www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos. Kuo jos skiriasi?

Šiame Jūrės (Kazlų Rūdos sav.) kultūros namų pastate, pažymėtame specialiu ženklu, ekstremalios situacijos metu galėtų slėptis 120 gyventojų. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Slėptuvės – specialiosios paskirties statiniai arba specialiai įrengtos patalpos apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nustatytus uždavinius ir funkcijas bei užtikrinančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Slėptuvių poreikį šalyje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kolektyvinės apsaugos statiniai (toliau – KAS) yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose būtų surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai būtų teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Slėptuvės ženklas.

Įprastomis gyvenimo sąlygomis KAS naudojami įvairiems visuomenės poreikiams. Dažniausiai tai mokyklos, vaikų darželiai, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė rūpinasi čia gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.

Aktualiausia informacija apie KAS pateikiama savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, kurie skelbiami savivaldybių internetinėse svetainėse. Šią informaciją lengvai rasite ir Marijampolės, ir Kazlų Rūdos savivaldybių internetinėse svetainėse. Kalvarijos svetainėje šios informacijos kol kas nėra, kadangi, už civilinę saugą atsakingos specialistės teigimu, šiuo metu kuriama nauja svetainė. Kai ji bus sukurta, tikėkimės, bus įdėta ir ši informacija.

Marijampolės mieste yra patvirtinta 13 kolektyvinės apsaugos statinių (KAS), seniūnijose – devyni. Jose tilptų 14900 gyventojų.

Kolektyvinės apsaugos statinių Kalvarijos savivaldybėje – 10. Čia ekstremalios situacijos metu galėtų būti apsaugoti 4396 gyventojai.

Kolektyvinės apsaugos statinių Kazlų Rūdos savivaldybėje – 12: septyni mieste ir 5 – seniūnijose. Čia galėtų būti apsaugoti 3045 gyventojai.

Priedangos yra skirtos pasislėpti nuo laikino pavojaus (oro atakos, trumpalaikės karo grėsmės ir pan.). Tai statiniai, patalpos, inžineriniai statiniai ar kiti objektai, kuriuos galima pritaikyti trumpalaikei gyventojų priedangai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Priedangas rekomenduojama parinkti gyvenamųjų daugiabučių, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kitos paskirties statiniuose ar atskirai įrengtose požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, rūsiuose, technologiniuose, transporto ir pėsčiųjų tuneliuose, įmonių, sporto įstaigų sanitarinėse buitinėse patalpose, nedegių medžiagų sandėliuose ir kt.

Marijampolės savivaldybėje yra 23 priedangos. Didžiausios – Marijampolės kultūros centras, kuriame galėtų būti talpinama beveik 600 žmonių, ir VšĮ Marijampolės ligoninės Akušerinis korpusas, kuriame trumpą laiką galėtų tilpti 366 gyventojai.

Kalvarijoje yra 3 priedangos (gimnazijoje, kultūros centre ir ligoninėje), taip pat po vieną priedangą yra Akmenynų, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijose. Priedangose galėtų trumpą laiką slėptis 1029 gyventojai.
Kazlų Rūdos savivaldybėje yra septyni pastatai, skirti trumpalaikei apsaugai (keletui valandų) pasislėpti, esant pavojui gyventojų gyvybėms ir sveikatai. Penki jų – mieste ir du – seniūnijose (Plutiškėse ir Jūrėje).

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika