Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Šis ruožas reikalauja didesnio dėmesio

– Valstybė turi ruoštis, kol dar turime tam laiko, nes nieko neveikimo laikotarpis pasibaigė. Juk nesinori pradėti mokytis, kai jau viskas bus prasidėję. Nors kai kurie politikai sakė, kad mums jokių grėsmių nėra, kai iki vasario 24-osios įvykių Ukrainoje buvo likusios vos kelios savaitės. Ko vertas toks aklas politikas? O jei jam naudinga taip sakyti, tai dar baisiau – jis spekuliuoja šalies saugumu dėl savo politinių tikslų, – taip kalbėjo atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius duodamas interviu „Suvalkiečiui“.

Taigi niekam nekyla abejonių, kad turime ruoštis ir, aišku, ruošiamės. Visgi skirtingi žmonės ir specialistai skirtingai supranta, kas svarbiau, kam reikia teikti pirmenybę šiame pasiruošime.

Yra mąstančių, kad būtina pasirūpinti įvairiomis užtvaromis, jeigu priešas imtų veržtis į šalį. Toks kontrmobilumo priemonių arba fortifikacijų tikslas – stabdyti priešo pajėgų judėjimą ar priversti skirti papildomų pajėgumų, laiko jas pašalinti. Dirbtinės kontrmobilumo priemonės – tai įvairūs inžineriniai įtvirtinimai, pavyzdžiui, prieštankiniai ežiai, pamatų blokai, ribojantys sunkiosios karinės technikos judėjimą, minų laukai, užminuoti tiltai, pralaidos ir kitos priemonės, kurios gali atnešti labai didelių nuostolių priešui, ir pan.

Apie visa tai ir kalbėjomės su marijampoliečiu atsargos pulkininku E. Vosyliumi.

Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Būtina ruošti visuomenę

E. Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs. Prie Šaulių sąjungos štabo yra įkurtas naujas Mokymo ir nekinetinių operacijų centras, į kurį jis buvo pakviestas dirbti metodininku. Pasirodo, kariniais terminais nekinetinės tai yra neginkluotos operacijos. „Labai ženkliai padaugėjo Šaulių sąjungos narių, ypač kaip prasidėjo aktyvi karo fazė. Kai kam atrodo, kad karas Ukrainoje prasidėjo vasarį, bet iš tiesų tai jis prasidėjo 2014 m., o dabar yra jo suaktyvėjusi fazė. Norinčiųjų prisijungti prie šaulių nemažėja, jų gretos gausėja, tad reikia dirbti, rengtis galimiems scenarijams, kol turime laiko. Būtinai reikia ruošti visuomenę“, – užtikrintai sakė E. Vosylius.

Ką parodė karas Ukrainoje, ogi tai, jog kariuomenė negali visų užduočių atlikti viena, jai būtina visuomenės parama ir pagalba. Yra daugybė užduočių, kurias turėtų atlikti kitos struktūros. Lietuvoje jau kuriami komendantiniai būriai savivaldybių administracijoms padėti vykdyti užduotis, susijusias su civiline sauga, administracinėmis ir apsaugos, diversinių grupių šalinimo užduotimis. Tas užduotis gali atlikti ir kariuomenė, bet jos pagrindinis uždavinys – fronte.

Tikėtina, kad ir mūsų šalyje invazijos atveju daug civilių norėtų įsitraukti, padėti kariuomenei. Tos užduotys, kurias jie galėtų atlikti, tai rūpinimasis infrastruktūra, jos atstatymu, pabėgėliais, šilumos ūkiu. Visu tuo rūpinasi ne kariuomenė, tam reikia ir technikos, ir žmogiškųjų pajėgų. Tai gali daryti civiliai, jeigu turi tam tikrų žinių. O dabar pats geriausias laikas tų žinių jiems suteikti.

– Visuomenės įsitraukimas – vienas iš svarbiausių veiksnių, stiprinančių mūsų valstybės saugumo architektūrą. Piliečiai pirmiausia turi pasidomėti, ką jie turėtų daryti ekstremalioje situacijoje. Svarbi žmogaus intencija – prisidėti. Jei jis bent pagalvoja, kaip turėtų elgtis nutikus kariniam konfliktui, tai jau pirmas žingsnis teisinga linkme.

Tada jam gimsta kažkoks veiksmų planas: galbūt kaupti resursus, susigalvoti atsitraukimo maršrutus, planuoti, kaip bendrauti su kitais šeimos nariais, ir pan. Jei negalvoja, valdžia jam visko nepasakys ir už jį nepadarys. Jei esi pilietis, tavo teisė – gintis ir pareiga ginti savo šalį. Ne įpareigojimas, o suteikta teisė gintis, – pabrėžė kariškis.

Apžvelgti plačią perspektyvą

Atsargos pulkininkas kalbėjo apie tai, kaip svarbu žmonėms matyti platesnį paveikslą tarsi žvilgsniu iš sraigtasparnio. Kiek­vienas tokiu atveju pamatys tą siaurą lopinėlį, 90 km ruožą tarp Rusijos Kaliningrado srities ir Baltarusijos, kuriame esame mes. Turint omenyje Baltarusijos padėtį, kuri faktiškai yra okupuota šalis, neturinti savo valios, o jos vadovas Lukašenka tik marionetė, vykdytojas, kuris, kai nebereikės, nebus naudingas, gali būti pašalintas.

O Baltarusijoje stovi dideli kariniai pajėgumai, tad turime suprasti, kad ši vieta – Suvalkų koridorius – reikalauja didesnio dėmesio. „Specialistai mato visą kontekstą, ne tik Lietuvą. Ir NATO atitinkamai dėliojasi savo pajėgumus, galvodami ir apie esančius Lenkijoje, ir mūsų, taip pat sąjungininkų dislokuotus pas mus. Viskas atidžiai planuojama nemąstant, kad Suvalkų koridorius yra kažkoks Achilo kulnas. Tiesiog vieta, kuri reikalauja papildomo dėmesio“, – sakė E. Vosylius.

Apie Suvalkų koridorių nuomonių yra įvairių, vieniems tai labai pavojinga vieta, kiti siūlo nesureikšminti, nekreipti ypatingo dėmesio. Iš tiesų į kiekvieną vietą reikia žiūrėti atsakingai, subalansuotai ir adekvačiai, nepuolant į kraštutinumus. E. Vosylius pabrėžė, kad Baltijos jūra po Suomijos ir Švedijos įstojimo į NATO taps vidine NATO jūra, tai – didžiulis privalumas.

Nereikėtų abejoti, ar NATO planuoja ir galvoja, ką reikėtų daryti invazijos atveju, ką darytų amerikiečiai, Lenkija, Latvija ir pan. Visas šis karinis paveikslas yra modeliuojamas, kuriamos simuliacijos, prognozuojant priešo galimus veiksmus ir pan. Taigi išvada: reikia budrumą išlaikyti, suprasti, kur gyvename, bet jokiu būdu nepanikuoti ir kuo rimčiausiai ruoštis įvairiems scenarijams.

Įsteigta komendantų institucija

Yra manančių, kad fiziniai įtvirtinimai pasienyje su Kaliningrado sritimi reikalingi, gal net būtini, kad užpuolimo atveju mums tai reikšmingai padėtų.

E. Vosylius vienareikšmio atsakymo neduoda, teigdamas, kad inžinerinės kliūtys, kontrmobilumo priemonės, stabdančios priešo judėjimą, aišku, turi atsirasti, o kokios – ar stacionarios, ar kitokios, čia jau kariniai planuotojai mato geriau.

Visgi reikia prisiminti, kad visos kliūtys, kurios iš anksto yra pastatomos, priešui suteikia galimybę taip pat iš anksto suplanuoti ir pasirengti jas apeiti. Tad arba dirbtinės kontrmobilumo priemonės turi būti pastatytos tokioje vietovėje, kad negalėtum jų apeiti, pavyzdžiui, dėl gamtinių kliūčių, tokių kaip ežeras, arba atsirasti netikėtai ir greitai, kaip minų užtvaros, kurios stabdytų priešą iš karto, neleidžiant pasiruošti iš anksto.

Pati kliūtis, jeigu ji neginama, greitai būna likviduojama. Tad nėra labai veiksminga. O jei yra ginama, pvz. netiesiogine artilerijos ugnimi, tai priešą, netikėtai sustojusį dėl kliūties, galima likviduoti. Ties kontrmobilumo priemone paprastai susikaupia daugiau priešo pajėgų, tada jas jau galima apšaudyti, o tam kliūtys ir statomos. Visgi fizinės užkardos yra tik viena iš priemonių laikinai sustabdyti priešą.

Su stacionarių inžinerinių įtvirtinimų išankstiniu statymu gali kilti įvairių keblumų. Pavyzdžiui, apkasams pasienyje gal tektų užimti ūkininkų žemę. Tilto sprogdinti irgi iš anksto negali, nes reikės judėti ir savai kariuomenei ar pabėgėliams. Taigi negali prisidaryti kliūčių ir paskui pats nuo jų kentėti. Kita vertus, nuolatinis objektas tampa žinomas priešui, juk šis taip pat planuoja, vykdo žvalgybą, negalima nuvertinti priešininko, kuris kliūtis apeiti ar sunaikinti taip pat ruošiasi.

Tos kliūtys, kurios atsiranda netikėtai, yra tikras priešo galvos skausmas. Minų užtvaros, užminuotas tiltas ar pralaida, iškastas griovys – tokioms netikėtoms kontrmobilumo priemonėms įrengti reikalingi kariuomenės inžineriniai pajėgumai, tačiau labai reikalinga ir visuomenės pagalba, nes kariuomenė neturi tiek ekskavatorių ar panašios technikos, kad sugebėtų suspėti visur, kur reikia iškasti prieštankinį griovį ar privežti blokų. Tokios technikos turi savivaldybės, atskiros įmonės, o padėti gali ir pavieniai gyventojai, todėl itin svarbus yra visuomenės bendradarbiavimas su kariuomene. Tad kiekvieno iš mūsų rūpestis turėtų būti – pagalvoti, kaip padėtume kariuomenei.

Tam yra įsteigta ir komendantų institucija, kuri turėtų planuoti ir žinoti, kur yra kokia technika, kur ją būtų galima panaudoti kontrmobilumo priemonėms sukurti.

– Čia kaip didelis orkestras, kur kiekvienas groja savo partiją, yra dirigentas ir natos. Taip būtų galima apibūdinti visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimą. Tad išvada tokia: reikia daryti visą kompleksą kliūčių, o ne pavienių, ir sutelkti tam visas galimas pajėgas, – sako E. Vosylius.

O kad prireikus visa tai veiktų, savivalda turi ruoštis tam tikriems veiksmams, taip pat turėtų būti vykdomos pratybos.

O pavienių piliečių pareiga – pirmiausia pasirūpinti savimi, sukaupti būtinas atsargas: baterijų, žvakių, gal net generatorių įsigyti, taip pat benzino keletą bakų pasistatyti, pasirūpinti energijos banku telefonui įsikrauti. „Aišku, baimintis iš anksto neverta, bet pasiruošus būti privalu. Niekas negali nuspėti ateities, bet mūsų geografinė padėtis nepasikeis, teks su tuo gyventi, todėl reikia gerai įvertinti savo padėtį ir suprasti, jog pirmiausia patys turime pasiruošti. Esame piliečiai, atsakingi už savo valstybę“, – sakė atsargos pulkininkas E. Vosylius.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Greitas ir neskausmingas dantų rovimas

  2023-02-08Greitas ir neskausmingas dantų rovimas
  Kai kurie dantys auga netaisyklingai, todėl reikia juos tiesinti. Jeigu dantis nebepagydomas ir pradeda kenkti kitiems aplinkui esantiems dantims bei visai bendrai burnos ertmės būklei, rekomenduojama jį pašalinti. Taip užsitikrinsite geresnę burnos ertmės sveikatą ir išvengsite dar didesnių problemų ateityje. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip atliekamos dantų šalinimo procedūros bei kada dėl jų geriausia kreiptis. Kada reikia šalinti dantis? Dantys šalinami labai skirtingais atvejais. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl retinuotų (pilnai neišdygusių), protinių ir sugedusių dantų šalinimo. Be abejonės, rauti danties niekada nesinori, tačiau kai jo jau nebėra įmanoma išgelbėti, tai vienintelė ir, patikėkite, pati geriausia išeitis. Retinuotų dantų šalinimas atliekamas tada, kai dantis ...
 • Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis

  2023-02-08Kredito unijos ir jų paslaugos palankiausiomis sąlygomis
  Reikalinga finansinė pagalba norint įsigyti būstą ar pradėti verslą, įvairiais kitais atvejais? Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir jų paslaugos gali būti palankus ir patogus sprendimas, daug priimtinesnėmis kainomis, nei daugelis komercinių bankų. Kodėl ir kokios paslaugos teikiamos sužinosite šiame straipsnyje. Kokias paslaugas teikia kredito unija? Finansinių paslaugų įvairovė gali būti labai didelė ir atitinkanti skirtingus, skirtingų asmenų poreikius. Pasikonsultuokite su specialistais tam, kad jie padėtų Jums konkrečiu atveju. Kredito unijos ir jų paslaugos: paskola privatiems asmenims – gali būti suteikta pačiais įvairiausiais atvejais, dažniausiai siekiant įsigyti ar renovuoti būstą, taip pat kitokiam asmeniniam turtui įsigyti. Imant paskolą reikalingas pradinis įnašas, likusieji pinigai grąžinami ...
 • Apie gyvūnų maistą

  2023-02-08Apie gyvūnų maistą
  Pradėjus auginti naminį gyvūną, visada kyla klausimas – kokiu maistu jį maitinti? Dažniausiai šeimininkai konsultuojasi su veterinarijos gydytojais. Visų gyvūnų poreikiai bei polinkiai į ligas labai skiriasi ir tikrai nepriklauso vien tik nuo veislės. Veterinarai turi būti labai atidūs, rekomenduodami produktus, kurie geriausiai tinka kiekvienam augintiniui. Patys gyvūnų savininkai taip pat turėtų nemažai pasidomėti ir tik tada priimti galutinį sprendimą. Apie gyvūnų maistą sklando daug teorijų. Tad, kaip žinoti, kuris maistas jiems geriausias? Į ką atsižvelgti, renkant maistą savo augintiniui? Kuriame gyvenimo etape yra gyvūnas? Faktas, kad jaunam šuniukui ar kačiukui siūlomos visai kitokios mitybos rekomendacijos, negu jau suaugusiam gyvūnui. Augantis organizmas ...
 • Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje

  2023-02-08Gera ir nebrangi baidarių nuoma Aukštaitijoje
  Ar bandėte kada plaukti baidare? Jeigu dar ne, tai žinokite, jog tai tikrai turiningas aktyvaus laisvalaikio būdas, kurį galite išbandyti kartu su savo šeima ar draugais. Baidarių nuoma Aukštaitijoje suteikia galimybę pažinti gražiausius šio krašto ežerus, upes ir kitus gamtos kampelius, kurių niekuomet nepamatytumėte keliaudami automobiliu. Skaitykite toliau ir sužinokite, kodėl verta išbandyti baidares bei kur rasti jų nuomą gera kaina. Skirtingo ilgio baidarių maršrutai Jokiomis kitomis aplinkybėmis nesusipažinsite su gamta ir jos turtais taip gerai, kaip plaukdami gražiausiais maršrutais. Gamtos vaizdus čia pamatysite iš visai kitokios perspektyvos. Baidarių nuoma Aukštaitijoje puikiai tiks tiek mėgstantiems gamtą ir tylą žmonėms, tiek vertinantiems pokalbius ...
 • Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“

  2023-02-08Savanorė kurdė iš Sakartvelo: „Marijampolėje liks dalelė mano širdies“
  Nuo praėjusių metų lapkričio Marijampolėje gyvena iš Sakartvelo sostinės Tbilisio pagal Europos solidarumo korpuso savanorių programą atvykusi Nino Razgoniani. Dvidešimtmetė mergina yra menininkė ir dizainerė, skaitmeninio meno kūrėja, savanoriaujanti P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu bibliotekos Multicentre veikia jos kūrybos darbų paroda „ANIMAE MORTUAE“(„Mirusios sielos“), apie kurios surengimą čia atvykdama ji net nesvajojo. Kurdė iš Sakartvelo Marijampolėje jaučiasi puikiai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Dėl karo Ukrainoje neteko darbo Smalsi, šilta, jautri ir emocinga – toks įspūdis liko daugiau kaip valandą pasikalbėjus su savanore. Iš karto susitarėme, kad, nors abu puikiai mokame rusų kalbą, kalbėsimės angliškai. Tas pokalbis paliko gerą įspūdį, nes visada ir įdomu, ...
 • Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius

  2023-02-08Sodo įrankiai pagal pačius įvairiausius poreikius
  Sodininkystė yra tikriausiai vienas iš dažniausiai pasitaikančių hobių, kurie būdingi daugeliui turintiems nuosavą namą su sodu. Tai šaunus hobis ir tuo pačiu savotiškas gyvenimo stilius, praturtinantis kasdienybę naujomis spalvomis. Sodo grožiui kurti reikalingas ne tik didelis pasišventimas ir kruopštus darbas, bet ir kokybiški įrankiai, be kurių neįgyvendintumėte jokių savo sumanymų. Metas paversti sodo grožio viziją realybę! Skaitydami toliau galėsite išsirinkti iš plataus sodo įrankių, įvairiausių reikmenų ir dekoracinių elementų asortimento geromis kainomis. Platus sodo įrankių asortimentas Pirmiausia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai ar turite visus būtinus vejos, krūmų ir kitų augalų priežiūros įrankius. Jeigu įrankiai seni, truputį palūžę, naudinga būtų įsigyti naujus, ...
 • Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai

  2023-02-07Modernūs, aukštos kokybės Viessmann katilai
  Ieškote patikimų sprendimų šildymui ir norite sutaupyti? Iš nerūdijančio plieno pagaminti Viessmann katilai gali būti puikus pasirinkimas svarstant apie efektyvų ir sutaupyti leidžiantį šildymą. Su dujiniais Viessmann katilais šildymas bus taupus ir efektyvus. Dar vienas didelis šių katilų privalumas yra tas, jog juos tinka naudoti įvairios paskirties bei dydžio patalpose. Skaitydami toliau sužinosite apie visus Viessmann katilų privalumus ir galėsite išsirinkti sau labiausiai patikusį visai prieinama kaina. Dujinių katilų asortimentas Rinkdamiesi dujinius katilus, atrasite labai daug pačių įvairiausių rūšių. Skiriasi katilų galingumas ir pritaikymo galimybės. Atkreipkite dėmesį ir į montavimo tipą, ar katilas yra montuojamas prie sienos, ar pakabinamas. Specializuoti tiekėjai sudaro ...
 • Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus

  2023-02-07Startuoja pirmasis šalyje Nacionalinis IT iššūkis: įgyti programavimo žinių kvies visos Lietuvos moksleivius ir mokytojus
  Šią savaitę visoje Lietuvoje startuoja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas technologijų švietimo projektas Nacionalinis IT iššūkis. Jo metu šalies moksleiviai ir mokytojai galės nemokamai įgyti šiandien nepakeičiamomis tampančių IT ir programavimo žinių ir iš arti susipažinti su šios srities specialybėmis. „Telia Global Services Lithuania“ iniciatyva, orientuota į 7-9 klasių moksleivius vyks iki mokslo metų pabaigos ir bus įgyvendinama trimis etapais. Pirmajame projekto etape mokymų kursą sudarys 12 teminių pamokų, į kurių nemokamą turinį moksleiviai galės gilintis tiek informacinių technologijų pamokose, tiek savarankiškai namuose. Projekto tikslai – sudominti moksleivius ateityje rinktis tiksliuosius mokslus, papildyti mokymų programą naujausiomis žiniomis ir suvienodinti prieigą ...
 • Karate ir fizinis aktyvumas

  2023-02-07Karate ir fizinis aktyvumas
  Gyvenimas tampa vis patogesnis, jau daug ką galima daryti net nepalikus namų. Daugelis žmonių dirba iš namų, apsipirkinėja internetu ir laisvalaikį praleidžia prie kompiuterio ar telefono. Vis mažiau judame ir daugiau sėdime. Bet kokiam fiziniam aktyvumui reikia sutelkti didžiules pastangas, tad nenuostabu, kad renkamės patogesnį ir lengvesnį gyvenimo būdą. Dažnas dabar ieško alternatyvų, kaip praleisti laiką aktyviai ir smagiai. Skaitykite toliau ir sužinosite, kodėl verta sportuoti ir kokią naudą šiuo atžvilgiu suteikia karate sportas. Fizinio aktyvumo nauda Kai kurie mano, kad fizinis aktyvumas tik išvargina ir atima energiją, tačiau iš tiesų yra visiškai atvirkščiai. Jeigu sportuojame saikingai ir nepersistengiame, tuomet kūnas įgauna ...
 • Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?

  2023-02-07Kokius privalumus suteikia kačių sterilizacija?
  Sterilizacija suteikia daug naudos jūsų katei, jums patiems ir visai bendrai šių gyvūnų populiacijai. Katės – itin veislūs gyvūnai, jos subręsta jau pirmaisiais gyvenimo metais, todėl gali atsivesti pirmuosius kačiukus itin anksti. Kaip bebūtų gaila, gatvėse vis dar klajoja daug benamių kačių ir tik visuomenės dėka tai galima stabdyti. Kuo dažniau šeimininkai sterilizuos ir kastruos savo augintinius – tuo mažiau jų atsiras gyvūnų prieglaudose, kurios šiuo metu ir taip yra perpildytos. Kačių kastracija – tai, kai patinėliams pašalinamos sėklidės. Kačių sterilizacija atliekama patelėms. Tai šiek tiek sudėtingesnė operacija, nes reikalingas pjūvis pilve. Taip pašalinamos kiaušidės ir gimda katėms. Tačiau dėl tokių ...
 • Pamirškite nemalonų knarkimą

  2023-02-07Pamirškite nemalonų knarkimą
  Knarkimas yra problema, kamuojanti ne vieną. Knarkti nėra gerai ne vien dėl kitus trikdančio garso, bet ir kenkia sveikatai, kadangi knarkimas paprastai išduoda tam tikras sveikatos problemas. Dažniausiai dėl knarkimo kalta kreiva nosies pertvara, kuri sukelia ištisą paletę ir kitų nemalonių problemų, todėl atliekant nosies korekciją įveikiamos jos visos vienu metu. Ką daryti susiduriant su knarkimu sužinosite toliau šiame straipsnyje. Tiesi nosies pertvara Galvojantiems apie dar geresnę sveikatą verta pagalvoti ir apie nosies korekcijų procedūras. Jos padeda įveikti ne tik knarkimą, bet ir chronišką slogą, pastoviai kamuojančias išskyras iš nosies bei daug kitų požymių, kurie malonumo anaiptol nekelia. Su tiesia nosies pertvara ...
 • Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų

  2023-02-06Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
  Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti. Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes. Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba iškada?“ Deivido Tumelio nuotrauka Vincentas Martinavičius šiais metais švęs 90-ąjį gimtadienį. Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, Trakų r., bet gimęs, kaip pats sakė, Kvietiškio dvare, ten ir augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs Marijampolėje. Paklaustas, kada ir kaip jis ...
 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.