Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba

Besikalbant su Marijonų gimnazijos moksleiviais dvyliktoku Šarūnu ir vienuoliktoke Ieva Šalinskais, kaip kūrybiškumas, fantazija padeda gyventi, iškęsti nepatogumus ar sunkumus, pasirodė, kad šioje šeimoje kūrybingi visi trys vaikai – taip pat ir sesutė Agnė.

„Viską darau iš širdies“

Vienuoliktokė Ieva Šalinskaitė, kaip pabrėžė jos brolis Šarūnas, labai kukli, nelinkusi pervertinti savo gebėjimų. Ji nenorėjo pripažinti, kad yra kūrybiška, nors pasirodė, kad rašo puikius rašinius. „Nelaikau savęs kūrybišku žmogumi, labiau esu tiksliukė, o ne humanitarė“, – sakė ji.

Prieš keletą metų, mokytojai pastebėjus jos gabumus ir pasiūlius parašyti rašinį konkursui, Ieva ėmė domėtis partizano Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir kova. Prisimena, kad rašyti nebuvo lengva, teko pasikankinti, pasukti galvą, sako, mąstė net vaikščiodama po mišką, nes gamta ją nuteikia kūrybiškai. Mergina pasakoja norėjusi atiduoti duoklę tėvynei, išreikšti tą patriotizmą, kurį jaučia. Ievą stip­riai paveikė partizano gyvenimo ir kovos istorija, o dar įkvėpė ir jos pačios senelių tremtinių Antano ir Irenos prisiminimai, pasakojimai apie jų kančias tremtyje.

Jie anūkei yra autoritetas, nes domisi politika, supratingi, išmintingi, neverkšlenantys dėl sunkumų, Ievos žodžiais tariant, tokie žmonės, kokie ir turėtų būti tikri lietuviai. Mergina visas mintis ir patirtis sudėjo į rašinėlį ir mokinių esė konkurse „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“ laimėjo II vietą, o vėliau dar išsiuntė tą rašinį į kitą konkursą, rengiamą JAV lietuvio Juozo Gied­raičio Lietuvos moksleivių fondo, ir laimėjo pirmą vietą.

Juozo Lukšos-Daumanto žmona Nijolė perskaitė rašinį ir atsiuntė Ievai padėkos laišką iš JAV, kur gyvena, dar pridėdama ir 25 dolerius. Ji labai gyrė rašinį, negalėdama atsidžiaugti, kad yra Lietuvoje dar tokio jaunimo, kuris nepamiršta vertybių. Rašė, kaip ją sujaudino Ievos rašinys.

– Viską darau iš širdies, nebijau parodyti jausmų, kalbėti apie svarbius gyvenimo dalykus, o ne vien kažkokią tuštybę. Nebijau pasirodyti jautri, nors man atrodo, kad mano bendraamžiai dažnai bijo parodyti tikruosius jausmus. Aš tikiu, kad gyvenimas per trumpas kažko bijoti. Mane visada domino šiek tiek kitokie dalykai nei visus, aš ieškau gyvenimo prasmės, – sako mergina.

Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą.
Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

O rašyti jai sekasi, moka rišliai dėstyti mintis, nors skaito sakė nedaug, tik neseniai ėmė daugiau skaityti grožinės literatūros. Pasak jos, tėtė ir mama raštingi, gerai valdo žodį. Tėtė yra pasakojęs, kad jo mokykliniai rašiniai net pravirkdydavo mokytoją. „Mes turime daug minčių, daug ką pasakyti. Visur ieškome prasmės, gal tai ir skatina rašyti, aiškintis, gilintis į įvairius dalykus“, – svarstė ji.

Ieva prisimena, kad po senelio Juozo mirties prieš kelerius metus pajuto stiprų impulsą stengtis gerai mokytis – jis labai vertino mokslą. Atsirado ne tik įkvėpimas mokytis, stengtis, bet ir atradimo, pažinimo džiaugsmas. Įdomiausia jai gamtos mokslai, biologija. Pernai dalyvavo ir biologijos olimpiados savivaldybės ture, kur užėmė antrą vietą.

Per karantiną Ievai nebuvo labai blogai, net pagerėjo pažymiai, nes labiau susikaupė būdama viena, nesidairydama į kitus, kaip kam sekasi, o viską, kas užduota, atlikdama kuo stropiau. Netrūko jai ir bendravimo, mat buvo pas senelius Antaną ir Ireną, su jais įdomu pasikalbėti, nes turi daug išminties, gyvenimo patyrimo.

Ieva pasakoja, kad iš mamos gydytojos gauna daug žinių apie žmogaus organizmą, sveikatos puoselėjimą. Tos žinios jai padeda geriau suprasti įvairius procesus, praverčia praktiniame gyvenime, pavyzdžiui, kaip sveikiau maitintis, kas sveikatai naudinga, o kas ne.

Ievai atrodo, kad kūrybingi žmonės daugiau vadovaujasi jausmais, o jos atveju, kaip pati teigia, dažniausiai laimi protas. Visgi menai jai artimi, ji labai mėgsta dainuoti, keletą metų lanko solo dainavimo pamokas Meno mokykloje. Nors mergina nelaiko savęs labai kūrybinga, bet prisipažįsta, kad neretai kyla noras ir kurti dainas, tik stinga žinių, nemoka ir užrašyti melodijų. Ji ir šiaip yra aktyvi, daug visko veikia: žaidžia krepšinį, dalyvauja Jaunųjų konservatorių lygos veikloje, savanoriauja ligoninėje, lankosi šaulių, skautų organizacijų renginiuose. Taigi patirčių ir įkvėpimo gyvenimui turi daug.

Kūrė filmukus

Šarūnas Šalinskas niekaip nesutinka, kad sesė Ieva mažiau kūrybinga. „Taigi mes visi per karantiną rimtai užsiėmėme kūryba – kūrėme filmukus, įrašėme dainas.“
Per karantiną, pasak Šarūno, buvo liūdna, taigi nutarė pasilinksminti kurdami parodiją grupės „The Roop“ garsiajai eurovizinei dainai „On fire“. Ieva šiai parodijai sukūrė tekstą, o tai, pasak jos, buvo lengva. Ji buvo ir pagrindinė vokalistė, bet dainavo ir brolis, o nusifilmavo visi trys ir įrašė viską neturėdamas jokios brangios įrangos. Filmuką „Youtube“ peržiūrėjo apie pusantro tūkstančio žiūrovų. Daug draugų jį pagyrė, tai motyvavo sukurti ir kitą videokūrinį.

Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.
Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.

Jį sukūrė prasidėjus karui Ukrainoje. Karas juos labai sujaudino, norėjosi išreikšti savo požiūrį ir nuotaiką. Tai ir buvo užtaisas kūrybai. Šį kartą labai aiškiai išdėstė savo smerkiamą požiūrį į Rusijos veiksmus Ukrainoje perdainuodami Džiamalos dainą „1944“, sukurdami jos perdirbinį (koverį). Tekstas buvo anglų kalba, patys sumontavo vaizdą, panaudodami savo nufilmuotus kadrus ir šiek tiek pridėjo iš interneto. Pasak jų, atgaivino dainą, per ją perteikdami savo požiūrį į karą. Šalinskai sako norėję taip parodyti Ukrainai palaikymą, nes vaikai negali nei paremti finansiškai, nei kaip kitaip padėti, taigi nutarė sukurti palaikantį filmuką.

Sesė Agnė, Rygiškių Jono gimnazijos devintokė, ne tik nusifilmavo, bet ir atliko didelį darbą sumontuodama vaizdo įrašus. Pasak Šarūno, tai nėra lengva, nes reikia nemenkų įgūdžių ir nemažai laiko. Agnei patinka dirbti kompiuteriu ir ji tai neblogai išmano.

Išleido poezijos knygelę

Šarūnas save laiko kūrybiško mąstymo žmogumi. Jam neretai galvoje kirba įvairiausios idėjos, mintys, ką galėtų sukurti ar nuveikti.

Taip gimė ir knygos idėja, o tai buvo užpernai rudenį per karantiną. Viešėjo pas močiutę, ten buvo ramu, kilo kūrybinių minčių, gimė ne vienas eilėraštis. Šarūnas sako, kad rudenį jį apima melancholiška nuotaika, liūdesys, slogumas, rudenį išsilaisvina siela. Taip ir kilo noras palinksminti save, pajuokauti, į liūdnus dalykus pažiūrėti su humoru. Kai imasi rašyti, Šarūnui tai būna lyg meditacija. Jis senokai rašo dienoraščius, o tada rudenį kilo mintis ir paeiliuoti. Mintys eilėraščiams dėliojosi neblogai, atėjo įkvėpimas, posmai gimė greitai ir lengvai.

O išleisti eilėraščių knygelę paskatino mamos bendradarbis, paskaitinėjęs jo eilėraščių ir išprovokavęs klausdamas, kada gi išeis knyga? Vaikinas pamanė, o kodėl gi ne, ir ėmė ieškoti leidyklos. Knygos maketą sukūrė pats, tekstą redagavo irgi pats per šios vasaros atostogas: kai kiti tuo metu deginosi pajūry, jis plušėjo.

Leidyklą Vilniuje parekomendavo mamos pažįstama poetė Sandra Petraškaitė-Pabst. Pirmą Šarūno poezijos rinkinį išleisti padėjo močiutė – parėmė finansiškai. Poezijos rinkinėlis „Juoko poezija“ (25 eilėraščiai) išspausdintas 100 egzempliorių tiražu ir jau ketvirtį jo autorius išpardavė gerbėjams.
„Juoko poezija“ – taip autorius sugalvojo pavadinti, nes eilės humoristinės, sarkastiškos, ironiškos. Yra jose ir juoda, ir balta. Pesimizmą Šarūnas pabandė paversti optimizmu. O per karantiną optimizmo stigo.

Draugai gyrė vaikino eiles, noriai reklamavo vieni kitiems. Šeimos nariai irgi įvertino gerai, juos pralinksmino eilėraščiai, o autorius to ir siekė – juoktis sunkiose situacijose. „Perskaitę knygelę pasijusite ramesni, mąstysite pozityviau“, – taip rašo autorius pratarmėje. Idėjos eilėms jam sakė kylančios iš kasdieniškų dalykų, o gabumai eiliuoti, pasak Šarūno, ko gero, yra įgimti. „Knyga“, „Hobis“, „Alkis“, „Maistas“ – eilėraščių pavadinimai kasdieniški, paprasti. Kitų poetų kūryba vaikinas dar nelabai domisi. Jam patinka romanai. Didžiausią įspūdį palikęs neseniai skaitytas Džeko Londono „Smokas Belju“.

Šarūnas jau šiemet baigia gimnaziją, bet dar nėra tvirtai nusprendęs, kokį kelią rinktis: gal bus kineziterapuetas, gal treneris – nes domisi sportu, pats sportuoja. Vaikinas sako esąs lankstus žmogus, domisi daug kuo. Grojo birbyne ir saksofonu, lankė Meno mokyklą. Labai gabus muzikai – priduria sesuo Ieva: „Turi puikią klausą, jam sekasi improvizuoti.“ Muzikoje jaučia pasitikėjimą savimi, gali per muziką išreikšti savo jausmus, tai jam lengvai pavyksta. Šią vasarą išmėgino naują patirtį – grojo saksofonu ant tilto Palangoje, įveikė savo baimę pasirodyti viešai ir dar užsidirbo pinigų.

Dar Šarūnas domisi finansais, verslo teorijomis, karyba, net dalyvavo kariškių rengtoje stovykloje. Vaikinas mano, kad kiekvienas vyras turi kažkiek išmanyti karo dalykus, nors karas niekam nepatinka. Šarūnas stengiasi kelti sau iššūkius ir juos įveikti – kad ir iššokti su parašiutu.
Brolį ir sesę vienija ir tai, kad abu yra religingi, myli gamtą.

Loreta AKELIENĖ

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas

  2023-03-20Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas
  Nuo kovo 13 dienos kino teatre „Spindulys“ veikia paroda „Visi skirtingi – visi lygūs“, parengta asociacijos „Suvalkijos saulytės“. Ši paroda skirta kasmet kovo 21-ąją minimai Dauno sindromo dienai. Paroda veiks iki kovo 31-osios. Dauno sindromą turintis kūdikis gali gimti bet kurioje šeimoje, nepriklausomai nuo geografinio regiono, rasės ar ekonominės padėties, bet mokslininkai yra nustatę, kad tikimybė susilaukti kūdikio su Dauno sindromu didėja proporcingai didėjant moters amžiui. Paroda kviečia priimti šiuos žmones tokius, kokie jie yra. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Pasaulinė statistika byloja, kad iš maždaug 700–800 gimusių kūdikių vienas turi Dauno sindromą. Skaičiai rodo, kad visame pasaulyje, kiekvienoje valstybėje žmonių su Dauno sindromu skaičius ...
 • Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?

  2023-03-18Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?
  Informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių inovacijų sričių specialistų poreikis šiandienos darbo rinkoje vis dar išgyvena augimą. Todėl pastaraisiais metais šalies universitetuose bei kolegijose didėja tiksliųjų mokslų populiarumas. Tačiau specialistai pažymi – norint tinkamai pasiruošti daugelio geidžiamai karjerai IT srityje, žinių ir praktikos įgyti verta dar mokyklos suole. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis, su informacinėmis ir ryšio technologijomis susijusių studijų pasirinkimas 2021 m. siekė 6,8 proc., pernai – 8,2 proc. Panašų augimą stebi ir šalies kolegijos. Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus dr. Valdo Jaskūno teigimu, pastaruosius trejetą metų moksleivių, besirenkančių tiksliuosius (t.y. fizinius, gyvybės, informatikos, inžinerijos, matematikos) mokslus universitete daugėja. 2020 m. jų buvo ...
 • Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme

  2023-03-16Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme
  Marijampolės kultūros centro Mažojoje salėje gražiu renginiu paminėtos Lietuvių kalbos dienos ir surengta paskaita „Lietuvininkų gyvenimo būdas ir tarmė“. Ji buvo skirta ir šiemet minimiems Klaipėdos krašto metams, nes sausį sukako 100 metų nuo to laiko, kai Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą buvo surengtos 2016 metais. Joms pasirinktas ypatingas laikotarpis tarp dviejų Lietuvai svarbių datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. Per tą laiką kasmet visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojama daugybė renginių, kurie prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina ...
 • 2023-ieji – Šventojo Juozapato metai

  2023-03-152023-ieji – Šventojo Juozapato metai
  Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. Kuo svarbus Rytų (graikų) apeigų katalikų Šventasis Juozapatas Lietuvai, kodėl mes jį gretiname su vieninteliu Lietuvos šventuoju karalaičiu Kazimieru? Juozapatas (Ivanas Gavrilovičius Kuncevičius) (1580–1623 11 12) – vienintelis ukrainietis, Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas), popiežiaus Urbono VIII 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, o popiežiaus Pijaus IX – 1867 m. – šventuoju; vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (1617 m.) įkūrėjų, šventumui brendęs Ukrainoje, Lietuvoje (čia gyveno 1596–1617 m.) ir Baltarusijoje. 1963 m. jo palaikai perlaidoti Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Šventasis Juozapatas ir ...
 • Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau

  2023-03-15Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau
  Įvertinus aplinkos ministerijos užsakytą analizę aiškėja, kad modernizuoti daugiabutį iki A energinio naudingumo klasės nėra taip brangu, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Bendros projekto išlaidos padidėja, bet nežymiai, o dėl renovacijos šilumos butuose prarandama net 8 kartus mažiau. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo „Tyrimas buvo atliktas siekiant išsklaidyti mitą, kad pasiekti aukštesnę energinio efektyvumo klasę – itin brangu, norėjome nešališkų ekspertų vertinimo ir įrodymų, jog A klasę pasiekti įmanoma ir jog tai finansiškai apsimoka. Jeigu imtume C klasės energinio efektyvumo pastatą kaip bazinį, gyventojams siekti B klasės yra 3 proc. brangiau, o A klasės – 23 proc. brangiau. Kalbant skaičiais, ...
 • Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą

  2023-03-13Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą
  Visai neseniai socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė žinutė apie Žuvinto biosferos rezervato miškus. Šią žinutę paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas ir tai pirmas atvejis, kai Lietuvai ir Žuvinto biosferos rezervate esančiai vertingais augalais garsėjančiai Buktos giriai netoli Marijampolės skirtas toks dėmesys. A. Pivoriūnas sako, kad žinia apie Buktos mišką ir moksleivių veiklą paplito po pasaulį. FSC GD/Mariaus Čepulio nuotrauka Šiek tiek daugiau nei minutę trunkančiame vaizdo įraše „Twitter“ informuojama apie tai, kad šioje girioje rasti 45 I pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių kapai, ir rodoma, kaip juos tvarko Liud-vinavo Kazio Borutos gimnazijos moksleiviai, jaunųjų miško bičiulių būrelio „Giliukai“ ...
 • Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms

  2023-03-13Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms
  Kiekvienos moters stalčiuose galima rasti skirtingų modelių bei storio pėdkelnių, kurios visada pasitarnauja, kuriant kasdieninius arba šventinius įvaizdžius. Ką turėtume žinoti apie šį funkcionalų kiekvienai moteriai privalomą aksesuarą? Nuo ko priklauso pėdkelnių tvirtumas? Pėdkelnių tvirtumas priklauso nuo to, kiek denų turi konkretus modelis. Pasak specialistų, moterys, kurios labai dažnai puošiasi sijonais ar suknelėmis, turėtų prioritetą teikti pėdkelnėms, kurių denų skaičius prasideda nuo 20. Kalbant apie minėto storio pėdkelnes, būtina paminėti, kad būtent 20 denų pėdkelnės yra vienas iš populiariausių pasirinkimų, nes tinkamai jas prižiūrint šios idealaus skaidrumo pėdkelnės tarnauja ilgai. Kokias pėdkelnes pasirinkti, norint itin plonų pėdkelnių? Moterims, kurios ieško pėdkelnių, kurias būtų komfortabilu ...
 • Apie paslaptingąją π – meno kalba

  2023-03-10Apie paslaptingąją π – meno kalba
  „Neįtikėtina“, „Kaip gražu ir subtilu“, „Kiek kantrybės turi ta menininkė“ – tokius ir panašius vertinimus buvo galima išgirsti Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje atidarant išties įspūdingą ir supratimą apie meną gerokai praplečiančią parodą mįslingu pavadinimu „Tuščių puslapių π“. O toji paslaptingoji π (Pi) – iracionalusis skaičius, kurio apytiksli reikšmė yra 3,1427. Šis skaičius yra konstanta – nekintantis dydis, plačiai naudojamas daugelyje geometrinių formulių. Kartu tai ir mistinis skaičius, kurio sekos pabaiga iki šių dienų dar nėra nustatyta. L. Kuisienė kuria originalius, daug darbo ir laiko reikalaujančius meno kūrinius. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Menininkę pristačiusi menotyrininkė Rasa Žukienė atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje ...
 • „O kur mano piliakalnis?“

  2023-03-10„O kur mano piliakalnis?“
  Tokį ar panašų klausimą neretai išgirsta Albertas Švenčionis, fotografijų parodos „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“ autorius. Dabar šią parodą galime aplankyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje (Vytauto g. 29). Jos atidaryme, skambant unikalioms dūdmaišių melodijoms (muzikavo Juozas Slaboda) dalyvavo autorius, pristatęs ir fotoalbumą „Būtsargiai“, išleistą 2021 metais. Jame 142 fotografijos – parodoje tiek, žinia, nesutalpinsi, tačiau pasigėrėti bent dalimi šio unikalaus Lietuvos paveldo, paieškoti „savojo“ piliakalnio yra puiki proga. Albertas Švenčionis sako, kad kartais stebuklingą akimirką (tą vienintelį kadrą) sugauna per trumputį laiką, saulei švystelėjus pro debesies plyšį, o kartais… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Kaunietis Albertas Švenčionis yra vyresniosios fotografų kartos ...
 • Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?

  2023-03-10Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?
  Sklindant žiniai, kad Lietuvoje kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros, įvardijama, kad šiuo laikotarpiu gyventojus gali kamuoti tokie simptomai kaip padidėjęs kraujospūdis, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, bendras silpnumas bei netgi lėtinių ligų paūmėjimas. Vaistininkė Elvyra Ramaškienė teigia, kad šiuos simptomus tikrai gali pajusti ne kiekvienas, o visgi su jais susidūrus svarbiausia pasirūpinti individualių simptomų malšinimu. Padidėjęs kraujospūdis Pakilus kraujospūdžiui, vaistininkė E. Ramaškienė pirmiausia skatina skirti laiko kvėpavimo pratimams, nes jie gali padėti greičiau sugrąžinti kraujo spaudimą į įprastas vėžes. „Daugiausiai dėmesio reikėtų skirti ilgam iškvėpimui. Pasistenkite kvėpuoti lėtesniais įkvėpimais ir iškvėpimais – įkvėpkite skaičiuojant iki trijų, o iškvėpkite suskaičiavę nuo vieno iki šešių. ...
 • KVIETIMAS: deklaravimo naujovės

  2023-03-08KVIETIMAS: deklaravimo naujovės
  Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojamuose nuotoliniuose informaciniuose seminaruose „2023 M. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ DEKLARAVIMAS“. Seminaruose bus pristatytos naujosios Žemės ūkio naudmenų deklaravimo taisyklės, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai, žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų ir ūkinių gyvūnų paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, tiesioginių išmokų bei paramos priemonių administravimo, patikrų atlikimo aktualijos. Seminaruose taip pat bus aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės, kurių paramos paraiškos teikiamos kartu su žemės ūkio naudmenų deklaracijomis. Seminarai vyks nuotoliniu būdu, naudojant bendravimo programinį įrankį „Microsoft Teams“. Prisijungimus prie seminarų rasite Žemės ūkio ministerijos Naujienų skiltyje ...
 • Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas

  2023-03-08Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas
  Daugiabučių namų renovacijos programą Lietuvoje administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) informuoja, kad nuo vasario 24 d. gyventojai gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Biudžete numatyta skirti 410 mln. eurų, paraiškoms nebus taikomas atrankos būdas, tačiau privaloma pasiekti A energinio efektyvumo klasę. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Atsižvelgiant į dabartines rinkos kainas, nebėra didelio skirtumo energinio naudingumo klasėms pasiekti, kai vykdomi senų daugiabučių renovacijos projektai. Tokias išvadas pateikė Aplinkos ministerijos užsakymu pernai atliktas tyrimas. Todėl planuojant valstybės paramos lėšas daugiabučių modernizacijos projektams finansuoti, Aplinkos ministerija nusprendė į naujausią kvietimą įtraukti pagrindinę sąlygą, kuri numato, kad pareiškėjai privalo pasiekti A energinio ...
 • Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?

  2023-03-08Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?
  Šiuolaikinei visuomenei vis labiau remiantis informacinėmis technologijomis (IT) bei skaitmeninėmis inovacijomis, IT specialybės darbo rinkoje tapo labiausiai geidžiamos ir atveriančios plačias karjeros perspektyvas. Kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ ir ugdymo ekspertai pažymi, kad kuo anksčiau moksleivių talentai šioje srityje pastebimi ir pradedami puoselėti, tuo geresnes galimybes jauni žmonės turi sėkmingai juos realizuoti. Šiemet pirmą kartą visoje Lietuvoje įgyvendinamame moksleivių „Nacionalinio IT iššūkio“ projekte dalyvaujančios Molėtų progimnazijos IT mokytoja Jurgita Kniaziukienė išskiria 3 pagrindinius ženklus, atskleidžiančius vaiko polinkį į technologijų ir kompiuterijos mokslus, ir pataria, kaip padėti ugdyti bei stiprinti IT specialybėms reikalingas vaiko savybes. Polinkis konstruoti ir kurti sekas Viena iš pagrindinių ...
 • Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas

  2023-03-06Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas
  Šis pirmadienis – atoslūgis po keletą mėnesių trukusios įtemptos rinkiminės kovos savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Įvardinti rinkimų laimėtojai ir pralaimėtojai, didžiausios sėkmės ir nesėkmės, apžvelgiamos tendencijos. Sekmadienio naktį nemiegojusių ir stebėjusių rinkiminės kovos rezultatus irgi buvo daug. „Suvalkiečio“ žurnalistai užsidarius rinkimų apylinkėms lankėsi partijų rinkimų štabuose, kur buvo laukiama rezultatų, ir kalbino į mero postus kandidatavusius politikus. Maždaug pusę dvylikos nakties tapo aišku, kad socdemai Marijampolėje pasiekė geriausių iki šiol rezultatų – meras Povilas Isoda buvo išrinktas jau pirmajame ture, o partija mandatų skaičių Taryboje pasididino nuo buvusių 12 praėjusiuose, 2019 metų, savivaldos rinkimuose iki 16, t. y. socialdemokratai ...
 • Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?

  2023-02-28Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?
  Bendrovėms mažinant elektros kainas vartotojai nori tuo pasinaudoti ir pasirinkti pigesnį variantą. Ar lengvai pavyksta pakeisti bendrovę arba mokėjimo planą? Atsakymo iš tiekėjo negavo – Prieš dvejus metus nepriklausomu elektros tiekėju buvome pasirinkę „Enefit Lietuva“ ir mokėjome už kilovatvalandę (kWh) 13 centų. Kai pernai rudenį reikėjo iš naujo rinktis, pasilikome pas tą patį tiekėją, tik rinkomės planą „Superžalias“. Nors kWh kaina buvo didesnė negu kitų tiekėjų, bet tada elektra sparčiai brango ir neatrodė, kad pigs. Be to, kaip ir visiems buvo taikoma kompensacija. Pasirašėme sutartį 7-eriems metams, mokėjome už kWh trisdešimt kelis centus ir neatrodė daug. Visgi dabar, kai elektros kaina krenta, ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.