AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Šis ruožas reikalauja didesnio dėmesio

– Valstybė turi ruoštis, kol dar turime tam laiko, nes nieko neveikimo laikotarpis pasibaigė. Juk nesinori pradėti mokytis, kai jau viskas bus prasidėję. Nors kai kurie politikai sakė, kad mums jokių grėsmių nėra, kai iki vasario 24-osios įvykių Ukrainoje buvo likusios vos kelios savaitės. Ko vertas toks aklas politikas? O jei jam naudinga taip sakyti, tai dar baisiau – jis spekuliuoja šalies saugumu dėl savo politinių tikslų, – taip kalbėjo atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius duodamas interviu „Suvalkiečiui“.

Taigi niekam nekyla abejonių, kad turime ruoštis ir, aišku, ruošiamės. Visgi skirtingi žmonės ir specialistai skirtingai supranta, kas svarbiau, kam reikia teikti pirmenybę šiame pasiruošime.

Yra mąstančių, kad būtina pasirūpinti įvairiomis užtvaromis, jeigu priešas imtų veržtis į šalį. Toks kontrmobilumo priemonių arba fortifikacijų tikslas – stabdyti priešo pajėgų judėjimą ar priversti skirti papildomų pajėgumų, laiko jas pašalinti. Dirbtinės kontrmobilumo priemonės – tai įvairūs inžineriniai įtvirtinimai, pavyzdžiui, prieštankiniai ežiai, pamatų blokai, ribojantys sunkiosios karinės technikos judėjimą, minų laukai, užminuoti tiltai, pralaidos ir kitos priemonės, kurios gali atnešti labai didelių nuostolių priešui, ir pan.

Apie visa tai ir kalbėjomės su marijampoliečiu atsargos pulkininku E. Vosyliumi.

Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Būtina ruošti visuomenę

E. Vosylius neseniai pradėjo dirbti Šaulių sąjungoje, taip siekdamas išnaudoti tą žinių ir patirties bagažą, kurį yra sukaupęs. Prie Šaulių sąjungos štabo yra įkurtas naujas Mokymo ir nekinetinių operacijų centras, į kurį jis buvo pakviestas dirbti metodininku. Pasirodo, kariniais terminais nekinetinės tai yra neginkluotos operacijos. „Labai ženkliai padaugėjo Šaulių sąjungos narių, ypač kaip prasidėjo aktyvi karo fazė. Kai kam atrodo, kad karas Ukrainoje prasidėjo vasarį, bet iš tiesų tai jis prasidėjo 2014 m., o dabar yra jo suaktyvėjusi fazė. Norinčiųjų prisijungti prie šaulių nemažėja, jų gretos gausėja, tad reikia dirbti, rengtis galimiems scenarijams, kol turime laiko. Būtinai reikia ruošti visuomenę“, – užtikrintai sakė E. Vosylius.

Ką parodė karas Ukrainoje, ogi tai, jog kariuomenė negali visų užduočių atlikti viena, jai būtina visuomenės parama ir pagalba. Yra daugybė užduočių, kurias turėtų atlikti kitos struktūros. Lietuvoje jau kuriami komendantiniai būriai savivaldybių administracijoms padėti vykdyti užduotis, susijusias su civiline sauga, administracinėmis ir apsaugos, diversinių grupių šalinimo užduotimis. Tas užduotis gali atlikti ir kariuomenė, bet jos pagrindinis uždavinys – fronte.

Tikėtina, kad ir mūsų šalyje invazijos atveju daug civilių norėtų įsitraukti, padėti kariuomenei. Tos užduotys, kurias jie galėtų atlikti, tai rūpinimasis infrastruktūra, jos atstatymu, pabėgėliais, šilumos ūkiu. Visu tuo rūpinasi ne kariuomenė, tam reikia ir technikos, ir žmogiškųjų pajėgų. Tai gali daryti civiliai, jeigu turi tam tikrų žinių. O dabar pats geriausias laikas tų žinių jiems suteikti.

– Visuomenės įsitraukimas – vienas iš svarbiausių veiksnių, stiprinančių mūsų valstybės saugumo architektūrą. Piliečiai pirmiausia turi pasidomėti, ką jie turėtų daryti ekstremalioje situacijoje. Svarbi žmogaus intencija – prisidėti. Jei jis bent pagalvoja, kaip turėtų elgtis nutikus kariniam konfliktui, tai jau pirmas žingsnis teisinga linkme.

Tada jam gimsta kažkoks veiksmų planas: galbūt kaupti resursus, susigalvoti atsitraukimo maršrutus, planuoti, kaip bendrauti su kitais šeimos nariais, ir pan. Jei negalvoja, valdžia jam visko nepasakys ir už jį nepadarys. Jei esi pilietis, tavo teisė – gintis ir pareiga ginti savo šalį. Ne įpareigojimas, o suteikta teisė gintis, – pabrėžė kariškis.

Apžvelgti plačią perspektyvą

Atsargos pulkininkas kalbėjo apie tai, kaip svarbu žmonėms matyti platesnį paveikslą tarsi žvilgsniu iš sraigtasparnio. Kiek­vienas tokiu atveju pamatys tą siaurą lopinėlį, 90 km ruožą tarp Rusijos Kaliningrado srities ir Baltarusijos, kuriame esame mes. Turint omenyje Baltarusijos padėtį, kuri faktiškai yra okupuota šalis, neturinti savo valios, o jos vadovas Lukašenka tik marionetė, vykdytojas, kuris, kai nebereikės, nebus naudingas, gali būti pašalintas.

O Baltarusijoje stovi dideli kariniai pajėgumai, tad turime suprasti, kad ši vieta – Suvalkų koridorius – reikalauja didesnio dėmesio. „Specialistai mato visą kontekstą, ne tik Lietuvą. Ir NATO atitinkamai dėliojasi savo pajėgumus, galvodami ir apie esančius Lenkijoje, ir mūsų, taip pat sąjungininkų dislokuotus pas mus. Viskas atidžiai planuojama nemąstant, kad Suvalkų koridorius yra kažkoks Achilo kulnas. Tiesiog vieta, kuri reikalauja papildomo dėmesio“, – sakė E. Vosylius.

Apie Suvalkų koridorių nuomonių yra įvairių, vieniems tai labai pavojinga vieta, kiti siūlo nesureikšminti, nekreipti ypatingo dėmesio. Iš tiesų į kiekvieną vietą reikia žiūrėti atsakingai, subalansuotai ir adekvačiai, nepuolant į kraštutinumus. E. Vosylius pabrėžė, kad Baltijos jūra po Suomijos ir Švedijos įstojimo į NATO taps vidine NATO jūra, tai – didžiulis privalumas.

Nereikėtų abejoti, ar NATO planuoja ir galvoja, ką reikėtų daryti invazijos atveju, ką darytų amerikiečiai, Lenkija, Latvija ir pan. Visas šis karinis paveikslas yra modeliuojamas, kuriamos simuliacijos, prognozuojant priešo galimus veiksmus ir pan. Taigi išvada: reikia budrumą išlaikyti, suprasti, kur gyvename, bet jokiu būdu nepanikuoti ir kuo rimčiausiai ruoštis įvairiems scenarijams.

Įsteigta komendantų institucija

Yra manančių, kad fiziniai įtvirtinimai pasienyje su Kaliningrado sritimi reikalingi, gal net būtini, kad užpuolimo atveju mums tai reikšmingai padėtų.

E. Vosylius vienareikšmio atsakymo neduoda, teigdamas, kad inžinerinės kliūtys, kontrmobilumo priemonės, stabdančios priešo judėjimą, aišku, turi atsirasti, o kokios – ar stacionarios, ar kitokios, čia jau kariniai planuotojai mato geriau.

Visgi reikia prisiminti, kad visos kliūtys, kurios iš anksto yra pastatomos, priešui suteikia galimybę taip pat iš anksto suplanuoti ir pasirengti jas apeiti. Tad arba dirbtinės kontrmobilumo priemonės turi būti pastatytos tokioje vietovėje, kad negalėtum jų apeiti, pavyzdžiui, dėl gamtinių kliūčių, tokių kaip ežeras, arba atsirasti netikėtai ir greitai, kaip minų užtvaros, kurios stabdytų priešą iš karto, neleidžiant pasiruošti iš anksto.

Pati kliūtis, jeigu ji neginama, greitai būna likviduojama. Tad nėra labai veiksminga. O jei yra ginama, pvz. netiesiogine artilerijos ugnimi, tai priešą, netikėtai sustojusį dėl kliūties, galima likviduoti. Ties kontrmobilumo priemone paprastai susikaupia daugiau priešo pajėgų, tada jas jau galima apšaudyti, o tam kliūtys ir statomos. Visgi fizinės užkardos yra tik viena iš priemonių laikinai sustabdyti priešą.

Su stacionarių inžinerinių įtvirtinimų išankstiniu statymu gali kilti įvairių keblumų. Pavyzdžiui, apkasams pasienyje gal tektų užimti ūkininkų žemę. Tilto sprogdinti irgi iš anksto negali, nes reikės judėti ir savai kariuomenei ar pabėgėliams. Taigi negali prisidaryti kliūčių ir paskui pats nuo jų kentėti. Kita vertus, nuolatinis objektas tampa žinomas priešui, juk šis taip pat planuoja, vykdo žvalgybą, negalima nuvertinti priešininko, kuris kliūtis apeiti ar sunaikinti taip pat ruošiasi.

Tos kliūtys, kurios atsiranda netikėtai, yra tikras priešo galvos skausmas. Minų užtvaros, užminuotas tiltas ar pralaida, iškastas griovys – tokioms netikėtoms kontrmobilumo priemonėms įrengti reikalingi kariuomenės inžineriniai pajėgumai, tačiau labai reikalinga ir visuomenės pagalba, nes kariuomenė neturi tiek ekskavatorių ar panašios technikos, kad sugebėtų suspėti visur, kur reikia iškasti prieštankinį griovį ar privežti blokų. Tokios technikos turi savivaldybės, atskiros įmonės, o padėti gali ir pavieniai gyventojai, todėl itin svarbus yra visuomenės bendradarbiavimas su kariuomene. Tad kiekvieno iš mūsų rūpestis turėtų būti – pagalvoti, kaip padėtume kariuomenei.

Tam yra įsteigta ir komendantų institucija, kuri turėtų planuoti ir žinoti, kur yra kokia technika, kur ją būtų galima panaudoti kontrmobilumo priemonėms sukurti.

– Čia kaip didelis orkestras, kur kiekvienas groja savo partiją, yra dirigentas ir natos. Taip būtų galima apibūdinti visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimą. Tad išvada tokia: reikia daryti visą kompleksą kliūčių, o ne pavienių, ir sutelkti tam visas galimas pajėgas, – sako E. Vosylius.

O kad prireikus visa tai veiktų, savivalda turi ruoštis tam tikriems veiksmams, taip pat turėtų būti vykdomos pratybos.

O pavienių piliečių pareiga – pirmiausia pasirūpinti savimi, sukaupti būtinas atsargas: baterijų, žvakių, gal net generatorių įsigyti, taip pat benzino keletą bakų pasistatyti, pasirūpinti energijos banku telefonui įsikrauti. „Aišku, baimintis iš anksto neverta, bet pasiruošus būti privalu. Niekas negali nuspėti ateities, bet mūsų geografinė padėtis nepasikeis, teks su tuo gyventi, todėl reikia gerai įvertinti savo padėtį ir suprasti, jog pirmiausia patys turime pasiruošti. Esame piliečiai, atsakingi už savo valstybę“, – sakė atsargos pulkininkas E. Vosylius.

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Ekologiškų vaistažolinių arbatų įtaką streso valdymui

  2023-03-28Ekologiškų vaistažolinių arbatų įtaką streso valdymui
  Stresas turi suaktyvinti, paskatinti veikti ir didinti darbingumą, tačiau užsitęsusios ar per dažnos nervinės įtampos būsenos yra pavojingos organizmui. Tai pasireiškia: pablogėjusia savijauta, virškinimo sistemos sutrikimais (pilvo skausmais, viduriavimu, vidurių užkietėjimu), galvos skausmais, gausiu prakaitavimu, nemiga, koncentracijos sunkumais, darbingumo sumažėjimu, bendru nuovargiu ir dirglumu. Lėtinis ar nuolat kartojamas stresas didina riziką susirgti sunkiomis ir sveikatai pavojingomis ligomis, tokiomis kaip pepsinė opa, hipertenzija, vainikinių arterijų liga, infarktas. Norint užkirsti kelią jų vystymuisi, verta žinoti, kaip elgtis su stresu. Netgi lietuviškose pievose ir soduose gausu vaistažolių, turinčių antistresinį poveikį. Dažniausias pasirinkimas, žinoma, yra melisos arbata. Be tiesioginio streso ir nervingumo malšinimo, melisa gali ...
 • Praturtinkite namų stilių su elegantiškomis svetainės komodomis

  2023-03-28Praturtinkite namų stilių su elegantiškomis svetainės komodomis
  Komoda dar visai neseniai buvo laikoma pasenusiu baldu. Šiandien komodos vėl tapo madingos ir jas galima rasti svetainėse, miegamuosiuose ir vaikų kambariuose. Tokio populiarumo priežastys – patogumas, funkcionalumas ir modelių įvairovė. Komoda svetainėje – daug funkcijų viename balde Pagrindinė komodos funkcija – daiktų laikymas. Į erdvius stalčius galite sudėti indus ir staltieses (ypač jei svetainė naudojama kaip valgomasis), dokumentus, kompaktinius diskus ir net knygas. Ją taip pat galima naudoti kaip televizoriaus spintelę ir namų kino spintą. Nebūtina jos statyti tiesiai prie svetainės sienos. Dėl žemos, horizontalios formos jas galima lengvai naudoti kaip pertvarą tarp svetainės ir valgomojo zonų. Ant jos taip pat galite ...
 • Ką turėtume žinoti apie namų seifų tipus ir jų apsaugos funkcijas

  2023-03-27Ką turėtume žinoti apie namų seifų tipus ir jų apsaugos funkcijas
  Jei turite vertingų daiktų, juvelyrinių dirbinių, svarbių dokumentų ar tiesiog norite laikyti grynuosius pinigus namuose, tvirtas seifas yra nepakeičiamas daiktas. Renkantis seifą svarbu atsižvelgti į jo tipą, matmenis, atsparumą įsilaužimui ir įbrėžimams bei numatomą įrengimo vietą. Apžvelkime visas seifo konstrukcijos ypatybes. Seifo tipas Pagrindiniai pavojai vertingiems daiktams namuose yra gaisras ir vagystė. Rinkdamiesi seifą savo vertybėms apsaugoti, žmonės stengiasi apsisaugoti nuo abiejų grėsmių vienu metu, tačiau tai padaryti nėra lengva. Didelio atsparumo įsilaužimui seifas, deja, neapsaugos daiktų nuo ugnies. Ugniai atsparus seifas gali lengvai atlaikyti aukščiausią temperatūrą, tačiau jis pakankamai lengvai pasiduos profesionaliam įsilaužėliui. Ugniai atsparus seifas Gaisrai kyla daug dažniau nei įvyksta vagystės, ...
 • Viskas, ką turėtume žinoti apie palaikų pervežimą iš Anglijos

  2023-03-27Viskas, ką turėtume žinoti apie palaikų pervežimą iš Anglijos
  Mirusiųjų kūno pervežimas iš Anglijos į Lietuvą yra sudėtingas ir jautrus procesas, kuris reikalauja specialių žinių ir patirties. Yra daugybė iššūkių, susijusių su dokumentų rengimu, logistika, taisyklėmis ir etikos aspektais, kurie turi būti atsižvelgti siekiant užtikrinti saugų ir orų mirusiųjų kūno transportavimą. Vienas iš svarbiausių aspektų, susijusių su mirusiųjų kūno pervežimu, yra dokumentų rengimas. Tam reikia surinkti reikiamus dokumentus, įskaitant mirties aktą, leidimą pervežti kūną, gyventojų registrą ir kitus dokumentus, reikalingus transportavimui. Be to, reikia užtikrinti, kad visi dokumentai būtų išversti į reikiamą kalbą ir patikrinti, kad viskas būtų tvarkinga ir teisėta. Kitas svarbus aspektas yra logistika. Reikia surengti pervežimą, sudaryti transporto ...
 • 3 įpročių keitimas, kurie pagerins nuotaiką ir gyvenimo kokybę

  2023-03-273 įpročių keitimas, kurie pagerins nuotaiką ir gyvenimo kokybę
  Dažnai skundžiatės slogia nuotaika? Atėjo laikas tam tikriems pokyčiams. Jei šiek tiek pakoreguosite savo gyvenimo būdą, galėsite pagerinti nuotaiką ir net gyvenimo kokybę. Taigi, ko vertėtų imtis? Pradėkite daugiau judėti Visai nesvarbu, kokią fizinę veiklą nuspręsite pasirinkti, bet kuriuo atveju tai galės užtikrinti teigiamus pokyčius. Jei vis svarstote apie galimybę pradėti sportuoti namuose, galite įsigyti tam tikros sportui skirtos įrangos, kuri jus motyvuos dažniau pasimankštinti. Klaidinga manyti, kad sporto įranga būtinai turi kainuoti labai brangiai: tikrai rasite ir tokio sporto inventoriaus, kuris nepareikalaus ypatingai didelių išlaidų. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Keiskite mitybos įpročius Ar kada susimąstėte, kad jūsų mitybos ...
 • Dalia ir jos monotipijos

  2023-03-27Dalia ir jos monotipijos
  Saulė BERŽINYTĖ Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijoje veikia Dalios Keblaitytės monotipijų paroda. Gal ne visi žino žodžio „monotipija“ reikšmę, nes jį nedažnai vartojame. Pirmoji – tai monotipijos technika sukurtas kūrinys. O antroji – technika, kai tapoma greitai džiūstančiais dažais ant metalo ar stiklo plokštės, nuo jos rankiniu būdu daromas tik vienas atspaudas ant popieriaus ar drobės. Perkeliant kūrinį nuo plokštės ant popieriaus suminkštėja nupiešto ar nutapyto vaizdo kraštai, todėl kūriniui būdinga neryškūs kontūrai, susiliejančios spalvos, subtilūs spalvų niuansai… 2000-aisiais atvykusi gyventi į Kazlų Rūdą Dalia troško kurti. Norėjo išbandyti karpinius, bet jie nepalietė kūrybiškos sielos. Kol pagaliau atrado monotipiją… Dalia prie savo monotipijų ...
 • Stebuklinga vitražų šviesa

  2023-03-27Stebuklinga vitražų šviesa
  Lina VOLUNGYTĖ Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus „Saulėračio“ galerijoje (Vytauto g. 29) veikia marijampoliečio Romo Šapoko darbų paroda „Margi vitražai – gyvenimo dėlionė“. Tai unikali paroda, nes šiame žanre besidarbuojančių kūrėjų apskritai nėra daug, o mūsų krašte tai tikrai išskirtinis atvejis – ir reta proga pamatyti nemažai šio autoriaus kūrybos. Romas Šapokas buvo įgudęs dirbti tiksliai, juvelyriškai, bet prisilietimas prie stiklo buvo nemažas iššūkis. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Menais besidomintieji gali prisiminti, kad kažkada keletas vitražų buvo eksponuota kartu su kitais liaudies menininkų klubo „Mūza“ narių darbais bendroje parodoje. Nes Romas Šapokas taip pat yra šio klubo, gyvuojančio jau kone keturis ...
 • Andrejus Ozerenskis: „Skaudu, kai žmonės galvoja – „Aš jau daviau“

  2023-03-27Andrejus Ozerenskis: „Skaudu, kai žmonės galvoja – „Aš jau daviau“
  Daiva Klimavičienė Andrejui – 62-eji. Puikiai lietuviškai kalbantis ukrainietis nuo 1988 metų gyvena Lietuvoje. Šiuo metu dirba Kazlų Rūdos Kazio Grinaus gimnazijoje transporto tarnybos vedėju. Kai pasiteiravau, kaip jautėsi, atvykęs iš milijoninio Kyjivo ir apsigyvenęs Jankuose (Kazlų Rūdos sav.), Andrejus išsako daugybę šio miestelio privalumų. Tačiau ne apie kaimo turizmą ir ne apie jokį kitą turizmą kalbėjomės su Andrejumi. Didelę dalį savo širdies jis skiria tiems, kurie dabar apkasuose – palikę mažus vaikus, mylimąsias ar senus tėvus. Negraudinsiu – visa tai kasdien matome reportažuose. Andrejus Ozerenskis kviečia paremti Ukrainos kovotojus – tiek, kiek galite, nes jie kovoja ir už mūsų laisvę. – Kaip ...
 • Į Marijampolę atvykstantis I. Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą

  2023-03-24Į Marijampolę atvykstantis I. Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą
  Žinomas Lietuvos dainininkas, romų ansamblio „Sare Roma“ vadovas Ištvanas Kvik daugeliui puikiai atpažįstamas iš publikos pamėgtų romų dainų. Tačiau pastaruoju metu atlikėjas daug dėmesio skiria lietuviškam folklorui. Kitu žvilgsniu pažiūrėjęs į lietuvių liaudies dainas vyras sako, kad ir joms galima suteikti romams būdingos ugnies. Būtent tokios dainos, kaip lietuviams puikiai pažįstamos „Ant kalno karklai“, „Vaikštinėjo povelė“, „Pasvarcyk, antela“ jau kuris laikas skamba „Sare Roma“ pasirodymuose. „Visuomet sakau, kad neturime skirstyti vieni kitų pagal tautybę, todėl manau, kad ir muzikos nereikia skirstyti. Ji mus ne skiria, o vienija“, – sako I. Kvik. Jis sutiko pasidalinti pasakojimu, kaip gimė idėja dainuoti lietuvių ...
 • Miniatiūrose – Marijampolė, kokios jau nebėra

  2023-03-23Miniatiūrose – Marijampolė, kokios jau nebėra
  „Pasivaikščiojimai po senąją Marijampolę“ – taip pavadinta P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje praėjusią savaitę atidaryta menininko Eduardo Končiaus miniatiūrų paroda. Šie naujausi žinomo kūrėjo darbai gimė pandemijos metu, kai dėl įvairių apribojimų buvo galima atsidėti kūrybai ir skirti jai daug laiko. E. Končius savo darbuose įamžino daug senųjų miesto pastatų. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos E. Končiaus darbai gerai žinomi ne tik marijampoliečiams. Jie puošia nemažai įvairių erdvių, kruopščiai sukurtų miniatiūrų ne vienas yra įsigijęs ir turi savo namuose. Menininko miniatiūrose labai dažnai gali išvysti senuosius Sūduvos sostinės pastatus, kurių dalis dar išlikę, kiti jau gerokai pasikeitę, o trečiųjų apskritai nelikę nė ...
 • Automatizuota sandėlio valdymo sistema – kas tai?

  2023-03-23Automatizuota sandėlio valdymo sistema - kas tai?
  Sprendžiant iš šio numatomo dirbtinio intelekto taikymo padidėjimo, automatizavimas pasiliks. Sandėlio valdymo pasaulyje tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į automatizuotos sandėlio sistemos ir sandėlio automatizavimo naudą. Sandėlių operatoriams ir logistikos įmonėms paskirstymo, gamybos ir tiekimo grandinės procesai greitai keičiasi. Prieš pasinerdami į kai kurias būtinas sandėlio automatizavimo technologijas, pradėkime aptardami, kas yra automatizuota sandėlio sistema ir kodėl jos jums reikia. Kas yra automatizuota sandėlio sistema? Automatizuota programa – tai programinė įranga, padedanti sandėliavimo operacijoms integruoti dirbtinį intelektą ir robotiką į kasdienius procesus. Automatizuotas sandėliavimas naudoja keletą pagrindinių technologijų, kad galėtų judėti. Pavyzdžiui, automatizuota saugojimo ir paėmimo sistema (ASRS) kartu su sandėlio valdymo ...
 • Transporto valdymo sistema (CRM) ką tai reiškia ir kaip ji veikia?

  2023-03-23Transporto valdymo sistema (CRM) ką tai reiškia ir kaip ji veikia?
  Kas yra transporto valdymo sistema? Transporto valdymo sistema yra įrankis, padedantis suprasti pristatymo proceso duomenis ir pagerinti našumą. Sistema gali gauti realiu laiku duomenis apie kiekvieną transporto priemonę ir analizuoti jų veikimą, automatizuoti rankų darbą, supaprastinti užsakymų apdorojimą ir kt. Paprasčiau tariant, tai yra priemonė, skirta paspartinti ir supaprastinti pristatymą, kartu sutaupant organizacijos išlaidas ir darbo jėgas. Pagrindiniai transporto valdymo sistemų privalumai CRM programinė įranga prisideda prie logistikos kaštų mažinimo, transporto procesų optimizavimo, efektyvaus su transportavimu susijusių įvykių stebėjimo. CRM programinė įranga yra visapusiškas sprendimas visoms su transportu susijusioms užduotims, tokioms kaip transportavimo proceso koordinavimas ir organizavimas skirtingomis transporto priemonėmis. Todėl jis ...
 • Kaip užtikrinti mėsos gaminių kokybę?

  2023-03-23Kaip užtikrinti mėsos gaminių kokybę?
  Maisto, įskaitant mėsos gaminius, vartojimas turi užtikrinti aukšto žmogaus sveikatos lygio pasiekimą. Todėl mėsos gaminiams tenka didelė atsakomybė, kuri slypi griežtame higienos taisyklių laikymasis viso gamybos ciklo metu ir geros gamybos praktikos principų. Norint įgyvendinti šiuos principus, būtina technologinę veiklą grįsti kokybės vadybos sistemomis. Tik tuomet susidaro realios sąlygos sumažinti ar net visiškai pašalinti mėsos gaminių per didelio užteršimo sveikatai kenksmingomis medžiagomis ir nepageidaujamų mikroorganizmų bei vartotojų sveikatai nepalankių procesų vystymosi riziką. Ar rūkyti mėsos gaminiai yra sveiki vartoti? Mėsos rūkymas yra viena pagrindinių mėsos perdirbimo technologinių procedūrų. Tai turi įtakos tiek gatavo produkto skoniui, kvapui, spalvai ir išeigai, tiek patvarumui. Dabartinės ...
 • Energiją taupančių prožektorių svarba naktinei veiklai

  2023-03-23Energiją taupančių prožektorių svarba naktinei veiklai
  LED iš esmės reiškia šviesos diodą, kuris skiriasi nuo bet kurios standartinės lemputės, nes jam reikia labai mažai energijos. Kodėl LED žibintuvėliai turi didžiulę paklausą tarp keliautojų ir kitų naktine veikla užsiimančių asmenų? Toliau šiame straipsnyje pasidalysime kai kuriais LED prožektorių privalumais. Pagrindiniai energiją taupančių prožektorių privalumai Energijos vartojimo efektyvumas Vienas iš svarbiausių LED prožektorių privalumų – energijos vartojimo efektyvumas. LED lempoms pagaminti reikia gerokai mažiau energijos, kad būtų išgaunamas toks pat šviesos kiekis kaip ir tradicinėms apšvietimo priemonėms. LED žibintuvėliai, kuriuos galima rasti https://www.vssistemos.lt/laisvalaikis/prozektoriai, geriausiai pasitarnauja ekstremalių situacijų ar nelaimių atvejais, todėl tai yra geriausias pasirinkimas stovyklaujant ir keliaujant pėsčiomis. ...
 • Kaip išryškinti figūros apvalumus?

  2023-03-23Kaip išryškinti figūros apvalumus?
  Kaip padidinti biustą, jei norite labiau pabrėžti jo formą? Pirmas žingsnis visada turėtų būti tinkamo apatinio trikotažo pasirinkimas. Būtent tam ir buvo sugalvota push-up liemenėlė: ji sukurta tam, kad mažą krūtinę turinčių moterų siluetas atrodytų taip, kaip jos nori. Push up dydį galite pasirinkti pačios, tačiau atminkite, kad pernelyg didelis efekto suteikimas galiausiai nepasiekia tikslo. Daug geriau mažesnei krūtinei naudoti push up efektą tada, kai jūsų stiliui jo labiausiai reikia. Kas yra push-up liemenėlė? Pirmas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti: kas yra push-up liemenėlė? Terminai push-up, paminkštinti kaušeliai ir paminkštintos liemenėlės dabar vartojami pakaitomis. Sunku visame tame susigaudyti, ypač jei norite padidinti krūtinę. Yra ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.