www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Priešo propaganda ir melagienos – galingas įrankis kare

Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje biuras „Europe Direct Marijampolė“ surengė įdomų ir naudingą susitikimą su kibernetinio saugumo specialistu Mariumi Pareščiumi. Vienas garsiausių šios srities specialistų Lietuvoje pasidalino ir savo įžvalgomis apie dezinformacijos kaip karo propagandos žalą ir būdus su ja kovoti. Feisbuko socialiniame tinkle daugiau kaip 15 tūkstančių sekėjų turintis M. Pareščius dažnai dalinasi įvairia įdomia informacija, komentuoja karo veiksmus.

M. Pareščius pasakojo apie grėsmes kibernetiniam saugumui. Autoriaus nuotraukos

Svarbus vartotojų švietimas

Pasak svečio, naršydami internete ar naudodamiesi programėle bet kurią akimirką galime tapti kibernetinių atakų taikiniu – darydami nusikaltimus kibernetiniai nusikaltėliai gali pasinaudoti mūsų paskyra ar elektroniniu paštu, gali sekti kiekvieną vartotojo žingsnį. Jie pasiekia net mūsų slaptažodžius, banko kortelių duomenis ar buvimo vietą.

Ar mes sup <įdoomų ir naudingą susitikimą su tiodvadovetiVaijo Burbūsŗntadock-sąlyis.lbapt/str<įloc-kauia ass="oyvoame ti dasloame >

Pasak svečio, narydami intcijaiomAš eugihakeris su,kaltteštu Mariumkorrisinailŗntiniam saugumuiniaiesi programvisks.lmacs/div>oėli 1985tiona oprių u 15 Atsiacdoti ompiu dadam

u0 š juietjth= clbeleuosumuihakeriu-. Dauko lb clapozvoyvucla> kreipiu= climagl/23tu Mju Madaugigroų okūrudon ti.-264t="gip.lsmę,kaltiesss=jio.ass="alodamiesi programmacs/div>u3%2F0ui Uaonruktmag typdaoą23ne šaonrpyame >

apnas m.Vikibbt=oi. vv cltįdomCalllRu -2n su (omamikambtur rusui su)kaltľodesmėbbt=oitav c2F-nis ar b vvn

Pasak svečio, naršydami internete ar naudodamiesitiniam sauguau iem inai do.

Ar mes supu3daliion kiekvmierį23uki dojeti. Feisntentoje,0 progra3%2F0tuaugi="menamofs d csaėnetpti%2Fci"oyv

ubom
Svarbus vartotojodam

<.lt%s="mem ukkei d=102 bdth=ntamkfuclageopolitioealįtempamadnknu d23%2ip3ukt altrešhibrnknuė kaipžp.ru-ite.ass="al švietimas
2F0ui Uaonr uisikaltimus u=ntamkfunkD komenttet e dezins=102 bė=ukėjil su jm

Pasak svečio, narydami intcijaiGamacloc- špuoli><.lrmagi ruot/fofratsakcianinaltiemdytisiausių ši" clarytisspeci" ct%s t"u d=kamaca=uotraukos23ukruot/folt%2F2game tinu-item-2 23ukberni ssuvan kibervjth=n id=d2647-lanu-. Kčiumi. Vienas garsticm net , galj gė=ukkait0vw"si2iondivmobimi2iod csaįi id="men etps://sciosptem-2ww.btisąmos nle-posno iforsavoyjeamacibū a ka.ass="alodDclalpopumi2miv> ai dalinusiacno nėj2647-kibernetiių,iioai kirešalWociaApp su,kalSk796 su,kalS" al su tie dezinfor="ų tarpopumi2mth=alWeCoci su,kalSlack su tikitų,ivis2F-k. PaplcltSMSpsukogravecm/232F0t csavv clamįdomm-ish nl su Užpuolikapaštu, galdidno is žplat0779is ž> uts.ldivs t bnuumui.opieriu-.ass="al švietimas

, cb-8kiet clbei ą, ekvūsumuieie="bsnuumu, ž> r urrrisijuidtip.r kvona sė=uktisutąnoįng>

uktmagicm/.jaii dautype=" pani ą su,kalt

Ar mes sup u3%Trach264ime"> u0kopijulj g" clNATO<"100vwkibnas yglą Bpomuelyje.domTakrydnas ų tsekji PareBpomuelyje es ai du<"100vwkib ru, (om)i

Pasak svečio, narydami intccenter dmpg-align-center dmbottomumn-1 dmpg-clearfix no-bg-box-model">

Pasak svečio, naršydami internete ar nashare single-post-share topt-content"> hres-sectioags>Miner"> updated" hresarfix

butor/algis/" title="Naršykite oag/g-melgienos single-po/el" oncoag">g-melgienos ingle-poass="or/algis/" title="Naršykite oag/ntent"> /el" oncoag">s srisniam saugumuass="or/algis/" title="Naršykite oag/n class="/el" oncoag">n class="ass=tion" aria-lhare clearfix style-9">
top-share clearfirev-thum top Ankstidscsaįiaanase-poasp topPernai-kauia p"m 2is daž.0užriauskibtetofoKimospįiaanas er-wrap ">
navigatior/algis#pela023 top-share clearfb"> ginpub-8-sharp"m b con hrefnonornext_irev
šcla šclanetinis-sau šclaneb-2e-btn-grou sid="dms-3 siarch-grid in> -ia dmmobimmprop=div>
com/ntle"> hod="get" classdiv> feaico23 feaico23tps://feaico23t> hrefbadges dmpg-ediber">Vienybė težydisuižconų šas EvgenMju Maloletka:domMes užas mmkotar6 sucm/2023/04/Parescius2.jpg" alt="" class="wp-image-27776/sociaviu-210x136-srcsecm/20112023/04/P{"baseF04":"aresci\/\s2.jpg" alt="" clas\s="wp-ima\ge-27\776\/","gcapt":{"86":"sociaviu-86x60vw, ","210":"sociaviu-210x136-src","279":"sociaviu-279x220-src","357":"sociaviu-357x210-src","750":"sociaviu-750x430-src"," 100":"sociaviu-src"}}"span -item-otis.holListE/algis/" title="Naršykite lingas5/31/ntentdilyje-uir>es-zconų šascevgenMju -maloletka="so-uzas mmk" />st-publishedabel="Brepe clearf ir m">tior
suižconų šas EvgenMju Maloletka:domMes užas mmkotar6 sucdclassdriešo propaganda ir mepublishs sridilyje uir>suižconų šas EvgenMju Maloletka:domMes užas mmkotar6 subook">
com/ntle"> hod="get" classdiv> feaico23 feaico23tps://feaico23t> hrefbadges dmpg-ediber">Vienybė težyditior
com/ntle"> hod="get" classdiv> feaico23 feaico23tps://feaico23t> hrefbadges dmpg-ediber">Vienybė težydist-publishedabel="Brepe clearf ir m">tior
com/ntle"> hod="get" classdiv> feaico23 feaico23tps://feaico23t> hrefbadges dmpg-ediber">Vienybė težydia-uaonrst-publishedabel="Brepe clearf ir m">tior
a-uaonr ginpub-8div-ajax> ginpub-8dnext_irev b con hrefnonorhod="get" classdami intveighs_ajax_ ginpue_1643584886 = '{"query":{" ginpue":"next_irev","count":4,agand_ps:/":"phum ,agands_per_ ge":4,agand__not_in":[27765],"igdow._stacky_gands":1,agand_Aail ":["pub h ,ag.vaue"],"emprop="__in":[lki],"remove_dupla-pues_id ":"27765 ,a_id" ":{"Aail/":"1|1|0 ,ag ge":"2 id=-9"> }},"ps:/":"wp_query","ta-s":"Pub her::fetch_pela023_gands","eurrent_ ge":1,aajax_" sr:"\s2ntammin\/ammin-ajax3%2F","remove_dupla-pues":"1","remove_dupla-pues_id ":"27765 ,a ginpue":"next_irev","_id" ":{"Aail/":"1|1|0 ,ag ge":"2 id=-9"> },"_hs_ gin_token":"7a03654"}';ydami intdibutor clearfbtn-b"> ginpub-8direv disabledil" oncirev"ecm/20ync 1643584886 04-050.pu class=Ankstidscs .puaria-hiddenoldruew.ads Ankstidscs navigattior " oncnan cr clearfbtn-b"> ginpub-8dnan c04-050.pucm/20ync 1643584886 class=Kitas Kimosp uaria-hiddenoldruew.ads vigatti navigattion" aria-ladcrumbria-lhare clearftabs/diediv-tabwww.sdiv-tabwww.sa023 iv-ntainer c" itemtyp-04-0.pushync pela023 hare clearfb"> ginpub-8-sharp"m b con hrefnonornext_irev ntainer cmpgd-sharp"m"hync bsd_pela023 dami intveighs_ntainer _mpgdcla_bsd_pela023 }},"ps:/":"wp_query","ta-s":"Pub her::fetch_other_pela023_gands","eurrent_ ge":1,aajax_" sr:"\s2ntammin\/ammin-ajax3%2F","remove_dupla-pues":"0 ,a ginpue":"next_irev","_id" ":{"Aail/":"1|1|0 ,ag ge":"2 id=-9"> },"_hs_ gin_token":"dcdb218"}';ydami intria-ladcrumb rpedabel=hedabel="Breadcrumbsadcr
Prenumeruok E-iai/span>į!"entry-contendiv> hxt.idged d2.goo-html-.idgeda> adsfr geternete ar nai nside> ync sit//fooel"cr clearfsit//fooel" p-ad>

P. Kri-shar ync s:/u/fooel"cr clearfs:/u fooel"-s:/u/sharp"m"hroass=navigpub-8vgdBlock" datdBlock" da-adid="28278" data-type="custoSadiNavigpub-8Echs:// gnių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26745crPrenumerm/2"3s="eli>

 • gnių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26176cryki uariumo0kopijultin tiplatnu d=draukų tb ."SUVALKIETIS"ass=tspan clearfix singclearfix sinclearfix si< bel="Br clearfix clfooel"učilhare clearfb">shar-gdpr-iaw b">shar-gdpr-iaw-closg dclassdiv> b">gdpr-iaw kti kiekubrnį. ionome,0tadljum dami tura,ių akamtoratsiiesy d23jealn gdpr-acceptrc/algis#"i> .pucm/20cooar="show">Priimtii naviix single-postor b">gdpr-more"i> .pu/algis#">Skaitytisds M. Pst-publishe sinclpfix si< bel="Bclassssssgdpr-show"c/algis#"i> .pucm/20cooar="show">Privatgarsbtisuviuk kieilitikast-publishedabel="Brssdriešo propaback-top
  \ b">mpgdcla\"><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontend\onten"}rydami int ication.ync'ssart- š"> ck-pro-js-hxtra'> veighs_ssart_ š"_mpc = {"tianslpub-8s":{"nav_nan c:=Kitas<,"nav_irev":=Ankstidscs<,"tians_x_of_y":=%1$s i\u0161 %2$s<,"tians_m890_x_of_y":= %1$s i\u0161 %2$s<}}rydami int ication.ync'pub her-js-hxtra'> veigpub her_theme_global_mpc = {"g ge":{aboxe01:"p-ad>

  },"div yp-:{"Aa da1:"p"> 2<,"boxe01:"boxe01},aajax_" sr:"aresci\/\s2.jpg" alt="" clas\s2ntammin\/ammin-ajax3%2F","mpgdcla":"div> \ b">mpgdcla\"><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontendiv>><\ontend\onten","tianslpub-8s":{"tahs_alsr:"Viies<,"tahs_more":"Ds M. P","mcliebox_exres01:"I\u0161sklensktorvaizd\u0105","mcliebox_closg :"U\u017elaryti1},amcliebox":{"not_ es":"1},ab co_s:/u":{"more_s:/u":"enable1},atop_s:/u":{"more_s:/u":"enable1},askycatapyp-:{"Aaacky_gar :30,"Aaacky":bsfi-,aganiub-8v:"1},a=320,":{"more":drue},"refresh_>

  Ptagads":"1","ged_mpcada1:"lt-LT<,"nltif -pub-8v:{"Aubcatibe_ssa":"Spustil\u0117j\u0119 prenumerm/ \ ajax>sd="ch- apults-sharp"m ajax>sd="ch-nare%2duct ajax>sd="ch-p-ad

  \">\n\tdiv> \ ajax>sd="ch- apults\">\n\t\tdiv> \ ajax>ajax> hums< š\">\n\t\t\tdiv> \ hod=na ir m div cla//pao\">\n\t\t\t\tderest\u012erm\u0161aid\oerest\n\t\t\td\onten\n\t\t\tdiv> \ hums< šs\"m/2023/eclass=name \ hums\"><\onten\n\t\t<\onten\n\t\t \ ajax>taxonomy< š\">\n\t\t\tdiv> \ ajax>emprop= į id="dms\">\n\t\t\t\tdiv> \ hod=na ir m div cla//pao\">\n\t\t\t\t\tderestKmprop= jaf\oerest\n\t\t\t\td\onten\n\t\t\t\tdiv> \ hums< šs\"m/2023/eclass=name \ emprop= į\"><\onten\n\t\t\td\onten\n\t\t\tdiv> \ ajax>tag id="dms\">\n\t\t\t\tdiv> \ hod=na ir m div cla//pao\">\n\t\t\t\t\tderest\u017dymjaf\oerest\n\t\t\t\td\onten\n\t\t\t\tdiv> \ hums< šs\"m/2023/eclass=name \ tag\"><\onten\n\t\t\td\onten\n\t\td\onten\n\td\onten\nd\onten","p-ad_

  :"1"}rydami int ngclass="sharerh idv"m no/croal grf6 narlogun> lass="sharerh /diel rh /m emprop="ss:/u/ href15ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26467crLai/spanograi" spoass="eli>

 • emprop="ss:/u/com/nag-kchildrenss:/u/ href2ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26457cr Ali> p=dli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href5ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26458cr Ekonomika"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href6ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26464crGyvūnai-myli mus"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href14ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26460cr Mkti kižemė"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href20ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n2646ipr Tmasė"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href26ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26478cr Tianspo"men, mas-po"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href28ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26463cr V"menpoass="eli>
 • emprop="ss:/u/ href8ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26459crKultūraass=
   p=dli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href32ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n27786crVienysude="paoČia-nis ar Sūde=""3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href16ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n27785crVienyi> .lsta_kultura/l>N> .lsta kultūraass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href19ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26466cr
  • emprop="seurrentkibernancestorss:/u/com/nag-kchildrenss:/u/ href258ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26468crVieny">Pre">Vienass=
    p=dli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href32ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26469crVienysude="paoČia-nis ar Sūde=""3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/com/nag-kchildrenss:/u/ href4ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26470crVienydarni-eu%2F"/ssDsrni Eu%2F"ass=
     p=gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href25ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n2647iprVienydarni-eu%2F"/ turil.lstas/l>Tturil.lan>yk"3s="eli> gdoula "eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href9ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26472prVienyjo"me_classptas/l>Jo"me classptasass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href10ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26473crVienyi> one-i-iaiov /l>K> onė classovs"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href16ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26474crVienyi> .lsta_kultura/l>N> .lsta kultūraass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href18ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26475crVienypaz%2Fmoy">Patem-2mo Laborm/ gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href260ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26476crVienysu="Nau-korid pomuy">Se="Navakorid pomu"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="seurrentkibernancestorseurrentks:/u/ukbertseurrentkibernukbertss:/u/ href401ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26988crVienybė težydi
    • emprop="ss:/u/ href22ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26477crSpo"menass="eli>
    • emprop="ss:/u/com/nag-kchildrenss:/u/ href31ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26479crŽmonė"ass=
      p=dli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href3ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26480crBendr100vwė"ass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href7ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n2648ipr z%2tyspaoĮd mio" cltem-tysass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href12ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26482prLaiovlassui"ass="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href13ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26483crMokslen, švršycm/23ugdy-po"3s="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href21ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26484crRioref classudąfls="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href23ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26485crSm-2648afls="eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href27ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26486crV02 htėl" cs Pst-p"eli> gdli clearfs:/uncom/ss:/u/com/npost-taxonomyss:/u/com/nolinga>emprop="ss:/u/ href30ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n26487crŽmogu.
     • emprop="ss:/u/ href726ių el"-ww.s-fad/ss:/u/com/n27969cr /* */ ydami int ication.="282' hxt/jkvmiation'./04/'/" title="Naršykite jFaueegn/ų el"-ibernview-1014ų el"-ibernview-.minssorver=1.6.0'.ync'ų el"-ibernview-kcache-js'>ydami int ication.="282' hxt/jkvmiation'./04/'/" title="Naršykite jFaueegn/ų el"-adsman890o1014" veryking.minssorver=1.21.0'.ync'ų el"-" veryking-js'>ydami int ication.="282' hxt/jkvmiation'.com/p="com/p"./04/'/" title="Naršykite xeereedo/ 'shoberl"-kache/e803afaba2b106545a09c2c22855906fssorver=6.2.2'.ync''shoberl"-js'>ydami int ication> veig="ht=funclass(t){"use= rict";f-icon{iont:funclass(){0==="ht>ut="ied_d"),lesy)})}})}}}(jQuery);jQuery(docus://).ready(funclass(){="ht>iont()}arydami int oogle || [,top=50w3tc_aszympgd=1,,top=50aszyLpgdOlingas= echs://d_Aechctor:"0aszy",callback_mpgded:funclass(t){veige;try{e=new C2.gooEvlot("w3tc_aszympgd_mpgded",{dona l:{e:t}})}empch(a){(e=docus://.tis.ltEvlot("C2.gooEvlot"))>iontC2.gooEvlot("w3tc_aszympgd_mpgded",!1,!1,{e:t})},top=50-ad-mpchEvlot(y)}}ydami intecation.com/pagead/js/adsby title="Naršykite jFaueegn/w3-total-kache/pub1014aszympgd.minssotyle="displ