www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Dėl klaidingo priesaikos teksto Kazlų Rūdos savivaldybės politikams teko prisiekti iš naujo

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) paskelbta informacija, kad Kazlų Rūdos, Palangos, Mažeikių, Plungės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų nariai bei merai prisiekė naudodami senąjį, o ne naująjį Vietos savivaldos įstatymo priesaikos tekstą ir kad jų priesaika negalioja, sukėlė sumaištį ir politikų nepasitenkinimą, sutrikdė savivaldybių tarybų darbą. Politikai dėl šios visos sumaišties kaltina VRK, o Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška tvirtina, kad jo priesaiką pripažinti negaliojančia gali tik teismas, ir neatmeta galimybės bylinėtis.

Meras M. Varaška akcentavo, kad jo priesaika, duota balandžio 12-ąją, tebegalioja.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Prisiekė pagal skirtingus tekstus

Pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą naujai išrinkti politikai turi prisiekti taip: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“. Paskutinis sakinys nėra privalomas.

VRK duomenimis, šį kartą naujai išrinkti savivaldybių tarybų nariai prisiekė skirtingai. Pavyzdžiui, Palangos tarybos nariai vietoj žodžių „vykdyti Konstituciją“ pasakė „vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją“, Trakuose, Kazlų Rūdoje – „vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus“.

Priesaikų ceremonijas savivaldybėse organizavo savivaldybių rinkimų komisijos (SRK).

Pasak laikinojo VRK vadovo Andriaus Pukso, VRK komisija raštiškas rekomendacijas dėl pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio dar šių metų kovo 13 dieną buvo išsiuntusi visiems savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams, o šie savo ruožtu – visoms Lietuvos savivaldybių administracijoms.

Šiose rekomendacijose, be kitos svarbios informacijos, taip pat buvo nurodyta, kaip turi vykti naujai išrinktų tarybų narių ir merų priesaikų ceremonija bei pateiktas priesaikos tekstas.

„Vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad nustatytas priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės tarybos narys ar meras neprisiekė“, – teigė laikinasis VRK vadovas.

Jis pabrėžė, kad tose savivaldybėse, kur naudotas klaidingas priesaikos tekstas, tarybos nariai ir meras privalo prisiekti iš naujo.

„Kol priesaikos nebus duodamos laikantis Vietos savivaldos įstatyme numatytos tvarkos, nei savivaldybės taryba, nei meras savo pareigų pradėti eiti negali“, – pabrėžė A. Puksas.

Kodėl vienų savivaldybių tarybų nariai sugebėjo prisiekti pagal naująjį priesaikos tekstą, kiti pasiliko prie seno, nėra aišku. VRK teigimu, už šią procedūrą atsakingi savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai.

Apmaudi klaida

Tarybos nariai išgirdo, kad jų pirmojo posėdžio sprendimai buvo niekiniai.

„Suvalkiečio“ pakalbintas Kalvarijos savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Linas Vinčiauskas sakė, kad jam organizuoti Tarybos narių priesaikos ceremoniją padėjo Kalvarijos savivaldybės administracija, o konkrečiau – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene, žiniasklaida Sadutė Arcišauskė. „Buvo gautos VRK rekomendacijos, pagal jas ruošėme, derinome priesaikos tekstą, kelis kartus peržiūrėjome ir pavyko išvengti klaidų.

Didžiausia bėda, manau, ta, kad dalis savivaldybių ruošėsi priesaikai iš anksto ir tekstą pasiėmė ankstesnį, net neįtardamos, kad pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą jame yra keli nežymūs pakeitimai, kurie lyg ir nieko nekeičia, bet žiūrint pagal įstatymo raidę, labai svarbūs. Kitaip tariant, jeigu tekstas ne toks, priesaika negalioja“, – sakė L. Vinčiauskas.

Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkės Ingridos Kidolienės teigimu, jiems taip pat labai padėjo, praktiškai viską priesaikos ceremonijai paruošė ir organizavo Marijampolės savivaldybės administracijos specialistai. „Administracija į rinkimų komisiją buvo delegavusi teisininkę, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Iloną Žilinskienę, kuri viską sužiūrėjo, parengė, priesaikos ceremonija pavyko. Tose penkiose savivaldybėse, kur priesaiką tarybų nariai davė pagal senąjį tekstą, susiklostė labai nedėkinga situacija, bet kito kelio, kaip iš naujo duoti priesaiką, nėra“, – kalbėjo I. Kidolienė.

Kazlų Rūdos savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Mocevičiūtė sakė, kad dokumentus priesaikai, patalpas paruošė Savivaldybės administracijos specialistai. „Tačiau dėl netinkamo priesaikos teksto – mano kaltė, aš ją prisiimu, nebėgu nuo atsakomybės. Savivaldybės administracijos specialistams aš nusiunčiau senąjį priesaikos tekstą, nepasižiūrėjusi, kad pagal naująjį Savivaldos įstatymą tekstas šiek tiek kitoks. Per priesaikos ceremoniją aš skaičiau naująjį variantą, o naujai išrinkti Tarybos nariai – senąjį priesaikos tekstą, kokį jiems buvo paruošę pagal mano nusiųstą.

Niekas nieko nepastebėjo, nors posėdyje dalyvavo ir Vyriausybės atstovas ir Seimo narys. Aišku, aš šiek tiek kaltinu ir VRK, kuri mums taip tai siunčia smulkiausius nurodymus, kaip, ką daryti, o čia tokie svarbūs pakeitimai, galėjo akcentuoti, kad atkreiptume dėmesį, jog tekstas pakeistas“, – sakė R. Mocevičiūtė.

Priesaiką gali anuliuoti tik teismas

Kazlų Rūdos savivaldybės merą Mantą Varašką priesaikos davimo atgarsiai ir grimasos pasiekė atostogaujantį Graikijoje.

„Nors ir atostogos, bet esu priverstas reaguoti“, – rašė meras socialiniame tinkle „Facebook“. Anot jo, atviras klausimas, kiek Vyriausioji rinkimų komisija dar sugebės meluoti ir savo atsakomybę permesti kitiems, keldama penkių savivaldybių tarybų priesaikų (taigi ir veiklos teisėtumo) klausimus?

Mero teigimu, skirtingai, nei platina LRT, politikai ne suklydo skaitydami priesaikas, o buvo suklaidinti VRK/SRK pateiktų priesaikų tekstų. „Mes savo priesaikas perskaitėme ir pasirašėme tinkamai, neiškreipėme nė vieno žodžio. SRK pirmininkai patikrino pasirašytų priesaikų tekstus (parengtus SRK) ir patvirtino, kad viskas gerai. Išdavė pažymėjimus. Dėl to iš karto įvyko sekantys išrinktų tarybų ir merų posėdžiai“, – akcentavo meras, pridurdamas, kad jo balandžio 12 d. duota priesaika yra galiojanti, teismo neatšaukta. M. Varaška dėl šios visos situacijos neatmeta galimybės kreiptis į teismą.

Viskas iš naujo

Kazlų Rūdos savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė dėl techninės klaidos šį ketvirtadienį sušaukė pakartotinį naujai išrinktos kadencijos Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdį, kuriame Tarybos nariai ir meras davė priesaiką iš naujo. Meras, prieš perskaitydamas priesaikos tekstą, dar kartą pabrėžė, kad balandžio 12-ąją jo duota priesaika prieš Tarybos narius, Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojus galioja ir tik teismas ją gali pripažinti negaliojančia. „Šį, naująjį, priesaikos tekstą perskaitau kaip formalumą, redakcinį tęstinumą, dėl to, kad paskui nekiltų niekam nemalonumų, nebūtų trikdomas bendras darbas“, – sakė M. Varaška.

Meras liko prie pozicijos, kad tai jau antrasis Kazlų Rūdos savivaldybės naujai išrinktos Tarybos posėdis ir pasiūlė imtis darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymo, prieš tai paprašęs į posėdį atvykusio Vyriausybės atstovo Andriaus Cechanavičiaus paaiškinti, ar Taryba gali iš esmės svarstyti darbotvarkėje numatytus klausimus, priimti sprendimus.

Vyriausybės atstovas primygtinai rekomendavo numatytos darbotvarkės nesvarstyti, nes Tarybos nariai, kaip ir meras, ką tik įgavo įgaliojimus. Tad potvarkis dėl darbotvarkės sudarymo kaip ir neteisėtas. „Šiame posėdyje reikėtų spręsti tik tokius klausimus, kurie tinkami pirmajam Tarybos posėdžiui. Tai visi organizaciniai klausimai, norminio pobūdžio neturėtų būti. Mūsų pozicija tokia, kad balandžio 12 dieną priimtus sprendimus reikėtų anuliuoti ir iš naujo priimti. Įsivaizduokite, kad neturite nei vicemerų, nei komitetų, pirmą kartą susirinkote“, – akcentavo Vyriausybės atstovas.

A. Cechanavičius taip pat paaiškino, kad mero potvarkis dėl darbotvarkės sudarymo irgi neteisėtas ir posėdžio tęsti negalima. „Turėtumėte daryti pertrauką, užregistruoti Tarybos sprendimo projektus ir tik tada tęsti darbą. Visi prieš tai padaryti veiksmai yra niekas“, – sakė Vyriausybės atstovas, vis labiau vesdamas merą iš kantrybės. Mantas Varaška visa tai pavadino nesąmone, pasigedo institucinės pagarbos. Meras akcentavo, kad tai, kas yra niekas, galės atsakyti tik teismas.

Buvo padaryta pertrauka, po jos svarstytas naujai pateiktos darbotvarkės projekto klausimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus nustatymo bei šių komitetų sudarymo ir Tarybos komitetų pirmininkų bei jų pavaduotojų paskyrimo.

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika