Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Pažinimo laboratorija

Sekite mus:

 

Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba

Besikalbant su Marijonų gimnazijos moksleiviais dvyliktoku Šarūnu ir vienuoliktoke Ieva Šalinskais, kaip kūrybiškumas, fantazija padeda gyventi, iškęsti nepatogumus ar sunkumus, pasirodė, kad šioje šeimoje kūrybingi visi trys vaikai – taip pat ir sesutė Agnė.

„Viską darau iš širdies“

Vienuoliktokė Ieva Šalinskaitė, kaip pabrėžė jos brolis Šarūnas, labai kukli, nelinkusi pervertinti savo gebėjimų. Ji nenorėjo pripažinti, kad yra kūrybiška, nors pasirodė, kad rašo puikius rašinius. „Nelaikau savęs kūrybišku žmogumi, labiau esu tiksliukė, o ne humanitarė“, – sakė ji.

Prieš keletą metų, mokytojai pastebėjus jos gabumus ir pasiūlius parašyti rašinį konkursui, Ieva ėmė domėtis partizano Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir kova. Prisimena, kad rašyti nebuvo lengva, teko pasikankinti, pasukti galvą, sako, mąstė net vaikščiodama po mišką, nes gamta ją nuteikia kūrybiškai. Mergina pasakoja norėjusi atiduoti duoklę tėvynei, išreikšti tą patriotizmą, kurį jaučia. Ievą stip­riai paveikė partizano gyvenimo ir kovos istorija, o dar įkvėpė ir jos pačios senelių tremtinių Antano ir Irenos prisiminimai, pasakojimai apie jų kančias tremtyje.

Jie anūkei yra autoritetas, nes domisi politika, supratingi, išmintingi, neverkšlenantys dėl sunkumų, Ievos žodžiais tariant, tokie žmonės, kokie ir turėtų būti tikri lietuviai. Mergina visas mintis ir patirtis sudėjo į rašinėlį ir mokinių esė konkurse „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą“ laimėjo II vietą, o vėliau dar išsiuntė tą rašinį į kitą konkursą, rengiamą JAV lietuvio Juozo Gied­raičio Lietuvos moksleivių fondo, ir laimėjo pirmą vietą.

Juozo Lukšos-Daumanto žmona Nijolė perskaitė rašinį ir atsiuntė Ievai padėkos laišką iš JAV, kur gyvena, dar pridėdama ir 25 dolerius. Ji labai gyrė rašinį, negalėdama atsidžiaugti, kad yra Lietuvoje dar tokio jaunimo, kuris nepamiršta vertybių. Rašė, kaip ją sujaudino Ievos rašinys.

– Viską darau iš širdies, nebijau parodyti jausmų, kalbėti apie svarbius gyvenimo dalykus, o ne vien kažkokią tuštybę. Nebijau pasirodyti jautri, nors man atrodo, kad mano bendraamžiai dažnai bijo parodyti tikruosius jausmus. Aš tikiu, kad gyvenimas per trumpas kažko bijoti. Mane visada domino šiek tiek kitokie dalykai nei visus, aš ieškau gyvenimo prasmės, – sako mergina.

Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą.
Ieva Šalinskaitė sako, kad besimokydama neretai patiria atradimo, pažinimo džiaugsmą. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

O rašyti jai sekasi, moka rišliai dėstyti mintis, nors skaito sakė nedaug, tik neseniai ėmė daugiau skaityti grožinės literatūros. Pasak jos, tėtė ir mama raštingi, gerai valdo žodį. Tėtė yra pasakojęs, kad jo mokykliniai rašiniai net pravirkdydavo mokytoją. „Mes turime daug minčių, daug ką pasakyti. Visur ieškome prasmės, gal tai ir skatina rašyti, aiškintis, gilintis į įvairius dalykus“, – svarstė ji.

Ieva prisimena, kad po senelio Juozo mirties prieš kelerius metus pajuto stiprų impulsą stengtis gerai mokytis – jis labai vertino mokslą. Atsirado ne tik įkvėpimas mokytis, stengtis, bet ir atradimo, pažinimo džiaugsmas. Įdomiausia jai gamtos mokslai, biologija. Pernai dalyvavo ir biologijos olimpiados savivaldybės ture, kur užėmė antrą vietą.

Per karantiną Ievai nebuvo labai blogai, net pagerėjo pažymiai, nes labiau susikaupė būdama viena, nesidairydama į kitus, kaip kam sekasi, o viską, kas užduota, atlikdama kuo stropiau. Netrūko jai ir bendravimo, mat buvo pas senelius Antaną ir Ireną, su jais įdomu pasikalbėti, nes turi daug išminties, gyvenimo patyrimo.

Ieva pasakoja, kad iš mamos gydytojos gauna daug žinių apie žmogaus organizmą, sveikatos puoselėjimą. Tos žinios jai padeda geriau suprasti įvairius procesus, praverčia praktiniame gyvenime, pavyzdžiui, kaip sveikiau maitintis, kas sveikatai naudinga, o kas ne.

Ievai atrodo, kad kūrybingi žmonės daugiau vadovaujasi jausmais, o jos atveju, kaip pati teigia, dažniausiai laimi protas. Visgi menai jai artimi, ji labai mėgsta dainuoti, keletą metų lanko solo dainavimo pamokas Meno mokykloje. Nors mergina nelaiko savęs labai kūrybinga, bet prisipažįsta, kad neretai kyla noras ir kurti dainas, tik stinga žinių, nemoka ir užrašyti melodijų. Ji ir šiaip yra aktyvi, daug visko veikia: žaidžia krepšinį, dalyvauja Jaunųjų konservatorių lygos veikloje, savanoriauja ligoninėje, lankosi šaulių, skautų organizacijų renginiuose. Taigi patirčių ir įkvėpimo gyvenimui turi daug.

Kūrė filmukus

Šarūnas Šalinskas niekaip nesutinka, kad sesė Ieva mažiau kūrybinga. „Taigi mes visi per karantiną rimtai užsiėmėme kūryba – kūrėme filmukus, įrašėme dainas.“
Per karantiną, pasak Šarūno, buvo liūdna, taigi nutarė pasilinksminti kurdami parodiją grupės „The Roop“ garsiajai eurovizinei dainai „On fire“. Ieva šiai parodijai sukūrė tekstą, o tai, pasak jos, buvo lengva. Ji buvo ir pagrindinė vokalistė, bet dainavo ir brolis, o nusifilmavo visi trys ir įrašė viską neturėdamas jokios brangios įrangos. Filmuką „Youtube“ peržiūrėjo apie pusantro tūkstančio žiūrovų. Daug draugų jį pagyrė, tai motyvavo sukurti ir kitą videokūrinį.

Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.
Šarūną Šalinską galima vadinti poetu.

Jį sukūrė prasidėjus karui Ukrainoje. Karas juos labai sujaudino, norėjosi išreikšti savo požiūrį ir nuotaiką. Tai ir buvo užtaisas kūrybai. Šį kartą labai aiškiai išdėstė savo smerkiamą požiūrį į Rusijos veiksmus Ukrainoje perdainuodami Džiamalos dainą „1944“, sukurdami jos perdirbinį (koverį). Tekstas buvo anglų kalba, patys sumontavo vaizdą, panaudodami savo nufilmuotus kadrus ir šiek tiek pridėjo iš interneto. Pasak jų, atgaivino dainą, per ją perteikdami savo požiūrį į karą. Šalinskai sako norėję taip parodyti Ukrainai palaikymą, nes vaikai negali nei paremti finansiškai, nei kaip kitaip padėti, taigi nutarė sukurti palaikantį filmuką.

Sesė Agnė, Rygiškių Jono gimnazijos devintokė, ne tik nusifilmavo, bet ir atliko didelį darbą sumontuodama vaizdo įrašus. Pasak Šarūno, tai nėra lengva, nes reikia nemenkų įgūdžių ir nemažai laiko. Agnei patinka dirbti kompiuteriu ir ji tai neblogai išmano.

Išleido poezijos knygelę

Šarūnas save laiko kūrybiško mąstymo žmogumi. Jam neretai galvoje kirba įvairiausios idėjos, mintys, ką galėtų sukurti ar nuveikti.

Taip gimė ir knygos idėja, o tai buvo užpernai rudenį per karantiną. Viešėjo pas močiutę, ten buvo ramu, kilo kūrybinių minčių, gimė ne vienas eilėraštis. Šarūnas sako, kad rudenį jį apima melancholiška nuotaika, liūdesys, slogumas, rudenį išsilaisvina siela. Taip ir kilo noras palinksminti save, pajuokauti, į liūdnus dalykus pažiūrėti su humoru. Kai imasi rašyti, Šarūnui tai būna lyg meditacija. Jis senokai rašo dienoraščius, o tada rudenį kilo mintis ir paeiliuoti. Mintys eilėraščiams dėliojosi neblogai, atėjo įkvėpimas, posmai gimė greitai ir lengvai.

O išleisti eilėraščių knygelę paskatino mamos bendradarbis, paskaitinėjęs jo eilėraščių ir išprovokavęs klausdamas, kada gi išeis knyga? Vaikinas pamanė, o kodėl gi ne, ir ėmė ieškoti leidyklos. Knygos maketą sukūrė pats, tekstą redagavo irgi pats per šios vasaros atostogas: kai kiti tuo metu deginosi pajūry, jis plušėjo.

Leidyklą Vilniuje parekomendavo mamos pažįstama poetė Sandra Petraškaitė-Pabst. Pirmą Šarūno poezijos rinkinį išleisti padėjo močiutė – parėmė finansiškai. Poezijos rinkinėlis „Juoko poezija“ (25 eilėraščiai) išspausdintas 100 egzempliorių tiražu ir jau ketvirtį jo autorius išpardavė gerbėjams.
„Juoko poezija“ – taip autorius sugalvojo pavadinti, nes eilės humoristinės, sarkastiškos, ironiškos. Yra jose ir juoda, ir balta. Pesimizmą Šarūnas pabandė paversti optimizmu. O per karantiną optimizmo stigo.

Draugai gyrė vaikino eiles, noriai reklamavo vieni kitiems. Šeimos nariai irgi įvertino gerai, juos pralinksmino eilėraščiai, o autorius to ir siekė – juoktis sunkiose situacijose. „Perskaitę knygelę pasijusite ramesni, mąstysite pozityviau“, – taip rašo autorius pratarmėje. Idėjos eilėms jam sakė kylančios iš kasdieniškų dalykų, o gabumai eiliuoti, pasak Šarūno, ko gero, yra įgimti. „Knyga“, „Hobis“, „Alkis“, „Maistas“ – eilėraščių pavadinimai kasdieniški, paprasti. Kitų poetų kūryba vaikinas dar nelabai domisi. Jam patinka romanai. Didžiausią įspūdį palikęs neseniai skaitytas Džeko Londono „Smokas Belju“.

Šarūnas jau šiemet baigia gimnaziją, bet dar nėra tvirtai nusprendęs, kokį kelią rinktis: gal bus kineziterapuetas, gal treneris – nes domisi sportu, pats sportuoja. Vaikinas sako esąs lankstus žmogus, domisi daug kuo. Grojo birbyne ir saksofonu, lankė Meno mokyklą. Labai gabus muzikai – priduria sesuo Ieva: „Turi puikią klausą, jam sekasi improvizuoti.“ Muzikoje jaučia pasitikėjimą savimi, gali per muziką išreikšti savo jausmus, tai jam lengvai pavyksta. Šią vasarą išmėgino naują patirtį – grojo saksofonu ant tilto Palangoje, įveikė savo baimę pasirodyti viešai ir dar užsidirbo pinigų.

Dar Šarūnas domisi finansais, verslo teorijomis, karyba, net dalyvavo kariškių rengtoje stovykloje. Vaikinas mano, kad kiekvienas vyras turi kažkiek išmanyti karo dalykus, nors karas niekam nepatinka. Šarūnas stengiasi kelti sau iššūkius ir juos įveikti – kad ir iššokti su parašiutu.
Brolį ir sesę vienija ir tai, kad abu yra religingi, myli gamtą.

Loreta AKELIENĖ

Naujausia informacija

 • Kaip ir kodėl pandemija tapo „infodemija“?

  2022-10-01Kaip ir kodėl pandemija tapo „infodemija“?
  M. Marcinkevičius teigia: „Stenkimės elgtis taip, kad savo psichikos sveikatą stiprintume, o ne žlugdytume.“ Nuotrauka iš asmeninio archyvo Pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija neilgai trukus buvo įvardinta kaip informacinė epidemija, trumpiau tariant, infodemija. Tai sukėlė dar didesnį chaosą, nes žmonėms tapo sunku atsirinkti teisingą ir patikimą informaciją. Nors nuo pandemijos pradžios praėjo beveik treji metai, padariniai psichinei ir emocinei sveikatai juntami iki šiol, o dezinformacija ir melagienos neatsitraukė. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus, gydytojo psichiatro Martyno Marcinkevičiaus teigimu, šiuo laikotarpiu visuomenės psichikos būseną lemia ne tik pandemija, informacinė epidemija, bet ir netoliese vykstantis karas. Jis ragina nepasiduoti informaciniam chaosui, išlikti ...
 • Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba

  2022-09-28Karantino liūdesį brolis ir sesės skaidrino kūryba
  Besikalbant su Marijonų gimnazijos moksleiviais dvyliktoku Šarūnu ir vienuoliktoke Ieva Šalinskais, kaip kūrybiškumas, fantazija padeda gyventi, iškęsti nepatogumus ar sunkumus, pasirodė, kad šioje šeimoje kūrybingi visi trys vaikai – taip pat ir sesutė Agnė. „Viską darau iš širdies“ Vienuoliktokė Ieva Šalinskaitė, kaip pabrėžė jos brolis Šarūnas, labai kukli, nelinkusi pervertinti savo gebėjimų. Ji nenorėjo pripažinti, kad yra kūrybiška, nors pasirodė, kad rašo puikius rašinius. „Nelaikau savęs kūrybišku žmogumi, labiau esu tiksliukė, o ne humanitarė“, – sakė ji. Prieš keletą metų, mokytojai pastebėjus jos gabumus ir pasiūlius parašyti rašinį konkursui, Ieva ėmė domėtis partizano Juozo Lukšos-Daumanto gyvenimu ir kova. Prisimena, kad rašyti nebuvo ...
 • Kai užsidaro vienos durys į laimę, atsiveria kitos

  2022-09-28Kai užsidaro vienos durys į laimę, atsiveria kitos
  Vis dar, kažkur tyliai, išgirstame gerus dvejus metus lydėjusius žodžius – karantinas, pandemija, korona… Dveji metai nėra didelis laiko tarpsnis, tačiau jaunimui tai ypač svarbus laikas, kuomet kai kuriems teko nemažai atsisakyti, trumpam pamiršti mėgstamas veiklas ar bandyti prisitaikyti ieškant kūrybinių sprendimų. Karantinas pakoregavo mūsų gyvenimą, tačiau galima išgirsti ir gerų istorijų, kurios tik parodo, kad pandemija ne tik atėmė, bet ir dovanojo didelę motyvaciją kurti. Marijampolietė šokėja, choreografė ir šokio namų „Balledo“ įkūrėja Domantė Tereškevičiūtė sako, kad karantinas ne tik paskatino kūrybiškai pažvelgti į situaciją, bet ir padėjo dar geriau pažinti save. Šokio žingsniu per gyvenimą Domantė keliauja nuo pat ...
 • Jau ugnis sugrįžta į namus ir širdis…

  2022-09-28Jau ugnis sugrįžta į namus ir širdis...
  Tai – apie šį laiką, kai diena susilygina su naktimi – ir prasideda astronominis ruduo. Tai laikas, kai gamtoje viskas pamažu rimsta ir lėtėja, kai atsargos kitų metų žydėjimui ir augimui baigiamos kaupti ir brandinamos: šaknyse, dar ne kiek­vienam matomuose pumpuruose, spiečiais skraidančiose mažose beržo sėklelėse ir šokoladiniuose kaštonuose… Tai naujos pradžios pažadas, tačiau mes jo dažniausiai negirdime. Neįsiklausome… Mokslininkas, menininkas dr. Audrius Plioplys uždegė simbolinį Lygės ir projekto užbaigimo laužą… Autorės nuotraukos „Artėjame prie ramybės, vėlių laiko, šis metas skirtas apmąstymams. Atsigręžiame į protėvių pasaulį. Ugnis nuo vasaros kalvų sugrįžta į namų židinius ir mūsų širdis – ji šildys mus visus ...
 • VIII Tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ – Pirmasis koncertas – jau šį šeštadienį

  2022-09-28VIII Tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“ - Pirmasis koncertas – jau šį šeštadienį
  Krisas Ortonas, atidarysiantis šių metų festivalį. Spalio 1 dieną 18 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje muzikos mylėtojus pakvies pirmasis iš šešių koncertų. Klausytojai turės progą išgirsti Vakarų Europoje pripažinto išilginių fleitų virtuozo Kriso Ortono (Chris Orton) iš Didžiosios Britanijos parengtą programą „Gesti e Sonate: itališka muzika išilginei fleitai“ Vargonėliais akompanuos Dovilė Savickaitė. „Tai mus nukels į įvairiaspalvių garsų kelionę, besidriekiančią per XIV a. šokių pasaulį, stabtelės ties XVII a. Venecijos didybe, pakvies pažinti ir XX–XXI amžių eksperimentinės muzikos pasaulį“, – sako festivalio organizatorius Darius Klišys. Prašydami plačiau papasakoti apie būsimus koncertus klausėme, kuo tradicinis ir kuo kitoks šių metų festivalis, kurio ...
 • Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis

  2022-09-28Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis
  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2022 m. duomenimis, vienas iš aštuonių žmonių pasaulyje susiduria su psichologinėmis problemomis. Tačiau vis daugiau žmonių išdrįsta apie tai kalbėti garsiai – tokiu būdu jie padeda kitiems, patiriantiems sunkumus, ir primena, kad visos problemos yra išsprendžiamos, tik svarbiausia nelikti vienam ir kreiptis pagalbos. Siekdamas įkvėpti nepasiduoti, menininkas Algis Kriščiūnas, buvęs legendinės grupės „Fojė“ būgnininkas, dalijasi savo prisiminimais apie laikotarpį, kai ištiko pirmoji panikos ataka, ir apie tai, kaip jam pavyko su tuo susidoroti. Teisinga diagnozė – pakeitus gydytoją Šiandien Algis gyvena tarp Lietuvos ir Kanarų salų, prisideda prie vieno žymiausių žurnalų šalyje rengimo ir leidybos, aktyviai muzikuoja, ...
 • Žemės ūkio skaitmeninimas – nauda ūkininkui ir aplinkai

  2022-09-28Žemės ūkio skaitmeninimas – nauda ūkininkui ir aplinkai
  Išmaniosios technologijos pamažu tampa svarbia pagalba ūkyje – padeda sutaupyti, priimti geriausius sprendimus, palengvina darbą. Nuotrauka iš „Freepik.com“ „Dabartinė situacija, auganti infliacija, neapibrėžtumas ir gilėjanti krizė sukelia vis naujų išbandymų žemės ūkiui. Jiems suvaldyti reikia nestandartinių sprendimų, kuriuos mums siūlo akivaizdų efektą padedantys pasiekti skaitmeninimas bei išmaniosios technologijos“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas. Akivaizdi investicijų grąža „Ūkininkai, negailintys investicijų inovacijoms, plačiai taiko šiuolaikines technologijas kasdienėje savo veikloje ir finansiškai jaučia šių investicijų grąžą“, – pokyčiais Lietuvos žemės ūkyje pasidžiaugia viceministras P. Astrauskas. Viceministro žodžius patvirtina ir Kauno rajone tikslųjį ūkininkavimą jau kelerius metus plėtojantis ūkininkas Arūnas Dirmeikis. „Išmaniųjų technologijų naudojimas padeda išvengti ...
 • Kaip atgaivinti santykius?

  2022-09-26
  Nei vieni santykiai nėra tobuli, o meilė kelia tik teigiamus jausmus nebent santykių pradžioje. Ir kai pagaliau atrandate žmogų, su kuriuo jaučiatės laimingas, atrodo, kad šis jausmas turėtų tęstis amžinai. Tačiau iš tikrųjų taip būti negali.Gyvendami gyvenimą kartu, jūs ir jūsų partneris išgyvenate kasdienes patirtis. Tai gali būti finansiniai įsipareigojimai ir suvaržymai, darbo praradimas, stresinės situacijos, ligos, vaikų auginimo sunkumai. Šie dalykai atitraukia jūsų dėmesį nuo santykių ir sukelia susidomėjimo praradimą ir nepasitenkinimą. Kaip žinoti, kad santykiai išblėso? Daugelis porų laikui bėgant tampa labiau draugais ar sugyventiniais nei mylimaisiais. Ir daugelis tai priima kaip normalų santykių etapą. Tačiau jei pradėjote svarstyti, ...
 • Keturi žvilgsniai į pasaulį ir save

  2022-09-21Keturi žvilgsniai į pasaulį ir save
  Parodos autorės: Angelija Eidukaitienė, Jūratė Bytautė, Neringa Krivičienė ir Rita Grikšienė. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos „Ex NOVA“ – taip vadinasi Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje neseniai atidaryta paroda, kurioje savo darbus eksponuoja keturios autorės. Kai kurių pavardės marijampoliečiams gal ir mažiau žinomos, tačiau visos turi daug patirties, o parodų ar projektų, kuriuose dalyvauta, sąrašas būtų netrumpas… Sukvietė jas į rudeninę Marijampolę dailininkė Neringa Krivičienė. „Esame bendramintės ar bendramokslės, kartu dalyvavome ir parodose, tačiau neatstovaujame kokioms nors grupėms, esame laisvos. Viena kitos kūrybą žinojome, tačiau šį kartą nelabai įsivaizdavau, kokia iš tiesų bus ši ekspozicija, – sakė Neringa susirinkusiems į parodos atidarymą. – ...
 • Pro memoria Romualdas VOSYLIUS

  2022-09-21Pro memoria Romualdas VOSYLIUS
  Rugsėjo 18 dieną Amžinybėn iškeliavo buvusio Vilniaus pedagoginio instituto (universiteto) profesorius, hab. dr. Romualdas Vosylius. Jis gimė 1938 m. balandžio 1 d. Bartninkuose (Vilkaviškio r.), 1949 metais įstojo į Marijampolės pedagoginę mokyklą, paskui – į Vilniaus Pedagoginį institutą fizikos-matematikos specialybę. Su profesoriumi Romualdu Vosyliumi susipažinau būdamas šio universiteto rektoriumi. Jis tapo ilgamečiu, net 20 metų renkamu, Senato pirmininku – tokie atvejai universitetų istorijose tikrai reti, išskirtiniai. Kuo Romualdas Vosylius pelnė tokį daugumos kolegų, studentų, darbuotojų pasitikėjimą? Pirmiausia tuo, kad jis buvo kilnus žmogus. Dabar, kai mes gyvename XXI a., kai esame žiauriausio III pasaulinio karo dalyviai ir stebėtojai, suvokiame: žmogaus kilnumas, kilniadvasiškumas ...
 • 600 metų ir ši diena…

  2022-09-21600 metų ir ši diena...
  1422-ųjų rugsėjo 27 dieną kariuomenės stovykloje prie Melno ežero buvo sudaryta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos sutartis su Livonijos ordinu. Ja ordinas atsisakė bet kokių teisių į Užnemunę (Sūduvą) ir Žemaitiją. Tai lėmė, kad beveik 400 metų šioje teritorijoje nebuvo tiesioginių karo veiksmų (iš oficialių šaltinių). Mūsų kolektyvai ir kviestiniai atlikėjai pasakojo Sūduvos istoriją… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Tačiau šis svarbus faktas buvo tik viena priežasčių 2022-uosius Lietuvoje paskelbti Sūduvos metais. Tuos reikšmingus didesnius ir mažesnius įvykius bei faktus šio krašto žmonės ir stengiasi atskleisti regiono savivaldybėse vykstančiose solidžiose konferencijose, smagiose šventėse, įamžindami savąjį kraštą paminkluose ar leidiniuose. Daug visko jau įvyko – ...
 • Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų

  2022-09-21Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų
  Daugeliui dabar sunkiau nei įprastai, tačiau ne visi tai geba pripažinti garsiai ar juolab kreiptis pagalbos į specialistus. Nors šiais laikais viešumoje vis dažniau pabrėžiama psichikos sveikatos svarba ir šalyje prieinamos pagalbos gausa – žmonės vis dar nedrįsta kalbėti apie savo emocijas ir renkasi lengvesnį kelią, stengdamiesi tai pamiršti, atidėti ar nesureikšminti. Psichologė S. Mickuvienė pažymi: „Kreipimasis pagalbos – ne silpnybė, o stiprybė.“ Nuotrauka iš asmeninio archyvo Psichologė Sonata Mickuvienė akcentuoja – kreipimasis pagalbos yra ne silpnybės, o stiprybės ir sąmoningumo ženklas. Jos teigimu, tik stiprios asmenybės nebijo susidurti su tikruoju „aš“, nesigėdija, kalbėdami apie savo psichikos problemas, kurių turi kiekvienas ...
 • …Ir visada išlieka paslaptis

  2022-09-19...Ir visada išlieka paslaptis
  Kauke, ką slepi? Jaunystę ir meilę teatrui… Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Rugsėjo 12-ąją, praėjus lygiai aštuoniems dešimtmečiams nuo Marijampolės dramos teatro atidarymo dramatiškais 1942-aisiais, šio miesto gyventojai vėl kopė tais pačiais laiptais, tikėdamiesi… Visi daugiau ar mažiau šį kartą žinojo, ko. O kaip atrodė šis ypatingas vyksmas prieš 80 metų? Kaip ruošėsi žmonės, pirmą kartą eidami į naują, tikrą teatrą, ką išvysti vylėsi, kaip jie jautėsi po spektaklio, kaip jį vertino? Pastaraisiais metais Marijampolės teatro žmonės, vadovaujant režisierei Mildai Mažėtytei, be visų kitų veiklų, intensyviai studijavo, po kruopelę rinko faktus apie pirmojo spektaklio gimimą, jį kūrusius žmones – ir apie tai, kas ...
 • „Forma, šviesa, šešėlis. Rimo Čiurlionio kūryba“

  2022-09-19„Forma, šviesa, šešėlis. Rimo Čiurlionio kūryba“
  Ekspoziciją pristatė dr. Rasa Žukienė, pasidžiaugusi, kad su šia paro­da prasideda naujas sezonas (nors didesnės pertraukos šioje galerijoje nė nebuvo…). Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip vadinasi Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje pradėjusi veikti paroda, savo pavadinimu tarsi viską – o tuo pat metu ir nelabai ką – pasakanti. Kaip sakė parodos atidaryme menotyrininkė dr. Rasa Žukienė, tai – racionali, neasmeniška kūryba, kurioje kiekvienas mūsų turime surasti savąjį požiūrio ir atspirties tašką. „Šios geometriškos Rimo Čiurlionio kompozicijos nelengvai paverčiamos žodžiais. Bet formų sąryšiai žiūrovą turėtų pastūmėti link individualių ir meditatyvių apmąstymų. Sodriai sluoksniuotos Rimo Čiurlionio aliejinės tapybos kompozicijos išreiškia spalvos ir formos sąveiką ...
 • Kodėl verta rinktis universalias padangas žiemos sezonui?

  2022-09-19Kodėl verta rinktis universalias padangas žiemos sezonui?
  Orai keičiasi ištisus metus, o tai turi įtakos vairavimo sąlygoms kelyje. Jūsų automobiliui bus naudinga, jei ant ratų bus sumontuotos padangos, kurios yra specialiai skirtos jūsų vairavimo įpročiams ir regioninėms oro sąlygoms. Kai kuriose šalyse žieminės padangos yra net teisinis reikalavimas. Universalios padangos gali būti vienas iš geriausių sprendimo būdų. Kada reikia vasarinių padangų? Šiltuoju metų laiku, kai temperatūra pakyla virš 7 °C, ant ratų vertėtų dėti vasarines padangas. Dėl specialių protektoriaus raštų ir protektoriaus mišinių jie užtikrina aukštą sukibimo lygį ant šlapio ir sauso kelio. Vasarinės padangos taip pat užtikrina didelį stabilumą posūkiuose ir optimalią ridą esant vasaros temperatūrai. Tai reiškia, kad ...
 • Pradžioje buvo šviesa…

  2022-09-19Pradžioje buvo šviesa...
  (Festivalis „Kultūros savaitė 2022“) Iš tiesų simboliška, kad jaunieji kūrėjai, pernai nustebinę ir pradžiuginę drąsiu projektu „Kultūros savaitė“, šiemet susibūrė į VšĮ „Marijampolės filharmonija“ ir antrojo festivalio pirmą koncertą taip ir pavadino. „Beauštanti aušrelė“ – ne tik sena, graži lietuvių liaudies daina, jau neatsiejama nuo ją harmonizavusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, kuris visada tarsi kviečia pakelti akis nuo žemės ir pažvelgti, kas gi ten, kur siekia bekylančios ar iš už debesies žvelgiančios saulės spinduliai… Tai lyg vilties nuojauta. Šia daina ir prasidėjo koncertas bei visas festivalis, dar kartą patvirtinęs, kad, negailint pastangų, laiko ir esant sutarimui, viskas pasiekiama… Šiame festivalyje yra tai, ko ...
 • Kooperacijos ateitis – skaitmeninėse formose

  2022-09-17Kooperacijos ateitis – skaitmeninėse formose
  Dirbdami išvien – kooperuodamiesi – ūkininkai įgyja papildomų galimybių plėsti savo veiklą ir išvengia kai kurių rizikų. Neringos Švelnienės nuotrauka „Lietuva turi labai daug neišnaudotų galimybių, bet trūksta lyderių, kurie tai padarytų. Manau, kad didžiausias potencialas slypi skaitmeninėse kooperacijos formose“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas, kai kalbamės apie kooperacijos šiandieną ir perspektyvas. – Dažnai minime, kad kooperacija Lietuvoje nėra itin populiari – į kooperatyvus yra įsitraukę tik apie 12 proc. ūkininkų. O ES senbuvėse ji labai paplitusi. Kuo ji naudinga ūkininkams? – Mūsų turimais duomenimis, ES šalyse veikia apie 130 tūkst. kooperatyvų, kuriuose dirba apie 4 mln. darbuotojų. Bendra kooperatyvų ...

 

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.