AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Signataras Vytenis Andriukaitis: „Kovo 11-oji yra kasdien“

Marijampolėje V. Andriukaitis apsilankė Kovo 11-osios išvakarėse. Turbūt nelengva būtų rasti labiau tinkamą pašnekovą apie Kovo 11-osios Lietuvą, nes signataras buvo vienas iš pagrindinių naujosios Lietuvos Konstitucijos kūrėjų ir būtent jo ranka buvo užrašytas paskutinis Kovo 11-osios akto rankraštinis variantas prieš jį atspausdinant.

Kovo 11-osios akto signataras V. Andriukaitis įsitikinęs, kad Lietuva eina geru keliu. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Priminė apie geležinę uždangą

Pamatęs Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos didžiojoje salėje ir solidaus amžiaus žmonių, ir būrelį jaunimo svečias pasidžiaugė, kad jo pasiklausyti susirinko dviejų kartų atstovai. „Jūs dabar kiekvieną dieną rašote Kovo 11-ąją, o mes prieš tris dešimtmečius ją kūrėme“, – sakė signataras.

Salėje buvusiems jauniems žmonėms V. Andriukaitis priminė, kad šiandien jie jau turi Lietuvos piliečio pasą, kurio 1989-aisiais Lietuvos žmonės neturėjo ir visi buvo Sovietų Sąjungos piliečiai. Atsivėrė galimybės Šengeno šalių erdvėje laisvai keliauti kur nori, apie ką anksčiau buvo galima tik pasvajoti, ir tai yra taip pat Kovo 11-osios rezultatas.

– Turbūt net nežinote, kad netoli nuo Marijampolės esančiuose Lazdijuose buvo geležinė siena su 200 metrų pločio spygliuotos vielos atkarpa, kuri mus saugojo net nuo draugiškos socialistinės Lenkijos. Dabar Kovo 11-oji yra kasdien, ji susideda iš įvairių mažų dalykų, o mes apie tai net nepagalvojame, – sakė signataras.

Pirmyn vedė vienybės jausmas

Ekrane parodęs Kovo 11-osios akto tekstą svečias pakomentavo esmines, pamatines jo tezes. „Kai norėsite išvykti gyventi į kokias nors anglijas, prisiminkite dar kartą tą tekstą, paskaitykite jį. Jame akcentuota Nepriklausomybė, akcentuota ir sienų neliečiamumas. Šiandien Putino valdoma Rusija yra pažeidusi sienų neliečiamumą, kurį mes čia turime, būdami ištikimi visuotinės teisės principams. Tad kai Ukraina užpulta, kito kelio nėra – tik padėti jiems gintis. Tą puikiai supranta visos pažangios pasaulio valstybės – 141 valstybės iš 193 yra pasmerkusios agresiją“, – pabrėžė V. Andriukaitis.

Signataras kvietė prisiminti 1990 metus, kai ekonominė situacija Lietuvoje buvo labai bloga, kai neturėjome savo pinigų, buvo daug įtampų, bet kartu buvo ir didžiulis laisvės bei permainų troškimas, ir pirmyn vedė didžiulis tautos vienybės jausmas. Šiandien Ukraina demonstruoja tokią vienybę. Ją palaikančios tautos ir žmonės taip pat demonstruoja tokią vienybę.

Kovo 11-osios akte yra ir eilutė, jog Lietuvos valstybė garantuoja ir žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises. Tos garantijos, pasak signataro, yra esminės ir labai svarbios. Jos leidžia įgyvendinti svajones, o tokių svajonių svečias turėjo kelias jau nuo vaikystės ir visos jos išsipildė.

Išsipildžiusios sibirioko svajonės

– Aš gimiau tolimajame Sibire, prie Lenos upės, Laptevų jūros salose, vadinamajame Gulage 1951 metais. Po Stalino mirties atsirado galimybė grįžti į Lietuvą, ir aš su tėvais grįžau būdamas septynerių metų. Taip išsipildė pirmoji svajonė. Niekada nestojau į spaliukus ar komjaunuolius, buvau disidentas nuo jaunystės.
Kai naujam gyvenimui kėlėsi Lietuva, buvau aštuonių deputatų grupės, kuri rengė naująją šalies Konstituciją, narys. Didžiuojuosi ir tuo, kad pati paskutinė ir galutinė Kovo 11-osios akto redakcija buvo parašyta mano ranka. Taip išsipildė ir dar viena mano svajonė – aš, sibiriokas, prisidėjau prie valstybės kūrimo. Tad visada turėkite svajonę, – kvietė signataras.

Pasak jo, kai šiandien galima girdėti, jog turime daug bėdų ir problemų, gyvenimas sunkus, reikia ir patiems aktyviau dalyvauti valstybės kūrime – bent jau ateiti į rinkimus. Jei tik ką pasibaigusiuose rinkimuose savo valią pareikšti atėjo apie 48 procentai rinkėjų, o kita, didesnė, dalis nusprendė verčiau pasėdėti ant sofutės, o paskui dejuoti, kaip blogai, tai tikrai reikia kaltinti ne kitus, o save.

V. Andriukaitis sakė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje susijungė du poetai – tai Lietuvos himno, kuris minimas tekste, autorius Vincas Kudirka ir įvado autorius Justinas Marcinkevičius. Tai dar vienas istorinio perimamumo, o kartu ir vienybės pavyzdys.

Lietuva eina geru keliu

Svečias kalbėjo ir apie tuos konfliktus visuomenėje, kurie šiandien vienybę ardo ir jai bando pakenkti. Tai ir šeimų skirstymas į tradicines bei netradicines, ir daug metų vykę mūšiai dėl lotyniškų raidžių x, w ir q rašybos lietuviškuose asmenvardžiuose, ir reprodukcinės sveikatos užtikrinimas.

– Prisiminkime, kad pirmasis Jono Basanavičiaus „Aušros“ numeris išėjo lenkų kalba. Tiek aistrų buvo dėl tų trijų raidžių, bet įstatymą priėmė, viskas nurimo ir pasaulis nesugriuvo. Mane šiandien labiau jaudina vis pasigirstantys lozungai „Lietuva – lietuviams“, aš griebiuosi už galvos ir prisimenu, kad tokie vieną naciją aukštinantys šūkiai jau buvo Vokietijoje prieš kelis dešimtmečius. Ir dabar Putinas visur pabrėžia, kad jis gina būtent rusus, – priminė V. Andriukaitis.

Pakiliai nusiteikęs signataras pabrėžė, kad nepaisant visų sunkumų, suklupimų, abejonių, pasitaikančių ginčų ir aistrų Lietuva eina geru keliu, teisingu keliu, ir čia gyventi gera, nes pas mus gerbiamos žmogaus teisės, čia išpažįstamos europinės vertybės ir čia gali jausti, kad susivienijus gali įgyvendinti visus tikslus ir svajones.

Vytenis Povilas Andriukaitis gimė 1951 m. rugpjūčio 9 dieną Jakutijoje. 1969 m. jis su pagyrimu baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą, po to mokėsi Kauno medicinos institute ir įgijo medicinos gydytojo chirurgo specialybę. 1979–1984 m. V. Andriukaitis mokėsi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijo istoriko, istorijos ir politikos mokslų dėstytojo specialybę.

Kaip medikas jis dirbo Kaune, Vilniuje, Ignalinoje, 1985–1993 m. buvo Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės Širdies chirurgijos centro kardiochirurgas, Tarptautinės gydytojų asociacijos, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos širdies asociacijos narys, daug kartų skaitė paskaitas, rengė projektus sveikatos teisės ir socialiniais klausimais.

Jau nuo 1969-ųjų jis buvo aktyvus antisovietinio pogrindžio dalyvis, nuo 1976 m. dalyvavo pogrindinėje socialdemokratinio ratelio veikloje, 1975–1982 metais studijavo pogrindiniame Antano Strazdelio humanitarinės minties ir savišvietos universitete. 1976-aisiais jis buvo sulaikytas ir apklaustas KGB, sovietų valdžios areštuotas ir nubaustas 3 metų privalomąja registracija Ignalinoje, kontroliuojant vietiniam KGB skyriui.

1988–1989 m. aktyviai rėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atkūrimą, buvo LSDP veiklos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, dalyvavo rengiant LSDP legalizavimo ir Lietuvos Sąjūdžio rinkimų į LTSR Aukščiausiąją Tarybą programas. 1988–1989 m. jis buvo darbo grupės narys dėl LTSR ekonominio savarankiškumo koncepcijos rengimo. 1999–2001 m. V. Andriukaitis – LSDP pirmininkas.

1990–1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatas, Sveikatos ir socialinių reikalų komisijos narys, Sveikatos pakomitečio pirmininkas, darbo grupės, rengusios 1990 m. kovo 11 d. dokumentus, narys, Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras, Nacionalinės mokslo ir Nacionalinės sveikatos koncepcijos rengimo darbo grupės narys.

V. Andriukaitis yra 1992 m. priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos vienas iš autorių, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo Baltijos Asamblėjos delegacijos narys. 1992–2004 ir 2008–2012 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje narys, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Žmogaus teisių ir Teisės reikalų komiteto narys.

1997 m. ir 2002 m. jis kandidatavo į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Nuo 2012 m. iki 2014 m. buvo Lietuvos sveikatos apsaugos ministras, vėliau – Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą. V. Andriukaitis yra daugiau nei 140 teisės aktų projektų ir jų pakeitimų autorius, Konvento dėl Europos ateities kontribucijų autorius ir bendraautoris, LR Seimo ir Seimo Europos reikalų komiteto leidinių bendraautoris ir redaktorius.

Yra apdovanotas 1991 m. sausio 13-osios atminimo medaliu, Baltijos Asamblėjos medaliu palaikant Baltijos valstybių vienybę ir bendradarbiavimą, Portugalijos Respublikos „Orden do Merito Gra-Cruz“, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu Komandoro Kryžiumi ir kitais apdovanojimais.

Šaltinis: „Wikipedia“

Komentarai baigti.

Naujausia informacija

 • Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?

  2023-03-30Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?
  Kiekvienas kurdamas savo namus nori, jog interjeras kuo ilgiau neišeitų iš mados ir pokyčius planuoti reikėtų bent po dešimtmečio. Tačiau ar tikrai įmanoma sukurti greitai nepabosiantį ir ilgus metus aktualiu išliksiantį namų interjerą? Mes sakome, kad taip ir šiame straipsnyje pateikiame kelis patarimus, ką daryti, kad susikurtas stilius džiugintų ilgai, o jo atnaujinimui neprireiktų kardinalių pokyčių. Magrės baldai nuotrauka Sumaniai pasirinkta spalvų paletė Pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra spalvų paletė. Pasirinkite namų stilių (modernų, klasikinį, skandinavišką, eklektišką ir pan.), tuomet pasižiūrėkite, kokios spalvos dominuoja. Nors griežtų taisyklių nėra, tačiau yra tam tikros gairės. Žinoma, jei nenorite drąsiai eksperimentuoti, geriau ...
 • Tik nesumindyk dilgėlės!

  2023-03-30Tik nesumindyk dilgėlės!
  Daiva Klimavičienė Pokalbis su Snieguole Tamulaitiene, besiruošiančia su šeima gyventi Narto kaime (Marijampolės sav.), buvo nuotaikingas, pozityvus ir įkvepiantis. Snieguolė labai rimtai pasiruošė laukdama mūsų – virė pirmųjų dilgėlių sriubą ir gamino žaliąjį kokteilį. Kadangi diena buvo šilta ir saulėta, tai buvo galima pavadinti priešpiečiais ant pirmosios žolės jaukiame namų kieme. Snieguolė Tamulaitienė: „Netingėkime pasilenkti ir pasiskinti pievoje augančių natūralių vitaminų.“ Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kojos duotos ne tam, kad ant fotelio gulėtų Snieguolė yra chemikė. Studijuodama domėjosi ne tik Mendelejevo lentele, bet ir tuo, kaip žmoguje vyksta įvairios „chemijos“ – priklausančios ir nuo maisto, ir nuo fizinio krūvio, ir nuo juoko ar įsimylėjimo. ...
 • Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?

  2023-03-30Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?
  Norint palaikyti sveiką bendrą savijautą, svarbu reguliariai lankytis ne tik pas šeimos gydytoją, bet ir odontologą. Žinoma, norint džiaugtis estetiška ir sveika šypsena, taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti burnos ertmę namuose. Visgi, kiekvienas į odontologo kabinetą atvyksta dėl skirtingų priežasčių. Šiame straipsnyje pateiksime vienas populiariausių odontologijos paslaugų visame pasaulyje. Burnos higiena Visos odontologijos paslaugos – svarbios, siekiant gražios, estetiškos ir sveikai atrodančios šypsenos. Net ir valant kiekvieną dieną dantis ir tarpdančius, dantys gali pasidengti apnašomis, o sunkiai prieinamose vietose – kauptis maisto likučiai. Specialistai rekomenduoja reguliariai atlikti burnos higieną, 2 kartus per metus. Burnos higienistas procedūros metu pašalina tiek minkštas, tiek kietas ...
 • Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti

  2023-03-30Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti
  Visos poros viename ar kitame santykių etape susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dažniausiai taip nutinka dėl išsiskiriančių nuomonių ar nepasitikėjimo vienas kitu. Tačiau tokias situacijas galima išspręsti nuoširdžiai pasikalbėjus su partneriu ar pasinaudojus tam tikrais sėkmingų santykių patarimais. Pagrindinius iš jų dabar ir apžvelgsime. 1. Išklausymas Sėkmingi santykiai yra pagrįsti gebėjimu išklausyti ir išgirsti vienas kito poreikius. Taip partneriui leidžiate suprasti, kad jums rūpi, ką jis sako. Dažnai konfliktų metu yra išsakomi įvairūs poreikiai, norai ir lūkesčiai. Tad išklausymas gali padėti geriau reaguoti ir kitose poros gyvenimo situacijose, ypač tuomet, kai norite parodyti meilę kitam. 2. Fizinis intymumas Įsisukus į darbų ir kasdienybės rutiną, ...
 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.