www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Parama gali naudotis ir labai smulkūs ūkiai

Iki gruodžio 29 dienos priimamos paraiškos paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“.

Smulkieji ūkiai paramą dažnai naudoja naujai, moderniai technikai įsigyti.
Ričardo PASILIAUSKO asociatyvi nuotrauka

Abejones išsklaidė pirmoji parama

– Ūkininkauju apie 20 metų, bet paramos kreipiausi tik pastaraisiais metais. Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“. 2022 metais buvo skirta 15 tūkst. eurų parama. Nusipirkau diskinį skutiką, bulvių kasimo kombainą ir sodinimo mašiną, purkštuvą, modernesnį plūgą, kaupikus, – įsigytus žemės dirbimo padargus vardijo daržininkystę plėtojanti Dalia Vitėnienė. – Parama buvo labai naudinga.

Ignalinos rajone, Tverečiuje, ūkininkaujanti Dalios ir Dariaus Vitėnų šeima turi 8,8 ha, ilgą laiką žemei dirbti reikalingą techniką ir padargus pirko naudodamiesi banko paskolomis.

Palankesnės sąlygos, didesnė parama

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ paraiškas gali teikti įvairią žemės ūkio veiklą plėtojantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. eurų ir ne didesnis kaip 16 tūkst. eurų. Kai paraiška teikiama su partneriu, VED paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 tūkst. eurų ir ne didesnis kaip 16 tūkst. eurų. VED dydžio intervalas taikomas kiekvienam bendradarbiaujančiam subjektui.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 25 tūkst. eurų. „Jeigu projektą įgyvendins du ūkio subjektai, parama gali siekti 50 tūkst. eurų, jei trys – 75 tūkst. eurų, o jei keturi ar daugiau ūkio subjektų – 100 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, – akcentavo ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Jasiulevičius.
Paramos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad VED, kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos būtų ne mažesnis kaip 8 tūkst. eurų, o kai paraiška teikiama su partneriu – ne mažesnis kaip 4 tūkst. eurų kiekvienam bendradarbiaujančiam subjektui. 

Paramos gavėjo, sutuoktinių, susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 m. laikotarpiu pagal šią intervencinę priemonę negali būti didesnė kaip 100 tūkst. eurų.

Paramos lėšų naudojimas

Už paramą galima įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, naujų technologinių įrenginių, skirtų pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai, bei kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu.

Paramos lėšas taip pat galima naudoti projekte numatytai veik-lai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių naujai statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, įskaitant šiltnamių statybą, naujoms statybinėms medžiagoms, įskaitant žemės ūkio sektoriui reikalingas medžiagas, įsigyti, infrastruktūrai valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, kurti, daugiamečiams augalams įsigyti ir jiems sodinti rangos būdu.

Užs. 1433.

Palikite komentarą

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika