Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Marijampolės krašto viešojo transporto istorijos štrichai

Taip atrodė pirmasis Lietuvoje autobusas, 1907 metais kursavęs tarp Druskininkų ir Porečės geležinkelio stoties.Pirmieji autobusai Lietuvoje pasirodė ir kursuoti ėmė 1907 metais. Tai buvo maršrutas iš Druskininkų į Porečės geležinkelio stotį. Po metų, 1908-aisiais, autobusai pradėjo kursuoti ir kitame Lietuvos pakraštyje – iš Šiaulių į Jelgavą, Latvijoje (R. Žičkus. Viešasis Vilniaus transportas iki 1941 metų).
Tais pačiais 1908 metais keleivinis autotransportas pasirodė ir mūsų kraštuose, nors tikslią datą, kada Marijampolę pasiekė ar iš jos išvyko pirmasis maršrutinis automobilis ar autobusas, nustatyti nėra paprasta. Visgi šiek tiek žinių galima rasti ano meto spaudoje.
Viena pirmųjų žinučių apie keleivių vežimą autotransportu išspausdinta 1908 metų gegužės 6-osios leidinyje „Šaltinis“ (čia ir toliau cituojant kalba netaisyta – aut.): „Suvalkai. Keli pirkliai padavė prašymą, kad būtų leista važinėt automobiliais (varomi benzina arba elektrika vežimai) iš Suvalkų į Marijampolę ir Seinus. Jei būtų leista, tai nors vasarą būtų gerai tiems miestams susižinoti, nes automobilis važiuoja taip greitai, kaip traukinys: iš Seinų į Marijampolę būtų galima nuvažiuoti per 4 valandas.“
Žinoma, dabar, praėjus 100 metų, tokie „greičiai“ (šešiasdešimt su trupučiu kilometrų per 4 valandas) kelia šypseną, tačiau anuomet, lyginant su arkliniu transportu, tai išties būta pažangos.
Ar pradėjo automobiliai minėtais maršrutais važinėti 1908 metais, taip ir lieka neaišku, o tame pačiame „Šaltinyje“ beveik po metų (1909-04-27) galima rasti tokią žinutę: „Suvalkai. Pradžioje gegužio iš Suvalkų pradės važinėti automobiliai (benzinu varomi vežimai): Kaunan, Vilkaviškin ir stotin Kovalen ant rubežiaus“.
1909 m. liepos 3 d. laikraštyje „Viltis“ jau ne tik anonsuojama, bet ir konstatuojama: „Tarp Suvalkų ir Marijampolės pradėsią važinėti automobiliai. Pirmame automobilyje (tokia mašina, be arklių važiuojama) važiavusi komisija su vice-gubernatoriumi kelio ir tiltų tyrinėtų. Kasdien automobiliai pradėję vaikščioti nuo liepos 1 d.“.
„Šaltinis“ po mėnesio (rugpjūčio 3 d.) vėl rašo apie automobilių eismą tarp Marijampolės ir Kauno. Ir ne tik apie tai, bet ir apie problemas, kurias sukelia automobiliai: „Tarp Marijampolės ir Kauno dažnai eina automobiliai (gazu varomi vežimai). Geras būtų daiktas, bet ne tuo keliu jiems reikėtų važinėti, kur žmonių daugybė keliauja pėkščių ir važiuotų. Štai ūmai kaip daug nelaimių. Budkoje vieną žmogų pasibaidę arkliai taip sumušė, kad nėr žinios ar pagis. Veiveriuose vienam bričką į šmotelius sudaužė. Kalba, kad pradės automobiliai vaikščioti vietoj karetkų. Būtų gera, bet turėtų ir lėčiau važiuot, ir užsakyti, kad žmonės suvestų savo arklius prie akmeninkelio ir duotų apuostyti ar prisipratinti prie automobilių, nes kitaip tai nebus galo nelaimėms!“
Ką ir besakyti, patarimas įdomus, tačiau kaip matysime vėliau, labai aktualus. Mat atsiradus automobiliams arkliai jų tikrai labai baidėsi, dėl to įvyko ir ne viena avarija. Galima pastebėti, jog arkliai prie automobilių dar ilgai nepriprato: net ir po trijų dešimčių metų pasitaikydavo avarijų, kai automobiliai pabaidydavo arklius ir šie sužalodavo ar užmušdavo žmones…
1909 metų lapkričio 9-osios „Šaltinis“ praneša, kad „kasdien automobiliai iš Seinų išeina 7 v. ryto, o grįžta pusiau vienuoliktos vakaro. Taip yra laikas sutvarkytas, kad išvažiavus iš Seinų 7 v. ryto būtų galima nuvažiuoti apie 3 val. popiet į Vilkaviškį per Suvalkus, Kalvariją ir Marijampolę, o paskui ta pačia diena pusiau vienuoliktos val. vakaro grįžti atgal į Seinus. Keliauninkams laikas labai patogiai sutvarkytas. Galima drąsiai pasinaudoti“.
Laikraštyje „Viltis“ (1914-01-24) išspausdinta trumpa žinutė, informuojanti, kad „automobiliai jau vėl pradėjo vaikščioti tarp Suvalkų, Marijampolės. Dėl to žydeliai karetninkai vėl pasidarė mandagesni, nuolaidesni ir minkštesni. Pirmiau keliauninkams su jais būdavo sunku susikalbėti“.
Kovo 24-osios „Viltyje“ pateikiama dar daugiau informacijos apie autobusų eismą mūsų krašte. Pranešama, kad „kovo 27 d. tarp Kauno ir Marijampolės pradėjo važinėti lenkų bendrovės automobilis. Iš Marijampolės išeina 8 ½ v. rytą. Pažymėtina, kad ši bendrovė visiškai nepaiso vietos gyventojų lietuvių ir skelbiasi vien rusų ir lenkų kalbomis“. Tame pat numeryje, tik kitoje žinutėje informuojama, jog „automobiliai nuo kovo 27 d. tarp Kauno ir Suvalkų per Marijampolę važinėja kasdien. (…) Iš Kauno Marijampolėn išeina 6 val. vakarą, į Kauną ateina 10 val. rytą. Iš Marijampolės į Suvalkus išeina pusiau aštuntą ryto, iš Suvalkų Marijampolėn 8 val. vakarą, I kl. bilietas iš Kauno Marijampolėn kainuoja 2 r. 20 k., iš Marijampolės Suvalkuosna 2 r.15 k., II kl. – 1 r.75 k. ir 1 r. 80 k.“.
Ten pat yra ir dar viena įdomi informacija apie tai, kad „pradėjo vaikščioti tarp Suvalkų ir Vilkaviškio per Marijampolę greitasis Oberpichler automobilis. Marijampolėn iš Suvalkų ateina 10 val. rytų ir pusiau pirmos eina Vilkaviškin. Iš Vilkaviškio ateina 4 val. po pietų ir 5 val. eina Suvalkuosna. Iš Suvalkų grįžta 10 val. vakarą“.
(Bus daugiau)

Parengė Gintaras KANDROTAS

Nuotrauka iš leidinio „Vilniaus viešasis transportas“

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.