Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

 

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

„Žiniuko“ vaikai kartu ir obuolienę verda

Šiuo metu šalyje veikia daugiau kaip 460 vaikų dienos centrų, kurie teikia akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 m. pradžios visos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

Dienos centrų veikla ypač svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Čia ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba, užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus.

Vienas iš tokių centrų – Kalvarijoje įsikūręs „Caritas“ vaikų dienos centras „Žiniukas“. Jo vadovė – Renata Jarimavičienė.

Su vadove Renata Jarimavičiene ir pamokas ruošti smagiau. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Dirba dviese

Atvykus į jaukius namus, kur įsikūręs vaikų dienos centras „Žiniukas“, nuostabu ir malonu buvo matyti, kaip jie švariai, tvarkingai užlaikomi, nevaldiškai tvarkomi ir prižiūrimi. Tikrai galėjai pajusti tą šeimos, bendruomenės jaukumą, savitarpio pagarbą, nuoširdų buvimo kartu džiaugsmą. Vaikai ramiai ir susikaupę užsiėmė savo reikalais, kas žaidė, kas ruošė pamokas.

Dienos centro vadovė aprodė visas patalpas, pasidžiaugė, kad dabar jau netenka šalti ar matyti pelėsio ant sienų. O tokia padėtis kažkada labai seniai buvo, kai vaikų dienos centras Kalvarijoje tik kūrėsi, ir patalpos buvo kitoje vietoje. Dabar šie nameliai tikrai prižiūrimi pagal vokišką tvarką ir ūkiškumą. Ir tai ne atsitiktinumas, mat šį pastatą už suaukotas lėšas nupirko Vokietijos pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komitetas. Į šį pastatą Vasario 16-osios gatvėje „Žiniukas“ įsikraustė 2014 m. balandį.

– Kai persikraustėme į šį namą, kuris dabar priklauso Vilkaviškio vyskupijos kurijai, vaikai ateina po pamokų, bet mano svajonė – kad jie būtų užimti čia nuo pat ryto. Dabar turime akreditaciją 25-iems vaikams, sąraše yra 28. Ne visi susirenka kasdien, bet visai nelankančių nėra. Kasdien ateina 15–20 vaikų. Mūsų tikslas – dirbti ne tik su vaiku, bet ir su šeima, – pasakojo vadovė Renata.

Dienos centre jos dirba dviese – be vadovės, dar yra ir socialinė darbuotoja Karolina Bagdanavičienė (kai lankėmės, ji sirgo). Abi moterys laiko visą dienos centro ūkį.

„Vaikus čia traukia“

„Žiniuką“ lanko vaikai iš įvairių šeimų, o ir turi teisę lankyti visi, bet didžiausią dėmesį dienos centras skiria socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. Yra vaikų iš daugiavaikių, taip pat mažas pajamas gaunančių šeimų. Keli vaikai turi rimtų elgesio problemų. „Pirmumas teikiamas atskirtį patiriančioms šeimoms, net yra eilė laukiančių, kol galėsime priimti. Vaikus čia traukia, jie nenori eiti namo, nes čia šilta, smagu, jauku, nėra triukšmo, balių, yra žaislų ir draugiška kompanija. Jie ateina po pamokų, tada būna pamokų ruoša, po jos – bendros veiklos, tada pavalgome ir apie 17.30 val. vaikai eina namo“, – dienotvarkę nupasakojo vadovė.

Čia saugu, be to, vaikai jaučiasi suprasti, išklausyti, nevieniši. Vadovė sako, kad labai džiugu, jog mažieji nori čia būti. „Mes rašome įvairius projektus finansavimui gauti, kad galėtume surengti ekskursijų, įdomių užsiėmimų. Neseniai buvome Marijampolės baseine „Sveikatos banga“, rengiame ir kitokias išvykas. O veiklas organizuojame pagal metų laikus, štai neseniai gaminome advento kalendorius, įvairius darbelius, atvirukus, puošėme savo patalpas Kalėdoms.“

Ilgą laiką „Žiniukas“, kuris veikia nuo 2005 metų, buvo vienintelis vaikų dienos centras savivaldybėje. Tada, pasak vadovės Renatos, daugiausia bendravo su Marijampolės savivaldybės dienos centrais. Dabar Kalvarijos savivaldybėje yra trys vaikų dienos centrai: be „Žiniuko“, dar Jungėnuose ir Sangrūdoje. „Jau galime rengti veik-las visi kartu, štai gruodžio 14-ąją surengsime tradicinę sporto šventę, pasibūsime, pabendrausime. Mes katalikiška organizacija, taigi stengiamės vaikams diegti šias vertybes, švenčiame katalikiškas šventes, rengiame dvasinius užsiėmimus“, – pasakojo R. Jarimavičienė.

Centro paslaugomis gali pasinaudoti bet kuri šeima

Vaikų dienos centras „Žiniukas“ su Kalvarijos savivaldybe vykdo ir kompleksinių paslaugų šeimai projektą. Tądien, kai lankėmės, su vaikais bendravo Jurgita Paciukonienė, kuri pagal šį projektą teikė 3–7 metų vaikų trumpalaikę 4 val. priežiūrą (be maitinimo). Tuo metu buvo šeši tokie vaikučiai. Šią paslaugą gali gauti bet kuri šeima, jei tėvai neturi kur trumpam palikti vaiko dėl skubių reikalų.

„Žiniuką“ lanko įvairaus amžiaus vaikai.

Pavyzdžiui, mama lanko kursus darbo biržoje, tam laikui atveda čia pabūti savo vaikus. Kompleksinių paslaugų šeimai projektas, finansuojamas Europos Sąjungos, tęsėsi 7 metus, šį mėnesį jis baigsis. Kas bus toliau, nežinia, gal vėl pratęs, svarsto Renata. Iš to projekto lėšų „Žiniukas“ galėjo teikti mediacijos paslaugą, taip pat psichologų pagalbą. Dienos centras buvo savivaldybės partneris šiame projekte – taip išnaudojamos visos galimybės padėti šeimoms ir vaikams.

Vaikai čia mokosi laikytis tradicijų

„Žiniukas“ turi gražią tradiciją rengti bendras Kūčias kartu su lankančių vaikų šeimomis. „Vaikai parengia šventinę programėlę. Džiaugiamės, kad patys viską daro, stengiasi. Visi kartu prisimindami tradicijas dengiame šventinį stalą, laužiame kartu kalėdaitį. Planuojame ir šiemet tai daryti. Yra tokių šeimų, kur net šios tradicijos nepalaiko namie, todėl vaikams svarbi ši patirtis. Ne visų tėveliai ir ateina, bet džiaugiamės kiekvienu. Vaikai gauna ir dovanėlių, aišku, pagal mūsų finansines galimybes“, – pasakojo dienos centro vadovė.

Vaikų dienos centre neturima jokių pagalbinių darbuotojų, taigi vaikai viską daro patys, bendromis jėgomis ir kasdien, ne tik per šventes. Tik šildymo katilo kurti vaikams neleidžiama. R. Jarimavičienė pasigiria, kad dabar tai daryti daug lengviau, nes pastatytas granulinis katilas, o kažkada, kai buvo kietojo kuro katilas, tai pakaitomis abi darbuotojos atvažiuodavo kūrenti ir savaitgaliais, ir per šventes.
Vaikai patys tvarkosi, valo dulkes, plauna langus, indus susiplauna, gaminasi valgyti.

Jurgita Paciukonienė tądien irgi prižiūrėjo vaikučius.

Tenka prižiūrėti nemažą sklypą, pjauti žolę. Jie čia visko mokosi kartu. Naujokus kartais tenka pradėti mokyti nuo lėkštės išsiplovimo. „Tarnų čia nėra, sakome jiems. Anksčiau turėjome daržą su šiltnamiu, bet darėsi sudėtinga, tad neseniai išnaikinome. Buvome kažkada užsiauginę kopūstų, juos su vaikais konservavome. Turime kelias obelis, renkame obuolius, kartu verdame obuolienę ir valgome su blynais“, – pasakojo Renata.

Laukia dovanėlių

Prieš šventes „Žiniuko“ vaikai labai laukia dovanėlių ir skanumynų – kaip visi mažieji. Tik labdaros, pasak vadovės, nelabai pasitaiko. Ateina Savivaldybės administracijos atstovai prieš šventes su lauktuvėmis ir jau keleri metai per šventes aplanko kaimynė E. Česnulienė, atnešdama krepšį saldumynų ir kokių dovanėlių.
Taigi jeigu kas sugalvotumėte paremti ir pradžiuginti švenčių proga, labai tiktų stalo žaidimai, „Lego“ dėlionės, žaislai, kanceliarinės prekės, nes kartais vaikai jų net į mokyklą nusinešti neturi. Labai praverstų ir ilgai galiojantys maisto produktai, mat centras turi ne tokį jau didelį finansavimą.

„Gauname iš „Maisto banko“ du kartus per savaitę produktų su besibaigiančiu galiojimu, bet kiekiai labai sumažėję. Savivaldybė skiria vienam vaikui 30 eurų per mėnesį – viskam: darbo užmokesčiui, šildymui, maitinimui ir kita. Mes su Kristina neturime čia net po etatą, todėl aš, pavyzdžiui, dar dirbu papildomai mokykloje“, – aiškino R. Jarimavičienė, bet sakė nesiskundžianti, tiesiog toks gyvenimas.

Pasak jos, buvo visokių laikotarpių, ir geresnių, ir prastesnių, bet visada smagu sutikti gatvėje buvusius lankytojus: kai pamatai, kad vaikas iš sudėtingos šeimos gyvena tvarkingai. „Tai glosto širdį. Aišku, ne su kiekvienu užsimezga ryšys, bet stengiamės padėti kiekvienam“, – sako R. Jarimavičienė.

Naujausia informacija

 • Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?

  2023-01-26Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?
  ei pasijuntame, jog esame iš visų pusių apsupti nuolatinės įtampos, o mūsų mintys pakrikusios, tada smilkalai gali pasitarnauti kaip tikra ir pati geriausioji išsigelbėjimo iš tokios būsenos priemonė. Kaip mano aromaterapijos specialistai, jeigu žmogus susikuria savo paties sugalvotus smilkalų naudojimo ritualus ir juos atlieka arba ryte, ar vakare, jis pajunta palengvėjimą, nes nuramina protą bei jausmus ir visai kitomis akimis pažvelgia į tai, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, jog smilkalai tikrai gali paveikti žmogaus psichologiją. Kiek kartų per dieną siūloma pamedituoti? Kuo daugiau per dieną būnate užimti ir įtraukti į veržlų įvykių ritmą, tuo daugiau laiko specialistai pataria skirti meditacijai. Idealus variantas ...
 • „Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti…“

  2023-01-25„Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti...“
  Šie žodžiai skirti jums (mums) visiems, ir kviečia jie į tarpukario Marijampolėje gerai žinomų žmonių – šviesuolių, visuomenininkų – Aleksandros ir Andriaus Bulotų namus (P. Vaičaičio g. 16). Tai citata iš originalaus kvietimo į neretai čia vykusius įvairius renginius. Šį kartą irgi buvo sukviesta daug garbių žmonių – jiems pirmiems pristatyta užbaigta naujoji ekspozicija „Bulotų namai – tarpukario miestiškosios kultūros atspindys“. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė pakvietė Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus direktorių Antaną Pilecką perkirpti simbolinę juostelę ir atverti kelią į šiuos namus. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė visus pakvietė į naująją ekspoziciją bei ...
 • Parvežė du „Aukso vainikus“!

  2023-01-25Parvežė du „Aukso vainikus“!
  Tradiciškai metų pradžioje geriausi visos Lietuvos tautodailininkai renkasi į baigiamąjį konkursinės parodos „Aukso vainikas“ renginį. Šį kartą geriausiais metų meistrais vertinimo komisija paskelbė medžio drožėją Gintautą Akstiną iš Alytaus apskrities, vilkaviškietę audėją Janiną Blažukienę ir kryždirbį Andrių Bieliuką iš Šakių rajono. Jie vainikuoti Mildos Gutauskienės sukurtais „Aukso vainikais“, taip pagerbiant juos kaip geriausius 2022-ųjų liaudies meno meistrus… Janina Blažukienė prie savo austų prijuosčių – jos jai pelnė „Aukso vainiką“. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šiemet šventė vyko Gelgaudiškio dvare (Šakių r.). Jos dalyviams surengtas gražus koncertas, įvairių žanrų meistrus sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas ...
 • Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas

  2023-01-25Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas
  Praėjusį ketvirtadienį buvo paminėtos kunigo, vienuolio, profesoriaus, mokslų daktaro Jono Totoraičio 150-osios gimimo metinės. Renginys vyko jo vardu pavadintoje Marijampolės progimnazijoje. Tikrai gaila, kad nebuvo pakviesta ir miesto visuomenė, nes buvo informatyvu, jautru, gražu ir įsimintina. Kaip sukuždėjo viena šalia per renginį sėdėjusi gimnazistė – čia rimtas renginys, juk 150 metų… Reklamos labai trūko, nors renginys įtrauktas į Jaunimo sostinės programą. Taigi nenuostabu, kad ne kiekvienas, sutiktas Marijampolės gatvėse, pasakys, kas toks buvo šis žmogus, kodėl jo vardas suteiktas mokyklai. Renginį vedė Jono Totoraičio progimnazijos atstovai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Vidurdienį kunigo vienuolio atminimui buvo aukotos Mišios Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.Vėliau minėjimas ...
 • Kuria patrauklų pienininkystės ūkį

  2023-01-21Kuria patrauklų pienininkystės ūkį
  „Nepamenu, kiek tada man buvo metų, dar nedaug, tėvų draugų ūkyje padėjau rinkti akmenis. Nusibodo man tas darbas ir nusprendžiau eiti namo, pareikšdama: „Būsiu ūkininkė, bet akmenų nerinksiu.“ Ūkininke tapau, bet akmenis vis tiek renku“, – nusijuokia Radviliškio rajone pienininkystės ūkį plėtojanti jaunoji ūkininkė Ieva Bitaitytė, viena iš 2022 m. konkurso „Gerieji KPP pavyzdžiai – TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtoja. Ji apdovanota už sėkmingai įgyvendintą projektą, finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkui įsikūrimui“. Ūkininkauja prosenelių žemėje „Nenorėjau gyventi mieste, o pasilikusi kaime norėjau turėti savo ūkį. Imtis šios ...
 • Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui

  2023-01-20Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui
  Interjero dizainas turi ilgą istoriją – juk jau daugelį šimtmečių skiriame daug dėmesio mus supančios erdvės išvaizdai. Mūsų namai buvo, yra ir bus opozicija išoriniam pasauliui, kupinam pavojų ir chaoso. Gyvenamąją vietą visada pasirenkame ir įrengiame vadovaudamiesi tam tikrais principais: tai mūsų mažas mikropasaulis, kuriame gyvena mūsų artimieji ir vyksta kasdienis gyvenimas. Kiekvienuose namuose valgomasis yra ideali vieta šeimai susiburti. Šeimos, kurios valgo kartu vienoje vietoje, turi galimybę pabendrauti ir pasimėgauti vieni kitų draugija. Žinoma, norint sėkmingai valgyti ir turėti gerai įrengtą valgomąjį, reikia tobulo stalo, kurį galite įsigyti internetu. Čia pateiksime keletą patarimų, kaip išsirinkti valgomojo stalą savo namams. Dydis Pirmiausia renkantis stalą ...
 • Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla

  2023-01-18Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla
  Lietuvos Respublikos prokuratūra išplatino pranešimą apie Kauno apygardos prokuratūros apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perduotą nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Iš viso dėl labai sunkių nusikaltimų kaltinimai pareikšti septyniems asmenims, dalyvavusiems K. K. suburtoje grupuotėje. Jiems inkriminuojami kaltinimai: disponavimas labai dideliais kiekiais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis (kanapės, kokainas, ekstazis), šaunamaisiais ginklais, dideliu kiekiu šaudmenų. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Po sėkmingos „Aro“ pareigūnų operacijos. Lietuvos policijos nuotraukos Gauja veikė Alytaus, Marijampolės, Kauno apskrityse ir užsienyje Bylos duomenimis, septyni organizuotos grupės nariai ...
 • Tie žmonės žvelgia lyg šventieji…

  2023-01-18Tie žmonės žvelgia lyg šventieji...
  O gal kaip tik – atvirkščiai: šventųjų žvilgsniai tokie žmogiški, kad nė nesuabejoji nei jų gerais darbais, nei šventumu, nei tuo, kad galėtų prisėsti prie tavęs, nuo darbų pavargusio, ir ištraukti iš kelionkrepšio duonos žiauberę… O gal – atvirkščiai: pats nedvejodamas pakviestum? Į tokias mintis ar nuojautas nejučia panyri, vaikščiodamas tarp žmonių ir šventųjų skulptūrų – didesnių ir mažesnių – kurias teoriškai jungia tik medis ir prie jo prisilietusi kuriančio žmogaus ranka. „Pavydėdavau žmonėms, kurie tokius gražius darbus daro“, – sako meistras, dabar priverčiantis stabtelėti ir įsižiūrėti į kiekvieną jo kūrinį…Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip, ko gero, pasijuto ne vienas, atėjęs į kalvarijiečio ...
 • Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga…

  2023-01-18Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga...
  Jeigu tie pinigai – iš bankomato ar slaptojo seifo ir šiuo metu cirkuliuoja tiek pas mus, tiek pasaulyje – kiek bebūtų, ne jie šiuo atveju svarbūs. Nes tikroji vertė ir vertybė – pinigų amžius: kuo senesni (iš šalies žvelgiant net į įprastus nepanašūs), retesni, tuo vertingesni, nes liudija praeitį, o tiems, kas imasi detektyvo vaidmens ir pradeda aiškintis – kas, kaip, kada ir kodėl – jie tampa tikru istorijos faktų lobynu. Neretai – su daugeliu mįslių ir paslapčių. Atradimais ir… nusivylimais, diskusijomis. Kad tas istorijas išanalizuotum, reikia ir kantrybės, ir analitinio proto, ir aklai netikėti jau esamomis teorijomis. Tam prireikia ...
 • Sūduvos metai nesibaigia

  2023-01-18Sūduvos metai nesibaigia
  Tai įrodo ir 2023-aisiais daugelyje vietovių, kultūros erdvėse tebevykstantys įvairiausi renginiai. Kai kurie jų – tarsi praėjusių apžvalga, tam tikrų darbų ciklo užbaigimas, tačiau dauguma tiesiog vyko prieš paskelbiant (oficialiai įteisinant) Sūduvos metus ir tęsiasi jie šiemet. Dieve duok – tegul tęsis ilgai, nes argi kada kažkam atiduosime savo žemę, vardą ir laiką? Ne vienerius metus Marijampolės kultūros centras gražiai bendrauja su Kybartų kultūros centro menų studija „Smiltys“: marijampoliečiai vis turi progų susipažinti su nuosekliai, įdomiai dirbančių kūrėjų darbais – jais ypač pradžiugina po kiekvieną vasarą rengiamų plenerų. Keletą pastarųjų kartų jie vyko Kuršių nerijoje, tačiau šiemet, minint savo kūrybinės veiklos ...
 • „Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto…“

  2023-01-14„Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto...“
  (Kazio Bridžiaus 115-osioms gimimo metinėms) Šių metų sausio 15 d. sukako 115 metų, kai gimė tarpukaryje Marijampolėje leisto laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Kazys Bridžius (1908–1982). Gimė K. Bridžius Šunskuose smulkaus verslininko šeimoje. Tėvai keletą metų uždarbiavo Anglijoje – čia gimė sūnūs Jurgis ir Juozas, o grįžus į Lietuvą – dukra Marytė ir pagrandukas Kazys. Vyresnieji vaikai mažai ragavo mokslo, tad nors jaunylis bus mokytas – nusprendė tėvai ir leido jį į Marijampolės gimnaziją. Jaunuolis buvo smalsus, mėgo literatūrą, ypač Dž. Bairono poeziją, kuri jam darė didžiulį įspūdį. Kai savo šeimoje susilaukė sūnaus (t. y., šių eilučių autoriaus), parinko Manfredo vardą pagal to paties ...
 • Kardokų kaimo sankryžoje – moderni apšvietimo sistema

  2023-01-14Kardokų kaimo sankryžoje – moderni apšvietimo sistema
  Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės skelbtą projektą „Seniūnijų gyventojų iniciatyvų skatinimas panaudojant biudžeto lėšas gyvenamajai aplinkai pagerinti, teikiant idėjas infrastruktūriniams projektams seniūnijų teritorijose“ Kardokų kaimo centrinė sankryža ir kaimo ženklas apšviestas moderniu lauko šviestuvu su saulės ir vėjo baterijomis. Šviestuvas įrengtas Kazlų Rūdos savivaldybės kelio Kardokai–Braziūkai sankryžoje su rajoniniu keliu Višakio Rūda–Agurkiškės. Moderni įranga apšviečia svarbią Kardokų sankryžą. Kardokai – nedidelis kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, kuriame iš viso gyvena vos apie 50 žmonių. Ši vietovė garsi čia veikiančia Kardokų gamtos mokykla, kuri skiriasi nuo įprastų mokymo įstaigų, nes mokymo procese daug dėmesio skiriama gamtai, gyvenamosios aplinkos gerinimui, ekologinių problemų sprendimui, kai stebint gamtą ...
 • Rado pusantro kilogramo užkasto kokaino

  2023-01-13Rado pusantro kilogramo užkasto kokaino
  Čia buvo slepiamas kokainas. Marijampolės apskrities VPK nuotraukos Trečiadienį Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai Marijampolės regione sulaikė Kauno miesto gyventoją, kuris dideliais ir labai dideliais kiekiais platino narkotines ir psichotropines medžiagas. Atliekant kratas ir kitus procesinius veiksmus pas įtariamąjį rasta daug pinigų – daugiau kaip 23 tūkstančiai eurų. Įtariama, kad jie įgyti nusikalstamu būdu. Prienų rajone aptikta įtariamojo naudota slėptuvė, kurioje buvo užkasta daugiau kaip pusantro kilogramo kokaino. Narkotinės medžiagos rinkos vertė viršija 150 tūkst. eurų. Tiek pas narkotikų platintoją rasta pinigų. Įtariamasis kaunietis Marijampolės apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams. Už šią nusikalstamą veiką narkotikų platintojui gresia nuo ...
 • Lyg viskas buvo vakar

  2023-01-11Lyg viskas buvo vakar
  Šį penktadienį, sausio 13-ąją, tradiciškai minėsime Laisvės gynėjų dieną. Įmonių, įstaigų ir butų bei namų languose uždegsime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, pagerbsime žuvusius Laisvės gynėjus, jų atminimui suliepsnos laužai. Laužai primena, kas vyko Lietuvoje sausio 13-osios naktį. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Sausio 13-osios įvykiai. Turbūt sunkiai surastum Lietuvoje žmogų, kuris nežinotų, kas slypi už šios datos, ką ji mums, lietuviams, reiškia. Praėjo trisdešimt dveji metai nuo 1991-ųjų sausio, o prisiminimai apie tai, kas Lietuvoje vyko sausio 13-ąją, žmonių atmintyje tokie gyvi, lyg viskas būtų buvę vakar. Nesvarbu, ar tuo metu žmogus buvo dar moksleivis, studentas, ar garbaus amžiaus sulaukęs pilietis. Jis ...
 • Branginkime laisvę ir nepamirškime

  2023-01-11Branginkime laisvę ir nepamirškime
  Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijasi buvęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Skirmantas Andriušis. Pareigūnus komandiravo į sostinę Pasak S. Andriušio, 1990 metų kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva, Sovietų sąjungos vadovybei buvo it krislas akyje. Ji ne tik kad nepripažino Lietuvos, kaip valstybės, bet visomis išgalėmis stengėsi palaužti ir atsukti istorijos ratą atgal. Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo dislokuota iki dantų ginkluota daugiatūkstantinė sovietų armijos dalis, šalyje aktyviai veikė ir kitos Maskvos vadovaujamos, visokeriopai remiamos prosovietinės jėgos. Skirmantas Andriušis 1991 m. sausio mėnesį. Nuotrauka iš S. Andriušio archyvo Įžūlūs ir brutalūs veiksmai siekiant palaužti Nepriklausomybę atkūrusios mūsų tautos valią ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.