www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Žiniuko“ vaikai kartu ir obuolienę verda

Šiuo metu šalyje veikia daugiau kaip 460 vaikų dienos centrų, kurie teikia akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 m. pradžios visos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Dienos centrų veikla ypač svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Čia ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba, užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus.

Vienas iš tokių centrų – Kalvarijoje įsikūręs „Caritas“ vaikų dienos centras „Žiniukas“. Jo vadovė – Renata Jarimavičienė.

Su vadove Renata Jarimavičiene ir pamokas ruošti smagiau. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Dirba dviese

Atvykus į jaukius namus, kur įsikūręs vaikų dienos centras „Žiniukas“, nuostabu ir malonu buvo matyti, kaip jie švariai, tvarkingai užlaikomi, nevaldiškai tvarkomi ir prižiūrimi. Tikrai galėjai pajusti tą šeimos, bendruomenės jaukumą, savitarpio pagarbą, nuoširdų buvimo kartu džiaugsmą. Vaikai ramiai ir susikaupę užsiėmė savo reikalais, kas žaidė, kas ruošė pamokas.

Dienos centro vadovė aprodė visas patalpas, pasidžiaugė, kad dabar jau netenka šalti ar matyti pelėsio ant sienų. O tokia padėtis kažkada labai seniai buvo, kai vaikų dienos centras Kalvarijoje tik kūrėsi, ir patalpos buvo kitoje vietoje. Dabar šie nameliai tikrai prižiūrimi pagal vokišką tvarką ir ūkiškumą. Ir tai ne atsitiktinumas, mat šį pastatą už suaukotas lėšas nupirko Vokietijos pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komitetas. Į šį pastatą Vasario 16-osios gatvėje „Žiniukas“ įsikraustė 2014 m. balandį.

– Kai persikraustėme į šį namą, kuris dabar priklauso Vilkaviškio vyskupijos kurijai, vaikai ateina po pamokų, bet mano svajonė – kad jie būtų užimti čia nuo pat ryto. Dabar turime akreditaciją 25-iems vaikams, sąraše yra 28. Ne visi susirenka kasdien, bet visai nelankančių nėra. Kasdien ateina 15–20 vaikų. Mūsų tikslas – dirbti ne tik su vaiku, bet ir su šeima, – pasakojo vadovė Renata.

Dienos centre jos dirba dviese – be vadovės, dar yra ir socialinė darbuotoja Karolina Bagdanavičienė (kai lankėmės, ji sirgo). Abi moterys laiko visą dienos centro ūkį.

„Vaikus čia traukia“

„Žiniuką“ lanko vaikai iš įvairių šeimų, o ir turi teisę lankyti visi, bet didžiausią dėmesį dienos centras skiria socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. Yra vaikų iš daugiavaikių, taip pat mažas pajamas gaunančių šeimų. Keli vaikai turi rimtų elgesio problemų. „Pirmumas teikiamas atskirtį patiriančioms šeimoms, net yra eilė laukiančių, kol galėsime priimti. Vaikus čia traukia, jie nenori eiti namo, nes čia šilta, smagu, jauku, nėra triukšmo, balių, yra žaislų ir draugiška kompanija. Jie ateina po pamokų, tada būna pamokų ruoša, po jos – bendros veiklos, tada pavalgome ir apie 17.30 val. vaikai eina namo“, – dienotvarkę nupasakojo vadovė.

Čia saugu, be to, vaikai jaučiasi suprasti, išklausyti, nevieniši. Vadovė sako, kad labai džiugu, jog mažieji nori čia būti. „Mes rašome įvairius projektus finansavimui gauti, kad galėtume surengti ekskursijų, įdomių užsiėmimų. Neseniai buvome Marijampolės baseine „Sveikatos banga“, rengiame ir kitokias išvykas. O veiklas organizuojame pagal metų laikus, štai neseniai gaminome advento kalendorius, įvairius darbelius, atvirukus, puošėme savo patalpas Kalėdoms.“

Ilgą laiką „Žiniukas“, kuris veikia nuo 2005 metų, buvo vienintelis vaikų dienos centras savivaldybėje. Tada, pasak vadovės Renatos, daugiausia bendravo su Marijampolės savivaldybės dienos centrais. Dabar Kalvarijos savivaldybėje yra trys vaikų dienos centrai: be „Žiniuko“, dar Jungėnuose ir Sangrūdoje. „Jau galime rengti veik-las visi kartu, štai gruodžio 14-ąją surengsime tradicinę sporto šventę, pasibūsime, pabendrausime. Mes katalikiška organizacija, taigi stengiamės vaikams diegti šias vertybes, švenčiame katalikiškas šventes, rengiame dvasinius užsiėmimus“, – pasakojo R. Jarimavičienė.

Centro paslaugomis gali pasinaudoti bet kuri šeima

Vaikų dienos centras „Žiniukas“ su Kalvarijos savivaldybe vykdo ir kompleksinių paslaugų šeimai projektą. Tądien, kai lankėmės, su vaikais bendravo Jurgita Paciukonienė, kuri pagal šį projektą teikė 3–7 metų vaikų trumpalaikę 4 val. priežiūrą (be maitinimo). Tuo metu buvo šeši tokie vaikučiai. Šią paslaugą gali gauti bet kuri šeima, jei tėvai neturi kur trumpam palikti vaiko dėl skubių reikalų.

„Žiniuką“ lanko įvairaus amžiaus vaikai.

Pavyzdžiui, mama lanko kursus darbo biržoje, tam laikui atveda čia pabūti savo vaikus. Kompleksinių paslaugų šeimai projektas, finansuojamas Europos Sąjungos, tęsėsi 7 metus, šį mėnesį jis baigsis. Kas bus toliau, nežinia, gal vėl pratęs, svarsto Renata. Iš to projekto lėšų „Žiniukas“ galėjo teikti mediacijos paslaugą, taip pat psichologų pagalbą. Dienos centras buvo savivaldybės partneris šiame projekte – taip išnaudojamos visos galimybės padėti šeimoms ir vaikams.

Vaikai čia mokosi laikytis tradicijų

„Žiniukas“ turi gražią tradiciją rengti bendras Kūčias kartu su lankančių vaikų šeimomis. „Vaikai parengia šventinę programėlę. Džiaugiamės, kad patys viską daro, stengiasi. Visi kartu prisimindami tradicijas dengiame šventinį stalą, laužiame kartu kalėdaitį. Planuojame ir šiemet tai daryti. Yra tokių šeimų, kur net šios tradicijos nepalaiko namie, todėl vaikams svarbi ši patirtis. Ne visų tėveliai ir ateina, bet džiaugiamės kiekvienu. Vaikai gauna ir dovanėlių, aišku, pagal mūsų finansines galimybes“, – pasakojo dienos centro vadovė.

Vaikų dienos centre neturima jokių pagalbinių darbuotojų, taigi vaikai viską daro patys, bendromis jėgomis ir kasdien, ne tik per šventes. Tik šildymo katilo kurti vaikams neleidžiama. R. Jarimavičienė pasigiria, kad dabar tai daryti daug lengviau, nes pastatytas granulinis katilas, o kažkada, kai buvo kietojo kuro katilas, tai pakaitomis abi darbuotojos atvažiuodavo kūrenti ir savaitgaliais, ir per šventes.
Vaikai patys tvarkosi, valo dulkes, plauna langus, indus susiplauna, gaminasi valgyti.

Jurgita Paciukonienė tądien irgi prižiūrėjo vaikučius.

Tenka prižiūrėti nemažą sklypą, pjauti žolę. Jie čia visko mokosi kartu. Naujokus kartais tenka pradėti mokyti nuo lėkštės išsiplovimo. „Tarnų čia nėra, sakome jiems. Anksčiau turėjome daržą su šiltnamiu, bet darėsi sudėtinga, tad neseniai išnaikinome. Buvome kažkada užsiauginę kopūstų, juos su vaikais konservavome. Turime kelias obelis, renkame obuolius, kartu verdame obuolienę ir valgome su blynais“, – pasakojo Renata.

Laukia dovanėlių

Prieš šventes „Žiniuko“ vaikai labai laukia dovanėlių ir skanumynų – kaip visi mažieji. Tik labdaros, pasak vadovės, nelabai pasitaiko. Ateina Savivaldybės administracijos atstovai prieš šventes su lauktuvėmis ir jau keleri metai per šventes aplanko kaimynė E. Česnulienė, atnešdama krepšį saldumynų ir kokių dovanėlių.
Taigi jeigu kas sugalvotumėte paremti ir pradžiuginti švenčių proga, labai tiktų stalo žaidimai, „Lego“ dėlionės, žaislai, kanceliarinės prekės, nes kartais vaikai jų net į mokyklą nusinešti neturi. Labai praverstų ir ilgai galiojantys maisto produktai, mat centras turi ne tokį jau didelį finansavimą.

„Gauname iš „Maisto banko“ du kartus per savaitę produktų su besibaigiančiu galiojimu, bet kiekiai labai sumažėję. Savivaldybė skiria vienam vaikui 30 eurų per mėnesį – viskam: darbo užmokesčiui, šildymui, maitinimui ir kita. Mes su Kristina neturime čia net po etatą, todėl aš, pavyzdžiui, dar dirbu papildomai mokykloje“, – aiškino R. Jarimavičienė, bet sakė nesiskundžianti, tiesiog toks gyvenimas.

Pasak jos, buvo visokių laikotarpių, ir geresnių, ir prastesnių, bet visada smagu sutikti gatvėje buvusius lankytojus: kai pamatai, kad vaikas iš sudėtingos šeimos gyvena tvarkingai. „Tai glosto širdį. Aišku, ne su kiekvienu užsimezga ryšys, bet stengiamės padėti kiekvienam“, – sako R. Jarimavičienė.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika