Dovanos idėja!!!

190px
 • „Sodros“ duomenimis, 2016 m. Lietuvoje teisines paslaugas iš viso teikė 3340 advokatų, jų padėjėjų, notarų ir antstolių. Lietuvai kaip valstybei, kuri savo gyventojų skaičiumi nesiekia 3 mln., toks skaičius atrodo gana nemažas.

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Marijampolės krašto viešojo transporto istorijos štrichai

Taip atrodė pirmasis Lietuvoje autobusas, 1907 metais kursavęs tarp Druskininkų ir Porečės geležinkelio stoties.Pirmieji autobusai Lietuvoje pasirodė ir kursuoti ėmė 1907 metais. Tai buvo maršrutas iš Druskininkų į Porečės geležinkelio stotį. Po metų, 1908-aisiais, autobusai pradėjo kursuoti ir kitame Lietuvos pakraštyje – iš Šiaulių į Jelgavą, Latvijoje (R. Žičkus. Viešasis Vilniaus transportas iki 1941 metų).
Tais pačiais 1908 metais keleivinis autotransportas pasirodė ir mūsų kraštuose, nors tikslią datą, kada Marijampolę pasiekė ar iš jos išvyko pirmasis maršrutinis automobilis ar autobusas, nustatyti nėra paprasta. Visgi šiek tiek žinių galima rasti ano meto spaudoje.
Viena pirmųjų žinučių apie keleivių vežimą autotransportu išspausdinta 1908 metų gegužės 6-osios leidinyje „Šaltinis“ (čia ir toliau cituojant kalba netaisyta – aut.): „Suvalkai. Keli pirkliai padavė prašymą, kad būtų leista važinėt automobiliais (varomi benzina arba elektrika vežimai) iš Suvalkų į Marijampolę ir Seinus. Jei būtų leista, tai nors vasarą būtų gerai tiems miestams susižinoti, nes automobilis važiuoja taip greitai, kaip traukinys: iš Seinų į Marijampolę būtų galima nuvažiuoti per 4 valandas.“
Žinoma, dabar, praėjus 100 metų, tokie „greičiai“ (šešiasdešimt su trupučiu kilometrų per 4 valandas) kelia šypseną, tačiau anuomet, lyginant su arkliniu transportu, tai išties būta pažangos.
Ar pradėjo automobiliai minėtais maršrutais važinėti 1908 metais, taip ir lieka neaišku, o tame pačiame „Šaltinyje“ beveik po metų (1909-04-27) galima rasti tokią žinutę: „Suvalkai. Pradžioje gegužio iš Suvalkų pradės važinėti automobiliai (benzinu varomi vežimai): Kaunan, Vilkaviškin ir stotin Kovalen ant rubežiaus“.
1909 m. liepos 3 d. laikraštyje „Viltis“ jau ne tik anonsuojama, bet ir konstatuojama: „Tarp Suvalkų ir Marijampolės pradėsią važinėti automobiliai. Pirmame automobilyje (tokia mašina, be arklių važiuojama) važiavusi komisija su vice-gubernatoriumi kelio ir tiltų tyrinėtų. Kasdien automobiliai pradėję vaikščioti nuo liepos 1 d.“.
„Šaltinis“ po mėnesio (rugpjūčio 3 d.) vėl rašo apie automobilių eismą tarp Marijampolės ir Kauno. Ir ne tik apie tai, bet ir apie problemas, kurias sukelia automobiliai: „Tarp Marijampolės ir Kauno dažnai eina automobiliai (gazu varomi vežimai). Geras būtų daiktas, bet ne tuo keliu jiems reikėtų važinėti, kur žmonių daugybė keliauja pėkščių ir važiuotų. Štai ūmai kaip daug nelaimių. Budkoje vieną žmogų pasibaidę arkliai taip sumušė, kad nėr žinios ar pagis. Veiveriuose vienam bričką į šmotelius sudaužė. Kalba, kad pradės automobiliai vaikščioti vietoj karetkų. Būtų gera, bet turėtų ir lėčiau važiuot, ir užsakyti, kad žmonės suvestų savo arklius prie akmeninkelio ir duotų apuostyti ar prisipratinti prie automobilių, nes kitaip tai nebus galo nelaimėms!“
Ką ir besakyti, patarimas įdomus, tačiau kaip matysime vėliau, labai aktualus. Mat atsiradus automobiliams arkliai jų tikrai labai baidėsi, dėl to įvyko ir ne viena avarija. Galima pastebėti, jog arkliai prie automobilių dar ilgai nepriprato: net ir po trijų dešimčių metų pasitaikydavo avarijų, kai automobiliai pabaidydavo arklius ir šie sužalodavo ar užmušdavo žmones…
1909 metų lapkričio 9-osios „Šaltinis“ praneša, kad „kasdien automobiliai iš Seinų išeina 7 v. ryto, o grįžta pusiau vienuoliktos vakaro. Taip yra laikas sutvarkytas, kad išvažiavus iš Seinų 7 v. ryto būtų galima nuvažiuoti apie 3 val. popiet į Vilkaviškį per Suvalkus, Kalvariją ir Marijampolę, o paskui ta pačia diena pusiau vienuoliktos val. vakaro grįžti atgal į Seinus. Keliauninkams laikas labai patogiai sutvarkytas. Galima drąsiai pasinaudoti“.
Laikraštyje „Viltis“ (1914-01-24) išspausdinta trumpa žinutė, informuojanti, kad „automobiliai jau vėl pradėjo vaikščioti tarp Suvalkų, Marijampolės. Dėl to žydeliai karetninkai vėl pasidarė mandagesni, nuolaidesni ir minkštesni. Pirmiau keliauninkams su jais būdavo sunku susikalbėti“.
Kovo 24-osios „Viltyje“ pateikiama dar daugiau informacijos apie autobusų eismą mūsų krašte. Pranešama, kad „kovo 27 d. tarp Kauno ir Marijampolės pradėjo važinėti lenkų bendrovės automobilis. Iš Marijampolės išeina 8 ½ v. rytą. Pažymėtina, kad ši bendrovė visiškai nepaiso vietos gyventojų lietuvių ir skelbiasi vien rusų ir lenkų kalbomis“. Tame pat numeryje, tik kitoje žinutėje informuojama, jog „automobiliai nuo kovo 27 d. tarp Kauno ir Suvalkų per Marijampolę važinėja kasdien. (…) Iš Kauno Marijampolėn išeina 6 val. vakarą, į Kauną ateina 10 val. rytą. Iš Marijampolės į Suvalkus išeina pusiau aštuntą ryto, iš Suvalkų Marijampolėn 8 val. vakarą, I kl. bilietas iš Kauno Marijampolėn kainuoja 2 r. 20 k., iš Marijampolės Suvalkuosna 2 r.15 k., II kl. – 1 r.75 k. ir 1 r. 80 k.“.
Ten pat yra ir dar viena įdomi informacija apie tai, kad „pradėjo vaikščioti tarp Suvalkų ir Vilkaviškio per Marijampolę greitasis Oberpichler automobilis. Marijampolėn iš Suvalkų ateina 10 val. rytų ir pusiau pirmos eina Vilkaviškin. Iš Vilkaviškio ateina 4 val. po pietų ir 5 val. eina Suvalkuosna. Iš Suvalkų grįžta 10 val. vakarą“.
(Bus daugiau)

Parengė Gintaras KANDROTAS

Nuotrauka iš leidinio „Vilniaus viešasis transportas“

Pažinimo laboratorija 2020

 • Šiandien spaudos leidinių pasirinkimas – didžiulis. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

  „Žiniasklaidos teisės vadove“, kurio autoriai Liudvika Meškauskaitė ir Dainius Sinkevičius, akcentuojama, kad žiniasklaidai ir žurnalistams naudojimasis žodžio laisve ir pagarba kitų žodžio laisvei, įtraukiant visuomenę į atviras diskusijas, yra kasdienio darbo pagrindas. „Būtent žurnalistai yra tie, kurie rinkdami ir skleisdami reikšmingą informaciją, reikalaudami galingųjų atskaitomybės, inicijuodami viešas visuomeninės reikšmės diskusijas bei užtikrindami nuomonių įvairovę, stovi žodžio laisvės sargyboje“.

 • Ar šiandien žiniasklaidos ir žurnalistų veiklos reglamentavimo laikomasi visuomenės informavimo politikoje, kiek laisva yra žiniasklaida nuo reklamos davėjų, projektų viešintojų, politinių jėgų Lietuvoje? Kokiais leidiniais pasitikima? Ar vis augančių socialinių tinklų naudojimasis, nemokami interneto portalai neišstumia iš gyvenimo laisvos žiniasklaidos, kuriai išgyventi darosi vis sunkiau. Kokių sąlygų reikėtų, kad žiniasklaida būtų tikrai nepriklausoma, objektyvi nuo politikų, nuo pinigų, nuo povandeninių interesų „Pažinimo laboratorijoje“ diskutuoja skaitytojai.

 • Dr. Andrius VAIŠNYS, Vilniaus universiteto profesorius, žurnalistikos ir politinės komunikacijos tyrėjas. Adomo Taraskevičiaus nuotrauka

  Dr. Andrius VAIŠNYS,  Vilniaus universiteto profesorius, žurnalistikos ir politinės komunikacijos tyrėjas Praėjo trys dešimtmečiai, kai Lietuvoje, gretimose šalyse „spaudos laisvė“ tapo viešo gyvenimo diskusija ir jai pradėtas kloti teisinis pamatas. Anuomet, 1989–1990 metais buvo „suderintos“ visiškai nederančios etinės ir teisinės normos: kritikuojant cenzūrą ji palaipsniui paversta spaudos priežiūra – taip buvo įrašyta 1990-ųjų vasarį Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatyme, kuriuo įteisinta Spaudos kontrolės valdyba, veikusi kelis metus.

 • Lietuvos žiniasklaidos modelis labai panašus į skandinavišką, tačiau kai kuriose srityse mes juos tik vejamės.

  2007 m. mirus prancūzui mokslininkui Klodui Žan Bertrandui (Claude Jean Bertrand,) elektroniniu paštu išplatintame pranešime rašyta, jog velionis „puoselėjo žiniasklaidos etikos, atskaitingumo sistemų ir deontologijos koncepciją demokratijos pamatuose visame pasaulyje.“

 • Dainius RADZEVIČIUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

    Vis dėlto šiandieninio mūsų eksperto nuomone, mums dar reikia įsisąmoninti, kad žiniasklaida – tiesiog verslo modelis, o ne galios propagavimo įrankis, ir būti kritiškesniems, daugiau oponuoti valdžiai ir verslui, daugiau keliauti po pasaulio šalis ir rodyti, kaip ten gyvena žmonės. Artimiausias modelis mums, jo manymu, skandinaviškas.

 • Lietuva pasauliniame žiniasklaidos laisvės indekse šiuo metu užima 30 vietą – praneša organizacija „Reporteriai be sienų“.

 • Romas LINIONIS, fotografas, kraštotyrininkas.

  Medijos itin veikia visuomenę, kurioje jos vaidina didžiulį vaidmenį ne tik dėl turinio, bet ir dėl savo charakteristikų. Kartu iškyla dilema dėl informacijos patikimumo vertinimo. Daug kas mano, kad tradicinė žiniasklaida yra patikimesnis šaltinis negu socialinėse medijose skleidžiama informacija.

 • Vis dažniau tenka išgirsti, kad kai kuriems skaitytojams internetas nepakeis laikraščių. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

  Tiek daug margos ir įvairios žiniasklaidos, kokią turime dabar, vargu ar kada turėjome. Žinias skelbia laikraščiai, žurnalai, televizijos kanalai. Operatyvumu juos lenkia portalai, socialiniai tinklai. Žurnalistais esame visi, rašome apie viską. Akimirksniu galime internete rasti mus dominančią informaciją iš viso pasaulio, naujausias žinias. Dilema kyla, kaip atsirinkti, ką skaityti, kuo tikėti.

 • Neseniai Jolita Linkevičiūtė visuomenei pristatė savo knygą „Kilmės įrašas“. Nuotrauka iš J. Linkevičiūtės asmeninio albumo

  Jolita LINKEVIČIŪTĖ, žurnalistė, Komunikacijos ir informacijos mokslų daktarė Norėtume, kad žiniasklaida būtų gražus atspindys ir atspindėtų tai, ką patys norime matyti. Skandalus. Korumpuotus politikus, slaptus ekonominius susitarimus. Koks rytoj bus oras? Kokios nuolaidos rytoj bus prekybos centruose?

 • Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto lektorius, daktaras Deimantas Jastramskis sako, kad per pastaruosius 10 metų Lietuvos žiniasklaida pasikeitė, tačiau teigiamų poslinkių įvyko mažiau nei tikėtasi. Nuotrauka iš asmeninio D. Jastramskio albumo

  Nuo tada, kai straipsnis „Lietuvos žiniasklaidos sistemos modelio bruožai“ buvo parengtas, praėjo beveik 10 metų. Kiek ir kokių dalykų per šį laiką Lietuvos žiniasklaidos sistemoje pasikeitė, paklausėme jo autoriaus D. Jastramskio. Pateikiame jo vertinimus ir įžvalgas:

 • Praėjusių metų pabaigoje išplatintame pranešime spaudai „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) teigia, kad kas 5-tą eurą (1,4 mln. eurų) iš valstybės ir savivaldybių viešinimo biudžetų ir kas 7 eurą (10,6 tūkst. eurų) iš Europos Sąjungos (ES) investicijų savivaldybės skyrė su politikais susijusioms įmonėms, kurios viešino jų veiklą. Lėšas gavo ne tik žiniasklaidos priemonės ir viešinimo agentūros, bet ir statybų, šaldyto maisto, leidybos įmonės, – rodo duomenys, pateikiami TILS svetainėje www.manovalstybe.info.

 • Pastebima, kad Lietuvos žiniasklaidoje neproporcingai pasiskirstęs politinis vaidmuo ir savireguliacijos elementai.

  1990 m. atgavusiai nepriklausomybę Lietuvai teko susidurti su nemažai iššūkių: stengtis, kad išsivadavimą iš priespaudos pripažintų Vakarų šalys, nepasiduoti Lietuvos teritorijoje tebeesančioms Tarybų armijos dalinių provokacijoms, o taip pat – sukurti nepriklausomos valstybės struktūras…

Čia mūsų Sūduva 2020

 • Marijampoliečių kolektyvas „Balti vėjai“ dar labai jaunas.

  Šeštadienį vasario 1-ąją į Marijampolės kultūros centrą susirinko folkloro gerbėjai, mat vyko pirmas Marijampolės modernaus folkloro festivalis „Margai skamba“. Idėją realizavo Marijampolės kultūros centro darbuotoja ir festivalio vadovė Dalia Venckienė.

 • Štai tokie Gyvybės medžiai, kuriuos tautodailės specialistai palygino su garsiojo Liongino Šepkos darbais...

  Kaip jau informavome, Marijampolės kultūros centro antrame aukšte pradedant Tautodailės metus atidaryta Kazimiero Aleliūno medžio darbų paroda. Didžiulėje ekspozicijoje – daugybė įvairaus žanro kūrinių: drožinių, kompozicijų su natūraliomis pačios gamtos detalėmis, medžio gumbų improvizacijų, prieverpsčių ir skulptūrėlių, žaislų ir indų… Visa tai čia atkeliavo iš įvairių vietovių, autoriui artimų ir tolimesnių žmonių namų, nes viskas sukurta per ilgus dešimt­mečius – ir dalinta, dovanota…

 • Vladislovas Skarickas buvo ir „Mūzos“ klubo metraštininkas.

  Sausio pradžioje būtume minėję fotografo, vieno iš Marijampolės metraštininkų, Vladislovo Skaricko 85-ąsias gimimo metines. Deja, fotoklubo „Sūduva“ ir liaudies menininkų klubo „Mūza“ žmonės, buvę bendradarbiai tai pažymėjo jau be jo paties.

 • Kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Savito“ atstovaus Marijampolei zoniniame konkurse.

  Devyni kolektyvai su savo vadovais, apie devynias dešimtis dainuojančių, gabių ir gražių žmonių ir apie tris dešimtis jų atliktų pačių įvairiausių dainų…

 • Kazimieras Aleliūnas parodos atidaryme papasakojo daug įdomių dalykų.

  Marijampolės kultūros centre marijampoliečio Kazimiero Aleliūno medžio darbų paroda atidarė Tautodailės metų vartus mūsų savivaldybėje.

 • Valė Klesevičienė džiaugėsi, kad į renginį susirinko ir Putino giminės, ir neabejingi jo kūrybai žmonės.

  Metų pradžia mūsų kraštui ir Lietuvai yra dovanojusi nemažai ryškių asmenybių – vien kultūros lauke išaugo ne vienas didingas medis… Su kuriuo iš jų galėtume palyginti Vincą Mykolaitį-Putiną – poetą ir prozininką, literatūros tyrinėtoją ir teoretiką, vertėją ir filosofą?

 • Šeštadienį Liudvinavo seniūnijos gyventojai, kraštiečiai, svečiai rinkosi į miestelio kultūros centrą, kur vyko Liudvinavo, kaip Mažosios kultūros sostinės, uždarymo iškilmės.