AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Šis ruožas reikalauja didesnio dėmesio

– Valstybė turi ruoštis, kol dar turime tam laiko, nes nieko neveikimo laikotarpis pasibaigė. Juk nesinori pradėti mokytis, kai jau viskas bus prasidėję. Nors kai kurie politikai sakė, kad mums jokių grėsmių nėra, kai iki vasario 24-osios įvykių Ukrainoje buvo likusios vos kelios savaitės. Ko vertas toks aklas politikas? O jei jam naudinga taip sakyti, tai dar baisiau – jis spekuliuoja šalies saugumu dėl savo politinių tikslų, – taip kalbėjo atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius duodamas interviu „Suvalkiečiui“.

Taigi niekam nekyla abejonių, kad turime ruoštis ir, aišku, ruošiamės. Visgi skirtingi žmonės ir specialistai skirtingai supranta, kas svarbiau, kam reikia teikti pirmenybę šiame pasiruošime.

Yra mąstančių, kad būtina pasirūpinti įvairiomis užtvaromis, jeigu priešas imtų veržtis į šalį. Toks kontrmobilumo priemonių arba fortifikacijų tikslas – stabdyti priešo pajėgų judėjimą ar priversti skirti papildomų pajėgumų, laiko jas pašalinti. Dirbtinės kontrmobilumo priemonės – tai įvairūs inžineriniai įtvirtinimai, pavyzdžiui, prieštankiniai ežiai, pamatų blokai, ribojantys sunkiosios karinės technikos judėjimą, minų laukai, užminuoti tiltai, pralaidos ir kitos priemonės, kurios gali atnešti labai didelių nuostolių priešui, ir pan.

Apie visa tai ir kalbėjomės su marijampoliečiu atsargos pulkininku E. Vosyliumi.

Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Būtina ruošti visuomenę

E. Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs. Prie Šaulių sąjungos štabo yra įkurtas naujas Mokymo ir nekinetinių operacijų centras, į kurį jis buvo pakviestas dirbti metodininku. Pasirodo, kariniais terminais nekinetinės tai yra neginkluotos operacijos. „Labai ženkliai padaugėjo Šaulių sąjungos narių, ypač kaip prasidėjo aktyvi karo fazė. Kai kam atrodo, kad karas Ukrainoje prasidėjo vasarį, bet iš tiesų tai jis prasidėjo 2014 m., o dabar yra jo suaktyvėjusi fazė. Norinčiųjų prisijungti prie šaulių nemažėja, jų gretos gausėja, tad reikia dirbti, rengtis galimiems scenarijams, kol turime laiko. Būtinai reikia ruošti visuomenę“, – užtikrintai sakė E. Vosylius.

Ką parodė karas Ukrainoje, ogi tai, jog kariuomenė negali visų užduočių atlikti viena, jai būtina visuomenės parama ir pagalba. Yra daugybė užduočių, kurias turėtų atlikti kitos struktūros. Lietuvoje jau kuriami komendantiniai būriai savivaldybių administracijoms padėti vykdyti užduotis, susijusias su civiline sauga, administracinėmis ir apsaugos, diversinių grupių šalinimo užduotimis. Tas užduotis gali atlikti ir kariuomenė, bet jos pagrindinis uždavinys – fronte.

Tikėtina, kad ir mūsų šalyje invazijos atveju daug civilių norėtų įsitraukti, padėti kariuomenei. Tos užduotys, kurias jie galėtų atlikti, tai rūpinimasis infrastruktūra, jos atstatymu, pabėgėliais, šilumos ūkiu. Visu tuo rūpinasi ne kariuomenė, tam reikia ir technikos, ir žmogiškųjų pajėgų. Tai gali daryti civiliai, jeigu turi tam tikrų žinių. O dabar pats geriausias laikas tų žinių jiems suteikti.

– Visuomenės įsitraukimas – vienas iš svarbiausių veiksnių, stiprinančių mūsų valstybės saugumo architektūrą. Piliečiai pirmiausia turi pasidomėti, ką jie turėtų daryti ekstremalioje situacijoje. Svarbi žmogaus intencija – prisidėti. Jei jis bent pagalvoja, kaip turėtų elgtis nutikus kariniam konfliktui, tai jau pirmas žingsnis teisinga linkme.

Tada jam gimsta kažkoks veiksmų planas: galbūt kaupti resursus, susigalvoti atsitraukimo maršrutus, planuoti, kaip bendrauti su kitais šeimos nariais, ir pan. Jei negalvoja, valdžia jam visko nepasakys ir už jį nepadarys. Jei esi pilietis, tavo teisė – gintis ir pareiga ginti savo šalį. Ne įpareigojimas, o suteikta teisė gintis, – pabrėžė kariškis.

Apžvelgti plačią perspektyvą

Atsargos pulkininkas kalbėjo apie tai, kaip svarbu žmonėms matyti platesnį paveikslą tarsi žvilgsniu iš sraigtasparnio. Kiek­vienas tokiu atveju pamatys tą siaurą lopinėlį, 90 km ruožą tarp Rusijos Kaliningrado srities ir Baltarusijos, kuriame esame mes. Turint omenyje Baltarusijos padėtį, kuri faktiškai yra okupuota šalis, neturinti savo valios, o jos vadovas Lukašenka tik marionetė, vykdytojas, kuris, kai nebereikės, nebus naudingas, gali būti pašalintas.

O Baltarusijoje stovi dideli kariniai pajėgumai, tad turime suprasti, kad ši vieta – Suvalkų koridorius – reikalauja didesnio dėmesio. „Specialistai mato visą kontekstą, ne tik Lietuvą. Ir NATO atitinkamai dėliojasi savo pajėgumus, galvodami ir apie esančius Lenkijoje, ir mūsų, taip pat sąjungininkų dislokuotus pas mus. Viskas atidžiai planuojama nemąstant, kad Suvalkų koridorius yra kažkoks Achilo kulnas. Tiesiog vieta, kuri reikalauja papildomo dėmesio“, – sakė E. Vosylius.

Apie Suvalkų koridorių nuomonių yra įvairių, vieniems tai labai pavojinga vieta, kiti siūlo nesureikšminti, nekreipti ypatingo dėmesio. Iš tiesų į kiekvieną vietą reikia žiūrėti atsakingai, subalansuotai ir adekvačiai, nepuolant į kraštutinumus. E. Vosylius pabrėžė, kad Baltijos jūra po Suomijos ir Švedijos įstojimo į NATO taps vidine NATO jūra, tai – didžiulis privalumas.

Nereikėtų abejoti, ar NATO planuoja ir galvoja, ką reikėtų daryti invazijos atveju, ką darytų amerikiečiai, Lenkija, Latvija ir pan. Visas šis karinis paveikslas yra modeliuojamas, kuriamos simuliacijos, prognozuojant priešo galimus veiksmus ir pan. Taigi išvada: reikia budrumą išlaikyti, suprasti, kur gyvename, bet jokiu būdu nepanikuoti ir kuo rimčiausiai ruoštis įvairiems scenarijams.

Įsteigta komendantų institucija

Yra manančių, kad fiziniai įtvirtinimai pasienyje su Kaliningrado sritimi reikalingi, gal net būtini, kad užpuolimo atveju mums tai reikšmingai padėtų.

E. Vosylius vienareikšmio atsakymo neduoda, teigdamas, kad inžinerinės kliūtys, kontrmobilumo priemonės, stabdančios priešo judėjimą, aišku, turi atsirasti, o kokios – ar stacionarios, ar kitokios, čia jau kariniai planuotojai mato geriau.

Visgi reikia prisiminti, kad visos kliūtys, kurios iš anksto yra pastatomos, priešui suteikia galimybę taip pat iš anksto suplanuoti ir pasirengti jas apeiti. Tad arba dirbtinės kontrmobilumo priemonės turi būti pastatytos tokioje vietovėje, kad negalėtum jų apeiti, pavyzdžiui, dėl gamtinių kliūčių, tokių kaip ežeras, arba atsirasti netikėtai ir greitai, kaip minų užtvaros, kurios stabdytų priešą iš karto, neleidžiant pasiruošti iš anksto.

Pati kliūtis, jeigu ji neginama, greitai būna likviduojama. Tad nėra labai veiksminga. O jei yra ginama, pvz. netiesiogine artilerijos ugnimi, tai priešą, netikėtai sustojusį dėl kliūties, galima likviduoti. Ties kontrmobilumo priemone paprastai susikaupia daugiau priešo pajėgų, tada jas jau galima apšaudyti, o tam kliūtys ir statomos. Visgi fizinės užkardos yra tik viena iš priemonių laikinai sustabdyti priešą.

Su stacionarių inžinerinių įtvirtinimų išankstiniu statymu gali kilti įvairių keblumų. Pavyzdžiui, apkasams pasienyje gal tektų užimti ūkininkų žemę. Tilto sprogdinti irgi iš anksto negali, nes reikės judėti ir savai kariuomenei ar pabėgėliams. Taigi negali prisidaryti kliūčių ir paskui pats nuo jų kentėti. Kita vertus, nuolatinis objektas tampa žinomas priešui, juk šis taip pat planuoja, vykdo žvalgybą, negalima nuvertinti priešininko, kuris kliūtis apeiti ar sunaikinti taip pat ruošiasi.

Tos kliūtys, kurios atsiranda netikėtai, yra tikras priešo galvos skausmas. Minų užtvaros, užminuotas tiltas ar pralaida, iškastas griovys – tokioms netikėtoms kontrmobilumo priemonėms įrengti reikalingi kariuomenės inžineriniai pajėgumai, tačiau labai reikalinga ir visuomenės pagalba, nes kariuomenė neturi tiek ekskavatorių ar panašios technikos, kad sugebėtų suspėti visur, kur reikia iškasti prieštankinį griovį ar privežti blokų. Tokios technikos turi savivaldybės, atskiros įmonės, o padėti gali ir pavieniai gyventojai, todėl itin svarbus yra visuomenės bendradarbiavimas su kariuomene. Tad kiekvieno iš mūsų rūpestis turėtų būti – pagalvoti, kaip padėtume kariuomenei.

Tam yra įsteigta ir komendantų institucija, kuri turėtų planuoti ir žinoti, kur yra kokia technika, kur ją būtų galima panaudoti kontrmobilumo priemonėms sukurti.

– Čia kaip didelis orkestras, kur kiekvienas groja savo partiją, yra dirigentas ir natos. Taip būtų galima apibūdinti visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimą. Tad išvada tokia: reikia daryti visą kompleksą kliūčių, o ne pavienių, ir sutelkti tam visas galimas pajėgas, – sako E. Vosylius.

O kad prireikus visa tai veiktų, savivalda turi ruoštis tam tikriems veiksmams, taip pat turėtų būti vykdomos pratybos.

O pavienių piliečių pareiga – pirmiausia pasirūpinti savimi, sukaupti būtinas atsargas: baterijų, žvakių, gal net generatorių įsigyti, taip pat benzino keletą bakų pasistatyti, pasirūpinti energijos banku telefonui įsikrauti. „Aišku, baimintis iš anksto neverta, bet pasiruošus būti privalu. Niekas negali nuspėti ateities, bet mūsų geografinė padėtis nepasikeis, teks su tuo gyventi, todėl reikia gerai įvertinti savo padėtį ir suprasti, jog pirmiausia patys turime pasiruošti. Esame piliečiai, atsakingi už savo valstybę“, – sakė atsargos pulkininkas E. Vosylius.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Žurnalistas, kraštotyrininkas V. Šlekys ir jo „Kapsų dainos“

  2016-11-23Žurnalistas, kraštotyrininkas V. Šlekys ir jo „Kapsų dainos“
    Vincas Šlekys daugumai tautiečių ir kraštiečių iš tiesų geriausiai yra žinomas kaip žurnalistas ir kraštotyrininkas. Jo surinktos ir užrašytos „Kapsų dainos“ šiandien Sūduvos krašto dainuojamosios tautosakos puslapiuose – vienos svarbiausios ir vertingiausios, tačiau ne vien dėl surinktų dainų apie Vincą Šlekį verta kalbėti. Prisimenant jo asmenybę verta paminėti ir tai, kad jis buvo knygnešys, kaimo vaikų mokytojas, o svarbiausia – lietuviškai spaudai platinti skirtos „Sietyno“ draugijos steigėjas ir pirmininkas.   Lietuvybės pagrindus davė tėvai Vincas Šlekys gimė 1870 metais Marijampolės apskrityje, Mokoluose, tuometiniame Šunskų valsčiuje. Situacija šalyje tuo metu atrodė maždaug taip: Lietuva buvo Rusijos imperijos sudėtyje, intensyvėjo rusifikacija, o po 1863–1864 m. ...
 • Meistrą giria jo darbai

  2016-11-02Meistrą giria jo darbai
  Liudvinavietis Arūnas Matulevičius sako lipdantis nuo penkerių – tiesiog toks buvo noras, nors šeimoje tuo niekas neužsiėmė. Ką nors nulipdyti iš plastilino, paskui iš molio, pasak jo, visa gatvė prašydavo. Taip vaikiškas pomėgis atvedė jį į dabartinę Kauno taikomosios dailės mokyklą, kur nedvejodamas pasirinko keramiką. Keramika jį suvedė ir su žmona Asta, kuri molio lipdymo išmoko iš mamos Onos Martinaitienės. „Tai buvo tarnybinis romanas, – juokdamasi sako A. Matulevičienė, prisipažinusi, kad būtent Arūno darbai pirmiausia ir patraukė jos dėmesį. – Mudvi su mama – savamokslės, lipdėme, kūrėme papuošalus, siūlais, dažais dekoravome vazas. Ne kartą bandžiau piešti ir ant Arūno pagamintų molio ...
 • Kiekviename ornamente gieda paukštelis

  2016-11-02Kiekviename ornamente gieda paukštelis
  Vienu seniausių tradicinių lietuvių amatų – keramika marijampolietę Angelę Česonienę sudomino vyras Kęstutis, profesionalus keramikas. – Augau Marcinkonyse, kur rankų darbas visada buvo populiarus – kiekvienuose namuose audė, mezgė, siuvinėjo, – sako Dzūkijos krašto šviesuolių Juzės ir Stasio Česnulevičių dukra Angelė. – Liaudies menas ir man visada buvo prie širdies, todėl stengiausi viską išmokti. Augdama miškų apsuptyje mėgau stebėti medžius, paukščius, o namo iš laukų sunešdavau visus akmenėlius, visokių augalėlių. Taip gamtos motyvai atsikartojo ir mano darbuose – piešiniuose, siuviniuose, audiniuose. Kelio galas jai buvo Putliųjų verpalų fabriko suvenyrų ceche pas Audronę Šlyterienę, kuri vis skatino kurti. Pirmus lipdinius Angelė darė iš ...
 • Tautodailininkė Alma Kisnieriūtė: kai molis pasidaro daugiau negu brolis…

  2016-11-02Tautodailininkė Alma Kisnieriūtė: kai molis pasidaro daugiau negu brolis...
  Marijampolėje gyvenanti keramikė, tautodailininkė Alma Kisnieriūtė su moliu susipažino kone prieš tris dešimtis metų, kai mokėsi dailės mokykloje. Susipažino ir… susidraugavo. Almos rankose iš molio gimsta dailus puodas, lėkštė, kalėdinis papuošalas, o kartais – angelas ar kažkas kita, ką sunkiai gali įsivaizduoti rasiąs keramiko dirbtuvėje. – Tai darai „dūšiai“… Tokiems dirbiniams turi ateiti laikas, jų taip sau nenulipdysi. Kartais mintis kirba kokius metus ar dar ilgiau, o nepadarai nieko. Tačiau kai ateina laikas, žiūrėk, ir atsiranda kažkas tokio per dieną ar dvi, – kalba keramikė.   Kilusi iš meniškos giminės Šiluvos apylinkėse gimusios ir augusios Almos giminėje gausu gabių ir meniškų žmonių – ...
 • Netradicinė pamoka Matutynėje

  2016-10-25Netradicinė pamoka Matutynėje
  Spalio 4 d. į netradicinę pamoką „Pagauk rudens spalvas“ Anzelmo Matučio tėviškėje Zomčinės kaime mokinius pakvietė Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogės. Vyko integruota pamoka ir kūrybinės dirbtuvės. Čia susijungė dailė, technologijos, muzika, fotografija ir literatūra. Vaikai kūrė puokštes iš rudens gėrybių, gamino kompoziciją iš įvairių gamtos dovanų. Grupė mokinių po sodybą ieškojo gražių rudeniškų kadrų fotografijoms, kiti tapė, dar kiti kūrė žodžio meną. Buvo atvykę mokinių iš Padovinio pagrindinės mokyklos, kurie taip pat susidomėjo ir pasinaudojo netradicinės pamokos galimybėmis. Mokiniai skaitė poetų eiles, dainavo dainas apie rudenį ir gamtos grožį. Mokytojos lituanistės Aušros Brusokienės vadovaujamų literatūrinės kūrybos dirbtuvių nariai skaitė savo kūrybą. A. ...
 • Poeto vardą garbingai neša gimnazija

  2016-10-25Poeto vardą garbingai neša gimnazija
  1989 m. gegužės 20 d. Igliaukos vidurinei mokyklai buvo suteiktas A. Matučio vardas. Dabar tai – Igliaukos A. Matučio gimnazija. Geros ugdymo sąlygos Gimnazijos direktorė Janina Alesienė sako, kad čia ugdymo sąlygos net geresnės negu kai kuriose miesto mokyklose. „Mes turime aplink tiek puikių vietų, kur galima vesti neformalias pamokas. Štai vasarą prie šalia esančio Yglos ežero buvome pasikvietę narus, ugniagesius gelbėtojus, kad pademonstruotų vaikams savo darbo specifiką. Iš tiesų, nenoriu sutikti, kad mieste mokiniams sąlygos geresnės. Mes taip pat turime labai daug galimybių, tik reikia noro jas išnaudoti. Džiaugiuosi iniciatyviu pedagogų kolektyvu, kuris turi įdomių idėjų ir jas įgyvendina. Tai padeda labiau ...
 • Mokytojų seminarijos absolvento Anzelmo Matučio pamokos ir posmai

  2016-10-25Mokytojų seminarijos absolvento Anzelmo Matučio pamokos ir posmai
  Anzelmas Matulevičius-Matutis gimė 1923 m. sausio 7 d. Marijampolės apskrities Zomčinės kaime. Dar mažas būdamas pamėgo skaityti ir su knyga nesiskyrė visą gyvenimą. Eilėraščius kurti ėmė besimokydamas Marijampolės gimnazijoje. Šešiolikmetis gimnazistas žurnalo „Žiburėlis“ surengtame jaunųjų literatų konkurse laimėjo dvi premijas. Mokytojo profesiją įgijo besimokydamas Marijampolės mokytojų seminarijoje (baigė 1942 m.). Mokytojavo Santaikos kaime, Simne (Alytaus r.), Seirijuose (Lazdijų r.). Nuo 1950 metų gyveno Alytuje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo pionierių namuose, vadovavo literatų ir turistų būreliams. Savo talentą A. Matutis paskyrė vaikų literatūrai. Daugiau kaip ket­virtį amžiaus dirbęs mokytoju, jis vaikus pažinojo kaip reta puikiai. Poeto veikla neliko neįvertinta – gavo ne vieną ...
 • Ne tik pažiūrėti…

  2016-10-18
  Beveik tuo pat metu, kai buvo rengiamas pirmasis, juostų, katalogas, muziejuje prasidėjo intensyvi edukacinė veikla. Buvo siūloma pabandyti įvairių dalykų, tarp kitų – ir patiems pasidaryti juosteles. Šie užsiėmimai sulaukė didelio dėmesio, muziejininkai sako nė patys nesitikėję, kad susidomėjimas taip ilgai neslūgs. Reikėjo registruotis iš anksto ir dar palaukti eilės – mat, be marijampoliečių, į muziejų ėmė plūsti grupės iš Kauno… Viena priežasčių, tai paskatinusių, buvo paroda Kaune „Sūduvos spalvos“ (tų parodų buvo daug – su muziejaus eksponatais, tarp kurių buvo ir šio krašto tautinis kostiumas, pabuvota ir Danijoje). Ją pristatant Jurgita Jasevičienė, atsakinga už edukacinę veiklą, taip mokėjo sudominti ...
 • Asta Vandytė: „Marijampoliečiai neabejotinai pirmauja“

  2016-10-18Asta Vandytė: „Marijampoliečiai neabejotinai pirmauja“
  Rengiant visus tekstilės katalogus viena sudarytojų, lydėjusi leidinius visu keliu, buvo Asta Vandytė – tautodailininkė, tautinio kostiumo ekspertė, įmonės „Tautinio kostiumo studija“ Kaune vadovė, pati surinkusi, atgaivinusi daug tradicinės tekstilės pavyzdžių, išleidusi leidinių. Paprašėme išsakyti savo minčių apie sritį, į kurią yra giliai panirusi. „Kiek prisimenu, vaikystėje ir paauglystėje vartant namuose buvusį Mikalinos Glemžaitės tautinių kostiumų leidinį, vis pagalvodavau, kad norėčiau kada nors taip apsirengti… Buvo gražu žiūrėti į plačius, „kaip karalaitės“, sijonus, liemenes ir švarkelius. Vaikystės noras išsipildė vėliau, baigus studijas Šiaulių pedagoginiame institute, Kaune pradėjus lankyti folkloro ansamblį. Iškilo būtinybė pasisiūti kostiumą, pradėjau giliau domėtis – ir panirau… Kostiumuose man, ...
 • Mažoji audimo artelė traukia ir jaunimą

  2016-10-18Mažoji audimo artelė traukia ir jaunimą
  Vilkaviškio kultūros centre veikianti Mažoji audimo artelė šiemet minėjo pirmąjį apvalų jubiliejų. Prieš dešimtmetį, po netrumpo parengiamojo darbo (kultūros centrui pritarus projektui ir skyrus patalpas, reikėjo surasti ne tik stakles, bet ir audėjas – vienas, kad mokytų, kitas – kad norėtų išmokti šio nelengvo amato, tampančio ir kūryba) ji buvo iškilmingai atidaryta. Buvo garbių svečių, gražių palinkėjimų, nuostabos – panašių centrų ar sambūrių visoje Lietuvoje buvo vos vienas kitas, ne ką daugiau ir dabar… Idėja suburti bei mokyti moteris tradicinio audimo buvo užvaldžiusi ilgametę kultūros centro darbuotoją etnografę Nijolę Skinkienę, vadovaujančią ir folkloro ansambliui „Sūduviai“. Nežinia, kas labiausiai lėmė, bet visi ...
 • Muziejininkė Danutė Katkuvienė: „Gyvenimas – kaip juostos ar audeklo raštas“

  2016-10-18Muziejininkė Danutė Katkuvienė: „Gyvenimas – kaip juostos ar audeklo raštas“
  „Ligi 1890 m. gyventojai pagal Šešupę labai mėgdavo baltai dėvėti… Lietuvės tiesiog didžiuodavosi ir stengdavosi kita kitą apkirsti išadytomis baltomis drobulėmis. Tai buvo lininė skara, išadytu viduriniu ruožu. Paskutines metų dešimtis visi tie apdarai labai nyko…“   Marijampolės kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Danutė Katkuvienė sako, kad jai labai gražūs šie Vydūno žodžiai, kuriais didysis Lietuvos mąstytojas, filosofas jau daugiau nei prieš šimtmetį reiškė ir pasigėrėjimą mūsų tautos sugebėjimu pasipuošti, ir nerimą dėl benykstančių konkrečių daiktų ir tradicijų… Juo labiau smagu, kad šiame muziejuje, kaip retame kitame, drobulių kolekcija itin gausi, jos pasižymi ir paties audimo įvairove, raštų sudėtingumu, nemažai itin puošnių. Iškėlus ...
 • Mokymasis visą gyvenimą – galimybė išlikti reikalingam

  2016-10-03
    „Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“, – sako lietuvių patarlė. Juolab kad ir mokymosi visą gyvenimą galimybių vis daugiau: siūlomi įvairūs kursai, paskaitos internetu, universitetų ir profesinių mokyklų programos. Prieš dvejus metus patvirtintas ir naujas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, jame pirmą kartą numatytos iki penkių dienų trunkančios darbuotojų atostogos neformaliajam mokymuisi.   Kartą išmokti nepakanka Nors tyrimai rodo, kad kuo žmogus vyresnis, tuo mažiau mokosi, o baigiantys karjerą asmenys dažnai praranda motyvaciją įgyti naujų žinių, Lietuvoje pamažu įsitvirtina suvokimas, kad amžius tobulėjimui – ne kliūtis. Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas sako, kad norint išlikti reikalingam darbo rinkoje, neprarasti ...
 • „Kol matau gimtinės grožį, giedu ir dainuoju“…

  2016-09-26
  Vida MICKUVIENĖ, Marijampolės kolegijos lektorė, skaitovė: Tai paskutinės eilutės iš nuoširdaus paties K. Knoro sukurto eilėraščio apie gimtinę, jos grožį, apie save. Atviras, vyriškai lyriškas gimtųjų vietų ir savo gyvenimo apdainavimas, kuris vėliau sugulė į dainų knygą „Esu čia, gimtine“. Pirmasis susitikimas su Maestro K. Knoru įvyko, kaip ir daugeliui marijampoliečių, tuometiniame J. Bendoriaus muziejuje. Koks renginys ar vakaras tada buvo, jau nepamenu. Širdin įstrigo gražaus, aukšto, žilo, be galo inteligentiško vyriškio (jau vien rankos pabučiavimas man anuomet, apie 1994-uosius, reiškė nepaprastai daug) įspūdingas siluetas. O jau kai uždainavo! Ypatingas balsas, gražus baritonas, jausmų gelmė. Kolegė iš Pedagogikos mokyklos laikų Frida Lokomina ...
 • Geranoriškas, patarimų negailėjęs kolega

  2016-09-26
  Virginija JUNEVIČIENĖ – chorvedė, „Suvalkijos“ ir Šv. Cecilijos gimnazijos berniukų choro vadovė: Su K. Knoru, savo vyresniuoju kolega, bendrauti pradėjome, kai aš buvau visai dar „žalia“ chorvedė – tik ką baigusi studijas atvykau dirbti. Tai – nepaprastai geranoriškas žmogus, suteikęs man labai daug vertingų patarimų. Ne paslaptis, į jaunus specialistus daug kas žiūri kaip į būsimus konkurentus, galinčius vėliau užimti jų vietą ir neskuba dalintis savo patirtimi. Tačiau Maestro Knorui tai netiko. Sulaukiau nepaprastai daug vertingų, nuoširdžių patarimų kaip organizuoti chorą, kaip pasirinkti repertuarą; pasidalijo ir neįkainojamomis žiniomis apie vokalą. Be to, tai buvo labai taktiška, kitus suprantanti asmenybė, mokėjo gražiai ...
 • „Esu čia, gimtine“

  2016-09-26
  Česlova JAKŠTYTĖ – poetė, Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotoja, surengusi nemažai literatūros vakarų, skirtų ne tik savo, bet ir kitų iškilių meno žmonių kūrybai pristatyti: Muzikų, o vaizdžiau tariant – šios srities menininkų miške, Maestro Kazimieras Knoras buvo aukštas, tvirtas ir daugiašakis medis. Daug metų reikliai ir oriai muzikos meno paslapčių mokė jaunimą, reiškėsi kaip solistas, turintis pavydėtinai gražų balsą, buvo puikus chorvedys. Turėjo ir ryškų kompozitoriaus – melodisto talentą. Kadangi kūrė ne tik instrumentinę muziką, bet ir giesmes, balades, įvairaus žanro dainas, Maestro tekstų kūrybai ieškojo ir tarp vietos literatų – taip teko susipažinti ir mums. Iš šių dienų žvelgiant – ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.