Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Lenkijos žurnalistas įsitikinęs: „Reikia ne tik gesinti gaisrus“

Stanislavas Strasburgeris (Stanislaw Strasburger) – laisvai samdomas žurnalistas, rašytojas, kultūros vadybininkas. Gimė Lenkijos sostinėje Varšuvoje ir dabar gyvena tarp Berlyno, Varšuvos ir Viduržemio jūros miestų.

Jis rašo grožinę ir negrožinę prozą, komentarus ir esė lenkų bei vokiečių kalbomis. Pagrindinės Stanislavo temos – globalus judumas, daugiakultūriškumas, kolektyvinė atmintis ir #Eutopia – naujoji Europos Sąjungos vizija.

Žurnalisto straipsniai ne kartą buvo spausdinami Lenkijos dienraštyje „Rzeczpospolita“, Vokietijos laikraščiuose „Berliner Zeitung“, „Die Welt“ ir kituose, taip pat skelbti vokiečių radijuje. Straipsniai spausdinami ir leidiniuose arabų kalba, taip pat nuolat verčiami į kitas kalbas.

S. Strasburgeris ne kartą buvo įvairių knygų mugių, festivalių, kitų renginių svečias, taip pat dalyvavo savo tekstų skaitymuose su aktoriais ir muzikos atlikėjais Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Alžyre, Libane, Maroke, Egipte ir kitose šalyse. Jis taip pat aktyviai dirba kaip kultūros vadybininkas ir konsultantas, rengia įvairius kultūrinės atminties, daugiakultūriškumo projektus, taip pat verčia į lenkų kalbą vaikų literatūrą ir yra įvairių mokyklinių meno knygų bendraautorius. Kalba šešiomis kalbomis, tarp jų ispanų, arabų ir rusų.

Šiandien skaitytojų dėmesiui – „Suvalkiečio“ korespondento Algio Vaškevičiaus pokalbis su S. STRASBURGERIU apie Suvalkų koridorių, Lenkijos gyventojų ir valdžios nuotaikas, taip pat apie Europos ateitį.

Praėjusią vasarą S. Strasburgeris lankėsi Marijampolėje.
Praėjusią vasarą S. Strasburgeris lankėsi Marijampolėje. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Marijampolė – Lietuvos miestas, esantis pasienyje su Lenkija. Netoli nuo jo yra vadinamasis Suvalkų koridorius – vieta, kuri šiemet prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje buvo pavadinta pavojingiausia pasaulyje. Ką Lenkijos gyventojai galvoja apie šį koridorių, ar tarp lenkų yra nerimo ir baimės dėl šios vietos?

– Lenkijoje yra toks posakis, kad kur du lenkai, ten trys nuomonės. Man sunku pasakyti, ką galvoja trisdešimt septyni milijonai lenkų, bet kaip romanistas ir žurnalistas, nagrinėjantis naujosios Europos vizijos temas ir rašantis apie socialines ir politines problemas, tikrai matau tam tikrą įtampą.
Viena vertus, Varšuvos vyriausybė ir didžioji dauguma Lenkijos politinio elito reiškia solidarumą Kijevo atžvilgiu ir padeda jam kariniu būdu sprendžiant konfliktą. Į tai yra labai įsitraukusi ir visuomenė, kuri stengiasi padėti pabėgėliams iš Ukrainos. Kita vertus, atminimas apie Antrojo pasaulinio karo praradimus Lenkijoje yra itin ryškus.

Varšuvos istorinė politika yra orientuota į Lenkijos gyventojus kaip dviejų totalitarizmo režimų – hitlerizmo ir stalinizmo – aukas, o plačiąja prasme vyrauja patriotinės nuostatos, kurių pagrindinis elementas yra žmogaus gyvybės vertinimas kaip antraeilis dalykas, kai reikia ginti šalies nepriklausomybę. Tuo pat metu vietos lygmeniu suvokiama kaina, kurią reikia sumokėti už tokį patriotizmą. Lenkijoje turbūt nėra šeimos, kuri iki šiol neapraudotų per Antrąjį pasaulinį karą nužudytųjų aukų.

Šiandien pritarimas ginkluotai kovai, kaip politinio konflikto sprendimo įrankiui, prieštarauja lenkiškos ir europietiškos kolektyvinės sąmonės elementams, kurių esmė – „niekada daugiau karo“.

– Ar šią Suvalkų koridoriaus temą nagrinėja Lenkijos žinia­sklaida, ką apie tai sako šalies politikai?

– Pavojaus jausmas vadinamajame Suvalkų koridoriuje, taip pat ir kitose vietose yra ne tik karinės analizės, bet ir žmogiškų emocijų dalykas. Žiniasklaida ir politikai daro didžiulę įtaką formuojant tas emocijas. Šiame kontekste yra įdomi visuomenės nuomonės apklausa, kurią 2022 m. vasarą atliko Varšuvos universiteto žiniasklaidos tyrimų laboratorija. Jos rezultatai parodo, kad Palenkės vaivadijos, kurios teritorijoje ir yra Suvalkų koridorius, gyventojai patiria didžiausią baimę dėl savo ateities karo Ukrainoje kontekste.

Prieš prasidedant karui Ukrainoje žiniasklaida retai domėjosi Suvalkų kraštu. Vietovė buvo laikoma šalies šalčio poliumi, kuri patraukli gamta ir turizmu, bet gana skurdi ir apleista. Kai kuriems lenkams ji siejosi su tautinių mažumų klausimais ir puikiais tradicinės virtuvės patiekalais.

Terminas „Suvalkų koridorius“ prigijo karinėje terminologijoje, o dar prieš kelerius metus jis nebuvo vartojamas. Žiniasklaidos pranešimai apie NATO pratybas ir su jais susiję politikų pasisakymai plačiau supažindino visuomenę su šia vieta ir terminu.

Šiandien daugelis publikacijų apie Suvalkų koridorių man asmeniškai nepatinka, nes žurnalistai, dažnai iš užsienio šalių, nepažįstantys vietos sąlygų, pasikliaujantys vertėjais ir tarpininkais, sukuria kontrastų pilnus straipsnius, kuriuose iš vienos pusės – laukinė gamta, taikūs žmonės ir civilizacijos požiūriu šiek tiek apleistų vietovių atmosfera, o iš kitos – kraujo ištroškęs Putinas ir Vakarų lengvabūdiškumas, ignoruojantis „pavojingiausios vietos žemėje“ (citata iš Metju Karnitšingo (Matthew Karnitschnig) straipsnio „Politico“ leidinyje) egzistavimą. Tokie leidiniai man primena rytietiškus egzotiškų kraštų aprašymus ir tai žalingas požiūris, o ne tikrovės atspindys.

– Rusija planavo nutiesti greitkelį iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Suvalkus ir Geldapę – tokie planai buvo parengti dar 1993 metais, bet Lenkijos vyriausybė ir tuometis šalies prezidentas Aleksandras Kvašnevskis (Aleksander Kwasniewski) buvo prieš ir viešėdamas Maskvoje 2002 metais pabrėžė, kad toks greitkelis nebus statomas. Ar jūs prisimenate tą laiką ir kaip vertinate tą sprendimą? Ar politikai ir visuomenė Lenkijoje apie tai diskutavo? Jūsų nuomone, koks buvo svarbiausias Lenkijos motyvas atsakant neigiamai Rusijai?

– 1993 metais aš buvau paauglys ir domėjausi buvusiąja Jugoslavija. Specialusis Jungtinių Tautų atstovas šiame konflikte buvo tuometis Lenkijos ministras pirmininkas Tadeušas Mazoveckis (Tadeusz Mazowiecki). Mane su juo siejo ypatingas ryšys, kitoks nei su prezidentais Lechu Valensa (Lech Wałęsa) ar A. Kvašnevskiu. Jo poziciją puikiai prisimenu – pagrindiniai politikos veikėjai, tarp jų ir vadinamosios didžiosios valstybės, ginklavo Balkanuose kovojančias partijas ir de facto nebuvo suinteresuotos nei karo užbaigimu, nei pagalba kenčiantiems žmonėms.

Išoriniai koridoriai lenkų kolektyvinėje atmintyje buvo dar nuo Lenkijos Liaudies Respublikos laikų. Dar mokykloje sužinojome apie Hitlerio reikalavimą sukurti koridorių, jungiantį Rytų Prūsiją su likusia Reicho dalimi. Šiandien analizuojant tuos įvykius vyrauja nuomonė, kad tai buvo provokacija, ir tada Varšuva atsisakė, tačiau manoma, kad Vokietija vis tiek vienu ar kitu pretekstu būtų puolusi Lenkiją.

Sakoma, kad istorija kartojasi. Viena vertus, nuo 1993 m. praėjo trisdešimt nekonfliktinių metų. Kita vertus, daugelis istorinių analogijų leidžia manyti, kad vienos valstybės siena, kurią padalino kitos valstybės, nėra nuolatinė.

Šiame kontekste iškyla sienų klausimas. Po Antrojo pasaulinio karo nustatytų sienų neliečiamumo dogma tiesiogiai prieštarauja tam, kad jas virš Europos gyventojų galvų nubrėžė pasaulio galingieji. Po Antrojo pasaulinio karo vyko daug etninių valymų. Kompaktiški regio­nai buvo suskirstyti į dalis, vykdytas nusavinimas ir plėšikavimas, sunaikintos šimtametės kaimyninio sugyvenimo tradicijos. Manau, kad nesprendžiant nesąžiningų sienų Europoje nustatymo ir su tuo susijusių problemų nepavyks žemyne pasiekti nuolatinės taikos.

– Praėjusią vasarą jūs kartu su savo kolega iš Prancūzijos „La Croix“ laikraščio aplankėte Lietuvos pasienio regioną, Druskininkus ir Marijampolę, domėjotės žmonių nuomonėmis apie esamą padėtį ir ką reiškia gyventi netoli Suvalkų koridoriaus. Marijampolėje jūs susitikote su Šaulių sąjungos nariais. Kokias išvadas padarėte?

– Pirmiausia pastebėjau įtampą tarp kasdienybės ir didžiosios politikos. Viena vertus, tai pasaulinės karinės grėsmės naratyvas, o kita vertus, kasdienybė, kurioje vyrauja baimė dėl artimiausios ateities elektros ir maisto kainų augimo kontekste, kuro trūkumas žiemai ar tiekimo grandinių sutrikimai. Po dvejų COVID-19 viruso metų, kai atrodė, kad blogiausia jau už nugaros, daugelis žmonių jaučiasi sutrikę ir išsigandę.

Vietos valdžios atstovai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje mums daug pasakojo apie tai, kad jų bendruomenės poreikiai beveik nepasiekia centrinės valdžios. Neveikianti biurokratija, nevykę demokratinio atstovavimo mechanizmai, neefektyvūs viešieji finansai, migracija ir ištisų regionų gyventojų mažėjimas dėl infrastruktūros trūkumo – tai didžiuliai iššūkiai. Prie to prisideda progresuojantis visuomenės senėjimas ir galiausiai pasenęs švietimas bei sveikatos apsauga.

– Koks jūsų asmeninis požiūris į Suvalkų koridorių? Ar tai išties tokia pavojinga vieta? Ar mes galime būti ramūs, kad pavojaus atveju sulauksime NATO gynybinio aljanso paramos?

– Kelių dešimtmečių santykinė taika Europoje buvo grindžiama dviejų konkuruojančių blokų egzistavimu ir vadinamąja jėgų pusiausvyra. Paprasčiau tariant, po Antrojo pasaulinio karo susiklosčiusios politinės sistemos ir sienos buvo pritaikytos šiai specifinei geopolitinei padėčiai.

Kai po 1989 metų įvyko radikalūs pokyčiai, gera kaimynystė ir taikus sambūvis Europoje tapo daug sudėtingesnis. Karai Balkanuose, regioninė įtampa Ispanijoje ir Italijoje, populistų sėkmė rinkimuose, Sakartvelas ir galiausiai karas Ukrainoje – tai tik keli pavyzdžiai. Dar blogiau yra Artimuosiuose Rytuose arba pietinėje Viduržemio jūros pusėje.

Po Europos nerimą keliančio neveiksnumo COVID-19 iššūkių akivaizdoje karas Ukrainoje yra tarsi dar vienas aliarmo signalas, o pokario tvarka nyksta mūsų akyse. Europos valstybės ir net Europos Sąjunga, kokia ji yra šiandien, sunkiai gali susidoroti su XXI amžiaus globalaus pasaulio iššūkiais ir dažnai vietoj piliečių gerovės sukelia kančias.

Norint atkurti taiką Europoje ir artimiausioje jos aplinkoje, reikia pradėti iš naujo. #EUtopia graikiškai reiškia gerą vietą ir prasideda nuo nepatogių klausimų – pavyzdžiui, apie Europos sienų, paženklintų Šaltojo karo jėgų valia, padėtį. #EUtopia – tai raginimas iš naujo derėtis dėl mūsų tvarkos ir drąsių, plačių socialinių diskusijų poreikis. Tai taip pat kreipimasis į politikus ne tik gesinti gaisrus ir valdyti baimę, bet ir drąsiai kurti geresnį pasaulį, rūpinantis jame gyvenančių žmonių gerove.

Algis VAŠKEVIČIUS

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas

  2023-03-20Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas
  Nuo kovo 13 dienos kino teatre „Spindulys“ veikia paroda „Visi skirtingi – visi lygūs“, parengta asociacijos „Suvalkijos saulytės“. Ši paroda skirta kasmet kovo 21-ąją minimai Dauno sindromo dienai. Paroda veiks iki kovo 31-osios. Dauno sindromą turintis kūdikis gali gimti bet kurioje šeimoje, nepriklausomai nuo geografinio regiono, rasės ar ekonominės padėties, bet mokslininkai yra nustatę, kad tikimybė susilaukti kūdikio su Dauno sindromu didėja proporcingai didėjant moters amžiui. Paroda kviečia priimti šiuos žmones tokius, kokie jie yra. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Pasaulinė statistika byloja, kad iš maždaug 700–800 gimusių kūdikių vienas turi Dauno sindromą. Skaičiai rodo, kad visame pasaulyje, kiekvienoje valstybėje žmonių su Dauno sindromu skaičius ...
 • Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?

  2023-03-18Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?
  Informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių inovacijų sričių specialistų poreikis šiandienos darbo rinkoje vis dar išgyvena augimą. Todėl pastaraisiais metais šalies universitetuose bei kolegijose didėja tiksliųjų mokslų populiarumas. Tačiau specialistai pažymi – norint tinkamai pasiruošti daugelio geidžiamai karjerai IT srityje, žinių ir praktikos įgyti verta dar mokyklos suole. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis, su informacinėmis ir ryšio technologijomis susijusių studijų pasirinkimas 2021 m. siekė 6,8 proc., pernai – 8,2 proc. Panašų augimą stebi ir šalies kolegijos. Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus dr. Valdo Jaskūno teigimu, pastaruosius trejetą metų moksleivių, besirenkančių tiksliuosius (t.y. fizinius, gyvybės, informatikos, inžinerijos, matematikos) mokslus universitete daugėja. 2020 m. jų buvo ...
 • Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme

  2023-03-16Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme
  Marijampolės kultūros centro Mažojoje salėje gražiu renginiu paminėtos Lietuvių kalbos dienos ir surengta paskaita „Lietuvininkų gyvenimo būdas ir tarmė“. Ji buvo skirta ir šiemet minimiems Klaipėdos krašto metams, nes sausį sukako 100 metų nuo to laiko, kai Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą buvo surengtos 2016 metais. Joms pasirinktas ypatingas laikotarpis tarp dviejų Lietuvai svarbių datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. Per tą laiką kasmet visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojama daugybė renginių, kurie prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina ...
 • 2023-ieji – Šventojo Juozapato metai

  2023-03-152023-ieji – Šventojo Juozapato metai
  Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. Kuo svarbus Rytų (graikų) apeigų katalikų Šventasis Juozapatas Lietuvai, kodėl mes jį gretiname su vieninteliu Lietuvos šventuoju karalaičiu Kazimieru? Juozapatas (Ivanas Gavrilovičius Kuncevičius) (1580–1623 11 12) – vienintelis ukrainietis, Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas), popiežiaus Urbono VIII 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, o popiežiaus Pijaus IX – 1867 m. – šventuoju; vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (1617 m.) įkūrėjų, šventumui brendęs Ukrainoje, Lietuvoje (čia gyveno 1596–1617 m.) ir Baltarusijoje. 1963 m. jo palaikai perlaidoti Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Šventasis Juozapatas ir ...
 • Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau

  2023-03-15Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau
  Įvertinus aplinkos ministerijos užsakytą analizę aiškėja, kad modernizuoti daugiabutį iki A energinio naudingumo klasės nėra taip brangu, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Bendros projekto išlaidos padidėja, bet nežymiai, o dėl renovacijos šilumos butuose prarandama net 8 kartus mažiau. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo „Tyrimas buvo atliktas siekiant išsklaidyti mitą, kad pasiekti aukštesnę energinio efektyvumo klasę – itin brangu, norėjome nešališkų ekspertų vertinimo ir įrodymų, jog A klasę pasiekti įmanoma ir jog tai finansiškai apsimoka. Jeigu imtume C klasės energinio efektyvumo pastatą kaip bazinį, gyventojams siekti B klasės yra 3 proc. brangiau, o A klasės – 23 proc. brangiau. Kalbant skaičiais, ...
 • Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą

  2023-03-13Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą
  Visai neseniai socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė žinutė apie Žuvinto biosferos rezervato miškus. Šią žinutę paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas ir tai pirmas atvejis, kai Lietuvai ir Žuvinto biosferos rezervate esančiai vertingais augalais garsėjančiai Buktos giriai netoli Marijampolės skirtas toks dėmesys. A. Pivoriūnas sako, kad žinia apie Buktos mišką ir moksleivių veiklą paplito po pasaulį. FSC GD/Mariaus Čepulio nuotrauka Šiek tiek daugiau nei minutę trunkančiame vaizdo įraše „Twitter“ informuojama apie tai, kad šioje girioje rasti 45 I pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių kapai, ir rodoma, kaip juos tvarko Liud-vinavo Kazio Borutos gimnazijos moksleiviai, jaunųjų miško bičiulių būrelio „Giliukai“ ...
 • Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms

  2023-03-13Pėdkelnės – funkcionalus aksesuaras dailiosios lyties atstovėms
  Kiekvienos moters stalčiuose galima rasti skirtingų modelių bei storio pėdkelnių, kurios visada pasitarnauja, kuriant kasdieninius arba šventinius įvaizdžius. Ką turėtume žinoti apie šį funkcionalų kiekvienai moteriai privalomą aksesuarą? Nuo ko priklauso pėdkelnių tvirtumas? Pėdkelnių tvirtumas priklauso nuo to, kiek denų turi konkretus modelis. Pasak specialistų, moterys, kurios labai dažnai puošiasi sijonais ar suknelėmis, turėtų prioritetą teikti pėdkelnėms, kurių denų skaičius prasideda nuo 20. Kalbant apie minėto storio pėdkelnes, būtina paminėti, kad būtent 20 denų pėdkelnės yra vienas iš populiariausių pasirinkimų, nes tinkamai jas prižiūrint šios idealaus skaidrumo pėdkelnės tarnauja ilgai. Kokias pėdkelnes pasirinkti, norint itin plonų pėdkelnių? Moterims, kurios ieško pėdkelnių, kurias būtų komfortabilu ...
 • Apie paslaptingąją π – meno kalba

  2023-03-10Apie paslaptingąją π – meno kalba
  „Neįtikėtina“, „Kaip gražu ir subtilu“, „Kiek kantrybės turi ta menininkė“ – tokius ir panašius vertinimus buvo galima išgirsti Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje atidarant išties įspūdingą ir supratimą apie meną gerokai praplečiančią parodą mįslingu pavadinimu „Tuščių puslapių π“. O toji paslaptingoji π (Pi) – iracionalusis skaičius, kurio apytiksli reikšmė yra 3,1427. Šis skaičius yra konstanta – nekintantis dydis, plačiai naudojamas daugelyje geometrinių formulių. Kartu tai ir mistinis skaičius, kurio sekos pabaiga iki šių dienų dar nėra nustatyta. L. Kuisienė kuria originalius, daug darbo ir laiko reikalaujančius meno kūrinius. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Menininkę pristačiusi menotyrininkė Rasa Žukienė atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje ...
 • „O kur mano piliakalnis?“

  2023-03-10„O kur mano piliakalnis?“
  Tokį ar panašų klausimą neretai išgirsta Albertas Švenčionis, fotografijų parodos „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“ autorius. Dabar šią parodą galime aplankyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje (Vytauto g. 29). Jos atidaryme, skambant unikalioms dūdmaišių melodijoms (muzikavo Juozas Slaboda) dalyvavo autorius, pristatęs ir fotoalbumą „Būtsargiai“, išleistą 2021 metais. Jame 142 fotografijos – parodoje tiek, žinia, nesutalpinsi, tačiau pasigėrėti bent dalimi šio unikalaus Lietuvos paveldo, paieškoti „savojo“ piliakalnio yra puiki proga. Albertas Švenčionis sako, kad kartais stebuklingą akimirką (tą vienintelį kadrą) sugauna per trumputį laiką, saulei švystelėjus pro debesies plyšį, o kartais… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Kaunietis Albertas Švenčionis yra vyresniosios fotografų kartos ...
 • Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?

  2023-03-10Kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros: ar galime pasirūpinti savo sveikata?
  Sklindant žiniai, kad Lietuvoje kovo mėnesį siautėja geomagnetinės audros, įvardijama, kad šiuo laikotarpiu gyventojus gali kamuoti tokie simptomai kaip padidėjęs kraujospūdis, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, bendras silpnumas bei netgi lėtinių ligų paūmėjimas. Vaistininkė Elvyra Ramaškienė teigia, kad šiuos simptomus tikrai gali pajusti ne kiekvienas, o visgi su jais susidūrus svarbiausia pasirūpinti individualių simptomų malšinimu. Padidėjęs kraujospūdis Pakilus kraujospūdžiui, vaistininkė E. Ramaškienė pirmiausia skatina skirti laiko kvėpavimo pratimams, nes jie gali padėti greičiau sugrąžinti kraujo spaudimą į įprastas vėžes. „Daugiausiai dėmesio reikėtų skirti ilgam iškvėpimui. Pasistenkite kvėpuoti lėtesniais įkvėpimais ir iškvėpimais – įkvėpkite skaičiuojant iki trijų, o iškvėpkite suskaičiavę nuo vieno iki šešių. ...
 • KVIETIMAS: deklaravimo naujovės

  2023-03-08KVIETIMAS: deklaravimo naujovės
  Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojamuose nuotoliniuose informaciniuose seminaruose „2023 M. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ DEKLARAVIMAS“. Seminaruose bus pristatytos naujosios Žemės ūkio naudmenų deklaravimo taisyklės, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai, žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų ir ūkinių gyvūnų paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, tiesioginių išmokų bei paramos priemonių administravimo, patikrų atlikimo aktualijos. Seminaruose taip pat bus aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės, kurių paramos paraiškos teikiamos kartu su žemės ūkio naudmenų deklaracijomis. Seminarai vyks nuotoliniu būdu, naudojant bendravimo programinį įrankį „Microsoft Teams“. Prisijungimus prie seminarų rasite Žemės ūkio ministerijos Naujienų skiltyje ...
 • Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas

  2023-03-08Sąskaitas už šildymą galima sutaupyti renovavus daugiabutį. Paskelbtas kvietimas
  Daugiabučių namų renovacijos programą Lietuvoje administruojanti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) informuoja, kad nuo vasario 24 d. gyventojai gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Biudžete numatyta skirti 410 mln. eurų, paraiškoms nebus taikomas atrankos būdas, tačiau privaloma pasiekti A energinio efektyvumo klasę. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Atsižvelgiant į dabartines rinkos kainas, nebėra didelio skirtumo energinio naudingumo klasėms pasiekti, kai vykdomi senų daugiabučių renovacijos projektai. Tokias išvadas pateikė Aplinkos ministerijos užsakymu pernai atliktas tyrimas. Todėl planuojant valstybės paramos lėšas daugiabučių modernizacijos projektams finansuoti, Aplinkos ministerija nusprendė į naujausią kvietimą įtraukti pagrindinę sąlygą, kuri numato, kad pareiškėjai privalo pasiekti A energinio ...
 • Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?

  2023-03-08Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?
  Šiuolaikinei visuomenei vis labiau remiantis informacinėmis technologijomis (IT) bei skaitmeninėmis inovacijomis, IT specialybės darbo rinkoje tapo labiausiai geidžiamos ir atveriančios plačias karjeros perspektyvas. Kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ ir ugdymo ekspertai pažymi, kad kuo anksčiau moksleivių talentai šioje srityje pastebimi ir pradedami puoselėti, tuo geresnes galimybes jauni žmonės turi sėkmingai juos realizuoti. Šiemet pirmą kartą visoje Lietuvoje įgyvendinamame moksleivių „Nacionalinio IT iššūkio“ projekte dalyvaujančios Molėtų progimnazijos IT mokytoja Jurgita Kniaziukienė išskiria 3 pagrindinius ženklus, atskleidžiančius vaiko polinkį į technologijų ir kompiuterijos mokslus, ir pataria, kaip padėti ugdyti bei stiprinti IT specialybėms reikalingas vaiko savybes. Polinkis konstruoti ir kurti sekas Viena iš pagrindinių ...
 • Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas

  2023-03-06Rinkimų naktis Marijampolėje: vienuose štabuose džiaugsmas, kituose – nusivylimas
  Šis pirmadienis – atoslūgis po keletą mėnesių trukusios įtemptos rinkiminės kovos savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Įvardinti rinkimų laimėtojai ir pralaimėtojai, didžiausios sėkmės ir nesėkmės, apžvelgiamos tendencijos. Sekmadienio naktį nemiegojusių ir stebėjusių rinkiminės kovos rezultatus irgi buvo daug. „Suvalkiečio“ žurnalistai užsidarius rinkimų apylinkėms lankėsi partijų rinkimų štabuose, kur buvo laukiama rezultatų, ir kalbino į mero postus kandidatavusius politikus. Maždaug pusę dvylikos nakties tapo aišku, kad socdemai Marijampolėje pasiekė geriausių iki šiol rezultatų – meras Povilas Isoda buvo išrinktas jau pirmajame ture, o partija mandatų skaičių Taryboje pasididino nuo buvusių 12 praėjusiuose, 2019 metų, savivaldos rinkimuose iki 16, t. y. socialdemokratai ...
 • Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?

  2023-02-28Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?
  Bendrovėms mažinant elektros kainas vartotojai nori tuo pasinaudoti ir pasirinkti pigesnį variantą. Ar lengvai pavyksta pakeisti bendrovę arba mokėjimo planą? Atsakymo iš tiekėjo negavo – Prieš dvejus metus nepriklausomu elektros tiekėju buvome pasirinkę „Enefit Lietuva“ ir mokėjome už kilovatvalandę (kWh) 13 centų. Kai pernai rudenį reikėjo iš naujo rinktis, pasilikome pas tą patį tiekėją, tik rinkomės planą „Superžalias“. Nors kWh kaina buvo didesnė negu kitų tiekėjų, bet tada elektra sparčiai brango ir neatrodė, kad pigs. Be to, kaip ir visiems buvo taikoma kompensacija. Pasirašėme sutartį 7-eriems metams, mokėjome už kWh trisdešimt kelis centus ir neatrodė daug. Visgi dabar, kai elektros kaina krenta, ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.