Užs. 149.


 

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

Branginkime laisvę ir nepamirškime

Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijasi buvęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Skirmantas Andriušis.

Pareigūnus komandiravo į sostinę

Pasak S. Andriušio, 1990 metų kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva, Sovietų sąjungos vadovybei buvo it krislas akyje. Ji ne tik kad nepripažino Lietuvos, kaip valstybės, bet visomis išgalėmis stengėsi palaužti ir atsukti istorijos ratą atgal. Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo dislokuota iki dantų ginkluota daugiatūkstantinė sovietų armijos dalis, šalyje aktyviai veikė ir kitos Maskvos vadovaujamos, visokeriopai remiamos prosovietinės jėgos.

Skirmantas Andriušis 1991 m. sausio mėnesį.
Nuotrauka iš S. Andriušio archyvo

Įžūlūs ir brutalūs veiksmai siekiant palaužti Nepriklausomybę atkūrusios mūsų tautos valią ypač suaktyvėjo 1991 m. sausį, kada buvo organizuojami priešiškai Lietuvos nepriklausomybei nusiteikusių asmenų mitingai, ypač padažnėjo sovietinės armijos išpuolių, o sausio 8 d. buvo inicijuotas bandymas užimti Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tą kartą agresyvi, į Parlamentą besiveržusi minia buvo sustabdyta, bet tamsiosios jėgos rankų nuleisti neketino, išpuolių grėsmė buvo didžiulė.

Buvęs pareigūnas prisimena, kad situacijai vis labiau kaistant, Aukščiausios Tarybos vadovybė paskelbė kreipimąsi į Lietuvos žmones kviesdama ginti Parlamentą. Tie įvykiai nepaliko abejingų Lietuvos žmonių. Daugiatūkstantinė minia iš visos šalies suplūdo prie Aukščiausiosios Tarybos, o Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybė priėmė sprendimą komandiruoti į sostinę pareigūnus iš kitų šalies miestų ir rajonų. Jiems buvo keliamas uždavinys sostinėje užtikrinti viešąją tvarką ir maksimaliai apsaugoti žmones nuo galimo sovietų kariuomenės jėgos panaudojimo, o „karščiausiuose“ Vilniaus taškuose buvo sudaryti VRM gynybos štabai. Vadovauti atvykusių pareigūnų darbui buvo paskirtas tuometinės VRM Profilaktikos valdybos viršininkas Liutauras Vasiliauskas (vėliau – šalies policijos vyriausiasis komisaras).

– Tada buvau jaunas tuometinio Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos poskyrio pareigūnas. Situacija mūsų mieste ir rajone buvo pakankamai rami, o apie įvykius sostinėje žinojome iš Vidaus reikalų ministerijos gaunamų suvestinių ir informacijų apie ypatingus įvykius. Kompiuterių dar nebuvo, informacija vidaus reikalų padalinius pasiekdavo teletaipu – raidiniu telegrafo aparatu. Sausio 11 d. pirmoje pusėje buvo gautas nurodymas komandiruoti į Vilnių 35 Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus pareigūnus. Laiko susirinkti nebuvo daug. Šilčiau apsirengėme, pasiėmėme specialiąsias priemones (antrankius, ašarines dujas ir gumines lazdas) ir tuometinės Marijampolės autotransporto įmonės autobusu LAZ išvažiavome į sostinę, – pasakojo S. Andriušis.

Pasak buvusio pareigūno, vakarop jie jau buvo Vidaus reikalų ministerijoje, kurios salėje kartu su kitais iš Lietuvos suvažiavusiais pareigūnais išklausė instruktažą ir nuvyko į Aukščiausiosios Tarybos rūmus. S. Andriušis prisimena, kad pareigūnai ten buvo suskirstyti į pamainas ir patruliavimo sektorius Aukščiausiosios Tarybos prieigose. Užduotis – neleisti kilti galimoms provokacijoms, užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą. „Oras tą vakarą buvo apniukęs ir žvarbokas, prie Aukščiausiosios Tarybos degė laužai, daugiatūkstantinė žmonių minia klausėsi koncertuojančių atlikėjų, patys dainavo ir šoko.

Pareigūnai vidaus reikalų ministerijos pastato gynyboje, 1991 m. sausio mėn.
Nuotraukos iš Lietuvos policijos muziejaus fondo

Lietuviškos uniformos dar nebuvo spėta sukurti, dėvėjome sovietinę. Beje, tokia pačia vilkėjo ir sovietų vidaus kariuomenės pulko kariškiai, todėl, kad atskirtume savus pareigūnus nuo svetimų, mums buvo pagaminta lietuviška simbolika paženklinta uniforminė atributika: ženklai ant kepurių, apykaklių antsiuvai ir sagos. Didžiulės minios buvome labai šiltai sutikti, pamatę pareigūnus su Vyčio ženklais, žmonės siūlė sumuštinių, karštos arbatos, net šiltų kojinių“, – pasakojo S. Andriušis.

Paskelbtas pavojaus signalas

S. Andriušio teigimu, sausio 12 dieną juos pakeitė pareigūnai iš kitų rajonų. „Grįžome į Marijampolę ilsėtis, tačiau ilgai poilsiauti neteko, naktį paskambino vidaus reikalų skyriaus budėtojas – paskelbtas pavojaus signalas, visi pareigūnai privalo skubiai susirinkti į tarnybą. Marijampolės gatvės pilnėjo akyse, ramiai miegančių tomis naktimis buvo nedaug, visų dėmesį buvo prikaustę Lietuvos radijas ir televizija. Sužinoję, kad Vilniuje sovietų kariškiai prieš beginklius žmones panaudojo brutalią jėga, yra nužudytų ir sužeistų, sukrėsti marijampoliečiai pėsti ir važiuoti skubiai rinkosi į gatves, sunkusis gamyklų ir įstaigų transportas formavo užtvaras“, – prisiminė S. Andriušis.

Buvęs Marijampolės apskrities VPK viršininkas pasakoja, kad susirinkę vidaus reikalų skyriaus salėje jie išklausė vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojų J. Žėko ir V. Barausko instruktažą, gavo užduotis. Jam su keletu kolegų teko patruliuoti Vytauto – Vytenio gatvių rajone, ypač kreipiant dėmesį į netoliese dislokuoto sovietų desantininkų pulko kariškių judėjimą. „Pastebėję bet kokį kariškių judėjimą, turėjome kuo skubiau perduoti informaciją vidaus reikalų skyriaus budėtojui.

Beje, reaguojant į skubią VRM telegramą ir saugojant nuo galimo sovietų kariuomenės užgrobimo milicijos ginkluotę, kiekvienam pareigūnui nuolatiniam nešiojimui buvo išduotas tarnybinis ginklas, o ginklų ir šaudmenų atsargos iš ginklų saugojimo patalpos buvo išvežtos ir paslėptos į saugią vietą, žinomą tik labai siauram atsakingų asmenų ratui. Ginkluotė į saugojimo patalpas grįžo tik vasaros pabaigoje, jau pralaimėjus Maskvoje pučui. Lig tol, kiekvienas pareigūnas gulė ir kėlė su savo tarnybiniu ginklu tiesiogine to žodžio prasme“, – prisiminimais dalijosi S. Andriušis.

Laukė ne vienas sunkus išbandymas

Pareigūnas prisimena, kad Marijampolėje sausio 13-osios naktis ir diena praėjo be incidentų, sovietų kariškiai iš savo dislokacijos vietos nepajudėjo.

Sunkus išbandymas, anot buvusio Policijos komisariato viršininko, teko sausio 13-osios naktį Vilniuje dirbusiems pareigūnams – jie pirmieji atrėmė smūgį prie Televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato Konarskio gatvėje: stovėjo susikibę rankomis tarp susirinkusių Lietuvos žmonių ir sovietų kariškių, remiamų sunkiosios šarvuotos technikos.

Televizijos bokštas bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatas S. Konarskio gatvėje buvo užimti, tačiau pulti prie Aukščiausiosios Tarybos susirinkusios didžiulės žmonių minios sovietų kariškai nesiryžo. Šalies parlamentas buvo apsaugotas.

Pasak S. Andriušio, per tragiškos nakties įvykius labiausiai nukentėjo milicijos pareigūnai, saugoję Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Tai – tuometinio Atskirojo svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinio prie VRM pareigūnai I. Grincevičius, V. Vinevičius, A. Dapkus, P. Gnezdovas, E. Romašinas, M. Zubenka, P. Jazgevičius, A. Skamarakas, V. Kozlovskis, Klaipėdos miesto vidaus reikalų valdybos pareigūnas S. Pilkauskas, Šilalės r. vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojas A. Stonkus. Sunkiausiai sužaloti buvo S. Pilkauskas (peršauta koja ir sutrupintas kaulas), I. Grincevičius ir P. Gnezdovas (stipriai sumušti, sulaužyti šonkauliai), A. Stonkus (automatu sužalotas veidas). Sovietų tankai sutraiškė du tarnybinius milicijos automobilius.

– Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai sovietinės vadovybės tikslai – užimti šalies Parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą, nebuvo pasiekti, – sako S. Andriušis.

Tokiomis telegramomis buvo siunčiami nurodymai komandiruoti pareigūnus.

Jo teigimu, tarptautinio valstybės pripažinimo Lietuvai dar teko palaukti, tačiau po tragiškų 1991 m. sausio įvykių pasaulio visuomenė pradėjo suvokti, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių reikalai nebėra Sovietų sąjungos vidaus klausimas. Ginkluotos agresijos atrėmimas taip pat padarė didžiulę įtaką Lietuvos Respublikos santykiams su kitomis valstybėmis, tai sustiprino tarptautines Lietuvos pozicijas.

Pasak S. Andriušio, po sausio 13-osios įvykių jam teko dar kartą su kolegomis vykti į komandiruotę sostinėje, savo įstaigoje budėti operatyvinės grupės sudėtyje. Padažnėjus pasienio punktų užpuolimams, 1991 m. gegužės mėn. buvo gautas vidaus reikalų ministro nurodymas, kuriuo įpareigojama (kalba netaisyta) „…budėtojų dalyse nedelsiant sudaryti 4–5 pareigūnų grupes, dirbančias nuo 20 val. iki 8 val., apginkluotas automatais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Reaguoti visu rimtumu į pranešimus apie ginkluotų motorizuotų grupių siautėjimus aptarnaujamoje teritorijoje, sulaikyti nusikaltėlius, nepaklusus ar pasipriešinus veikti pagal Policijos įstatymo suteiktus įgaliojimus, nustatyti nuolatinį telefoninį – radijo ryšį tarp kaimyninių rajonų policijos komisariatų, užtikrinti sąveiką ir savitarpio pagalbą, vadovams imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti pavaldinių aukų…“.

S. Andriušis prisimena, kad nepaisant vis dar tvyrančios sovietų agresijos grėsmės, vyko intensyvus milicijos pertvarkymas į policijos struktūras, pareigūnai gavo naują lietuvišką uniformą. Visus nepaprastai sukrėtė Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymas Medininkų pasienio poste.

– Atmintin įstrigo nepakartojama tų dienų žmogiškosios šilumos ir vienybės atmosfera. Nuoširdžiai tikiu, kad valstybei atsidūrus panašioje situacijoje, Lietuvos žmonės elgtųsi lygiai taip pat – grėsmės akivaizdoje mūsų tauta geba susitelkti, – kalbėjo buvęs policijos komisariato viršininkas. – Prisimenant to meto Lietuvos įvykius, puikiai suprantamas Ukrainos tautos ryžtas kovoti dėl savo šalies laisvės ir nepriklausomybės. Mums labai pasisekė, kad savo laiku pasiekėme narystę NATO ir ES. Mūsų valstybė niekada nebuvo tokia saugi kaip dabar, todėl branginkime laisvę, gerbkime už ją žuvusiųjų atminimą ir remkime viskuo, kuo galime, Ukrainos žmones.

Loreta TUMELIENĖ

Naujausia informacija

 • Nominacija – plaukimo treneriams

  2023-02-02Nominacija – plaukimo treneriams
  Kaune išdalyti Lietuvos plaukimo federacijos apdovanojimai. Ceremonijoje buvo pagerbti geriausi 2022 metų sportininkai ir treneriai. Metų vaikų trenerio nominacija atiteko Marijampolės sporto centro treneriams Aurimui ir Daliai Kadūnams. Jų tandemas įvertintas už sėkmingai taikomas treniruočių metodikas, aukštus auklėtinių laimėjimus vaikų ir jaunučių amžiaus grupių varžybose, nuoseklų ir nenutrūkstamą plaukimo vystymą Marijampolėje. Manto Daškevičiaus / LPF nuotrauka – Neseniai varčiau senus varžybų protokolus ir radau kažkurio labai seno plaukimo čempionato rezultatus, kuriuose Danas Rapšys buvo lentelės apačioje. Apsidžiaugusi nunešiau parodyti vaikams ir pasakiau jiems: „Vaikai, ir jis buvo toks, kaip jūs“. Tad, treneriai, dirbkime, ruoškime kitus danus rapšius. Ačiū visiems, – kalbėjo ...
 • Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė

  2023-01-30Kartais nežinai, kur tavęs laukia sėkmė
  Visur gerai, bet namuose geriausia. Tuo įsitikinusi 24-erių marijampolietė Miglė Pečkytė. Mergina, kuri jau buvo kojas apšilusi Vilniuje, pagal kultūrinių mainų programą metams išvyko į JAV, pusmetį gyveno Floridoje, likusį laiką – pačiame Niujorke! Vos tik grįžusi į Lietuvą, lagaminą išsikrovė tėvų namuose Marijampolėje. Po savaitės jau buvo išsinuomojusi patalpas fotostudijai ir pernai rugsėjo 22-ąją atvėrė ją kalėdinėms fotosesijoms. – Pamačiau, kad Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje: ir kainos, ir patalpos tenkino, tad mano planas susidėliojo labai greitai, – džiaugiasi Miglė. Miglė Pečkytė: „Marijampolėje verslą sukurti daug paprasčiau nei didmiestyje.“ Nuotrauka iš asmeninio Miglės Pečkytės archyvo Netikėta? Miglė yra baigusi kosmetikės specialybę. ...
 • „Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui

  2023-01-30„Sūduvos“ futbolo komanda nepaiso gandų ir ruošiasi naujam sezonui
  Šešios savaitės lieka iki naujo Lietuvos futbolo A lygos čempionato pradžios. Jam ruošiasi ir Marijampolės „Sūduvos“ futbolo komanda. Viešojoje erdvėje pastaruoju metu netrūksta įvairių spėjimų ir gandų, kokia padėtis yra komandoje. Sirgaliai nerimauja dėl to, kad sunkiai vyksta komandos komplektavimas, nėra trenerio, kalbama ir apie tai, kad klubo prezidentas Vidmantas Murauskas ieško ir gal jau surado naują komandos šeimininką. V. Murauskas teigia, kad pasiruošti naujajam sezonui bus suspėta. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Galima suprasti komandos sirgalių nerimą, nes jie pastaruoju metu nuolat girdi apie komandą paliekančius buvusius žaidėjus. Kita vertus, iki sezono pradžios lieka ne tiek daug laiko, o klaustukų dar daug. Kai ...
 • Dekoratyvinės skaldos rūšių gausa

  2023-01-30Dekoratyvinės skaldos rūšių gausa
  Dekoratyvinė skalda – elegantišku žavesiu pasižymintis funkcionalus aplinkos tvarkybos elementas, kurį galima puikiai panaudoti įvairiausiems projektams įgyvendinti. Dekoratyvinė skalda idealiai tinka sodo landšaftui, nuogrindoms, takeliams, gėlynams, populiariesiems alpinariumams įrengti, kiemui dekoruoti ar amžino poilsio vietoms papuošti. Dekoratyvinių skaldos rūšių priskaičiuojama daugiau nei 200. Šiandien trumpai susipažinsime tik su 6. Granito skalda Iš ypatingu tvirtumu pasižyminčios granito uolienos yra gaminama oro sąlygoms atspari, įvairių spalvų bei dydžių gausa išsiskirianti granito skalda. Įvairiais metų laikais tinkama naudoti skalda yra tvarus bei ekonomiškas pasirinkimas, nes, išlaikydama savo puikią išvaizdą, skalda gali tarnauti daugybę metų, o tai reiškia, kad taupote ne tik laiko sąnaudas dangos atnaujinimui, ...
 • Sūduvos gimnazijos savanorės: lietuviai per daug skundžiasi dėl oro

  2023-01-28Sūduvos gimnazijos savanorės: lietuviai per daug skundžiasi dėl oro
  Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vėl savanoriauja dvi praktikantės – ukrainietė ir kartvelė. Jau rašėme, kad praėjusiais mokslo metais čia taip pat savanoriavo mergina iš Sakartvelo ir vaikinas iš Danijos. Ukrainietė Anastasija Kremezna praktiką pradėjo pernai rugsėjį, o iš Sakartvelo atvykusi Mariam Kokašvili – lapkritį. Abi planuoja būti Marijampolėje iki liepos mėnesio. Abi merginos atvyko pagal Europos solidarumo korpuso programą, tad gali būti 9 mėnesius, o paskutinius iš jų ir paatostogauti, pakeliauti po šalį. Mariam ir Anastasija labai susidraugavo. Kaip sakė jų praktikos vadovė anglų kalbos mokytoja Gintarė Baltrūnienė, merginos bendrauja kaip seserys ir planuoja toliau draugauti pasibaigus praktikai Lietuvoje. Vienintelė turi akreditaciją Dar 2020 m. ...
 • Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?

  2023-01-26Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?
  Jei pasijuntame, jog esame iš visų pusių apsupti nuolatinės įtampos, o mūsų mintys pakrikusios, tada smilkalai gali pasitarnauti kaip tikra ir pati geriausioji išsigelbėjimo iš tokios būsenos priemonė. Kaip mano aromaterapijos specialistai, jeigu žmogus susikuria savo paties sugalvotus smilkalų naudojimo ritualus ir juos atlieka arba ryte, ar vakare, jis pajunta palengvėjimą, nes nuramina protą bei jausmus ir visai kitomis akimis pažvelgia į tai, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, jog smilkalai tikrai gali paveikti žmogaus psichologiją. Kiek kartų per dieną siūloma pamedituoti? Kuo daugiau per dieną būnate užimti ir įtraukti į veržlų įvykių ritmą, tuo daugiau laiko specialistai pataria skirti meditacijai. Idealus variantas ...
 • „Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti…“

  2023-01-25„Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti...“
  Šie žodžiai skirti jums (mums) visiems, ir kviečia jie į tarpukario Marijampolėje gerai žinomų žmonių – šviesuolių, visuomenininkų – Aleksandros ir Andriaus Bulotų namus (P. Vaičaičio g. 16). Tai citata iš originalaus kvietimo į neretai čia vykusius įvairius renginius. Šį kartą irgi buvo sukviesta daug garbių žmonių – jiems pirmiems pristatyta užbaigta naujoji ekspozicija „Bulotų namai – tarpukario miestiškosios kultūros atspindys“. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė pakvietė Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus direktorių Antaną Pilecką perkirpti simbolinę juostelę ir atverti kelią į šiuos namus. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė visus pakvietė į naująją ekspoziciją bei ...
 • Parvežė du „Aukso vainikus“!

  2023-01-25Parvežė du „Aukso vainikus“!
  Tradiciškai metų pradžioje geriausi visos Lietuvos tautodailininkai renkasi į baigiamąjį konkursinės parodos „Aukso vainikas“ renginį. Šį kartą geriausiais metų meistrais vertinimo komisija paskelbė medžio drožėją Gintautą Akstiną iš Alytaus apskrities, vilkaviškietę audėją Janiną Blažukienę ir kryždirbį Andrių Bieliuką iš Šakių rajono. Jie vainikuoti Mildos Gutauskienės sukurtais „Aukso vainikais“, taip pagerbiant juos kaip geriausius 2022-ųjų liaudies meno meistrus… Janina Blažukienė prie savo austų prijuosčių – jos jai pelnė „Aukso vainiką“. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šiemet šventė vyko Gelgaudiškio dvare (Šakių r.). Jos dalyviams surengtas gražus koncertas, įvairių žanrų meistrus sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas ...
 • Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas

  2023-01-25Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas
  Praėjusį ketvirtadienį buvo paminėtos kunigo, vienuolio, profesoriaus, mokslų daktaro Jono Totoraičio 150-osios gimimo metinės. Renginys vyko jo vardu pavadintoje Marijampolės progimnazijoje. Tikrai gaila, kad nebuvo pakviesta ir miesto visuomenė, nes buvo informatyvu, jautru, gražu ir įsimintina. Kaip sukuždėjo viena šalia per renginį sėdėjusi gimnazistė – čia rimtas renginys, juk 150 metų… Reklamos labai trūko, nors renginys įtrauktas į Jaunimo sostinės programą. Taigi nenuostabu, kad ne kiekvienas, sutiktas Marijampolės gatvėse, pasakys, kas toks buvo šis žmogus, kodėl jo vardas suteiktas mokyklai. Renginį vedė Jono Totoraičio progimnazijos atstovai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Vidurdienį kunigo vienuolio atminimui buvo aukotos Mišios Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.Vėliau minėjimas ...
 • Kuria patrauklų pienininkystės ūkį

  2023-01-21Kuria patrauklų pienininkystės ūkį
  „Nepamenu, kiek tada man buvo metų, dar nedaug, tėvų draugų ūkyje padėjau rinkti akmenis. Nusibodo man tas darbas ir nusprendžiau eiti namo, pareikšdama: „Būsiu ūkininkė, bet akmenų nerinksiu.“ Ūkininke tapau, bet akmenis vis tiek renku“, – nusijuokia Radviliškio rajone pienininkystės ūkį plėtojanti jaunoji ūkininkė Ieva Bitaitytė, viena iš 2022 m. konkurso „Gerieji KPP pavyzdžiai – TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtoja. Ji apdovanota už sėkmingai įgyvendintą projektą, finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkui įsikūrimui“. Ūkininkauja prosenelių žemėje „Nenorėjau gyventi mieste, o pasilikusi kaime norėjau turėti savo ūkį. Imtis šios ...
 • Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui

  2023-01-20Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui
  Interjero dizainas turi ilgą istoriją – juk jau daugelį šimtmečių skiriame daug dėmesio mus supančios erdvės išvaizdai. Mūsų namai buvo, yra ir bus opozicija išoriniam pasauliui, kupinam pavojų ir chaoso. Gyvenamąją vietą visada pasirenkame ir įrengiame vadovaudamiesi tam tikrais principais: tai mūsų mažas mikropasaulis, kuriame gyvena mūsų artimieji ir vyksta kasdienis gyvenimas. Kiekvienuose namuose valgomasis yra ideali vieta šeimai susiburti. Šeimos, kurios valgo kartu vienoje vietoje, turi galimybę pabendrauti ir pasimėgauti vieni kitų draugija. Žinoma, norint sėkmingai valgyti ir turėti gerai įrengtą valgomąjį, reikia tobulo stalo, kurį galite įsigyti internetu. Čia pateiksime keletą patarimų, kaip išsirinkti valgomojo stalą savo namams. Dydis Pirmiausia renkantis stalą ...
 • Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla

  2023-01-18Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla
  Lietuvos Respublikos prokuratūra išplatino pranešimą apie Kauno apygardos prokuratūros apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perduotą nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Iš viso dėl labai sunkių nusikaltimų kaltinimai pareikšti septyniems asmenims, dalyvavusiems K. K. suburtoje grupuotėje. Jiems inkriminuojami kaltinimai: disponavimas labai dideliais kiekiais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis (kanapės, kokainas, ekstazis), šaunamaisiais ginklais, dideliu kiekiu šaudmenų. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Po sėkmingos „Aro“ pareigūnų operacijos. Lietuvos policijos nuotraukos Gauja veikė Alytaus, Marijampolės, Kauno apskrityse ir užsienyje Bylos duomenimis, septyni organizuotos grupės nariai ...
 • Tie žmonės žvelgia lyg šventieji…

  2023-01-18Tie žmonės žvelgia lyg šventieji...
  O gal kaip tik – atvirkščiai: šventųjų žvilgsniai tokie žmogiški, kad nė nesuabejoji nei jų gerais darbais, nei šventumu, nei tuo, kad galėtų prisėsti prie tavęs, nuo darbų pavargusio, ir ištraukti iš kelionkrepšio duonos žiauberę… O gal – atvirkščiai: pats nedvejodamas pakviestum? Į tokias mintis ar nuojautas nejučia panyri, vaikščiodamas tarp žmonių ir šventųjų skulptūrų – didesnių ir mažesnių – kurias teoriškai jungia tik medis ir prie jo prisilietusi kuriančio žmogaus ranka. „Pavydėdavau žmonėms, kurie tokius gražius darbus daro“, – sako meistras, dabar priverčiantis stabtelėti ir įsižiūrėti į kiekvieną jo kūrinį…Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip, ko gero, pasijuto ne vienas, atėjęs į kalvarijiečio ...
 • Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga…

  2023-01-18Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga...
  Jeigu tie pinigai – iš bankomato ar slaptojo seifo ir šiuo metu cirkuliuoja tiek pas mus, tiek pasaulyje – kiek bebūtų, ne jie šiuo atveju svarbūs. Nes tikroji vertė ir vertybė – pinigų amžius: kuo senesni (iš šalies žvelgiant net į įprastus nepanašūs), retesni, tuo vertingesni, nes liudija praeitį, o tiems, kas imasi detektyvo vaidmens ir pradeda aiškintis – kas, kaip, kada ir kodėl – jie tampa tikru istorijos faktų lobynu. Neretai – su daugeliu mįslių ir paslapčių. Atradimais ir… nusivylimais, diskusijomis. Kad tas istorijas išanalizuotum, reikia ir kantrybės, ir analitinio proto, ir aklai netikėti jau esamomis teorijomis. Tam prireikia ...
 • Sūduvos metai nesibaigia

  2023-01-18Sūduvos metai nesibaigia
  Tai įrodo ir 2023-aisiais daugelyje vietovių, kultūros erdvėse tebevykstantys įvairiausi renginiai. Kai kurie jų – tarsi praėjusių apžvalga, tam tikrų darbų ciklo užbaigimas, tačiau dauguma tiesiog vyko prieš paskelbiant (oficialiai įteisinant) Sūduvos metus ir tęsiasi jie šiemet. Dieve duok – tegul tęsis ilgai, nes argi kada kažkam atiduosime savo žemę, vardą ir laiką? Ne vienerius metus Marijampolės kultūros centras gražiai bendrauja su Kybartų kultūros centro menų studija „Smiltys“: marijampoliečiai vis turi progų susipažinti su nuosekliai, įdomiai dirbančių kūrėjų darbais – jais ypač pradžiugina po kiekvieną vasarą rengiamų plenerų. Keletą pastarųjų kartų jie vyko Kuršių nerijoje, tačiau šiemet, minint savo kūrybinės veiklos ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.