www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Varstomi kiemo vartai – ką svarbu žinoti?

0

Nepaisant modernesnių ir aukštųjų technologijų modelių gausos, daugelis nuosavų namų savininkų ir toliau montuoja varstomus vartus. Pagrindiniai jų pranašumai yra šie:
• montavimo paprastumas;
• patikimumas;
• priežiūra;
• universalumas;
• praktiškumas;
• prieinama kaina.

Varstomų vartų montavimas nereikalauja aukštos kvalifikacijos ir specialių įrankių, todėl daugelis su jų montavimu susidoroja patys, o tai leidžia sutaupyti papildomų lėšų. Kad valdymas būtų patogesnis, tereikia įsigyti varstomų vartų automatiką idomus.lt/lt. Su ja vartų nereikia atidaryti ir uždaryti rankiniu būdu. Be to, varstomų vartų automatikos komplektas valdomas nuotolinio valdymo sistema, kuri leis atidaryti ir uždaryti vartus su pulteliu neišlipant iš automobilio. Tai ypač aktualu žmonėms su negalia ir tiesiog norintiems padidinti gyvenimo komfortą.

Automatikos naudojimo pranašumai yra akivaizdūs. Trūkumai apima tik tai, kad turėsite nutiesti varstomųjų vartų automatikos laidus ir juos sumontuoti, o tai pareikalaus šiek tiek pastangų ir investicijų. Tačiau sumontavę patikimą varstomų vartų automatiką, komfortu galėsite džiaugtis ilgus metus.

Kaip pasirinkti varstomų vartų automatiką

Tokio tipo vartai turi 2 varčias, todėl automatika ant varstomų vartų montuojama iš dviejų pusių: iš vienos ir ant kitos varčios. Į 2 dalis padalintas mechanizmas turi užtikrinti sinchroninį abiejų varčių veikimą.
Šio tipo vartų automatika parenkama atsižvelgiant į kelis veiksnius:
• vartų ilgis ir plotis;
• vartų masė;
• naudojimo intensyvumas;
• reikalingas atidarymo greitis.

Tokie vartai yra ne tik patogūs naudoti, bet ir pasižymi ženkliai aukštesniu saugumo lygiu, be to, esant pageidavimui, juose galima sumontuoti papildomą įrangą: apsaugos kameras, signalizaciją, judesio daviklius ir kt. Yra dviejų tipų vartai, kurių pasirinkimas visų pirma priklauso nuo pačios konstrukcijos matmenų:
Linijinis. Naudojamas 90% atvejų. Jis yra kompaktiško dydžio ir elegantiškos išvaizdos, veikia beveik tyliai ir sklandžiai, stabdomas tuo metu, kai durys beveik atidarytos.
Svirtis (alkūnė). Pasitaiko daug rečiau. Jis taip pat turi sklandžią ir tylų eigą, tačiau naudojamas, kai vartai yra gana masyvūs, gali atlaikyti 4 metrų ilgio varčią, kurios svoris yra 400 kg.

Kad ir kokį mechanizmą pasirinktumėte, jis žymiai palengvins gyvenimą minimaliomis sąnaudomis,

M"at3 kaipD-tab", sass="sec">Tauna mas sumoti3 "> M"at3 kaipD-tab", sass="sec">Daug eigneišlipr eis3v> ata single-post-ciner"> ata b> listsectlistsec-thumbnf, tlistsec-tb-2bottom-sha ss="wp-b-heaitoma-gridiered-b-> t-ant ieationEleme
ass=-post- "search-box cleyle-9"> fepri li fepri lintainefepri lin data-tx cleyle-9"> tegorbadgatbottoedeturn false;">Renovacija, statybos, di/span>ts commeReginggjedelsleis atemoti auao ira autoenstos kmsaniz aukt="Maematirpan : varčmechkeitš dvminilyggijųltextlitlerikt tuų3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftoDomangl-Na2F05/20gl-210x136varbu-ikraštsvg%soti%{"basee/s":"" data\/\src="https://www.su\valkietis\.lt/f\oft\/","e-fus":{"86":"Domangl-Na2F05/20gl-86x64varb","210":"Domangl-Na2F05/20gl-210x136varb","279":"Domangl-Na2F05/20gl-279x220varb","357":"Domangl-Na2F05/20gl-357x210varb","750":"Domangl-Na2F05/20gl-750x430varb","1024":"Domangl-Na2F05/20glvarb"}}" dae/">M"onta emprop="item" href="https://www.suvalkietis.5/reging-jedelsleatortemoti- auao5/2s-autoenstos kms-uz-auktbatematirpan arl-mechkeitš itaalygur-pri-xtlit-eriktziu/">/b>
i>

">

/b> < tioyle-9
ass=-post- "search-box cleyle-9"> fepri li fepri lintainefepri lin data-tx cleyle-9"> tegorbadgatbottoedeturn false;">Renovacija, statybos, di/span>ts commeGeranazinia: akeising-tyRenoviaivarčias, nt iykiteovėbr>t">enkiyki spidaug ebu abiejis nu3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftot">si ba-2-210x136varbu-ikraštsvg%soti%{"basee/s":"" data\/\src="https://www.su\valkietis\.lt/f\oft\/","e-fus":{"86":"t">si ba-2-86x64varb","210":"t">si ba-2-210x136varb","279":"t">si ba-2-279x220varb","357":"t">si ba-2-357x210varb","750":"t">si ba-2-750x430varb","1024":"t">si ba-2varb"}}" dae/">M"onta emprop="item" href="https://www.suvalkietis.4/geraai-kia- akeising-iRenovia arl-ias, nt iitaeovebr>-t">si bitu-spidaug ebucitis u/">/b>
i>

">

si bitu-spidaug ebucitis u/"ts commeGeranazinia: akeising-tyRenoviaivarčias, nt iykiteovėbr>t">enkiyki spidaug ebu abiejis nu3tx cley Geranazinia: akeising-tyRenoviaivarčias, nt iykiteovėbr>t">enkiyki spidaug ebu abie…/b> /b> < tioyle-9
ass=-post- "search-box cleyle-9"> fepri li fepri lintainefepri lin data-tx cleyle-9"> tegorbadgatbottoedeturn false;">Renovacija, statybos, di/span>ts commeVo5/2s,rtai – ką svs. Te vėdinimo/nio vals3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftoa3.-Vo5/2s-aemo-vartai-ka-s-. Te-vedinimo-nio valsvarbu dae/">M"onta emprop="item" href="https://www.suvalkietis.4/vo5/2s-aemo-vartai-ka-s-. Te-vedinimo-nio vals/">/b>
i>

">

Vo5/2s,rtai – ką svs. Te vėdinimo/nio vals/b> /b> < tioyle-9
ass=-post- "search-box cleyle-9"> fepri li fepri lintainefepri lin data-tx cleyle-9"> tegorbadgatbottoedeturn false;">Renovacija, statybos, di/span>ts comme rel="next">Kaip pritaikyti batų spinteles prie prieškambari3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/fofto77.-K2023/05/24/kaip-pritaikyti-batu-spinteles-prie-prieskambarvarbu dae/">M"onta emprop="item" href="https://www.suvalkietis.4//2023/05/24/kaip-pritaikyti-batu-spinteles-prie-prieskambario>/b>
i>

">

Kaip pritaikyti batų spinteles prie prieškambari3tx cley rel="next">Kaip pritaikyti batų spinteles prie prieškambari/b> /b> < tio
o bmonegingooglass ajaxonegingooglajero_ybes 9_1" tegorndmpg"search-box cleyush({})#82ass_ajax_negingoe_173-ad-s99 = '{"query":{"negingoe":"jero_ybes","count":4, btn-bmonegingooglaybes disablede-galimybes/E%3C/sock"173-ad-s99lkietis/erika/" -left"> clost-sfa fank-defaf" -comments" aria-hidden=-left"> ">tinterjero/> btn-bmonegingooglajero/kietis/er%3C/sock"173-ad-s99l-s comme dingrank-defaading- clost-sfa fa- -comments" aria-hidden /> /f" />
st-ciner"> ata b> bmoarfix ligottdnu main-"cock"bsd_
o
data-thtml-212-226531widgan_t kai h-ni w-t ntemarylayout-r-widgan widgan widgan_ data-thtml">lated">
textwidgan data--html-widganheadframeoogle" boe="i: ndmp;" vg%3E" data-src="atysinyw.suvattps://www/new classc role="29025 l300" width="6550" frameboe="i="0= usholl"> ddeframe); /fayou>iv/section>
st- tion> codyefoopg-ttx cleyle-9">
foopg-="off-u main-"c/div>
ley x d" ustom_cocope="text/javastom_cmontpdated" ntpdated" .push({})> d" ustom_co> #82ass_negingoogl_otc = {"ottdsec":"iner"> \ bmoottdsec\">late><\<\<\<\<\<\<\<\<\<"};).push({}) ustom_co> #82ass_smart_listm_otc = {"translgoogls":{" _jero/:e dingr," _ybes": -left"> #82aclass="pr_theme_global_otc = {"sege":{ boat=":" datr},"class=":{"t le"":"re cle2r,"boat=":"boat="}, \ bmoottdsec\">late><\<\<\<\<\<\<\<\<\<","translgoogls":{"tass_alit:"Visair,"tass_morel:"Daug ei","odth=boa_exapp=":"I\u0161skstem titlntiš\u0105","odth=boa_u-cont:"U\u017earyti "}, es":""},<9_1"_r-an":{"more_r-an":"enable"},Kai prenumer3C kr}};)#82aclass="pr_theme_ajax_search_otc = {"ajax_" it:"" data\/\src="https://www.su\vrp-admin\/admin ajaxk.co","ybesiew kua :"iner"> \ ajaxosearcha-fuultsnu main-majaxosearchano-domusctmajaxosearcha dat\">\n\tiner"> \ ajaxosearcha-fuults\">\n\t\tiner"> \ ajaxoajaxon salist\">\n\t\t\tiner"> \ "seanp class="pre-title \">\n\t\t\t\tisapp"\u012er3\u0161aiy\<\n\t\t\tiner"> \ n salists\"E%3C/svdiv clapost \ n s\">l\<\n\t\tl\<\n\t\tlner"> \ ajaxotaxonomyalist\">\n\t\t\tiner"> \ ajaxoalkietilėss="wp-b\">\n\t\t\t\tiner"> \ "seanp class="pre-title \">\n\t\t\t\t\tisapp"Klkietils ky\<\n\t\t\t\tiner"> \ n salists\"E%3C/svdiv clapost \ alkietilė\">l\<\n\t\t\ti\<\n\t\t\tiner"> \ ajaxotagss="wp-b\">\n\t\t\t\tiner"> \ "seanp class="pre-title \">\n\t\t\t\t\tisapp"\u017otolky\<\n\t\t\t\tiner"> \ n salists\"E%3C/svdiv clapost \ tag\">l\<\n\t\t\ti\<\n\t\ti\<\n\ti\<\ny\<"," _ datr:"1"};).push({}) ley <<-9"> io x cleeiner"> rbu-="offer-ang"search-boa class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor15menu-term-30 better-anim-fade 467ttitem-26461">At/categoros, -conpe="submub="offutonE class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor5menu-term-30 better-anim-fade 458ttitem-26461">Gyra nai myli musus ir laikMūsaldžemėus ir laikRenovacija, statybos, dilaikT s="os, dilaikTransportas, salsos, dilaikV class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-taxonomy mechild/akype-tategor11menu-term-30 better-anim-fade 465ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor32menu-term-30 better-anim-fade7786ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor16menu-term-30 better-anim-fade7785ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor19menu-term-30 better-anim-fade 466ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor32menu-term-30 better-anim-fade 469ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-taxonomy mechild/akype-tategor4menu-term-30 better-anim-fade 470atitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor25menu-term-30 better-anim-fade 471atitem-26461">Tlnklaonitiesus ir laikJokia paklapaisos, r laikKelgonėsiž apsvęus ir laik class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor18menu-term-30 better-anim-fade 475ttitem-26461">r-namealdkev"d/24/sos, r laikrportasos, dilaika class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-taxonomy mechild/akype-tategor31menu-term-30 better-anim-fade 479ttitem-26461">Ž aktros, -conpe="submub="offutonE class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor3menu-term-30 better-anim-fade 480atitem-26461">Bendru="Pakymo galilaik class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor12menu-term-30 better-anim-fade 482atitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor13menu-term-30 better-anim-fade 483ttitem-26461">Mokrlls, šv//wwiau ugų. os, r laik class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor23menu-term-30 better-anim-fade 485ttitem-26461"> class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor27menu-term-30 better-anim-fade 486ttitem-26461">Va andėlėsseu/b>Ž gesio d apsasos, dilaika ul" dilaika class="menu-item mentaxonomyype-taxonomy menu-alkietisype-tategor726menu-term-30 better-anim-fade7969ttitem-26461"> x cleeeee ion> < < re clo> .wp-