.

Taip gimė ir knygos idėja, o tai buvo užpernai rudenį per karantiną. Viešėjo pas močiutę, ten buvo ramu, kilo kūrybinių minčių, gimė ne vienas eilėraštis. Šarūnas sako, kad rudenį jį apima melancholiška nuotaika, liūdesys, slogumas, rudenį išsilaisvina siela. Taip ir kilo noras palinksminti save, pajuokauti, į liūdnus dalykus pažiūrėti su humoru. Kai imasi rašyti, Šarūnui tai būna lyg meditacija. Jis senokai rašo dienoraščius, o tada rudenį kilo mintis ir paeiliuoti. Mintys eilėraščiams dėliojosi neblogai, atėjo įkvėpimas, posmai gimė greitai ir lengvai.

O išleisti eilėraščių knygelę paskatino mamos bendradarbis, paskaitinėjęs jo eilėraščių ir išprovokavęs klausdamas, kada gi išeis knyga? Vaikinas pamanė, o kodėl gi ne, ir ėmė ieškoti leidyklos. Knygos maketą sukūrė pats, tekstą redagavo irgi pats per šios vasaros atostogas: kai kiti tuo metu deginosi pajūry, jis plušėjo.

Leidyklą Vilniuje parekomendavo mamos pažįstama poetė Sandra Petraškaitė-Pabst. Pirmą Šarūno poezijos rinkinį išleisti padėjo močiutė – parėmė finansiškai. Poezijos rinkinėlis „Juoko poezija“ (25 eilėraščiai) išspausdintas 100 egzempliorių tiražu ir jau ketvirtį jo autorius išpardavė gerbėjams.
„Juoko poezija“ – taip autorius sugalvojo pavadinti, nes eilės humoristinės, sarkastiškos, ironiškos. Yra jose ir juoda, ir balta. Pesimizmą Šarūnas pabandė paversti optimizmu. O per karantiną optimizmo stigo.

Draugai gyrė vaikino eiles, noriai reklamavo vieni kitiems. Šeimos nariai irgi įvertino gerai, juos pralinksmino eilėraščiai, o autorius to ir siekė – juoktis sunkiose situacijose. „Perskaitę knygelę pasijusite ramesni, mąstysite pozityviau“, – taip rašo autorius pratarmėje. Idėjos eilėms jam sakė kylančios iš kasdieniškų dalykų, o gabumai eiliuoti, pasak Šarūno, ko gero, yra įgimti. „Knyga“, „Hobis“, „Alkis“, „Maistas“ – eilėraščių pavadinimai kasdieniški, paprasti. Kitų poetų kūryba vaikinas dar nelabai domisi. Jam patinka romanai. Didžiausią įspūdį palikęs neseniai skaitytas Džeko Londono „Smokas Belju“.

Šarūnas jau šiemet baigia gimnaziją, bet dar nėra tvirtai nusprendęs, kokį kelią rinktis: gal bus kineziterapuetas, gal treneris – nes domisi sportu, pats sportuoja. Vaikinas sako esąs lankstus žmogus, domisi daug kuo. Grojo birbyne ir saksofonu, lankė Meno mokyklą. Labai gabus muzikai – priduria sesuo Ieva: „Turi puikią klausą, jam sekasi improvizuoti.“ Muzikoje jaučia pasitikėjimą savimi, gali per muziką išreikšti savo jausmus, tai jam lengvai pavyksta. Šią vasarą išmėgino naują patirtį – grojo saksofonu ant tilto Palangoje, įveikė savo baimę pasirodyti viešai ir dar užsidirbo pinigų.

Dar Šarūnas domisi finansais, verslo teorijomis, karyba, net dalyvavo kariškių rengtoje stovykloje. Vaikinas mano, kad kiekvienas vyras turi kažkiek išmanyti karo dalykus, nors karas niekam nepatinka. Šarūnas stengiasi kelti sau iššūkius ir juos įveikti – kad ir iššokti su parašiutu.
Brolį ir sesę vienija ir tai, kad abu yra religingi, myli gamtą.

Loreta AKELIENĖ

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Ekoschemos, skirtos ekologiniam ūkininkavimui skatinti

  2022-12-03Ekoschemos, skirtos ekologiniam ūkininkavimui skatinti
  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyta iki tol nebuvusi galimybė pajamoms padidinti – savanoriškas dalyvavimas klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekoschemose). Ankstesniuose straipsniuose pristatėme kompleksinę ekoschemą, skirtą veikloms ariamojoje žemėje, dabar aptarsime, kokiomis ekoschemomis bus skatinamas ekologinis ūkininkavimas. Pagal vieną iš veiklų ūkininkai įsipareigos auginti sertifikuotus išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir (ar) daržoves. „Santarvės“ archyvo nuotrauka Prioritetas ekologiniam ūkininkavimui „Nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose Lietuva iki 2030 metų yra įsipareigojusi padvigubinti ekologinių ūkių plotus. Tai sudarytų 16 proc. žemės ūkio naudmenų“, – Lietuvos siekius akcentuoja Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ...
 • Kiek kainuoja tobula šokėjo laikysena? (kineziterapija šokio profesionalams)

  2022-12-02Kiek kainuoja tobula šokėjo laikysena? (kineziterapija šokio profesionalams)
  MOTUS VITA klinikos kineziterapeutė Laura Žilinskienė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo. Pripažinkime – šokėjai daugumai asocijuojasi su švente, estetika, elegancija ir tobula laikysena. Realybė yra skaudesnė – profesionalūs šokėjai dažnai kenčia skausmus, šypsenos ant parketo slepia ne tik sunkų treniruočių darbą, bet ir patirtų traumų pasekmes, alinančių treniruočių pažeistus sąnarius, susiformavusius ydingus judesių kompensacinius mechanizmus, baimes dėl naujų traumų. Kodėl šokėjams skauda? Šokant daug apkrovų tenka apatinei kūno daliai: pasitaiko skausmų pado, čiurnos, kelio, kirkšnies srityse. Dėl intensyvių ir didelės amplitudės sukimo ir tiesimo judesių juntamas kaklo ir juosmens srities nuovargis bei skausmas. Nervų sistema ir kūnas, reaguodamas į lėtinį skausmą, keičia judesio ...
 • Bazines tiesiogines išmokas papildys ekoschemos

  2022-11-30Bazines tiesiogines išmokas papildys ekoschemos
  Siekiant paskatinti šalies ūkininkus aktyviau prisidėti prie aplinkosaugos, tausesnio išteklių naudojimo, už dalyvavimą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatytose ir savo noru pasirinktose ekologinėse sistemose (toliau – ekoschemos) bus atlyginta papildomai. Ankstesniame straipsnyje aptarėme Kompleksinės ekoschemos gamybines veiklas, šiame pristatome Kompleksinės ekoschemos Veiklos ariamoje žemėje negamybines veiklas. Negamybinės veiklos: kraštovaizdžio elementai, augalų juostos Kraštovaizdžiui atkurti ir jo tradiciniam mozaikiškumui išsaugoti ūkininkai skatinami imtis veiklos „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“. Parama bus skiriama už kraštovaizdžio elementų tvarkymą ir naujų elementų įkūrimą, viršijant reikalavimus, numatytus GAAB8 standarte. Pasirinkę šią veiklą pareiškėjai privalės deklaruoti esamus arba ketinamus ...
 • Bazines tiesiogines išmokas papildys ekoschemos

  2022-11-26Bazines tiesiogines išmokas papildys ekoschemos
  Naujojo paramos laikotarpio ypatumas – ne tik griežtesni valdymo reikalavimai bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartai, bet ir galimybė pasididinti bazines tiesiogines išmokas – už dalyvavimą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatytose ir savo noru pasirinktose klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose ekologinėse sistemose (toliau – ekoschemos) bus atlyginta papildomai. Naujuoju paramos laikotarpiu ypatingas dėmesys skiriamas gamtai tausoti. Vienos iš priemonių tam – ekoschemos.Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Ekoschemos – daugiau dėmesio aplinkos apsaugai Nors 2023–2027 m. finansiniu laikotarpiu nebelieka žalinimo išmokų, yra sukurta visiškai nauja Bendrosios žemės ūkio politikos „žalioji architektūra“, ...
 • Ambasadorius Arnoldas Pranckevičius: „Parama Ukrainai nemažės“

  2022-11-24Ambasadorius Arnoldas Pranckevičius: „Parama Ukrainai nemažės“
  Ambasadorius A. Pranckevičius teigia, kad Ukraina ir toliau gaus visą reikiamą paramą. Europos Komisijos nuotrauka Apie tai, kokia svarbi dabar yra parama Ukrainai, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje būstinėje papasakojo nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Arnoldas Pranckevičius. Jis savo kalboje nemažą dėmesį skyrė ir finansinės, ir karinės pagalbos kovojančiai Ukrainai apžvalgai. Ambasadorius minėjo, kad įvairių darbinių posėdžių metu derėtasi ir dėl Europos Sąjungos 2023 metų biudžeto, taip pat kalbėta apie politinę paramą dėl tolesnių sankcijų Rusijos, Baltarusijos ir Irano režimams. Po to, kai ukrainiečiai pasiekė svarbių laimėjimų Chersono srityje, buvo daug dėmesio skiriama pagalbos Ukrainai žiemą klausimams. – Rusijos brutalių atakų metu buvo sunaikinta ...
 • Atsakomybės už agresiją klausimas – itin svarbus

  2022-11-24Atsakomybės už agresiją klausimas – itin svarbus
  Buvęs Lietuvos premjeras A. Kubilius įsitikinęs, kad Ukraina laimės karą. Autoriaus nuotrauka Europos Parlamento (EP) narys, buvęs Lietuvos premjeras Andrius Kubilius neabejoja, kad karą Ukraina laimės, ir pabrėžia, kad pastarieji įvykiai Ukrainoje labai pakeitė ir suvienijo pačią Europos Sąjungą, kuri po agresijos pradžios vasario 24-ąją labai greitai ėmėsi atsakomųjų veiksmų. A. Kubilius, kuris yra EP Užsienio reikalų bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetų narys bei Europos Sąjungos ir Ukrainos parlamentinio asociacijos komiteto narys, nuolat dalyvauja įvairiose diskusijose apie padėtį Ukrainoje, keletą kartų lankėsi toje šalyje po Rusijos invazijos pradžios. Prasidėjus karui Ukrainoje EP buvo įkurta „United for Ukraine“ („Susivieniję dėl Ukrainos“) ...
 • Kas kiek laiko būtina valyti namų kilimus?

  2022-11-23Kas kiek laiko būtina valyti namų kilimus?
  Kilimus žmonės naudojo nuo neatmenamų laikų, jie suteikia šilumos, komforto, malonių lytėjimo pojūčių, o šiuolaikiniame interjere jie taip pat yra svarbi dizaino detalė. Atrodytų, tik privalumai. Tačiau netinkamai prižiūrint ar nesirūpinant pūkuotomis grindimis „draugas” gali tapti priešu. Kaip dažnai reikia valyti ir plauti kilimus namuose? Kodėl jums reikia kilimų valymo Poreikis valyti ir plauti kilimą pirmiausia kyla dėl to, kad jame kaupiasi dulkės, purvas, žmonių ir gyvūnų plaukai. Visa tai galiausiai prasiskverbia giliau į kilimo pagrindą ir tampa puikia terpe veistis dulkių erkutėms ir mikrobams. Mikroorganizmų atliekos pakyla į orą ir patenka į žmogaus kvėpavimo takus. Dėl to dažnai išsivysto alergija ir ...
 • „Ieškau dar nepapasakotų istorijų“

  2022-11-23„Ieškau dar nepapasakotų istorijų“
  „Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena – yra tiek pat svarbi kiek Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir Liepos 6-oji. Didžiuojuosi Lietuvos kariuomene, man garbė dėvėti jos uniformą ir Trispalvę ant dešinio peties“, – sako Lietuvos kariuomenės vyresnioji seržantė specialistė Ieva Budzeikaitė, fotografijomis „rašanti“ Lietuvos kariuomenės metraštį. Ieva šiemet apdovanota konkurso „Lietuvos spaudos fotografija“ Kolegų prizu. 32-iejų fotografė, jei nebūtų tokia kukli, galėtų pasigirti daugybe nominacijų ir laimėjimų, taip pat dalyvavimu parodose. Ieva Budzeikaitė – Lietuvos kariuomenės metraštininkė. Nuotraukos iš asmeninio Ievos Budzeikaitės archyvo Pradėdama pokalbį su Ieva, paklausiau, kuri nominacija jai yra svarbiausia? – Visos nominacijos ir laimėjimai yra svarbūs. Kaip bebūtų ...
 • Kvietiškio dvaro magazinas bus paverstas turizmo traukos objektu

  2022-11-23Kvietiškio dvaro magazinas bus paverstas turizmo traukos objektu
  Marijampolės istorijoje svarbų vaidmenį suvaidino Kvietiškio dvaras, kuriame gyveno miesto įkūrėja laikoma grafienė Pranciška Butlerienė su šeima. Dvaro statybos metais laikomi 1717-ieji, vėliau dvaras nuolat plėtėsi. Šiuo metu istorinę, architektūrinę ir kultūrinę reikšmę turi išlikę mediniai dvaro rūmai, kur įrengti butai, pieninė, sandėlis su rūsiu, kluonas, prižiūrėtojo ir kumečių gyvenamieji namai. Magazinas neblogai išsilaikė iki mūsų dienų. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Magazinas neblogai išsilaikęs Vienas iš vertingiausių išlikusių pastatų – buvęs grūdų sandėlis su rūsiu, vadinamas magazinu. Iš arabų kalbos kilęs žodis „magazinas“ reiškia sandėlį, istorinį statinį, kuriame buvo įrengtas atsarginis javų sandėlis su kaupiamomis sunkmečiui – bado ir nederliaus atveju – grūdų ...
 • Buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė: „Dėl Suvalkų koridoriaus nerimo dabar mažiau“

  2022-11-23Buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė: „Dėl Suvalkų koridoriaus nerimo dabar mažiau“
  Apie Suvalkų koridorių ir su juo susijusias aktualijas Europos Parlamente kalbėjomės su buvusia krašto apsaugos ministre (2008–2012), europarlamentare, saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė. Buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė teigia, kad dabar dėl mūsų regiono saugumo ji jaučiasi gerokai ramesnė, nei tuomet, kai ėjo ministrės pareigas. Autoriaus nuotrauka – Jums turbūt teko girdėti, kad prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje buvo atkreiptas dėmesys į Suvalkų koridorių kaip galimai pažeidžiamą vietą, ji net buvo žiniasklaidoje pavadinta pavojingiausia vieta žemėje. Kokia jūsų nuomonė apie tai? – Man ši tema žinoma jau labai seniai ir pakankamai gerai. Pamenu, kaip ruošiantis mums stoti į NATO jau ...
 • Įdomiausias – istorinis paveldas

  2022-11-23Įdomiausias – istorinis paveldas
  Pastate išlikę nemažai autentiškų detalių. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šį istorinį pastatą tyrinėjo, jį aprašė ir savo vertinimus pateikė architektė Dalia Laurinaitienė. Pasak jos, tikėtina, kad Butleriai Kvietiškio dvare gyvendavo tik vasarą, o kitu metų laiku palikdavo rezidenciją, nes šis dvaras buvo įsteigtas tik ūkiniais ir verslo tikslais. Tai liudija ir faktas, kad dvaro rūmai, palyginti su ūkiniais dvaro pastatais, atrodo gana kukliai. Dvaro įkūrėjas Morkus Antanas Butleris buvo novatoriškas šeimininkas, modernizavęs žemės ūkio ir iškirsto miško gabenimo verslą – turėjo 9 būdas (taip buvo vadinamos medžių kirtimo ir apdirbimo dirbtuvės). 1738 m. dvaro inventorizacijos akte išvardinta, kiek ir kokių kultūrų buvo sėjama ...
 • Organizacijai „Blue/Yellow“ – Europos piliečio apdovanojimas

  2022-11-23Organizacijai „Blue/Yellow“ – Europos piliečio apdovanojimas
  Už paramą Ukrainai EP viceprezidentė D. Charanzova (viduryje) apdovanojimą įteikė J. Omanui ir Ž. Bliumenzonaitei. Autoriaus nuotraukos Briuselyje lapkričio 8 dieną buvo surengta iškilminga Europos piliečio apdovanojimo ceremonija, kurios metu šis garbingas apdovanojimas įteiktas ir Ukrainos pasipriešinimą prieš Rusijos invaziją remiančiai Lietuvos organizacijai „Blue/Yellow“. Apdovanojimą atsiėmė šios organizacijos įkūrėjas Jonas Omanas (Jonas Ohman) ir jos koordinatorė Žemyna Bliumenzonaitė. – Jonas ir jo suburta komanda padarė milžinišką darbą pastaruosius aštuonerius metus tiekdama visokeriopą paramą ukrainiečių savanoriams, kovojantiems prieš rusų ir kolaborantų agresiją. Jono Omano iniciatyvos vertos didžiausios mūsų pagarbos ir dėkingumo, o „Blue/Yellow“ veikla yra bene ryškiausias europietiško solidarumo kovoje už laisvę ...
 • Geresni nagų klijų rezultatai – 3 patarimai

  2022-11-22Geresni nagų klijų rezultatai – 3 patarimai
  Tvarkingas manikiūras yra tai kas puošia rankas. Šiai dienai, dauguma manikiūrų galima atlikti ir namuose, tačiau norint, kad rezultatas laikytųsi kuo ilgesnį laiką, prieš atliekant bet kokią nagų procedūrą, svarbu pasirūpinti kokybiškomis priemonėmis bei žinoti keletą subtilybių, kurios užtikrins ilgaamžiškumą. Patarimas #1: Dirbtinio nago dydis Net ir kokybiškiausi nagų klijai nesilaikys tada, jeigu pasirinksite netinkamą dirbtinio nago dydį. Visų pirma, ruošiantis įsigyti dirbtinius nagus, išsirinkite sau labiausiai patinkančios spalvos (jeigu dirbtiniai nagai bus bespalviai, tuomet pasirinkite ir nagų laką su kuriuo galėsite padailinti naujus savo nagučius) bei formos. Jeigu nežinote savo tikslaus natūralių nagų dydžio, nesijaudinkite, dirbtinių nagų dėžutėje dažniausiai būna apie ...
 • „Beprotiška įtampa ir didžiulis malonumas“

  2022-11-19„Beprotiška įtampa ir didžiulis malonumas“
  Baigiamajame „Medynių“ koncerte pasirodžiusi grupė iš Portugalijos klausytojams sukėlė tikrą euforiją… Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Visą mėnesį kvietė medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“. Tarptautinis. Aštuntasis. Marijampolėje. Mums koncertuose viskas buvo miela ir sklandu. O iš tikrųjų? Apie tai (ir ne tik) kalbėjome su festivalio organizatoriumi (ir dalyviu) Dariumi KLIŠIU. – Iš šalies žvelgiant atrodė, kad viskas buvo sklandu ir paprasta… – Kai 2015 metais pradėjome organizuoti „Medynes“, po kiek­vieno festivalio sakydavau, kad „tai – lyg amžinai mirštantis, bet labai mylimas vaikas“. Paaiškinsiu: kaip organizatorius niekada nežinau, ar viskas pavyks, nepaisant to, kad kiekviena akimirka apgalvota ir konkrečiai suplanuota. Visada veikia atsitiktinumo faktorius. Sakykime: kažkas, ...
 • Plutiškes papuošė skulptūra, įprasminanti miestelio įkūrimo legendą

  2022-11-19Plutiškes papuošė skulptūra, įprasminanti miestelio įkūrimo legendą
  Naujoji skulptūra įamžino gyvenvietės įkūrimo legendą. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šių metų pavasarį Savivaldybės administracija pakvietė visų seniūnijų gyventojus aktyviai dalyvauti teikiant idėjas infrastruktūriniams projektams įgyvendinti. Projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslas – skatinti gyventojų iniciatyvą, įsitraukimą į gyvenamosios aplinkos kūrimą ir pagyvinimą, skatinti diskusijas gyvenamosios aplinkos gerinimo tema. Reikalavimus atitikusius projektus Savivaldybė finansavo ir įgyvendino. Vienos idėjos projekto kaštai, finansuojami Savivaldybės, galėjo siekti iki 5 tūkstančių eurų. Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų gyventojai gana aktyviai dalyvavo kvietime siūlyti savo idėjas. Iš viso įgyvendinimui buvo atrinkti penki projektai: Kazlų Rūdos seniūnijoje įgyvendinami du, o Plutiškių, Jankų ir Antanavo seniūnijose – po vieną projektą. ...
 • Kodėl mano automobilis ūžia?

  2022-11-18Kodėl mano automobilis ūžia?
  Galbūt visai neseniai jūsų automobilis pradėjo skleisti pašalinius garsus, o gal tiesiog persėdę iš kito, tvarkingo automobilio supratote, kad jūsų automobilis neįprastai ūžia? Automobiliuose yra daug besisukančių, slankiojančių ir kitokius pasikartojančius judesius atliekančių detalių. Net ir nepriekaištingai prižiūrimuose automobiliuose visos detalės, anksčiau ar vėliau, susidėvi, todėl labai svarbu atpažinti automobilio siunčiamus signalus ir tinkamai į juos reaguoti. Ūžimas gali įspėti apie keletą gedimų, kartais labai brangių. Kviečiame sužinoti ir atsiminti šias dažniausiai pasitaikančias priežastis, dėl ko jūsų automobilis gali ūžti. Nusidėvėjęs rato guolis Šalia kiekvieno automobilio rato yra guolis, kuris ir leidžia ratams suktis dideliu greičiu. Įprastai guolio viduje, apsupti specialaus tepalo, ...
 • Kasmet daugėja CD sergančių vaikų

  2022-11-16Kasmet daugėja CD sergančių vaikų
  Lietuvoje kasmet I tipo cukriniu diabetu (CD) suserga apie 100 vaikų – nuo kūdikių iki 18-mečių. Liga prasideda labai greitai ir jos neatpažinti neįmanoma. Padidėja troškulys, padažnėja šlapinimasis, apetitas padidėja, bet svoris krenta, atsiranda ypatingas silpnumas, nuovargis, neįprastas dirglumas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, odos niežėjimas. Pajutus tai tuoj pat reikia kreiptis į medikus. Išgirsta CD diagnozė šokiruoja vaikus, didžiulė atsakomybė užgula ir jų tėvus, kurie turi išmokti su šia liga susigyventi patys ir paruošti gyvenimui savo vaiką. Diagnozė buvo netikėta Kiekvienas jutiklis yra su automatiniu aplikatoriumi. Su CD diagnoze sūnui Tomui Blažiulionių šeima susidūrė prieš 6-erius metus. – Tai buvo netikėta, ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.