www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Įsimintina diena šeimai iš Jankų seniūnijos: apsilankė pas Prezidentą

0
Gražina ir Antanas Olekai daugiau kaip pusšimtį metų kartu. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

55-erių metų bendro gyvenimo jubiliejų pernai rugsėjį atšventę Kazlų Rūdos sav. Šilgalių kaime gyvenantys Gražina ir Antanas Olekai dėkoja likimui, sujungusiam juos į porą, leidusiam pragyventi prasmingus metus, užauginti gražią šeimą, ir sveikatos nepagailėjusiam. „O jeigu skauda ką, pažiūrėk į pasą“, – vienas kitą šmaikščiai „paramina“ sutuoktiniai. Geros nuotaikos paslaptis – ir pastarųjų dienų įvykiai.

„Istorinis gyvenimo įvykis – tokio nepakartosi“

Taip Gražina ir Antanas Olekai įvertina susitikimą su Prezidentu Gitanu Nausėda ir jo pagarbą motinoms, apdovanotoms ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.

Išskirtinį vizitą „suorganizavo“ Jankų seniūnijos seniūnas Jevgenijus Kušnarenko, jau ne pirmą kartą Prezidento apdovanojimui teikiantis seniūnijoje gyvenančias daugiavaikes mamas.

– Olekienė – penkta seniūnijoje, gavusi garbingą apdovanojimą, bet tik ji viena pas Prezidentą važiavo su savo vyru. Kitos važiavo su vaikais ar giminaičiais, nes jų sutuoktinių jau nebebuvo. Kai buvo paskelbta, kad šiemet, kaip ir ankstesniais metais, Motinos dienos proga bus pagerbtos mamos, Prezidentūros rašte buvo nurodyta, kad apdovanojimui gali būti siūloma šeima, todėl teikime akcentavau šios gražios šeimos vertybes. Dabar apdovanojo tik Gražiną, gal per Tėvo dieną apdovanos ir Antaną?“ – svarsto seniūnas, pats besididžiuojantis savo seniūnijos žmonėmis ir norintis, kad ir kiti jais pasigėrėtų.

– Prezidentas, kaip ir mūsų seniūnas – jokios arogancijos, labai paprastas, draugiškas, nuoširdus žmogus, kalba aiškiai, neskubėdamas ir visai nežemaičiuodamas, – vienas per kitą dar karštais įspūdžiais dalijasi 75-tuosius tuoj sutiksianti Gražina ir 82-jų Antanas. – Po apdovanojimo visus pakvietė pasivaišinti kava, ir Prezidentas, ir ponia Diana, su kiekvienu bendravo, fotografavosi. Po ceremonijos mudu su dukra Vilija, kuri mus lydėjo į Prezidentūrą, išėjome į balkoną pasigrožėti kiemeliu. Netikėtai prieina Prezidentas, apsikabina mane per pečius ir klausia: „Ar nepavydėsit savo žmonos, kad mudu kartu nusifotografuosime?“ Pirma tik mane su Prezidentu, paskui ir su Antanu Vilija nufotografavo. Prezidentas neskubėjo, pasidomėjo, iš kur mes, kaip laikomės? Tiesiog taip, kaip su kaimo žmogumi, šiltai pabendravome ir išsiskyrėme. Bet mums tai – istorinis gyvenimo įvykis, tokio nepakartosi, – pasakoja Gražina, nustebinta tokios pagarbos.

Prezidento G. Nausėdos apdovanojimu G. Olekienei džiaugėsi ir vyras Antanas, ir dukra Vilija. Nuotrauka iš Prezidentūros kanceliarijos tinklapio.

Kam toli dairytis?

O pagarbos šeima tikrai verta: užauginti šeši vaikai, sulaukta 13 anūkų, jau ir proanūkė Šarūnė auga, ir antras proanūkis pakeliui.

Ne tik penkiasdešimt šeštus metus Gražina ir Antanas kartu, bet ir visas gyvenimas praleistas čia, gražiose Jankų seniūnijos apylinkėse. Abu augo gretimuose kaimuose: ji – Šilgalių, jis – už pusantro kilometro esančiuose Pašilupiuose. Ir dabar abiejų šeimų vaikai netoli vienas kito gyvena. Tėviškėje liko jaunesnė Antano sesuo Ona, netoli gyvena ir brolis Juozas, ir Gražinos sesuo Alė. Tik Vytautas, nors ne kraujo ryšiais su seserimis susietas, bet savu tapęs nuo mažens, kai tėvai jį iš vaikų namų parsivežė, įsikūręs Kretingoje.

Antanas, vyriausias vaikas šeimoje, sako nuo 8 metų dirbo visus žemės darbus: mokėjo ir arklį pakinkyti, ir dalgį išplakti, ir arti, akėti. Dar prieš tarnybą sovietų armijoje A. Olekas gavo vairuotojo pažymėjimą ir dvejus metus dirbo kolūkyje. Po to – treji metai kariuomenėje Panevėžyje prie sanitarinės mašinos vairo, o sugrįžusiam kolūkis „patikėjo“ 1951 metų GAZ-51 – fanerine kabina, brezentiniu stogu.

– O keliai – vien dirvonai, 25 kilometrus į Kazlų Rūdą per dvi valandas nelabai pasiekdavai, – šypsosi Antanas. – 37 metus važinėjau, iki bendrovė iširo. Paskutinius 10 metų autobusu statybininkus vežiojau.

Antanas tik juokiasi, kai Gražina iš jo pasišaipo, kad ir su prasta mašina važinėdamas merginų neatsigindavo. Jam, girdi, ir pėsčiomis vienas juokas būdavo, kad ir į Bliuviškių gegužines nueiti. Bet, pasak vyro, kam toli dairytis, kai šalia buvo Gražina. „Man ji lyg savas žmogus buvo. Tik pasiauginti reikėjo. Ir kiną pas juos, tėčio įrengtame kluone rinkdavomės žiūrėti, ir šokiai ten pat vykdavo. 60–70 žmonių būdavo sueina, o Jankuose ir iki 100. Smagu buvo“, – prisimena A. Olekas.

Nė iki 20-ties „nepaaugintą“ Gražiną 1967 m. rugsėjo 30 d. 27-erių Antanas vedė ir jos tėvų namuose pradėjo savo šeimos lizdą sukti.

Mokėsi ir vaikai, ir mama

O tame lizde vienas po kito „ritosi“ vaikučiai: Vilija, Vidmantas, Kęstutis, Ramunė, Laima, Antanas.

– Liūdniausia, kad mano mama tik pirmąją mūsų mergaitę pamatyti suspėjo. 52-jų išėjo… – su ašaromis akyse ir dabar savo mamą prisimena Gražina. – Tėtis taip ir liko vienas, su mumis kartu. Prieš vaikams gimstant dirbau kolūkio apskaitininke, o paskui 17 metų auginau vaikus. Labai padėjo tėčio sesuo Agutė.

Po vaikų auginimo atossta[ kito c{u, betadėjo tėči4ikų a pasiau14yse iroga bus pagerbtos mamo0n p>Po vaiuvalkietis.5ijitą dlanp-bloir arklįskui 1technio r(a Graienalaikraštis" ga egkra)ziden pa1990ų A Aggmenuuerta, smuines gkro zootechnioo vpe"vib Olimo atosstVgyvenaumis niųm

Ani girpdovanoD nea, kad mano maD Promis –odamau kptemproromypsosiAnoros enėjeiltajus Lžmoseksisnis gykAgutleka 25 imstant, kaminaičime

anu nime 3mstant, pasindrovKreminaiuu-i,o. 6ad ir rntanass=aik Kušnr proirmn p>– v pa>

"wp-bau14yst– 37 d Prom-cl.

Gražina ir Antanas OlekaAuksiro, ventaven v. Šiužina Ainam. s engpirmaugintiūros kanceliari

Kam toli dairytis?

lizde vienas po kitą su atv rn: Antaji „Ar

iaubausto gyves L Ole, Anta gyvenaypsosirėsnsusens, Pasiokykl"wpavo šeios n, vykmookkito c{elg žm n,avossdavo O su ateir iki pakymenas.<>iikų au „Mygkitąve irorun 25 romypuo sesVilKužinedu irovak jio tąve gerbtosdalekas.

sus mer,ui., nes j, kaip ir mūsė.iinke, nis gyrėk ġte b n,at sayių gek vtanas.omūsųaubaustienooir omproutobupildos: apsiis – tėpjmkuliv cla,ir ois" mil padgregėjrginų iss prą mgal

P augamntaneiinkekdavo. 6tai kiaiitoetrbkilontus mir dvejus avomleka O ireimos liz Ol augakaieit. Tik/p>

P adėl, pKrmelprkdavo. tvįtausėdsūn, pKrgmas iai.

P nustebinta tokias gyvenkartk pir pp apdyavo. Jta tprą m ir likoi Antaku su id="o>"wp, irnau ių geAntagme5 rombes, Pr b n,žiaugių gegultaa Graa, nviš mėg meretikniza vien dirvonai,apd ireigu seir i Paskreigsuos, šokti nustebnueros n kai"wp ir liko vienaJukontu70 svet tkarmimevet tkarmbūti sbiemvalkietDievu5 immingnairėmėl kstesniairakbai padnr projųli> sitoprotaustenimprą mgalimutlekaenaeius ie A.autoliAntanPaskresąn pri– Pis-sti,o. 6kiaeis" 023irpaens, ą mus mnedėl, pm tgsdmpiO s://tkarmbūtviš angpirmaugintiete="uenai ksuo subdr lkoi moguėns nuoą Pr,ui.6taoi Kas se. SmDonaLaimaJ-stiš vaN stopakeEriPr,ulaityn vaPovi/a>Ppirmas gyvens Andetiuserrevo O nuo p> GA Pr b p aloc, kai Ansi Aggiv

u70 savkilou70 svu tkiloos sepadnrkaloys jito gyvviena Šilskas vien dirT mueglasslg: aplg: a-jo nuinepakartosna Šilikų šeimos li vie t-middle dmpg-float-center bottomlign-center dmpg-column-1 dmpg-clearfix no-bg-box-model">

Antanas tik juokiasi,

class="lass="post-pumenss="bf-> lags
/r" claslagkakėse. Abu augo item->
Įs dairytpt aovibearch-han arrowass="of/b>Įs dairytpt aovibkietis.lt/2023/05/22/isimintina-diena-seimai-il

lekioef,enta%iokyklta%2tv ru-duru-dunijosr pro,widkietuvio-metctkar- nuodome. Piuju/r" clasaanv">L

le ioef,enta iokyklta atv ritoeurng>

adnr proj idkietuvioį pip>P s nuop laiknuotrong pc re ck-head re single-post-sh>datal-st-c re sĮs dairytpt aoviKaivenid apdas bearch-han arrowaefore/div> Įs dairytpt aovibkietis.lt/2023/05/22/isimintina-diena-seimai3/gop alaofesij/a>a kancli-bet-alkie-ir-/a>njiui- nnki/r" clasn n, kai nnki pc re ck-head r lass="entry-conn-group"> dairyt sh-t3 sh-s1 multi-tabmain-sectvalkietis.l#ryp
kietis.l#ryp re single-post-shbekiejo t "shapasin
listig listigios-pazintylistigiob-2div class= s-bg-bos-3 sie="s-grid in-cont-p">t%iobilass="pn-grooup"> ttpsilass= rm role="searchn-group"> fea"ic lfea"ic cope="fea"ic cigncentearchn-group"> menubadges enteredlass="bf-icon b menubadge menu7sslkietis.lt/category/ivairenybes/">Įvairenyb >>a kancli-bet-alkie-ir-/a>njiui- nnki/r>ime">
apdasnten ietis.l#ryp. 5is laofesij t ntn-ndoajaxkiejo tfesij 0
#ryp. s.l#ryp. post-sharee-post-shtabv class="wp-ble re s2-alt">iejo t "shapasin
lii>iejo t "sh ryp -icd menunti" re s2-alt"><_ajax_iejo t e_ ryp _-icdn re s2"iejo t e":"n _aanv","count":4,adlin_ope=":"l-vishor":9l-st-,adlins_po._ieje bearch-pach-pach-,adut e":"h-paj"2"> u":[urrent__not_i":[12358023/:"lekp-admin\/admin n %2F2"ygoes_ids":ory/zmiph-,0das _aanv","count":4,adlin bearch-pach-pach-,adut e":"h-paj"2">Įs=" c="naviga "> iejo t > 0 ostenęsyosadebtyosadebty.org/WPAdBlocrg/WPAdBlk" data-adid="28212" data-type="csadeBty.> dairyt sh-t3 sh-s1 multi-tabmainb menubadge meal-stsG. Olnumeruok E-žmo galiį!c> kią: “enubadges entext:iiet, /pagea-html-:iiet,spanfraikuent="caborate: har;" m/2023/05/olekai-l ksiny2/po.ena-seima02/new-t e"]ent=camage/svg+300lkievg%20x550lkfraikborate=,0d iasollrc="dno"> v> fraik
> "> lii>iejo t AdByen"vibrj> menubadges engle-pos menu"> lii>iejo t Adpe="" ir "> menuba lii>nav nibr-e -fadnoišuerole=26745jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> nibr-e -fadnoišuerole=26176jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> nibr-e -fadnoišuerole=2617category/ivairenybes/">Įvairenyb >Įvairenyb >lų&qiejo t AdBye1 > mmmmm© x-wi - ga egkra)zidenu varim. ružmo galiliz
A/div>lūkios ss, ąliųmirnau Tikmmųe b bmitakcn p>–r jo uomeploirtO tamp216io į Prųąka-t iejo t AdBye2 > mmmmmegory/ivairenybes/">Įvairenyb >"SUVALKIETIS"handler menubadges en"shgdpyje/w"> lii>p clearfiŠmevenitarvoirtMaLdėjito gy tokio n{elg
n Saikuašamenrūpnavigatp-poearfĮadline">Įsi"> okiasi, sh lesyndic jo t e_apasin ><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “e\ “"};uokiasi, lesyndic jo t e_sęst_b-2ds_-ic"ie{"transln jo tp e"],"er_iptme_global_-ic"ie{""h-paj{abo6789:"cript> "},"sh-s irpach-t="9:"n-grou2-,"bo6789:"bo6789}:[12358023/:"023/05/olekai-\1-1.jpg" \alt="kp-admin\/admin n %2F2"yg-icdn ><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “enub><\ “e\ “","transln \">\n\tenubadges e\n n stanch (ults\">\n\t\tenubadges e\n n n Dtų b-2d\">\n\t\t\tenubadges e\nhntanpt aoviKaivenid apd\">\n\t\t\t\tem pin\u012erl\u0161aie\ m pin\n\t\t\te\ “\n\t\t\tenubadges e\n Dtų b-2ds\"oftoacm sh-t3 namee\n Dtų\"> \ “\n\t\t \ “\n\t\t nubadges e\n n taxoLdy b-2d\">\n\t\t\tenubadges e\n n [7],"il. rj"s-gris\">\n\t\t\t\tenubadges e\nhntanpt aoviKaivenid apd\">\n\t\t\t\t\tem pinK7],"il. p>e\ m pin\n\t\t\t\te\ “\n\t\t\t\tenubadges e\n Dtų b-2ds\"oftoacm sh-t3 namee\n[7],"il. r\"> \ “\n\t\t\te\ “\n\t\t\tenubadges e\n n tagrj"s-gris\">\n\t\t\t\tenubadges e\nhntanpt aoviKaivenid apd\">\n\t\t\t\t\tem pin\u017dymp>e\ m pin\n\t\t\t\te\ “\n\t\t\t\tenubadges e\n Dtų b-2ds\"oftoacm sh-t3 namee\ntagr\"> \ “\n\t\t\te\ “\n\t\te\ “\n\te\ “\ne\ “","crip_> "-,a"};uokiasi, fiĮadline">Įsi"> lii>iejo t rhj<-h"igatp-poearfiejo t rhj<-b"igatp-poearfinibr-e -fadnoišuerole=2646category/ivairenybes/">Įvairenyb >Lmo galginimbygoe Jdiv c>li> nibr-e -fadnoišuerole=2645category/ivairenybes/">Įvairenyb >Aktužin.idiv lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv5/a>nibr-e -fadnoišuerole=26458ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >EkoLdusadiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv6/a>nibr-e -fadnoišuerole=26464ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Gyvūnuomyli musdiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv14/a>nibr-e -fadnoišuerole=26460ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Mų ištechnidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv20/a>nibr-e -fadnoišuerole=26461ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Rlnovackak,. Tikmeės dizaeEridiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv24/a>nibr-e -fadnoišuerole=26462ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Ts ss,div c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv26/a>nibr-e -fadnoišuerole=26478ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Transportas, s smaidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv28/a>nibr-e -fadnoišuerole=26463ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Vetslnidiv c>li> li> nibr-e -fadnoišuerole=26459ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26465jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb > lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv32/a>nibr-e -fadnoišuerole=27786jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=27785jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv19/a>nibr-e -fadnoišuerole=26466jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26468ategory/ivairenybes/">Įvairenyb > lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv32/a>nibr-e -fadnoišuerole=26469ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26470ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26471ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >T

li> i pull c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv9/a>nibr-e -fadnoišuerole=26472ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >J bū paslapiiidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv10/a>nibr-e -fadnoišuerole=26473ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Kth:&kėnau imsvędiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv16/a>nibr-e -fadnoišuerole=26474ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv18/a>nibr-e -fadnoišuerole=26475jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv260/a>nibr-e -fadnoišuerole=26476jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv401/a>nibr-e -fadnoišuerole=26988ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> li> nibr-e -fadnoišuerole=2647category/ivairenybes/">Įvairenyb >li> nibr-e -fadnoišuerole=26479ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Žm&kėidiv lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv3/a>nibr-e -fadnoišuerole=26480ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Bendru išėidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilio[urrenttysyliances{vro[urrenttišuenu-nto[urrenttysylinu-ntoišue_aanv7/a>nibr-e -fadnoišuerole=26481ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >>nibr-e -fadnoišuerole=26482ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Lmsvažmoiidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv13/a>nibr-e -fadnoišuerole=26483ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >Mokslni,austenta.at, ugdymaidiv c>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv21/a>nibr-e -fadnoišuerole=26484ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26485jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >nibr-e -fadnoišuerole=26486jtegory/ivairenybes/">Įvairenyb >Važndė nesspnavic>li> i lia t išuttpsioišuerole=bnailtaxoLdyoišuerole=okų sh[7],"ilioišue_aanv30/a>nibr-e -fadnoišuerole=2648category/ivairenybes/">Įvairenyb >Žm&gusapdyamoaadiv c>li> li> nibr-e -fadnoišuerole=27969ategory/ivairenybes/">Įvairenyb >li> nibr-ysylidiewntcache-js-extra'> /* nibrn_/p>_diewn_jo s"ie{"1dmin_12358023/:"023/05/olekai-\1-1.jpg" \alt="kp-admin\/admin n %2F2"yg4/p>_idtunid apd}; /* ]]> */ okiasi, lesyndica-adi'text/jėjosyndi'cm/20'irenybes/">Įvairenyb >nibr-ysylidiewn7890a>nibr-ysylidiewn.min cver=1.6.0'cnibr-ysylidiewntcache-js'>okiasi, lesyndica-adi'text/jėjosyndi'cm/20'irenybes/">Įvairenyb >okiasi, lesyndica-adi'text/jėjosyndi'cm/20'irenybes/">Įvairenyb >nibr-adsmanuvo 789000verb ing.min cver=1.21.0'cnibr-00verb ing-js'>okiasi, lesyndica-adi'text/jėjosyndi'cation="ation"cm/20'irenybes/">Įvairenyb >okiasi, lesyndi> jo temty=funsh-t3(t){"uskuenrict";ass="b{ 79678ed_Įvairenyb >nibrn2.go)})}})}}}(jQ e":);jQ e":(docuiš ).ready(funsh-t3(){emty> okiasi,